Alumni in the Spotlight | Mr. Arjo van Eijsden

Laat zien dat je goed bent in je vak. Uiteindelijk gaat het toch gewoon om kwaliteit.

Mr. Arjo van Eijsden

Head of the Belgian and Netherlands Tax Policy & Controversy Group, partner, EY

Arjo van Eijsden (1973) studeerde Nederlands recht en fiscaal recht aan de Erasmus universiteit Rotterdam (EUR). Sinds zijn afstuderen in 1997 is hij werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP (EY), waar hij sinds 2008 partner is.

Van Eijsden is onder meer het hoofd van de Belgische en Nederlandse Tax Policy & Controversy Group. Daarnaast heeft hij veel nevenfuncties. Zo zijn regelmatig artikelen van de hand van Van Eijsden te vinden in wetenschappelijke tijdschriften, schreef hij mee aan verschillende boeken en is hij bovendien regelmatig in de media te zien.

Ontvanger

Van Eijsden is breed geïnteresseerd en wist daardoor niet goed wat hij wilde studeren toen hij klaar was met de middelbare school. Met enige trots vertelt hij over zijn vader die één van de specialisten is op het gebied van de invordering van belastingen en thans werkzaam is op het Ministerie van Financiën. Die achtergrond was mede de reden dat hij voor de studie Nederlands recht koos. De keuze voor de EUR was vooral een praktische: Van Eijsden woonde in de buurt en bleef thuis wonen. Toch zou hij dat nu anders doen. “Ondanks dat ik lid was van een studentenvereniging heb ik wel wat gemist. Als je op kamers gaat geniet je meer van je studententijd en het maakt je zelfstandiger.” Aan de andere kant geeft hij aan niet zeker te zijn of dit op hem van toepassing zou zijn geweest. “Ik ben een harde werker en had me waarschijnlijk toch veel op het leren voor tentamens gestort.”

De manier waarop Van Eijsden over op kamers gaan spreekt, typeert hem. Van Eijsden weegt dingen af, probeert eerder zaken met elkaar te verenigen dan dat hij iets uitsluit door te kiezen en bij zijn acties past niet alleen een inhoudelijke, maar ook een pragmatische inslag. In die lijn besloot Van Eijsden na zijn eerste studiejaar niet te kiezen tussen Nederlands- en fiscaal recht, maar beide studies te combineren. “Ik had voor mezelf een programma bedacht waarin ik anderhalf keer het aantal studiepunten in één jaar zou behalen. Dat lukte, want op één vak na heb ik alle vakken in één keer gehaald.” Die mentaliteit past bij Van Eijsden. “Ik wilde zoveel mogelijk hoge cijfers halen en dat is over het algemeen ook gelukt, maar ik was ook pragmatisch genoeg om het doel van het halen van een bepaald aantal punten in een jaar niet uit het oog te verliezen.”

Geen keuze

Na het afronden van zijn studie wilde Van Eijsden het liefst promoveren, maar op verschillende universiteiten was op dat moment geen vacature voor promovendi op zijn vakgebied. Hij had nog geen uitgesproken voorkeur voor belastingrecht of goederen- en faillissementsrecht, het onderdeel dat hem binnen Nederlands recht het meest aansprak. Dus, passend bij zijn karakter, zocht hij een manier om beide te blijven doen. Een rondvraag leerde hem dat hij in de belastingpraktijk meer kans had ook met goederen- en faillissementsrecht bezig te zijn, dan andersom. Dat maakte dat dat hij bij EY aan de slag ging. “Dat bevalt heel goed. Ik heb nog steeds heel veel plezier van de studie Nederlands recht die ik heb gevolgd. In het belastingrecht komen regelmatig begrippen uit het civiele recht of andere rechtsgebieden naar voren. Dan is het handig als je de achtergrond van die begrippen kent. Daarnaast kan ik mijn wetenschappelijke voorkeur nog steeds kwijt in de artikelen die ik publiceer en de colleges die ik onder andere aan de EUR als gastdocent verzorg.”

Hoewel Van Eijsden aan het eind van zijn studie stage had gelopen bij Loyens & Volkmaars (nu: Loyens & Loeff) vielen de eerste maanden in de praktijk hem toch zwaar. “Als je begint heb je het gevoel dat je niks weet. De eerste weken voelde ik me daar best ongelukkig over. Gelukkig had ik tijdens de studie wel goed geleerd dingen op te zoeken, dus dat lukte wel. Ik kreeg de ruimte om me te ontwikkelen en te verdiepen, daar was ik blij mee. Daarnaast heeft de studie je een brede basiskennis meegegeven waar je op terug kunt vallen.”

Leuk werk

Het bevalt Van Eijsden zo goed bij EY dat hij daar al zijn hele carrière werkzaam is. Hij is voor een belangrijk deel actief in de fiscale procespraktijk. “Dat is heel erg leuk en interessant werk, want in de procespraktijk moet je echt de diepte in en alles grondig onderzoeken, dat komt terug in bijvoorbeeld het schrijven van beroepschriften. Dat past bij mij.” Van Eijsden is op zijn plek bij EY, al sluit hij niet uit dat hij in de (verre) toekomst iets met ontwikkelingswerk wil doen. Aan studenten wil hij meegeven dat het goed voor je zelfstandigheid is om op kamers te gaan en een uitwisseling te doen met een buitenlandse universiteit. “Je moet daarnaast ook genieten van je studententijd. Als je werkt heb je echt minder tijd en vrijheid over voor andere dingen. Je vrije leven als student is dan voorbij. Denk tegelijkertijd wel vooruit. Goede cijfers en nevenactiviteiten zijn belangrijk voor de praktijk. Laat zien dat je goed bent in je vak. Uiteindelijk gaat het toch gewoon om kwaliteit.”

Foto: Bart Hoogveld
Publicatiedatum: 28 januari 2015

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen