Alumni in the spotlight | Mr. Carina Olsthoorn

Erasmus School of Law
Wees de beste versie van jezelf!

Mr. Carina Olsthoorn

Legal Officer bij de Europese Commissie

Carina Olsthoorn is momenteel werkzaam als Legal Officer bij het directoraat-generaal NEAR van de Europese Commissie. Nadat zij de studie - waar zij reeds vanaf haar kinderjaren van droomde - afrondde aan Erasmus School of Law, werkte Carina enige tijd als wetenschappelijk docent Internationaal en Europees Recht aan deze faculteit.

Al snel vond Carina een nieuwe uitdaging in het opzetten van een NGO die rechtsbijstand verleent in de sloppenwijken van Accra, Ghana. Dat lijkt wellicht een heel plotse carrièrestap, maar dat viel in werkelijkheid erg mee. Want naast deze vorm van vrijwilligerswerk, zet Carina zich ook al jaren in voor de afdeling Humanitair Oorlogsrecht van het Nederlandse Rode Kruis.

In september 2014 is zij als Legal Officer aan de slag gegaan bij de Europese Commissie in Brussel. Haar werk hier, zo merkt zij, is erg variabel en omvat bijvoorbeeld mede Europese wetgeving en contractuele afspraken, waarbij kennis van zowel de Engelse als Franse taal erg belangrijk is.

Partnerships

“Al vanaf mijn achtste had ik besloten dat ik later rechten wilde studeren en toen ik eenmaal mijn middelbare school had afgerond was de keuze dan ook niet zo moeilijk meer. Ik wist voor mijzelf dat ik graag aan een buitenlandse universiteit wilde studeren en Rotterdam had veel partnerships met buitenlandse universiteiten.” Daarmee koos Carina voornamelijk voor Erasmus School of Law vanwege het internationale profiel van Rotterdam en haar passie voor de internationale wereld is dan ook iets dat als een rode draad door haar leven loopt. “Het is een gouden kans om een half jaar in New York te mogen studeren en ik heb hier veel van opgestoken, zowel qua studie als qua levenservaring”.

Olsthoorn merkt dat zij veel aan haar studie rechten gehad heeft in de praktijk. “Doordat je zo breed hebt leren denken, is het relatief gemakkelijk om je later in je werk aan te kunnen passen. Het is erg belangrijk dat je tijdens je studie een combinatie van goede theoretische kennis en praktische kunde opdoet.” Zij legde er in haar tijd als wetenschappelijk docente dan ook wel eens nadruk op dat studenten lieten zien dat zij de stof konden toepassen. Daarbij heeft zij terloops nog een tip voor de argeloze student: “Bouw een netwerk op in zowel horizontale als verticale kringen, maar vergeet zeker niet om gewoon vrienden te maken. Juist zij kunnen je in je professionele carrière verder helpen.”

Internationaal humanitair oorlogsrecht

Olsthoorn is van mening dat je juist als student in de gelegenheid bent om je in te kunnen zetten voor de samenleving. “Onder andere bij het Nederlandse Rode Kruis kon ik mijn passie voor het internationaal humanitair oorlogsrecht kwijt en kon ik echt iets terug doen voor de maatschappij. Eén van de hoogtepunten van mijn werk voor het Rode Kruis was een gastcollege over het humanitair oorlogsrecht.” Carina benadrukt graag dat een nauwe samenwerking tussen de faculteit, studenten en studieverenigingen van grote meerwaarde kan zijn voor zowel student als faculteit: “samen kun je elkaar echt versterken en verder helpen".

Zij acht het belangrijk dat er samengewerkt wordt om altijd te streven naar verbetering van de studie, en daarmee de studenten en faculteit. Aan studenten wil zij graag meegeven dat dit het momentum is om je kans te pakken, mede omdat Rotterdam nu zo positief belicht wordt in het nieuws. “Kijk daarbij vooral naar jezelf en ontdek tijdens je studie wat jouw talenten zijn. Gebruik je intelligentie en zet je in, maar haal bovenal alles uit je eigen talenten. Wees daarin de beste versie van jezelf!”

Publicatiedatum: 24 januari 2017

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen