Alumni in the Spotlight | Mr. Femke de Vries

De crisis van vandaag is niet de crisis van morgen.

Mr. Femke de Vries

Bestuurder bij de Autoriteit Financiële Markten

Femke de Vries is werkzaam als bestuurder bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en maakt zich zodoende  sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Een zware taak dus, waarvoor zij de basis mede legde aan Erasmus School of Law. De Vries was al werkzaam op het ministerie van Justitie toen zij begon aan haar deeltijdopleiding Rechtsgeleerdheid. Daarna leidde haar carrière haar via het ministerie van Financiën en de douane in het Rotterdamse, waar zij bijvoorbeeld verantwoordelijk was voor fraudebestrijding, naar De Nederlandsche Bank (DNB). Bij DNB was Femke onder meer werkzaam als divisiedirecteur, waarin zij verantwoordelijk was voor het toezicht op pensioenfondsen en een belangrijke rol speelde bij de cultuur- en gedragsverandering van het toezicht bij DNB.

In 2015 zette zij haar carrière  voort aan zowel de universiteit als bij de AFM. Aan de Rijksuniversiteit Groningen is Femke bijzonder hoogleraar Toezicht en bij de AFM is zij per oktober 2015 benoemd als bestuurslid.

Toezicht

Het is een begrip dat als een rode draad door het leven van Femke de Vries loopt en duidelijk een onderwerp dat haar aan het hart gaat, zo merken wij tijdens ons gesprek. "Het thema Klantbelang centraal valt binnen mijn portefeuille, waarmee wij aangeven dat ondernemingen de klant moeten geven wat hij nodig heeft. Daarbinnen past ook een stukje gedragsbeïnvloeding bij consumenten, maar dat is lang niet altijd eenvoudig. Financiële producten zijn vaak complex. We zien dat consumenten het moeilijk vinden ze te begrijpen. Soms verdiepen klanten zich daardoor meer in hun mobiele telefoonabonnement dan in financiële producten. Dat neemt echter niet weg dat ik de toezichtsector een geweldige werkkring vind voor juristen. Het is misschien niet het eerste werkveld waar je aan denkt om in terecht te komen, maar ik kan het een ieder warm aanbevelen!"

Femke stipt nog aan dat de toepasselijke wetgeving op haar terrein vaak open normen bevat, zodat het aan de toezichthouder is om die normen in te vullen en betekenis te geven. Daarbij merkt zij dat er sprake is van een zekere golfbeweging in de geldende regelgeving: “tijdens en vlak na een financiële crisis merk je dat regelgeving strenger wordt. Dat betekent volgens mij niet dat we alles daarmee rond hebben voor de toekomst; we zullen alert moeten blijven. De crisis van vandaag is immers niet de crisis van morgen.”

Femke geeft aan dat zij in haar werkzame leven veel gehad heeft aan de basisprincipes die je je als jurist eigen maakt, waardoor zij eenvoudig kan schakelen tijdens haar werk. Leren  logisch redeneren en kennis maken met zowel de praktijk als wetenschap raadt ze dan ook sterk aan. “Leer jezelf om je mondeling en schriftelijk goed uit te drukken . Dat zijn voor een jurist absoluut unique selling points!”

Publicatiedatum: 18 januari 2016

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen