Alumni in the Spotlight | mr. Fred Westerbeke

Als je een mooie kans krijgt en het voelt goed, aarzel dan niet en grijp hem.

Mr. Fred Westerbeke

Hoofdofficier van justitie Landelijk Parket

Fred Westerbeke (1962) was sinds 2011 hoofdofficier van justitie bij het parket in Rotterdam en staat sinds 2014 aan de leiding van het Landelijk Parket. Daarvoor heeft hij diezelfde functie bekleed in Utrecht. Westerbeke heeft zowel voor het openbaar ministerie (OM) als voor de politie gewerkt. Geleidelijk heeft hij steeds een stap omhoog op de maatschappelijke ladder gezet. Zijn opleiding in de rechten genoot deze specialist op het terrein van opsporing en vervolging in Rotterdam, aan Erasmus School of Law.

Middenstanders

Westerbeke komt uit wat hij zelf noemt een “typisch middenstandsgezin.” Zijn ouders waren wijnhandelaren en in zijn jonge jaren stond Westerbeke zelf geregeld in de zaak. Mede op advies van zijn vader (“middenstander kun je altijd nog worden en je kunt goed leren”) besloot Westerbeke de Nederlandse Politieacademie te volgen. Nadat hij de politieacademie afgerond had ging Westerbeke als politieman aan de slag in Rotterdam Zuid, waar hij al vroeg een leidinggevende positie bekleedde. Om zich verder te ontwikkelen schreef hij zich in als avondstudent aan Erasmus School of Law, daar behaalde hij in 2,5 jaar zijn doctoraal (zijn propedeuse had hij eerder al in Utrecht afgerond).

Toen Westerbeke zich bij de examenadministratie meldde om zijn bul aan te vragen, werd hij er op gewezen dat hij 0,01 punt tekort kwam om cum laude af te studeren. Door een vak waarvoor hij vrijstelling had alsnog met een 8,0 af te ronden studeerde hij cum laude af. Later werd Westerbeke aangesteld als oprichtingsdirecteur ad interim van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), hij trad daarbij in dienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In die periode behaalde hij ook zijn MBA/MBI titel bij de Rotterdam School of Management. Ook werkte hij in deze periode samen met Lodewijk Rogier aan de invoering van de Wet Mulder. Hierna maakte Westerbeke de overstap naar het OM en werd hij Officier van Justitie in Rotterdam. Na vijf jaar keerde Westerbeke terug naar de politie als plaatsvervangend korpschef in Kennemerland . Vervolgens vervulde hij dezelfde functie bij het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD).

Terug naar de roots

In de tussentijd hield Westerbeke altijd een lijntje met het OM, met de gedachte ooit wel terug te willen. Dit leidde er uiteindelijk toe dat hij hoofdofficier van justitie in Utrecht werd. Daar heeft hij voor zijn gevoel te kort gezeten (2 jaar), omdat toen het verzoek kwam om in Rotterdam dezelfde functie te bekleden. Daarmee ging Westerbeke terug naar zijn roots. In 2014 kwam de stap naar hoofdofficier van justitie bij het Landelijk Parket van het OM op zijn pad. In zijn ogen heeft hij nu de mooiste OM baan in Nederland. De opleiding aan Erasmus School of Law heeft Westerbeke gevormd, daardoor heeft hij een goed gevoel bij de faculteit. De mix van verdieping op de inhoud en ervaring in de praktijk werkte goed voor Westerbeke. Daarmee is de opleiding aan Erasmus School of Law een van de belangrijkste steunpilaren onder zijn carrière. Hij merkte dat de opleiding hem een goede basis voor zijn werk als officier van justitie meegegeven heeft, ook al is hij niet strafrechtelijk afgestudeerd. Wat hem aanspreekt in Rotterdam is de combinatie tussen het denken en het doen.

Kansen

Wat Westerbeke aan huidige studenten wil meegeven is dat “als je een kans krijgt je niet moet aarzelen: als het goed voelt moet je die kans pakken.” Westerbeke is er van overtuigd dat als je je best doet je kansen krijgt, ook tegenwoordig. Die kansen komen echter niet vanzelf, je moet ze afdwingen.

Publicatiedatum: 4 februari 2014
Aangepast: 4 januari 2016

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen