Alumni in the spotlight | Mr. Hein van Oorschot

Hein van Oorschot
Realiseer je dat je op de universiteit meer een manier van denken leert dan een vak

Hein van Oorschot

Voorzitter college van bestuur NHTV Breda

Mr. Hein van Oorschot is voormalig burgemeester van Delft en voormalig voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg. Nu vervult hij dezelfde functie aan de NHTV Breda.

Hein van Oorschot zat in Leiden op school en was een echte bèta-scholier. Hij oriënteerde zich op geologie en ging naar de open dag van die studie in Leiden. "Daar bleek echter dat die studie wel erg veel natuur- en scheikunde bevatte en dat het beeld dat ik had van op laarzen door de modder in Afrika banjeren, niet klopte. Ik zou vooral veel in een lab zitten."

Banjeren in de modder

"Nadat geologie niks voor mij bleek te zijn wist ik het niet meer. Op advies van mijn vader deed ik een test en daar kwam een vreselijk advies uit: Nederlands, sociologie, economie of rechten. Met Nederlands had ik het idee dat je alleen maar leraar kon worden, sociologie was in die tijd toch vooral iets voor linkse activisten, economie had mijn vader gedaan en viel om die reden al af, dus bleef rechten over."

De keuze voor Rotterdam was er vooral vanwege het relatief grote aandeel economie in de studie. "Ik wist meteen dat ik geen specifiek juridisch beroep zou gaan beoefenen en wilde me breed oriënteren. Mijn interesse lag toen al vooral in beleid. Daarnaast wilde ik graag uit huis, dus was Leiden geen optie. Maar de hoofdreden om voor Rotterdam te kiezen was de combinatie met economie."

Mijn tip: “Je studie is meer dan alleen studeren, dus probeer je breed te ontwikkelen en jezelf te vormen. Het opdoen van levenservaringen is net zo belangrijk als het vergaren van kennis.”

.

Leuke dingen

Van Oorschot begon de studie voorspoedig, maar besloot na het eerste semester om de focus iets te verleggen en ook leuke dingen naast de studie te doen. "Veel vakken rondde ik vanuit de boeken af, ik bezocht maar enkele colleges en dan vooral vanwege de geweldige docenten.”

Naast zijn studie werd Van Oorschot lid en later praeses van studentenvereniging Laurentius. Ook werd hij landelijk voorzitter van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). De studie en zijn studententijd hebben hem heel veel geleerd: "de sociale empathie, je eerste contacten leggen, het organiseren van dingen." Van Oorschot schreef twee scripties en doordat die Staats- en Bestuursrechtelijk van aard waren studeerde hij in dat rechtsgebied af. Uit zijn tijd in Rotterdam heeft hij drie dingen meegenomen: "De analytische manier van denken van een jurist, het kunnen leidinggeven en organiseren, hoewel ik dat later heb uitgebouwd in de praktijk, en een aantal vrienden uit mijn jaarclub van Laurentius, waarmee ik nog steeds twee keer per jaar een weekend wegga."

Levenservaringen en kennis

“Je studie is meer dan alleen studeren, dus probeer je breed te ontwikkelen en jezelf te vormen. Ga op kamers en werk aan een sociaal leven. Het opdoen van levenservaringen is net zo belangrijk als het opdoen van kennis. Realiseer je ook dat je op de universiteit meer een manier van denken leert dan een vak. 70% van de studenten werkt na tien jaar in een andere sector dan waarin ze zijn afgestudeerd.

Focus je daarnaast niet alleen op de grote bedrijven. Het is veel leuker om bij een middelgroot bedrijf bijvoorbeeld een breed inzetbare directiesecretaris te worden en daar met je poten in de klei te staan, dan om je te focussen op een klein onderdeel bij een groot bedrijf. Dat werkt bevredigender en die kleinere bedrijven en daarmee Nederland hebben dat trouwens ook nodig.”

Publicatiedatum: 6 maart 2014
Aangepast: 26 april 2018

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen