Alumni in the spotlight | Mr. Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink

Erasmus School of Law
Zie de wereld als je werkterrein.

Mr. Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink

Voorzitter FME

Ineke Dezentjé Hamming is op dit moment voorzitter van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, FME. Daarnaast bekleedt zij een belangrijk aantal nevenfuncties, zoals haar lidmaatschap van het bestuur van VNO-NCW en haar zitting in de Raad van Toezicht van het Oogziekenhuis Rotterdam en de ANWB. De basis voor dit indrukwekkend cv legde Dezentjé Hamming tijdens haar deeltijdstudie Rechtsgeleerdheid aan wat nu Erasmus School of Law is.

Paspoort naar meer

Dat Dezentjé Hamming voor een studie rechten zou kiezen was niet altijd al een vanzelfsprekendheid. Na het afronden van de toenmalige hbs koos zij er bovenal voor om de wereld te ontdekken. Die ambitie bracht haar bij luchtvaartmaatschappij Lufthansa: “dat was de ideale gelegenheid om vloeiend Engels en vooral Duits te leren spreken en bovendien bood het de ruimte om mijn ambitie van ‘de wereld rond’ waar te kunnen maken.”

Dat die tijdelijke carrièrestap Dezentjé Hamming veel gebracht heeft blijkt wel uit haar verdere loopbaan: kennis van de internationale maatschappij en de Duitse taal lopen als een rode draad door haar loopbaan. Een loopbaan die aanving ver voor haar deeltijdstudie Rechten. “Ik merkte dat ik leergierig en nieuwsgierig bleef en zag het doen van een universitaire studie als een paspoort naar meer. De mogelijkheid van het studeren aan een businesswise universiteit sprak mij erg aan en als Amsterdamse is er dan maar een keus, de Erasmus Universiteit”. Dezentjé Hamming beschouwde de studie rechten als een goede basis voor haar verdere carrière en koos bewust voor het volgen van keuzevakken als  Duits en Amerikaans privaatrecht. Het waren vakken die haar hielpen Nederland beter te begrijpen, maar het combineren van  studeren en werken ging lang niet altijd even soepel door het deeltijdkarakter van de studie. Daardoor kwam het echt op de persoon en zijn of haar discipline zelf aan, zo ervoer Dezentjé Hamming. En dat zat bij haar wel goed, zo bleek toen zij in een enorm drukke periode bij havenbedrijf ECT ook geacht werd een tentamen te maken. Door ruim op tijd te beginnen sloeg zij erin om het vak Privaatrecht glorieus te doorstaan: het werd een cijfer 10.

De wereld als werkterrein

Toen de studietijd voor Dezentjé Hamming in 1987 ten einde kwam, leek het door haar eerste verdere carrièrestappen even of zij het echt juridische werk achter zich zou laten. Zo was zij kort na haar afstuderen tien jaar lang directeur van de Rotterdam Port Promotion Council en was zodoende het gezicht van het Rotterdamse havenbedrijfsleven en bracht datzelfde havenbedrijfsleven in contact met internationale klanten. Vanaf 2003 had Dezentjé Hamming acht jaar zitting in de Tweede Kamer namens de VVD en bereikte zij wellicht wel het ultieme voor iemand met een rechtenachtergrond: zij was de ‘geestelijk moeder’ van een initiatiefwetsvoorstel over de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij controles van de Belastingdienst, de Wet Dezentjé. “In het proces rondom dit wetsvoorstel kwam mijn rechtenstudie erg goed van pas en was ik achteraf toch nog blij met de zeer fiscaaltechnische colleges van professor Arendonk waar ik me doorheen had moeten worstelen.Steun verkrijgen voor zo’n wetsvoorstel vergt bovendien doorzettingsvermogen. Dat ik in mijn huidige positie als voorzitter van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME, red.) eigenlijk alles terug zie komen uit mijn loopbaan, is erg leuk”. Gevraagd naar tips voor studenten van nu, hoeft Dezentjé Hamming niet lang na te denken. Een leven lang jezelf ontwikkelen is volgens haar de nieuwe norm, maar tijdens je studie in aanraking komen met de praktijk is dat volgens haar evenzeer. “Daarbij geldt dat het gewoon mooi is om het maximale uit jezelf te halen, zo kom je vooruit in het leven. Ga ergens aan snuffelen nu het nog kan, wees niet bang om fouten te maken en maak kennis met de internationale wereld om ons heen. Waarom zou je de wereld niet beschouwen als je werkterrein?”

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen