Alumni in the Spotlight | Mr. Jeroen Recourt

Het goed functioneren van onze waardevolle democratische rechtsstaat gaat niet vanzelf, dat vergt onderhoud. Juristen moeten dat onderhoud plegen

Mr. Jeroen Recourt

Tweede Kamerlid PvdA

Mr. Jeroen Recourt is na een carrière bij de reclassering en als rechter (zowel in Amsterdam als op Aruba) inmiddels alweer enige tijd actief als Tweede Kamerlid voor de PvdA.

Ongeschoold

Op de vraag waarom Jeroen Recourt aan Erasmus School of Law is gaan studeren, vertelt hij een anekdote: "Ik werkte bij de reclassering in Dordrecht op het bureau alternatieve straffen dat toen dreigde te worden gesloten. Een collega stond tijdens een discussie op en zei: 'Hoe kan dat nou, we zijn hier zo goed bezig. We hebben een jurist, een pedagoog en zelfs een ongeschoolde!' Na enig nadenken realiseerde ik mij dat ik die ongeschoolde was en het leek me hoog tijd daar verandering in te brengen."

Vanuit zijn werk voor de reclassering had Recourt al interesse voor het strafrecht ontwikkeld, vandaar dat hij in deeltijd Rechtsgeleerdheid ging studeren. Dat beviel goed: "Rechten paste mij als een jas." Professor Winkel is Recourt bijgebleven omdat hij heel enthousiast college gaf en altijd een brilletje op het bord tekende bij belangrijke zaken. Wat hij toen niet begreep, maar later wel is gaan waarderen, is waarom hij privaatrechtelijke boeken van professor Van Dunné moest lezen terwijl de inhoud voor de praktijk niet relevant was. Later begreep hij dat dit bij de academische vorming hoorde.

Mijn tip: “Volg niet alleen juridische vakken, maar ook vakken die reflecteren op het recht of multidisciplinaire vakken.”

.

Raio

Na zijn afstuderen is Recourt toegelaten tot de Raio (Rechterlijk ambtenaar in opleiding). Dit heeft hij als een fantastische tijd ervaren. Tijdens de opleiding is hij in het kader van een stage een jaar beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van de PvdA geweest. Na een carrière als rechter heeft hij zich in 2010 verkiesbaar gesteld voor het Kamerlidmaatschap en werd hij de jurist van de Tweede Kamerfractie van de PvdA.

Het werk als politicus bevalt Recourt heel goed. "Het is een eervolle en maatschappelijk relevante baan. Er zit wel een dubbelheid aan de functie: aan de ene kant is het ambacht, hard werken om wetten te controleren, amendementen indienen et cetera. Daarnaast, en dat staat bijna los van de inhoud, heb je de enorme media aandacht voor incidenten. Ook dat hoort erbij."

Waardering

Recourt heeft in zijn werkzaamheden ontzettend veel plezier van zijn studie Rechtsgeleerdheid. In Rotterdam had je veel zogeheten 'integratievakken' waarbij meerdere disciplines met elkaar verbonden werden, daar heeft hij veel aan gehad. Door zijn brede opleiding is hij ook breed inzetbaar. "Ik waardeer mijn studie enorm."

Aan studenten wil hij twee dingen meegeven. "Allereerst dat het voor een goed jurist belangrijk is om niet alleen juridisch inhoudelijke vakken te volgen, maar ook vakken te volgen die reflecteren op het recht. Daarnaast komen veel juristen op hoge functies in het openbaar bestuur bij de overheid terecht. Ik vind dat wij samen verantwoordelijk zijn voor het goed functioneren van de waardevolle democratische rechtsstaat. Dat gaat niet vanzelf, de rechtsstaat vergt onderhoud. Juristen moeten dat onderhoud plegen. Er is weinig begrip en daardoor draagvlak voor het systeem van checks and balances. Juristen hebben dat begrip wel en moeten daarom zorgdragen voor de democratische rechtsstaatgedachte."

Publicatiedatum: 18 maart 2014

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen