Alumni in the Spotlight | Mr. Leonard Boender

Dit is de tijd om mensen te leren kennen waar je wat aan hebt tegen de tijd dat je veertig bent
Mr. Leonard Boender
Advocaat, partner, Insolventie en Herstructurering, Ondernemingsrecht, DVDW Advocaten

Leonard Boender (1968) is één van de ‘founding fathers’ van het advocatenkantoor DVDW Advocaten, zoals we dat nu kennen. Het kantoor is tevens een Official Partner van Erasmus School of Law. Sinds hij eind 1997 afstudeerde is hij al advocaat.

Op dit moment is hij als partner bij DVDW Advocaten (vestigingen in Den Haag en Rotterdam) actief op het gebied van Insolventie, Herstructurering en Ondernemingsrecht. Hij studeerde rechtsgeleerdheid aan Erasmus School of Law.

In antwoord op de vraag “waarom Rotterdam” begint Boender gelijk over zijn schooltijd. “Mijn middelbare schooltijd was behoorlijk moeizaam. Ik had een havo+ advies uit geloof ik de derde CITO test die ik maakte. De havo heb ik enkel met behulp van een huiswerkcursus, iedere avond en op zaterdagochtend, afgerond.” Na de havo probeerde Boender via een avondschool zijn vwo af te ronden. Dat lukte net niet: hij behaalde vijf van de zes benodigde deelcertificaten.

Colloquium doctum

Om toch op de universiteit te belanden besloot Boender een zogenaamd “colloquium doctum” te doen. Dit is een toelatingsexamen voor de universiteit voor mensen van 21 jaar of ouder die niet in het bezit zijn van een diploma dat direct toegang geeft tot de universiteit. “Ik koos daardoor voor Rotterdam, dat was de enige stad waar ik zo’n colloquium doctum kon doen. Rechten had me altijd wel getrokken, omdat mijn vader advocaat was.” Misschien wel tot zijn eigen verbazing slaagde hij voor de toets, waardoor hij aan de studie rechtsgeleerdheid in Rotterdam kon beginnen.

Dat Boender pas op de valreep zijn ‘ticket’ tot de universiteit bemachtigde vindt hij zelf niet verrassend. “Op de één of andere manier liet ik dingen er altijd op aankomen.” Zo ook tijdens zijn studie. “Het eerste jaar heb ik echt helemaal niks gedaan. Vervolgens ontmoette ik een studente die veel in de UB zat en mij stimuleerde te gaan studeren. Zo heb ik mijn Propedeuse gehaald. Door het vak economie van de universiteit in te brengen kreeg ik recht op het deelcertificaat economie en kon ik alsnog mijn vwo-diploma halen. Dat leverde later overigens een hoop gedoe op met solliciteren. Mensen dachten altijd dat er een fout op mijn CV stond doordat ik eerst mijn Propedeuse had gehaald en daarna pas mijn vwo.”

Na het behalen van zijn Propedeuse haalde Boender zijn voet weer van het gaspedaal, totdat zijn vader aangaf te stoppen met hem financieel te ondersteunen. “Toen ben ik twee jaar keihard gaan studeren, zodat ik mijn studie vrijwel had afgerond.”

Advocatuur

In het laatste halfjaar van de studie was Boender al begonnen met solliciteren. “Na een sollicitatiegesprek bij Sandberg CS Advocaten, waarvan ik dacht dat het niet goed was gegaan, werd ik dezelfde middag al gebeld dat ik was aangenomen. Er was alleen één probleem, ik moest nog drie vakken afronden. Van Sandberg kreeg ik een ultimatum: op 1 december 1997 kon ik  als pre advocaat-stagiaire beginnen mits ik mijn doctoraal moet goed gevolg had afgerond. Met hulp van een studentendecaan zorgde Boender ervoor dat hij in twee maanden tijd drie mondelingen mocht doen, zodat hij op 1 december 1997 als advocaat aan de slag kon. “Dat was een andere wereld. Ik heb een hele strenge opleiding gehad de eerste twee jaar. Zo was er iedere week een klasje waar in het openbaar jouw prestaties als stagiaire werden besproken.” In die tijd kwam hij ook voor het eerst in aanraking met het insolventierecht, omdat hij veel zogenaamde WSNP (Wet schuldhulpverlening natuurlijke personen) zaken deed. Vanuit die zaken ‘kreeg’ hij in 2000 zijn eerste faillissement. Na zijn overstap naar Schaap & Partners Advocaten had hij de mogelijkheid een Grotius opleiding Insolventierecht te doen. 

DVDW  Advocaten

De huidige maatschap is ontstaan in 2004. “In april 2004 opende wij onze deuren in Rotterdam en op 16 mei 2004  hielden wij een openingsborrel. Hoewel onze Rotterdamse vestiging hooguit 300m2 groot was stonden er plotseling 300 man. Geen idee waar ze vandaan kwamen, maar dat was werkelijk waanzinnig. Vanaf dat moment is het gaan lopen.” Sinds 2004 is ons kantoor autonoom gegroeid van 13 naar de ruim 40 advocaten met vanaf enkele jaren een ranking in de Top 50 grootste advocatenkantoren in Nederland. Deze groei in de afgelopen jaren heeft geleid tot een aanzienlijke toename van de beschikbare expertise en ervaring binnen ons kantoor. Een bewuste keuze naar omvang en –opzet waarin goede gespecialiseerde bijstand kan worden geboden, ook aan grotere bedrijven, gekoppeld aan een cultuur en de korte lijnen van een kleiner kantoor. Deze strategie wordt beloond door onze opdrachtgevers. DVDW Advocaten kenmerkt zich door een typisch Rotterdamse ‘hands-on-mentaliteit’. “Toen we begonnen stonden we zelf het meubilair naar binnen te sjouwen en boorde ik zelf de gaten in de muur.” Anderzijds onderscheid kantoor zich door onze focus op kwalitatieve groei en specialisatie en een permanent streven naar de beste dienstverlening Een goed voorbeeld hiervan is ons interne opleidingsprogramma van de DVDW Academy. “De markt anno 2015 vraagt om nog meer professionaliteit.” Boender voorziet grote veranderingen in de advocatuur de komende tijd. “Transparantie en servicegerichtheid worden steeds belangrijker. Ik zou het mooi vinden als we met DVDW daarin voorop gaan lopen.”

Warm hart

Boender draagt de universiteit een warm hart toe. “Daarom zijn we ook Official Partner van Erasmus School of Law.” en acht de wisselwerking met de universiteit en de studenten ook nuttig en relevant. Een recent initiatief van kantoor - in het kader van ons 10 jarig bestaan - is de DVDW scriptieprijs voor de beste scriptie over een ondernemingsrechtelijke onderwerp. Deze prijs is overigens gewonnen door een student van de Rotterdamse faculteit. Aan studenten wil Boender meegeven dat het belangrijk is om, in tegenstelling tot wat hij zelf heeft gedaan, zo snel mogelijk de studie af te ronden. “Realiseer je goed dat de studie slechts het opstapje is naar je verdere carrière. Als je klaar bent met studeren weet je feitelijk nog niks. Probeer jezelf te steeds verder verbeteren, stel ieder jaar weer targets voor je zelf. Doe je best en probeer altijd de beste te zijn. Neem met minder geen genoegen. Maar geniet er ook van. Je studietijd is de tijd om mensen te leren kennen waar je wat aan hebt tegen de tijd dat je veertig bent.”

Publicatiedatum: 3 maart 2015