Alumni in the spotlight | Mr. Marianne Thieme

Foto van Marianne Thieme
Hou vast aan je idealen!

Mr. Marianne Thieme

partijleider en fractievoorzitter Tweede Kamer Partij voor de Dieren

Marianne Thieme koos ervoor om rechten in Rotterdam te studeren vanwege het economische en sociologische profiel van de universiteit. “Ik was 19 en wilde mijn opties openhouden. Ik had het idee om misschien iets in het bedrijfsleven te gaan doen en daarvoor leek Rotterdam de beste optie. Daarnaast had ik een aantal vrienden uit Rotterdam en die waren allemaal heel enthousiast over de stad. Ik heb een positief gevoel bij Rotterdam."

Mr. Marianne Thieme – partijleider en fractievoorzitter Tweede Kamer Partij voor de Dieren

Marianne Thieme (1972) is partijleider en fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren. Na haar afstuderen aan Erasmus School of Law (ESL) werkte ze voor een overheidsadviesbureau (B&A) in Den Haag. In 2001 werd ze beleidsmedewerker bij Bont voor de Dieren en in 2002 richtte ze samen met een aantal anderen de Partij voor de Dieren op, waar zij de woordvoerder van werd. In 2004 werd ze directeur van stichting Wakker Dier om in 2006 (na in 2003 net een zetel gemist te hebben) gekozen te worden in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Sindsdien is ze fractievoorzitter van de partij in de Tweede Kamer.

Ethiek

Marianne Thieme koos ervoor om rechten in Rotterdam te studeren vanwege het economische en sociologische profiel van de universiteit. “Ik was 19 en wilde mijn opties openhouden. Ik had het idee om misschien iets in het bedrijfsleven te gaan doen en daarvoor leek Rotterdam de beste optie. Daarnaast had ik een aantal vrienden uit Rotterdam en die waren allemaal heel enthousiast over de stad. Ik heb een positief gevoel bij Rotterdam.” Thieme had al langer een fascinatie voor het recht: “Ik zag recht als de plek om mijn gevoel voor rechtvaardigheid in terug te vinden.” Hoewel Thieme een positief gevoel bij Rotterdam heeft, bracht de rechtenstudie haar niet helemaal wat ze ervan had verwacht. “Ik merkte al snel dat ik meer geïnteresseerd was in het voortraject naar een wet toe, dan in de wet zelf. Ik miste daarin aandacht voor fundamenteel/theoretisch recht en aandacht voor de ethiek, zeker later in de studie.” Toch heeft Thieme geen spijt van haar keuze voor de rechtenstudie. Recht leerde haar dat de mens centraal staat in het traditionele denken. “Mijn stelling is dat we af moeten stappen van dit antropocentrische denken. De focus op het belang van de eigen soort heeft ertoe geleid dat dieren, natuur en milieu als bijzaak worden gezien en slechts ten dienste staan aan de mens. Dierenrechten worden door veel juristen verworpen. Dieren werden tot voor kort als een zaak gezien, een dier stond gelijk aan een auto of een fiets. Ook nu is de status van een dier nog niet duidelijk. Het dier is een ding geworden, een productiemiddel waar niets mee gedaan wordt in het recht.” Om die reden werd Thieme ook vegetariër tijdens haar studie. “Ik probeer mensen te laten inzien dat dieren rechten moeten krijgen, net zozeer als kinderen rechten hebben zonder dat daar nu direct plichten tegenover staan. Ik wil opkomen voor de stemlozen en wil de kwetsbare beschermen. Na bevrijding van de slaven, het geven van rechten aan vrouwen en kinderen zijn de dieren aan de beurt als de volgende stap in de emancipatiebeweging van groepen.”

Overbodig worden

Hoewel de partij voor meer staat dan alleen de dieren is Thieme alles behalve ongelukkig met de gekozen naam. “Deze naam heeft een opvoedende functie en zorgt voor discussie en dat is goed. Nog nooit eerder in de geschiedenis worden dieren zo massaal uitgebuit, mishandeld en vernederd. Alleen al in de Nederlandse bio-industrie lijden en sterven jaarlijks al 500 miljoen dieren varkens, kippen, kalkoenen, eenden, konijnen en koeien. Dieren verdienen serieuze aandacht.” Hoewel de partij nu nog twee zetels in de Tweede Kamer heeft, is Thieme optimistisch over het bereiken van de doelen van de partij. “Inmiddels hebben we samen met de Duitse Partij voor de Dieren twee zetels in het Europees parlement, een zetel in 12 gemeenten, een zetel in 8 waterschappen en 10 provincies. Er is een groeiende groep mensen die actief een ander geluid laat horen. Daarbij is het in de geschiedenis altijd zo geweest dat een kleine groep een voortrekkersrol neemt op weg naar verandering. Onze ambitie is om langzaam en gestaag te groeien, waarbij regeringsdeelname niet uit te sluiten is. Het zou mooi zijn als we overbodig worden, maar voorlopig zie je dat we hard nodig zijn om de andere partijen harder te laten lopen voor dieren, natuur en milieu. De ander partijen zijn zeer one issue. Ze stellen slechts het korte termijnbelang van de mens centraal stellen. Wij zijn de enige partij met een planeetbrede visie.” Aan studenten wil Thieme het volgende meegeven: “Wees dapper door te gaan voor een sterk eigen profiel in plaats van als een kameleon in de samenleving te zijn. Sta voor je idealen. Laat je niet door de druk van wat de meerderheid wil omverwerpen, maar kies nieuwe wegen. Live the change you want to see.”

Foto: Carin Verbruggen
Publicatiedatum: 20 juni 2014
Aangepast: 4 januari 2016

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen