Alumni in the spotlight | Mr. Paul Arlman

In Rotterdam creëren wij juristen die een gesprek met een econoom kunnen voeren zonder om te vallen

Mr. Paul Arlman

Oud-voorzitter Transparency International Nederland

Mr. Paul Arlman was één van de eerste rechtenstudenten in Rotterdam. Hij heeft in zijn carrière gewerkt bij het Ministerie van Financiën, de Wereldbank, de effectenbeurs, en als lobbyist in Brussel. Na zijn pensioen is hij voorzitter van Plan International geweest. Tevens was hij voorzitter van Transparency International (TI) Nederland. De basis legde hij aan Erasmus School of Law (ESL) en de Universiteit van Nice.

Niet omvallen

Wat Paul Arlman aansprak in Rotterdam was dat er relatief weinig rechtenstudenten waren. “Hierdoor kende iedere hoogleraar je bij naam. Ik kreeg een een-op-eengesprek van een uur met professor Sanders (bouwdecaan Erasmus School of Law, red.) vóór ik in Rotterdam ging studeren.” Daarnaast was het economisch profiel van Rotterdam belangrijk. “Sanders zei daarover: in Rotterdam creëren wij juristen die een gesprek met een econoom moeten kunnen voeren zonder om te vallen.”

Arlman omschrijft zijn studie in Rotterdam als een goede basis. Hij werd lid van het Rotterdamsch Studenten Corps en was voorzitter van het landelijk juridisch studentencongres. Daar leerde hij hoe een evenement te organiseren, iets waar hij in zijn carrière baat bij heeft gehad. Twee studies ziet Arlman overigens als “onzin, tenzij het echt twee studies zijn en niet te doen wanneer er 90% overlap zit.” Ook lid worden van een studentenvereniging kan hij warm aanbevelen.

Mijn tip: “Handel altijd integer en blijf verre van corruptie. In je studie en later in je werk.”

.

Cultureel begrip

Arlman is een groot voorstander van studeren in het buitenland: “99 van de honderd studenten vinden het leuk om ergens anders te studeren en houden er goede herinneringen aan over. Behalve dat het leuk is, is het ongelooflijk nuttig voor je talenkennis. Niet alleen behoorlijk, maar goed Engels spreken is een voorwaarde voor een internationale carrière. Eigenlijk moet je daarnaast nóg een vreemde taal beheersen. Het belang daarvan wordt totaal onderschat. Je hebt een gigantisch voordeel in onderhandelingen als je iemand in zijn eigen taal kunt aanspreken. Cultureel begrip maakt een enorm verschil.” Zijn jaren in de board van de Wereldbank hebben dat nog eens onderstreept.

Na zijn afstuderen ging Arlman aan de slag bij het Ministerie van Financiën. Hij heeft daar geleerd “dat het niet erg is om een fout te maken, maar wel om tweemaal dezelfde fout te maken.” In zijn internationale functies heeft Arlman ervaren dat het, als je optreedt namens Nederland belangrijk is om je doel voor ogen te houden. “Realiseer je daarbij dat wij vandaag in Europa op zijn best tot de middengroep behoren, weliswaar wel met een aantal belangrijke sectoren.”

Goed fundament

Na zijn pensioen in 2005 werd Arlman onbezoldigd voorzitter van Plan International. Deze op kinderen gerichte ontwikkelingsorganisatie beschikt niet alleen over een eigen interne auditfunctie, maar wordt ook gecontroleerd door financiële en programma audit comités en externe accountants. Voor kwaliteitsbewaking en reputatie (ook ten opzichte van donoren) zijn dat cruciale voorwaarden. Volgens Arlman is het voor studenten belangrijk later ook op onbezoldigde basis actief te worden. Hij heeft wel gemerkt in zijn loopbaan dat de fundamenten van het recht je echt goed worden bijgebracht in Rotterdam.

Arlman was daarnaast voorzitter van Transparency International Nederland, de organisatie die strijdt tegen corruptie. Ook in Nederland is er sprake van achterstallig onderhoud op het gebied van integriteit zoals het NIS-rapport (National Integrity System, red.) van TI liet zien. De boetes die de Verenigde Staten opleggen zijn torenhoog en ze trekken zich niks aan van jurisdictie: “Elk Nederlands bedrijf handelt in of met Amerika, je ontkomt er niet aan.” Aan studenten wil Arlman meegeven verre te blijven van corruptie, om vijf redenen: “het mag niet, het is economisch slecht, het is politiek ongewenst, het is ethisch onjuist en als dat allemaal niet overtuigend genoeg is, het schaadt je eigenbelang.”

Publicatiedatum: 24 maart 2014
Aangepast: 12 april 2018

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen