Alumni in the spotlight | Mr. Samir El Hadouchi

Rotterdamse (rechten)studenten worden niet voor niets erg gewaardeerd in de praktijk!

Mr. Samir El Hadouchi

Advocaat bij Broeseliske van Vlijmen advocaten

Mr. Samir el Hadouchi studeerde Rechtsgeleerdheid aan Erasmus School of Law en rondde daarna de masteropleiding Bedrijfsrecht af. Tijdens zijn studie liep hij stage gelopen op de sectie Ondernemings- en Insolventierecht bij een internationaal kantoor in Amsterdam. Na zijn studie heeft hij eerst een jaar als docent bij de vakgroep Ondernemingsrecht van De Haagse Hogeschool gewerkt, waar hij vooral ondernemingsrecht en insolventierecht doceerde. Vervolgens ging hij als advocaat aan de slag op de sectie Insolventie- en Ondernemingsrecht van het Rotterdams/Haagse advocatenkantoor Wessel, Tideman & Sassen Advocaten. Inmiddels is hij werkzaam bij Broeseliske Van Vlijmen Advocaten.

Studieherinneringen

Op de middelbare school merkte El Hadouchi tijdens bijeenkomsten van de leerlingenraad en de debatvereniging dat hij elke kans aangreep om zijn standpunten te verdedigen, belangrijke zaken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en de belangen van anderen te behartigen. De keuze voor een rechtenstudie was dan ook snel gemaakt.

Van zijn studie zijn de goede professoren en hun inspirerende hoorcolleges hem het meest bijgebleven. Zo herinnert hij zich de passie en humor van prof. mr. Nuytinck van Personen- en familierecht, die altijd benadrukte dat mensen gewoon moesten gaan trouwen, omdat het dan juridisch allemaal veel gemakkelijker was.

Mijn tip: “Wil je beslagen ten ijs komen, studeer dan hard, volg stages om wat praktijkervaring op te doen en verbreed je horizon met nevenactiviteiten.”

.

Positief gevoel

El Hadouchi heeft een zeer positief gevoel bij Erasmus School of Law en zou de faculteit bij iedereen aanbevelen. De faculteit probeert namelijk altijd innovatief te zijn en biedt simpelweg hoogwaardig en kwalitatief onderwijs.

Hij heeft nog dagelijks veel profijt van zijn Rotterdamse rechtenstudie. Sterk aan Erasmus School of Law is volgens hem namelijk dat de faculteit veel (terug)koppeling met de praktijk heeft en maakt. De bekende ‘Rotterdamse’ aanpak; diepgaande juridische theorie, maar altijd met de juiste koppeling naar de praktijk, is volgens hem dan ook de beste manier om juristen klaar te stomen voor de dynamische juridische praktijk. Volgens El Hadouchi heb je met een mr.-titel van Erasmus School of Law een grote kans op een baan. “Rotterdamse (rechten)studenten worden niet voor niets erg gewaardeerd in de praktijk!”

Voor El Hadouchi is teruggeven aan de maatschappij heel belangrijk. Vandaar ook dat hij docent is geweest aan de Haagse Hogeschool. Maar hij geeft tevens op vrijwillige basis bijscholing aan Marokkaans-Nederlandse basisschoolscholieren. Hij kan door zijn achtergrond gemakkelijk als een rolmodel voor jongeren met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond fungeren.

Indien EL Hadouchi een advies zou mogen geven aan rechtenstudenten, luidt dat als volgt: “Wil je beslagen ten ijs komen, studeer dan hard, volg indien mogelijk stages om wat praktijkervaring op te doen en verbreed je horizon met het verrichten van nevenactiviteiten.”

Publicatiedatum: 30 januari 2014
Aangepast: 26 april 2018

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen