Alumni in the spotlight | Mr. Takvor Avedissian

U komt net van de middelbare school en denkt heel wat te weten, maar u weet nog helemaal niks. Vergeet dus alles en begin opnieuw
Mr. Takvor Avedissian
President rechtbank Overijssel

Mr. Takvor Avedissian is de eerste president van de nieuwe fusierechtbank Overijssel. Voordat hij president van de rechtbank werd, is hij wetgevingsjurist in Den Haag geweest en was hij als teamleider/jurist werkzaam bij het Bureau voor rechtshulp in Utrecht. Sinds het einde van de jaren negentig werkt hij als rechter, later als teamvoorzitter in Rotterdam, vervolgens als sectorvoorzitter/bestuurslid in Haarlem en nu als president in Overijssel (Zwolle en Almelo). 

Trots

Takvor Avedissian is een echte Rotterdammer, iets waar hij ook trots op is. Dat betekent niet dat hij blind voor de Erasmus Universiteit heeft gekozen, maar uiteindelijk gaf zijn gevoel voor Rotterdam wel de doorslag. Avedissian komt van een middelbare school waar een sterke debatcultuur heerste. Hij heeft daarnaast sterke interesse in de maatschappij, politiek en actualiteit. Avedissian rondde zijn middelbare school overigens cum laude af en omdat hij meerdere talenten had, onder andere voor econometrie, kon hij kiezen welke kant hij op zou gaan. Zijn motto is echter: 'Volg je hart, je passie en je gevoel!' en dat bracht hem bij de studie Rechtsgeleerdheid in Rotterdam.

Avedissian omschrijft zijn studie in Rotterdam als een 'prachtige tijd.' Hij herinnert zich het eerste college van prof.
mr. Ter Heide die toen zei: "U komt net van de middelbare school en denkt heel wat te weten, maar u weet nog helemaal niks. Vergeet dus alles en begin opnieuw." Ter Heide was een meester in het koppelen van recht aan de actualiteit en het recht in context brengen. 

 

Mijn tip: “Volg je hart, dat geeft energie. Maar steek ook zelf energie in je studie, daar heb je later veel profijt van. Sommige dingen zijn namelijk niet alleen studie-, maar ook levenslessen.”

.

ZKK

In de tijd dat Avedissian studeerde, gold in Rotterdam de zogenaamde ZKK-attitude: Zelfstandig, Kritisch, Kreatief. Voor Avedissian werkte dat geweldig: "De formule klopte helemaal. Je leerde je te ontwikkelen in zelfstandig en onafhankelijk denken. Je leerde kritisch naar dingen te kijken (in de woorden van Ter Heide: "It ain't necessarily so") en je leerde te zoeken naar het verleggen van grenzen, naar andere wegen om in Rome te komen.” 

Avedissian deed ook veel naast zijn studie. Hij werkte bij de Rechtswinkel Schiedam (waar hij werd aangenomen door degene die hij nu zijn vrouw mag noemen) en leerde daar hoe het recht in de praktijk werkt. Hij was redacteur bij het juridische faculteitsblad en was student-assistent bij prof. Akkermans, de latere rector magnificus van de universiteit. Uiteindelijk rondde hij ook zijn rechtenstudie (zowel in de richting Staats- en Bestuursrecht als Strafrecht) cum laude af. 

Rotterdamgevoel

Avedissian vertelt aan het eind van het interview spontaan over zijn twee oudste zoons die ook in Rotterdam studeren, eentje zelfs aan Erasmus School of Law. Hij zit nu in dezelfde collegebanken als zijn vader en hij krijgt les van hoogleraren die in de studietijd van Avedissian nog universitair docent waren. Ook zijn zoons ervaren de aantrekkingskracht van Rotterdam. “Dat Rotterdamgevoel laat zich moeilijk in woorden vangen, maar daar horen toch zeker kernwaarden bij als ondernemerschap, lef, creativiteit, veerkracht, niet-lullen-maar-poetsen, doe-maar-gewoon en openheid.” 

Wat Avedissian wil meegeven aan studenten is dat het belangrijk is je hart te volgen en er dan ook écht voor te gaan. Een levensles van zijn vader is: 'Haal alles eruit wat erin zit.' Dat maakt dat het niet vrijblijvend is. “Als je je hart volgt, geeft dat energie, maar je moet er ook energie in stoppen. Later heb je daar veel profijt van. Sommige dingen uit je studie zijn namelijk niet alleen studie-, maar ook levenslessen.” Zo voelt Avedissian zich nog altijd ZKK-jurist en heeft hij nog steeds gevoel bij de faculteit. Sterker, een stemmetje achter in zijn hoofd blijft roepen dat het nog niet afgerond is en de kans is dan ook groot dat we Takvor nog eens op de faculteit terugzien, voor zijn promotie. 

 

Publicatiedatum: 17 februari 2014
Aangepast: 12 april 2018