Alumni in the spotlight | Prof. dr. Elaine Mak

Uiteindelijk is talent geen prestatie, ervoor gaan om je ambities te realiseren is dat wel.

Prof. dr. Elaine Mak

Hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschappen en Rechtstheorie aan Utrecht University

Prof. dr. Elaine Mak promoveerde in 2008 cum laude aan Erasmus School of Law. Zij is tot juni 2016 aan de faculteit verbonden gebleven. Eerder studeerde zij al cum laude af in de Rechtsgeleerdheid aan Erasmus School of Law en deed zij twee aanvullende masters in Frankrijk. Ze won de EUR-onderzoeksprijs 2008 en in 2009 een Europese Thesisprijs van de European Group of Public Law. Ook kreeg ze als studente en als promovenda meerdere grants (beurzen). Per 1 januari 2014 volgde de volgende stap in haar carrière toen ze aan Erasmus School Law benoemd werd tot bijzonder hoogleraar Empirische studie van het publiekrecht, i.h.b. van rechtsstatelijke instituties. Inmiddels is Elaine Mak hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

Inspiratie

Studeren in Rotterdam was voor Mak “geen principiële afweging.” “Rotterdam was dichtbij waar ik woonde en mijn broers studeerden ook in Rotterdam, net als mijn vader in de jaren 80 deed.” De vader van Mak studeerde rechten in de avonduren en zette vervolgens als advocaat een eigen praktijk op, die hij maar liefst 25 jaar heeft gedraaid. “Zijn gedrevenheid inspireerde mij. Daarbij zag ik dat je als advocaat echt iets voor mensen kunt betekenen.” Ondanks dat ze geen advocaat geworden is, was dat wel de aanleiding om rechten te gaan studeren.

Mak vond de rechtenstudie een inhoudelijk boeiende studie. “Wel heb ik lang gezocht naar wat me écht inspireerde. Ik kon goed leren en haalde goede cijfers, maar dat betekende nog niet dat ik ook wist wat ik echt leuk vond om in een baan mee verder te gaan. Dat ik goed terecht ben gekomen, heeft overigens niet alleen met talent te maken, maar ook met hard werken en een beetje geluk. Uiteindelijk is talent geen prestatie, ervoor gaan om je ambities te realiseren is dat wél.” Eigenlijk kwam het moment dat ze ontdekte wat ze wilde voor Mak pas na haar studie in Rotterdam, toen zij zich in Parijs verder verdiepte in het rechtsvergelijkend staatsrecht en het doen van onderzoek. In Rotterdam heeft zij veel aan prof. Jeanne Gaakeer (thans bijzonder hoogleraar rechtstheorie Erasmus School of Law) gehad, voor wie zij als student-assistente werkte. “Van Gaakeer heb ik heel veel geleerd. Zij heeft me gestimuleerd om verder te kijken en om mezelf te ontwikkelen. Dat gaf zelfvertrouwen.”

Mijn tip: “Neem de tijd om te reflecteren. Kijk af en toe terug naar de activiteiten waarin je jezelf hebt kunnen laten zien, daar kun je van leren voor in de toekomst.”

.

Hoogleraar

Haar tijd in Frankrijk heeft Mak goed gedaan, want bij terugkomst wist ze zeker dat ze wilde promoveren. Dat deed ze bij prof. Marc Loth (thans hoogleraar in Tilburg) op een onderzoek naar de doorwerking van New Public Management-uitgangspunten in het rechtsstatelijke kader voor de rechterlijke organisatie. Na haar promotie verrichtte zij met een subsidie onderzoek naar rechtspraak en globalisering, waarover in 2013 haar tweede boek verscheen. Tevens ging ze in 2009 aan de slag als promovendicoördinator aan Erasmus School of Law. Mak was betrokken bij de opbouw van de Graduate School, waarvan zij sinds 1 januari 2014 directeur is. Met haar leeropdracht als bijzonder hoogleraar bouwt Mak voort op haar eerdere empirische en rechtsvergelijkende onderzoek. Zij trekt haar onderzoek breder door niet alleen te kijken naar de rol van rechters, maar naar die van alle rechtsstatelijke instituties.

Aan studenten wil Mak meegeven dat niet alles in het leven te plannen is. “Het balletje rolt en dat kun je maar een beetje beïnvloeden, maar dat maakt het ook juist boeiend.” Daarnaast vindt Mak het belangrijk dat studenten tijd nemen om te reflecteren. “Kijk af en toe terug naar de activiteiten waarin je jezelf hebt kunnen laten zien, daar kun je van leren voor in de toekomst.” Tot slot geeft Mak mee dat niet alles aan je latere werk leuk zal zijn. “Realiseer je dat ook. Uiteindelijk is natuurlijk wel belangrijk dat je een plek vindt waar je het over het algemeen naar je zin hebt en om dat op waarde te schatten.”

Publicatiedatum: 16 juni 2014
Aangepast: 26 april 2014

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen