Alumni in the spotlight | Prof. mr. dr. Ruben Houweling

Foto van Ruben Houweling
Stel jezelf voortdurend de vraag: ‘is dit wel zo?’ en houd daarbij oog voor de sociaaleconomische realiteit

Prof. mr. dr. Ruben Houweling

Hoogleraar arbeidsrecht en Programmamanager Erasmus Law College

Prof. mr. dr. Ruben Houweling is sinds 2011 bijzonder hoogleraar Grondslagen van modern arbeidsrecht aan Erasmus School of Law. Hij was bij zijn benoeming de jongste hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij als programmamanager verantwoordelijk voor de implementatie van het nieuwe onderwijsmodel. Voorts heeft Ruben Houweling diverse nevenfuncties, zoals het lidmaatschap van de Commissie Cassatie in het belang van het Arbeidsrecht (CCA), is hij grondlegger van de innovatieve juridische portal AR Updates.nl, redacteur van diverse journals en is hij tevens verbonden als legal counsel aan DingemansVanderKind. Ten slotte is Houweling actief als raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag.

 

Keihard werken

Het leukste aan werken aan de universiteit is volgens Ruben Houweling de veelzijdigheid en de dynamiek. Aan de ene kant heb je het solistische puur wetenschappelijke werk, terwijl je aan de andere kant het energieke lesgeven hebt. In de colleges wordt Houweling ook dikwijls uitgedaagd door studenten, waardoor hij weer geprikkeld wordt om dieper op zijn onderzoek in te gaan. Zo is een steeds terugkerende vraag tijdens college of arbeidsrecht niet onder het algemene vermogensrecht valt. De docenten Arbeidsrecht in Rotterdam hebben de lijn gekozen dat dit niet het geval is en worden sindsdien door hun collega’s aangeduid als de ‘Rotterdamse School’.

Een vraag die aan Ruben Houweling natuurlijk gesteld moet worden is hoe je zo jong al hoogleraar wordt. Houweling begint bescheiden en stelt dat “die positie je door derden gegund moet worden.” Doorvragen leert dat de kernfactoren tot succes voor Houweling zijn geweest dat hij door een aantal mensen geïnspireerd werd, waardoor hij enthousiast raakte over de wetenschap. Dat, in combinatie met het jezelf laten zien en een brede ontwikkeling, maakten dat Houweling zo jong al zo ver kon komen. “Maar uiteindelijk”, zo stelt Houweling, “is het ook gewoon een kwestie van keihard werken.”

 

Trots

En dat doet Ruben Houweling. Naast succesvol als hoogleraar Arbeidsrecht is hij ook programmamanager van het Erasmus Law College (ELC). Het gaat bij Houweling vooral om passie en een bepaalde drive om projecten uit te bouwen en naar een hoger niveau te helpen. ‘Het gaat erom met elkaar mooie dingen neer te zetten.’ ELC gaat hem aan het hart, dat merk je aan de bevlogenheid waarmee hij erover praat. Houweling droomt het beste onderwijs in Rotterdam met ‘state of the art’ studiemateriaal, een prachtig gebouw met een schitterend moot court en vooral studenten die trots zijn om te zeggen “Ik heb aan ESL gestudeerd”.

 

Laat je inspireren

Aan studenten wil hij meegeven dat het belangrijk is om je te laten inspireren. Realiseer je dat je nu de mogelijkheden en de vrijheid hebt om een goed fundament te leggen voor de toekomst. Dat goede fundament houdt niet alleen in cum laude afstuderen, maar zeker ook jezelf ontwikkelen door middel van het opbouwen van een goed netwerk, een stage te lopen of aan een onderzoekspracticum deel te nemen. Daarnaast is het belangrijk om een goede focus aan te brengen en vast te houden. Behoud een kritische houding en neem niet te snel dingen aan. Stel jezelf voortdurend de vraag: ‘is dit wel zo?’ Houd daarbij oog voor de sociaal-economische realiteit. Volgens Ruben Houweling is dat typisch Rotterdams: handelen in context. Daarvoor is niet alleen een juridische blik nodig, maar ook een blik op en kennis van de maatschappij.

Tot slot wil Houweling meegeven dat studenten hier in potentie aan de beste instelling van Nederland studeren en dat je daar volop van moet genieten. Haal alles uit jezelf en daag het bestuur uit om de beste te blijven. Dan kunnen we samen trots op onze opleiding blijven en dat ook uitstralen.

Publicatiedatum: 25 november 2013 Aangepast: 12 April 2018

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen