Alumni in the spotlight | Prof. mr. Huib de Jong

Huib de Jong
De stelling dat het individu altijd in vrijheid de keuze heeft om normconform te handelen, loopt als een rode draad door mijn carrière

Huib de Jong

Rector van de Hogeschool van Amsterdam en lid van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam

Prof. mr. Huib de Jong is sinds maart 2013 rector van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en lid van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zijn carrière nam een vlucht aan de Universiteit van Twente en de Hogeschool van Utrecht. Het begon voor hem echter allemaal in Rotterdam, aan Erasmus School of Law.

Logisch

"De keuze voor Rotterdam was een logische", aldus Huib de Jong. "Ik ben geboren en getogen in Zeeland en deed de studie aanvankelijk in de avond als deeltijdstudent. Daarnaast werkte ik in een familiebedrijf. Rotterdam was het beste te bereizen." Inhoudelijk paste de studie rechten ook goed bij De Jong. Hij had hiervoor de Hogere Economie School (HES) gedaan en was daar al juridische vakken tegengekomen. "Verder sprak de multidisciplinaire aanpak, met sociologie en economie, mij aan.”

De combinatie tussen werk en studie maakte dat het soms zwaar was. De Jong werd gelijk gegrepen door wat er bij het vak Inleiding tot de rechtswetenschap gebeurde. "Ik werd door professor Franken en professor Ter Heide geconfronteerd met vragen over de grondslagen van het recht, in plaats van met vragen die rechtspositivistisch van aard waren. Dat was geweldig." Later is hij zich steeds meer daarin gaan verdiepen, bijvoorbeeld in het vak rechtsfilosofie. "Daar leerde je echt kritische vragen over het recht te stellen."

Mijn tip: “Blijf niet binnen de studie, maar kijk ook over het hekje heen naar andere studies. Het gaat er niet alleen om dat je kennis opdoet, je moet jezelf ook vormen.”

.

Keuzevrijheid

De Jong is strafrechtelijk en in het Staats- en Bestuursrecht afgestudeerd. Dat kwam vanuit een inhoudelijke drive: "Ik ben altijd gefascineerd geweest door vraagstukken rondom overheidsgezag; de vraag naar legitimiteit van de macht en de bijdrage van het recht daaraan. In de dissertatie van professor Ter Heide, die ik werkelijk aan flarden heb gelezen en die nu nog vooraan in mijn boekenkast staat, staat centraal dat het individu altijd in vrijheid de keuze heeft om normconform te handelen. Dat loopt als een rode draad door mijn carrière."

Na zijn afstuderen is De Jong na eerst een zuiver academische carrière te hebben gehad (waarin hij promoveerde en hoogleraar werd) steeds meer richting het bestuur en beleid geschoven. Dat heeft hem nu in Amsterdam gebracht. "Hier ben ik mede verantwoordelijk voor het uitzetten van de strategische koers. Als rector neem ik daarin de leiding op het gebied van het onderwijs en het onderzoek. Daarnaast probeer ik de afgesproken resultaten te realiseren en heb ik veel contact met de buitenwereld."

Stap voor stap

Tijdens zijn carrière heeft De Jong inhoudelijk voortgebouwd op wat hij geleerd heeft van professor Ter Heide en professor Franken. "Qua positionering heb ik ook veel gehad aan mijn tijd als student-assistent bij professor Hulsman. Hij was onder andere voorzitter van de Europese de-criminaliseringcommissie. Ik heb toen veel geleerd van het bestuurlijk traject en de informele kanten van het bestuur. Dat was buitengewoon leerzaam. Daarnaast leer je het vak ook in de praktijk, ik ben stap voor stap in steeds complexere situaties terecht gekomen."

 

Aan studenten wil De Jong het volgende meegeven: "Toen ik aan mijn studie in Rotterdam begon had ik al vrij veel juridische bagage, dat is voor mij een blessing in disguise geweest. Daardoor had ik de mogelijkheid om mij breed te oriënteren en veel te proberen, zowel binnen als buiten de universiteit. Blijf daarom niet binnen de studie, maar kijk ook over het hekje heen naar andere studies en probeer je ook buiten je studie te ontwikkelen. Het gaat tijdens je studietijd er niet alleen om dat je kennis opdoet, je moet jezelf ook vormen.”

Publicatiedatum: 23 april 2014
Aangepast: 26 april 2018

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen