Alumni in the spotlight | Prof. mr. Lodewijk Rogier

Erasmus School of Law
Creëer je eigen uitdagingen

Prof. mr. Lodewijk Rogier

Emeritus-hoogleraar Inleiding Staats- en Bestuursrecht

Prof. mr. Lodewijk Rogier was van 2005 tot zijn afscheid in 2014 hoogleraar Inleiding Staats- en Bestuursrecht aan Erasmus School of Law. Daarvoor was hij bijzonder hoogleraar in het Bestuursstrafrecht. De focus van Rogier ligt op bestuursrecht. Dat is best bijzonder aangezien Rogier ooit strafrechtelijk is afgestudeerd. Rogier was tevens hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA).

Nederlands Economische Hogeschool

Prof. mr. Rogier studeerde aan wat toen nog de Nederlands Economische Hogeschool (voorganger van de Erasmus Universiteit Rotterdam) was. Hij rondde zijn studie Nederlands Recht in vier jaar af. Na zijn militaire dienst kwam hij bij de gemeente Rotterdam als medewerker bij het bureau wijkaangelegenheden. Ondanks een carrière met opgaande lijn (waarbij Rogier uiteindelijk hoofd van het bureau politiezaken werd) besloot Rogier in 1986 vrij resoluut om weg te gaan. Zijn behoefte aan diepgang dreef hem terug naar de faculteit waar hij docent bij de sectie Staats- en bestuursrecht werd.

Mijn tip: “Volg je nieuwsgierigheid en doe vooral dingen die je leuk vindt. Allen dán kun je er écht goed in worden.”

.

Grensgebied

Gezien zijn voorgeschiedenis bij de gemeente en zijn achtergrond vanuit het strafrecht begaf Rogier zich al vrij snel op het grensgebied tussen het Strafrecht en Staats- en Bestuursrecht. Hij schreef dan ook een proefschrift over het una via-beginsel, het beginsel dat handhavers in principe altijd moeten kiezen voor hetzij strafrechtelijke, hetzij punitieve bestuursrechtelijke handhaving. Maar onderwijs geven was nieuw voor Rogier. Het was aanvankelijk lastig om de dingen die je weet gestructureerd over te brengen.

Lodewijk Rogier heeft in een tijd gestudeerd waarin alles ter discussie leek te staan. Studenten waren activistischer en hielden zich meer met maatschappelijke vraagstukken bezig dan nu. Het was daarom ook bijvoorbeeld dat Rogier samen met een aantal medestudenten de rechtswinkel oprichtte. Studenten van nu kunnen beter presenteren dan studenten van vroeger. Het recht is jezelf kunnen presenteren, zowel mondeling als schriftelijk. Helaas zijn studenten in dat laatste tegenwoordig wel minder sterk.

‘Mijn’ faculteit

Rogier heeft een bijzondere band met de Nederlandse Antillen. Tussen 1996 en 1999 werd hij door de Erasmus Universiteit Rotterdam uitgeleend en is hij woonachtig en werkzaam geweest op Curaçao. Zijn doel was daarbij vooral om zijn horizon te verbreden. Volgens Rogier moet je uiteraard goed zijn in je vak wil je hoogleraar kunnen worden. Hij vindt het echter ook belangrijk dat een hoogleraar bijdraagt in het management van de faculteit. Hij is zelf tweemaal lid van het bestuur. voorzitter van de examencommissie en sectievoorzitter geweest. Rogier was altijd zeer betrokken bij de faculteit: “ik ben Rotterdammer, ik heb hier gestudeerd en ik werk hier. Dit is toch echt wel mijn faculteit.”

Lodewijk Rogier had geen moeite met zijn afscheid. Hij kijkt tevreden terug op wat allemaal bereikt is. Het was gewoon tijd om het stokje aan anderen over te geven, Rogier wilde de nieuwe generatie niet in de weg lopen. Wel geeft hij studenten nog een advies mee: “Doe vooral dingen die je leuk vindt en volg je eigen nieuwsgierigheid. Creëer daarin je eigen uitdagingen. Je kunt pas echt goed worden als je iets doet dat je leuk vindt.”

Publicatiedatum: 11 december 2013
Aangepast: 12 april 2018

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen