Koray Akça

De master Strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is intensief, interactief en diepgaand.

Koray Akça

Alumnus master Strafrecht 2019-2020

Mijn naam is Koray Akça en ik ben momenteel werkzaam als juridisch medewerker bij Kamans en Heemskerk Advocaten. Het kantoor is actief op het snijvlak van het straf- en bestuursrecht en staat personen bij in strafzaken en in bestuursrechtelijke procedures, die worden geïnitieerd naar aanleiding van een verdenking en/of een veroordeling. Over een aantal weken zal ik worden beëdigd en vanaf dat moment zal ik ook zelf als advocaat rechtsbijstand verlenen aan personen die zijn betrokken bij strafrechtelijke procedures.

De master Strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is intensief, interactief en diepgaand. Er is aandacht voor de geschiedenis, het heden én de toekomst van het strafrecht. Hierdoor heeft de master bijgedragen aan mijn ontwikkeling, visie op het recht en de wijze waarop ik zaken benader. Drie concrete voorbeelden ter illustratie van de toegevoegde waarde van de master. Ten eerste heb ik inzicht gekregen in de werking van de formele zijde van het strafrecht, dat is niet onbelangrijk. Strafvordering bepaalt namelijk de mogelijkheden in een strafzaak. Het is daarom onmisbaar voor het uitoefenen van invloed op het verloop van een strafzaak. Ten tweede heb ik een arsenaal aan interpretatiemethoden van concrete delictsomschrijvingen overgehouden aan de master die zeer bruikbaar zijn om onder meer na te gaan of een verweten gedraging wel valt onder de reikwijdte van een strafbepaling. Ten derde heb ik inzicht gekregen in de invloed van vooral supranationaal recht – zoals de rechtspraak van het EHRM en de wetgeving afkomstig van de EU. Ik merk inmiddels hoe belangrijk het is om (soms) over de eigen landsgrenzen te kijken. Het biedt immers een relevant toetsingskader om de nationaal geaccepteerde gang zaken in perspectief te kunnen plaatsen én (soms) in twijfel te kunnen trekken.

De master is ook bijzonder, omdat alle docenten stuk voor stuk zeer deskundig zijn in hun vakgebied. Tevens staan zij veelal met één been in de praktijk. In de master wordt daarom de focus gelegd op het deel van de theorie dat in de rechtspraktijk leeft.

Met andere woorden, deze master biedt je de mogelijkheid om meer dan een oppervlakkige visie te vormen op het strafrecht én is uiterst relevant. Ik ben dan ook van mening dat de master een goede basis biedt voor een carrière in de rechtspraktijk.

Toekomstige studenten zou ik willen adviseren om zoveel mogelijk uit de master te halen, hoe zwaar het ook soms moge zijn. De waarde ervan wordt namelijk vooral duidelijk als je bent afgestudeerd!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen