Inleiding Logica

Inleiding

Tijdens de cursus Inleiding Logica verken de concepten, inzichten en vaardigheden van de analytische kenleer. Onderscheid correcte van incorrecte redeneringen .

Belangrijkste Feiten & Cijfers

Type
Cursus
Startdatum
maandag 13 mrt 2023
Tijdsduur
5 weken
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline

Startdatums

Start in week van 13 maart 2023

  • maandag 13 mrt 2023

Inhoud 

De doelstellingen, methodes en toepassingen van de logica worden besproken en geïllustreerd. De nadruk ligt op propositielogica.

Leerdoelen

1. De cursist is vertrouwd met de notie van een deductief argument  en hiermee samenhangende noties zoals propositiegeldigheid en correctheid, en is in staat om deductieve argumenten van andersoortige argumenten  te onderscheiden.
2. De cursist is vertrouwd met de formele taal van de propositie logica (welke de logische voegtekens voor “en”, “of”, “niet” “als dan” bevat), bekend met de (beperkte) uitdrukkingskracht van deze formele taal en in staat om alledaagse deductieve argumenten te vertalen naar de taal van de propositielogica.
3. De cursist is vertrouwd met de methode van waarheidstafels en hij/zij kan deze methode inzetten om argumenten op hun (on)geldigheid te beoordelen en formules op hun geldigheid / contingentie / consistentie.
4. De cursist is vertrouwd met de notie van een structurele eigenschap van de geldig gevolg relatie en is in staat om te bewijzen / weerleggen dat deze geldig gevolg relatie zekere structurele eigenschappen wel /niet heeft.
5. De cursist is vertrouwd met de notie   van een afleidingssysteem en de gerelateerde eigenschappen van betrouwbaarheid en volledigheid. De student is op de hoogte van het bestaan van diverse afleidingssystemen voor de propositie logica en kan de belangrijkste verschillen tussen deze systemen benoemen.
6. De cursist is in staat om het tableau (afleidings-) systeem te gebruiken om na te gaan of een argument (on)geldig is en, indien een argument ongeldig is, een tegenvoorbeeld te construeren.
7. De cursist is bekend met Quine’s drieledige onderscheid tussen veridical paradoxen, falsidical paradoxen en antinomieën. De student kent enkele centrale antinomieën en kan uitleggen hoe deze een niet-klassieke logica kunnen motiveren.
8. De cursist kent de basisbeginselen van, en motivatie voor, enkele niet- klassieke, met name meerwaardige, logica’s.
9. De cursist kent de basisbeginselen van de syllogismenleer en kan de (on)geldigheid van syllogismen beoordelen aan de hand van Venn diagrammen

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Voertaal

Nederlands

Periode

Bachelor 1, blok 3B: 13 maart t/m 15 april 2023

Rooster en literatuur

Raadpleeg de course guide voor het volledige rooster en de literatuurlijst. De roosters worden eind juli gepubliceerd.

Vragen over de opleiding? Neem contact op met Eleni Koulouki, Adviseur opleidingen

Feiten & Cijfers

Kosten

De prijs per cursus bedraagt €285,- incl. tentamen en een hertentamen. Daarnaast betaalt u eenmalig €40 registratiekosten.

BTW
Niet van toepassing
Startdatum
maandag 13 mrt 2023
Tijdsduur
5 weken
Aangeboden door
Erasmus School of Philosophy
Discipline
Wijsbegeerte
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline
Locatie
Campus Woudestein
Bekostiging

private

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen