Honoursprogramma Wijsbegeerte

Bijzonder getalenteerde en gemotiveerde studenten van Erasmus School of Philosophy, die hun eerste bachelorjaar binnen één jaar hebben afgerond met een gemiddeld cijfer van 7.5 of hoger, worden door de decaan uitgenodigd om deel te nemen aan het facultaire Honoursprogramma, het zogenaamde ‘ruwe diamant-traject’. Studenten die op deze uitdaging willen ingaan schrijven een motivatiebrief waarin zij uitleggen waarom juist zij geschikt zijn voor dit traject.

Ten minste twee hoogleraren van de faculteit en de Dean van de Erasmus Honours Academy beoordelen de sollicitatie. Het ‘ruwe diamant-traject' omvat 15 credits en komt bovenop het reguliere programma. Het wordt afgelegd gedurende het tweede en derde jaar van de bachelor en bestaat uit meerdere delen.

We willen nadrukkelijk de allerbeste studenten blijven aanmoedigen om naast dit traject ook het interdisciplinaire Honoursprogramma te volgen. Om dit mogelijk te maken is het ruwe diamant-traject flexibel ingericht: per deelnemende student(e) zal worden bekeken welke onderdelen op welk moment zullen worden gevolgd.

Mogelijke inrichting traject

Bachelor-2

In het tweede bachelorjaar doet de student(e) mee met het Innovation Lab van de TU Delft. Het Innovation Lab is een Honoursprogramma waarin wordt samengewerkt tussen de universiteiten van Rotterdam, Delft en Leiden. Samen met studenten en promovendi uit verschillende disciplines van LDE onderzoek je het fenomeen van ‘de gelukkige stad’.

Meer informatie is te vinden op deze website.

Bachelor-3

In het derde bachelorjaar maakt de student(e) via een gastredacteurschap in elk geval een jaar deel uit van de redactie van het Erasmus Student Journal of Philosophy. Het ESJP is het double blind peer review student journal van Erasmus School of Philosophy. De ambitie van de redactieleden van het ESJP is om met excellente studenten de beste stukken die geschreven worden aan onze faculteit op wetenschappelijk verantwoorde wijze te publiceren. De gastredacteur zal een training doorlopen om het redactiewerk te leren en zal tijdens het redactiewerk worden bijgestaan door een of meer senior redactieleden.

Meer informatie over het ESJP kunt u hier vinden.

Daarnaast wordt er in het derde bachelorjaar onder begeleiding van een onderzoeker van de faculteit gewerkt aan een paperpresentatie op de Vlaams Nederlandse Filosofiedag. Jonge onderzoekers spelen een belangrijke rol op deze dag en worden van harte aangemoedigd een presentatie te geven voor medestudenten en onderzoekers. De student(e) zal in de voorbereidingsfase worden gecoacht door een onderzoeker van de faculteit Wijsbegeerte. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het schrijven van een ‘abstract’, het voorbereiden van een presentatie of het opstellen van een CV.

Andere opties

De volgorde tussen de onderdelen kan worden veranderd. Ook andere opties zijn bespreekbaar. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van een cursus academisch Engels als onderdeel van het ruwe diamant-traject of aan het actief deelnemen aan een werkgroep van de Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte.                                                                              

Waar het steeds om gaat is excellente studenten, meer dan tijdens hun bachelor studie, kennis te laten maken met de uitdagende kanten van de academische wereld, en, bovendien, hen hier ook zelf onder goede begeleiding actief aan deel te laten nemen.

Erasmus Honours Programme

De Erasmus Universiteit Rotterdam biedt tevens een interdisciplinair programma aan dat ambitieuze en talentvolle bachelorstudenten in staat stelt op indringende wijze kennis te maken met andere disciplines: het Erasmus Honours Programme.

In het Erasmus Honours Programme is er ruimte voor reflectie op het verleden en de toekomst. Geen enkele wetenschappelijke discipline staat in het programma op zich: vanuit elke discipline wordt over de eigen grenzen naar andere wetenschapsgebieden gekeken. Verschillende actuele thema’s worden belicht vanuit telkens nieuwe invalshoeken.

Studenten kunnen meedingen naar een plaats in het Erasmus Honours Programme als het eerste bachelorjaar in één jaar (uiterlijk eind september) met een gemiddeld cijfer van minimaal een 7,5 is afgerond en geen van de (eind)cijfers lager is dan 6,5. Daarnaast is het belangrijk dat men gemotiveerd is om met studenten van andere opleidingen de academische horizon te verbreden en de grenzen van de wetenschap te verkennen. Succesvolle deelname geeft een eervolle vermelding op de bachelorcijferlijst en een ‘Letter of Recommendation’ van de Rector Magnificus.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen