Onderzoek

Onderzoek van Erasmus School of Philosophy
High resolution picture of EUR campus

Bij ESPhil is het ons doel tot denken aansporende filosofische perspectieven te ontwikkelen op hedendaagse mondiale uitdagingen. Dat doen we door academische excellentie te combineren met geëngageerd wetenschappelijk onderzoek, waarbij we voortbouwen op een reeks filosofische benaderingen en de samenwerking opzoeken met andere disciplines en maatschappelijke actoren.

Ons onderzoek wil internationaal toonaangevend zijn en de grenzen van het filosofisch denken verleggen. Daarbij streven we naar nauwe samenwerking met onderzoekers uit andere vakgebieden. Wij dragen actief bij aan EUR Research Initiatives, Strategy 2024 en de Convergence met ErasmusMC en TU Delft. Op veel onderzoeksgebieden zijn methodologieën aan het veranderen, omdat het onderzoek meer op samenwerking, inclusiviteit en interactiviteit is gericht, steeds gevoeliger wordt voor maatschappelijke verwachtingen en actuele vraagstukken, en beter toegerust om urgente en complexe maatschappelijke uitdagingen effectief aan te pakken. Wij streven ernaar de methodologische, ethische en integriteitsuitdagingen die hieruit voortvloeien aan te gaan in nauwe samenwerking met collega's uit andere vakgebieden. Ons onderzoek combineert een focus op academische excellentie met een sterke verbondenheid aan interdisciplinaire samenwerking, zowel nationaal als internationaal. Tenslotte streven wij ernaar een uitstekende onderzoeksomgeving aan te bieden en een opleidingsprogramma voor beginnende onderzoekers.

Om ons te richten op nieuwe onderzoeksmogelijkheden en toekomstige vormen van samenwerking, zijn er binnen onze steeds veranderende portfolio vier onderzoeksthema's gedefinieerd die elk een specifiek expertisegebied vertegenwoordigen. Deze vier thema's zijn: The Making of Modernity, Human Conditions, Colliding Worldviews en Philosophy of Economics. Elk van de thema's verwijst niet alleen naar een gespecialiseerd onderzoeksgebied binnen ESPhil; ze structureren ook ons onderwijscurriculum, onze samenwerking met externe partijen en onze betrokkenheid bij het maatschappelijk debat. Al onze projecten en onderzoekscentra zijn terug te vinden onder deze thema's:

Onderzoekers

Wil je meer leren over onze onderzoekers?

Facultaire Colloquia

De facultaire colloquia beogen het brede terrein van de Erasmus School of Philosophy (ESPhil) te bestrijken.

Part-time PhD programma

Lees meer over ons part-time PhD programma

Person riding a bicycle on the campus Woudestein near the pond

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen