Partnerschappen

Er is een groeiend besef dat veel sociale problemen een aanpak vereisen die de betrokkenheid van organisaties uit meerdere sectoren vergt. Dit leidt tot de vorming van partnerschappen, vaak tussen private en publieke partijen. Dit worden ook wel PPP’s genoemd. Het meten van de impact van deze partnerschappen heeft een extra dimensie. Er is geen eenduidig doel of missie die nagestreefd wordt, omdat iedere partner een uniek doel kan hebben. Ook is het vaak minder duidelijk wat er gebeurd zou zijn als het partnerschap niet was gevormd. In samenwerking met het Partnership Resource Centre houden wij ons bezig met deze vragen en voeren wij concrete projecten uit.

Voor Het Mooiste Contact Fonds van KPN steunden wij hun partners (o.a. Resto van Harte) om hun impact te evalueren en te optimaliseren.