Overig onderwijs

Buiten de hiervoor genoemde executive programs en masterclasses verzorgt Impact Centre Erasmus ook andere vormen van onderwijs. Teamleden van Impact Centre Erasmus faciliteren in-house trainingen, geven gastcolleges (bijvoorbeeld bij: Open Universiteit, Nijenrode en VU) en bieden workshops aan in binnen- en buitenland.

Hieronder ziet u enkele actuele onderwijsprogramma's waar u zich voor op kunt geven. 

De Waarde(n) van Diversiteit

5 & 6 november 2020

Beleid op het gebied van diversiteit heeft veelal een 'check in the box' karakter. Als executive sta je voor de uitdaging hier de omslag te maken naar impact denken: wat is de waarde van diversiteit en inclusie voor individuen, de organisatie en de maatschappij? De eerste en enige masterclass in Nederland gericht op executives biedt de inzichten en handvatten om de omslag succesvol te maken.

Minor: New Economic Thinking & Social Entrepreneurship

Najaar 2020

Are you interested in learning more about how economics and entrepreneurship can be a solution to current global challenges? Impact Centre Erasmus (ICE), Drift and the Economic Faculty Association of Rotterdam (EFR) have developed a minor adressing just this issue.