Onderzoek: rapporten & publicaties

Impact Centre Erasmus doet zelfstandig, met en voor derden veel verschillend onderzoek. Niet alle resultaten van onderzoek zijn publiekelijk toegankelijk in rapporten of publicaties. Voor contractonderzoek wordt vaak ook volstaan met een terugkoppeling in een (powerpoint) presentatie en/of een openbaar (pers)bericht of een georganiseerde expertmeeting voor direct belanghebbenden. Onderstaand enkele voorbeelden van onderzoeksrapportages en publicaties die beschikbaar zijn. Het vormt daarmee het topje van de spreekwoordelijke ijsberg!

Rapporten

 • In opdracht van het Schreurder College heeft Impact Centre Erasmus in samenwerking met Royal HaskoningDHV onderzoek gedaan naar een andere vorm van onderwijs waarbij gebruik gemaakt wordt van simulatoren en of dit tot een groter succes op de arbeidsmarkt leidt en tot meer doorstroom naar een vervolgstudie. Het Schreuder College zet simulatieonderwijs in, met als doel het behalen van een rijbewijs B of vorkheftruck certificaat, om daarmee de kans voor leerlingen te vergroten om door te stromen naar opleiding of werk.

  Download hier het rapport 'Het effect van simulatieonderwijs'.

 • Kenniswerkplaats Leefbare Wijken rapport

  De Kenniswerkplaats Leefbare Wijken is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en andere kennisinstituten. In opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken deed Impact Centre Erasmus onderzoek naar de waarde van groeninitiatieven in de stad. De waarde van groeninitiatieven blijkt een stuk breder dan de naam doet vermoeden, en precies daarin schuilt ook de grote uitdaging.

  Download hier het rapport 'De waarde van groeninitiatieven in de stad'. 

 • STUDIO i: platform voor inclusiviteit
  STUDIO i is een platform voor inclusieve cultuur, een initiatief van het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum te Eindhoven. In opdracht van STUDIO i deed Impact Centre Erasmus onderzoek naar hoe culturele organisaties de mate van inclusie en toegankelijkheid kunnen meten, evenals het effect van de inclusieve koers die culturele organisaties varen. De handleiding Groeien naar meer inclusie in de culturele sector: Van Theory of Change naar meetplan biedt handvatten voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het stimuleren en monitoren van inclusie.

  Download de handleiding hier

 • MKB Nederland Onderzoek
  Onderzoek naar de maatschappelijke waarde van ondernemers uitgevoerd door Impact Centre Erasmus in het opdracht van MKB-Nederland. Het is tot stand gekomen op basis van literatuurstudies, gesprekken met experts, een enquête onder bijna 550 ondernemers en 11 casestudies met ondernemers. 

  Download hier het rapport 'De Maatschappelijke Waarde van Ondernemers'

 • Het Impactpad

  In samenwerking met Avance en Social Enterprise NL heeft Impact Centre Erasmus "Het Impactpad" ontwikkeld. In opdracht van diverse Nederlandse ministeries is deze tool ontwikkeld, met als doel ondernemers te ondersteunen en aan te moedigen impact te meten. De handleiding bestaat uit meerdere concrete stappen die gevolgd kunnen worden om zo impact inzichtelijker te maken. 

  Download hier Het Impactpad: hoe je als ondernemer groeit in het meten van je maatschappelijke impact (Nederlands). 
  Download hier The Impact Path: the entrepreneur’s manual to impact measurement growth (Engels).

 • Planbureau voor de Leefomgeving onderzoek
  Onderzoek door Impact Centre Erasmus in opdracht van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Verplichte en vrijwillige non-financiële verslaggeving worden met elkaar vergeleken op het gebied van impact en effectiviteit. 

  Download hier het PBL rapport.

 • PRIME Onderzoek
  In samenwerking met PUM Netherlands senior experts (PUM), het Centrum tot Bevordering van Import uit Ontwikkelingslanden (CBI), LEI Wageningen UR (LEI) en de Erasmus School of Economics (ESE) is het onderzoeksproject PRIME geïnitieerd. PRIME staat voor ‘Pioneering Real-time Impact Monitoring and Evaluation in small and medium sized enterprises’ en zal vijf jaar lopen. Het onderzoek beoogt een efficiëntere aanpak en een verbeterde evaluatiemethodiek voor organisaties die zich bezig houden met het stimuleren van de private sector in ontwikkelingslanden.

  Download hier het CBI rapport en het PUM impact rapport.

  Onderzoeksproject PRIME
 • Reflectie partnership Rabobank en WWF
  De Rabobank en World Wildlife Fund (WWF) werken al meer dan 10 jaar samen. Het doel is gemeenschappelijke waarde te creëren voor mens en natuur, maar ook voor bedrijven die actief zijn in de voedsel- en landbouwindustrie. Natuurbehoud wordt zo gecombineerd met economische vooruitgang. Impact Centre Erasmus heeft meegeholpen aan de evaluatie van deze samenwerking. Wat is er bereikt in de afgelopen jaren en hoe kunnen we hiervan leren?

  Download hier het Rabo-WWF rapport.

 • Sectorreflectie over de impact van goede doelen

  Goede doelen in Nederland ontvangen tweejaarlijks een sectorreflectie van het CBF. Het CBF test of goede doelen aan de strenge kwaliteitseisen voldoen. In 2017 heeft Impact Centre Erasmus samen met het CBF het initiatief genomen voor het opstellen en uitsturen van deze sectorreflectie met vragen over de impact van goede doelen. Sindsdien verwerkt Impact Centre Erasmus tweejaarlijks de uitvraag. 

  Download hier de Sectorreflectie 2017: maatschappelijke impact van de goede doelen sector vergroten en zichtbaar maken

 • ASN Leefbaar Loon Onderzoek
  Gezamenlijke onderzoek van Impact Centre Erasmus en ASN Bank over sociale-impactmeting. Wat is
  het en hoe doe je het? Het rapport geeft hierop een visie. Tevens biedt het praktische handvatten voor iedereen die meer wil leren over sociale-impactmeting. Het rapport is geschreven op basis van de casus van ASN Bank: leefbaar loon in de kledingindustrie.

  Download hier het rapport 'Kledingbedrijven en leefbaar loon - Duurzaam beleggen en sociale impactmeting: de casus van ASN-bank'.  

 • Nationaal Crowdfunding Onderzoek
  Onderzoek door CrowdfundingHub, Impact Centre Erasmus, Sustainable Finance Lab (Universiteit Utrecht) en Hogeschool van Amsterdam over crowdfunding. Het Nationaal Crowdfunding Onderzoek wordt sinds 2013 uitgevoerd en er zijn een aantal interessante trends zichtbaar sinds die tijd. Zo blijkt dat het aantal keer dat personen bijdragen aan crowdfunding projecten explosief is gestegen. 

  Download hier het rapport van het Nationaal Crowdfunding Onderzoek 2016.

Publicaties

 • Assessing the Social Impact of Organizations in the Cultural and Creative Industries: Evidence from the Netherlands

  Impact is een begrip dat tegenwoordig veel wordt gebruikt. Iedere organisatie wil impact, en veel stakeholders verwachten impact van de organisatie. Deze ontwikkeling gaat gepaard met een toenemende behoefte aan transparantie over de behaalde maatschappelijke effecten. Toch worstelen veel organisaties in de culturele en creatieve industrie het in kaart brengen van hun impact. Het onderzoek van Dr. Marjelle Vermeulen gaat in op drie vragen:

  1. Wat is de relevantie van maatschappelijke impact metingen voor organisaties in de culturele en creatieve industrieën?

  2. Hoe kan deze maatschappelijke impact in kaart worden gebracht?

  3. Hoe beïnvloeden dergelijke metingen diverse stakeholders-relaties in het culturele en creatieve veld?

  Het proefschrift biedt handvatten voor organisaties die betrokken zijn in en met de culturele en creatieve industrie, om strategisch te kunnen sturen op hun beoogde missie impact, en om hun (maatschappelijke) effecten in kaart te kunnen brengen.

  Download hier het proefschrift van Dr. Marjelle Vermeulen

 • Sociaal ondernemen: van ambitie naar meervoudig rendement
  In tegenstelling tot financieel georiënteerd ondernemen, wat zich met name richt op financieel rendement, gaat het bij sociaal ondernemen in de eerste plaats om ‘maatschappelijk rendement’. Aan de hand van onderzoek bij zeventien organisaties beschrijft Sociaal Ondernemen welke kansen er worden gezien, welke barrières er overwonnen moeten worden en waarom niet alle ondernemingen even (pro)actief zijn in het creëren van maatschappelijk rendement. Wat houdt hen tegen? Willen ze niet, kunnen ze niet, lukt het niet of mogen ze niet? En in welke mate levert een maatschappelijke oriëntatie een voordeel of juist een nadeel op? De ervaringen van deze organisaties worden vertaald naar observaties en bevindingen waar andere bedrijven hun voordeel mee kunnen doen. Zo helpt dit boek bestaande en nieuwe ondernemingen met praktische tips om een integrale visie op waarde en rendement vorm te geven en zo een bijdrage te leveren aan de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan.

  Bestel 'Sociaal ondernemen: van ambitie naar meervoudig rendement' hier. 

 • Route Circulair: een roadmap voor een circulair bedrijfsmodel
  De populariteit van de circulaire economie groeit, maar wat heeft het in de praktijk te bieden? Ook als organisaties niet voldoende urgentie voelen, omdat grondstofschaarste nog geen prioriteit heeft, zijn er voldoende kansen voorhanden. De circulaire economie biedt namelijk kansen voor grondstofefficiëntie en kostenbesparing, technologische innovatie, ketensamenwerking en meer.

  De transitie naar een circulair bedrijfsmodel vraagt om verandering en inspanning. De winnaars van morgen zijn vandaag al begonnen met het zetten van de eerste stappen. En dit verdient zichzelf terug, zo laten de 31 organisaties in Route Circulair – Een roadmap voor een circulair bedrijfsmodel zien.

  Een boek om te informeren en inspireren, maar bovenal een boek om organisaties aan te moedigen om de stap te zetten van ‘praten’ naar ‘doen’ in de circulaire economie. Met een bedrijfskundige benadering en ervaringen uit de praktijk helpt dit boek nieuwe en bestaande ondernemingen met het zetten van de eerste – of de volgende – stap naar een succesvol circulair bedrijfsmodel. Bon voyage en route circulair!

  Bestel 'Route Circulair: een roadmap voor een circulair bedrijfsmodel' hier (Nederlands). 
  Bestel 'Circular Route: a roadmap for a circular business model' hier (Engels).

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen