Maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties streven allen een sociale missie na. Het meten van de impact van de programma’s en projecten is veelal de enige manier waarop het duidelijk wordt in hoeverre deze missie wordt behaald. In feite is deze impact, en de mate waarin zij bijdraagt aan de missie, de maatstaf van effectiviteit voor deze organisaties. De impact kan gemeten worden met het oog op het rapporteren van deze effectiviteit.

Impact Challenge
De Impact Challenge stimuleert en faciliteert goede doelen om aan impact te werken en kennis en ervaring met elkaar te delen. Voorafgaand aan de lancering van de Impact Challenge is door Toezichthouder CBF een inventarisatie uitgevoerd (sectorreflectie impact) onder ruim 400 erkende goede doelen. De Impact Challenge heeft vijf thema’s benoemd waaraan organisaties kunnen werken en waar inzichten met elkaar gedeeld kunnen worden. De thema’s zijn: verandertheorie, bewijsvoering, analyse, monitoren en evalueren en de Social Development Goals (SDG's). Voor de Impact Challenge is een eigen Theory of Change met een meerjarenprogramma ontwikkeld tot 2021. Hoe meer goede doelen bewuster en stap voor stap met impact omgaan hoe makkelijker het is om in een volgende fase de impact van goede doelen beter zichtbaar te maken voor het publiek. In 2019 wordt voor het eerst een Impact Challenge Award uitgereikt. Het Impact Centre Erasmus (ICE) beoordeelt de inzendingen. De top vijf kan met het aangeboden consultancy traject de case uitwerken. Tijdens het Impact Event wordt door een vakjury en het publiek de winnaar gekozen.

http://www.impact-challenge.nl

  • Van Gogh Museum

    Van Gogh Museum
    Van Gogh verbindt: jongeren met migratieachtergrond leren bereiken. Hoe kan het Van Gogh Museum relevanter worden voor Amsterdamse jongeren met een Surinaamse, Turkse, Antilliaanse en Marokkaanse achtergrond? Deze vraag staat centraal in het vierjarige leertraject 'Van Gogh verbindt' dat het Van Gogh Museum met Impact Centre Erasmus (ICE) is aangegaan. De maatschappij verandert; er komen nieuwe publieksgroepen bij, die minder vanzelfsprekend het museum bezoeken en die het museum nog niet goed kent. Samen met de doelgroep ontwikkelt het museum in vier jaar tijd veertig activiteiten om te onderzoeken hoe het museum relevant kan worden voor jonge Amsterdammers van 18 tot 30 jaar met een migratieachtergrond.

    ICE begeleidt het museum in de zoektocht welke activiteiten daadwerkelijk leiden tot cultuurparticipatie. In de academische wereld is er een groeiende aandacht voor impactmeting, maar voor de culturele sector staat dit nog in de kinderschoenen. De maatschappelijke waarde van cultuur is bekend, maar kennis over hoe dit gemeten kan worden ontbreekt nagenoeg. Samen met het Van Gogh Museum en Fonds 21 gaat ICE de kennis, ervaringen en resultaten delen met andere culturele instellingen en het wetenschappelijk veld om zodoende het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de museale wereld te vergroten.

    www.vangoghmuseum.nl

Goededoelenmonitor
In samenwerking met Kennisbank Filantropie ontwikkelden we de Performance Prediction Scan die de basis vormt voor de goededoelenmonitor.nl.
www.goededoelenmonitor.nl 

Studio Erasmus- Kellie Liket