Maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties streven allen een sociale missie na. Het meten van de impact van de programma’s en projecten is een goede manier om te bepalen of deze missie wordt behaald. Het biedt aanknopingspunten om te leren en te verbeteren. Impact Centre Erasmus kan maatschappelijke organisaties ondersteunen bij het meten, leren en verbeteren.

 • STUDIO i: platform voor inclusiviteit
  STUDIO i is een platform voor inclusieve cultuur, een initiatief van het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum te Eindhoven. De missie van STUDIO i is om een duurzame impuls te geven aan de toegankelijkheid en inclusie binnen het culturele veld. In opdracht van STUDIO i deed Impact Centre Erasmus onderzoek naar hoe culturele organisaties de mate van inclusie en toegankelijkheid kunnen meten, evenals het effect van de inclusieve koers die culturele organisaties varen. De handleiding Groeien naar meer inclusie in de culturele sector: Van Theory of Change naar meetplan biedt handvatten voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het stimuleren en monitoren van inclusie. De resultaten kunnen culturele organisaties helpen bij het optimaliseren van de inclusieve koers. Dit rapport is dan ook specifiek gericht op de medewerkers van culturele organisaties die verantwoordelijk zijn voor het implementeren, stimuleren en monitoren van inclusie. Hierbij kun je denken aan directie, HR managers of inclusiemedewerkers.

  De handleiding is hier te lezen. 

 • Sectorreflectie Goede Doelen, de Impact Challenge en de Impact Challenge Award
  De goede doelen in Nederland ontvangen tweejaarlijks een sectorreflectie van het CBF. Het CBF toetst of goede doelen aan de strenge kwaliteitseisen voldoen. Het CBF levert o.a. via de sectorreflectie een bijdrage aan een professionele en transparante goededoelensector. In 2017 heeft Impact Centre Erasmus samen met het CBF samen het initiatief genomen voor het opstellen en uitsturen van deze sectorreflectie met vragen over de impact van de goede doelen. Sindsdien verwerkt Impact Centre Erasmus tweejaarlijks de uitvraag. De hoofdvragen betreffen: het opstellen en onderbouwen van een verandertheorie, de ABC check (zijn er alternatieven, wat is de behoefte, wat is de context/wat doen andere organisaties al), en het evalueren en monitoren van de effecten. De sectorreflectie is mede debet geweest aan de ontwikkeling van de Impact Challenge, Impact Centre Erasmus is een van de initiatiefnemers.

  De Impact Challenge stimuleert en faciliteert goede doelen om aan impact te werken en kennis en ervaring met elkaar te delen. Voorafgaand aan de lancering van de Impact Challenge is door Toezichthouder CBF een inventarisatie uitgevoerd (de voornoemde sectorreflectie impact) onder ruim 400 erkende goede doelen. De Impact Challenge heeft vijf thema’s benoemd waaraan organisaties kunnen werken en waar inzichten met elkaar gedeeld kunnen worden. De thema’s zijn: verandertheorie, bewijsvoering, analyse, monitoren en evalueren en de Social Development Goals (SDG's). Voor de Impact Challenge is een eigen Theory of Change met een meerjarenprogramma ontwikkeld tot 2021. Hoe meer goede doelen bewuster en stap voor stap met impact omgaan hoe makkelijker het is om in een volgende fase de impact van goede doelen beter zichtbaar te maken voor het publiek. In 2019 is voor het eerst een Impact Challenge Award uitgereikt. Het Impact Centre Erasmus (ICE) beoordeelt alle inzendingen en maakt een top vijf. De top vijf kan met het aangeboden consultancy traject de case uitwerken. Tijdens het Impact Event wordt door een vakjury en het publiek de winnaar gekozen, de Impact Challenge Award.

  Voor zowel het CBF als de Impact Challenge is Impact Centre Erasmus kennispartner.

  De sectorreflectie 2017 is hier te lezen.
  http://www.impact-challenge.nl

  Impact Centre Erasmus - Impact Challenge
 • Oranje Fonds
  Impact Centre Erasmus werkt met het Oranje Fonds samen in verschillende projecten om inzicht te krijgen in de impact van het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving door ontwikkel en uitvoeringstrajecten beschikbaar te stellen voor maatschappelijke organisaties. Ook biedt Oranje Fonds deze organisaties financiele bijdragen om de doelen te bereiken. Oranje Fonds heeft een missie en wil via onderzoek vaststellen of zij de doelen binnen deze missie bereikt, derhalve daadwerkelijk stuurt op impact. Oranje Fonds wenst over de doelen en effecten verantwoording af te leggen en kennis te delen.

  De samenwerking met het Impact Centre Erasmus concentreert zich rond vier pijlers. 1. Impact meten: of en in hoeverre het Oranje Fonds zijn doelen bereikt. 2. Communiceren en rapporteren over behaalde impact en lessons learned. 3. Interne capaciteit ontwikkelen voor impact monitoring om te blijven leren en sturen. 4. Overkoepelend: ondersteunen bij een strategische herijking waarbij wordt nagedacht over mogelijke andere strategische keuzes en interventies. Er zijn momenteel twee programma’s waarbij het onderzoek plaatsvindt: ‘Meedoen, samen uit de armoede!’ en het ‘Groeiprogramma’.

  Namens het Oranje Fonds heeft Impact Centre Erasmus onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het maatschappelijke initiatief mijnbuurtje.nl. Lees hier meer over de uitkomsten.

  Verder kun u hier meer over beide programma’s lezen en over het onderzoek.

  Impact Centre Erasmus - Oranje Fonds
 • Van Gogh Museum
  Van Gogh verbindt: jongeren met biculturele achtergrond leren bereiken. Hoe kan het Van Gogh Museum relevanter worden voor Amsterdamse jongeren met een Surinaamse, Turkse, Antilliaanse en Marokkaanse achtergrond? Deze vraag staat centraal in het vierjarige leertraject 'Van Gogh verbindt' dat het Van Gogh Museum met Impact Centre Erasmus (ICE) is aangegaan. De maatschappij verandert; er komen nieuwe publieksgroepen bij, die minder vanzelfsprekend het museum bezoeken en die het museum nog niet goed kent. Samen met de doelgroep ontwikkelt het museum in vier jaar tijd veertig activiteiten om te onderzoeken hoe het museum relevant kan worden voor jonge Amsterdammers van 18 tot 30 jaar met een biculturele achtergrond.

  Impact Centre Erasmus begeleidt het museum in de zoektocht welke activiteiten daadwerkelijk leiden tot cultuurparticipatie. In de academische wereld is er een groeiende aandacht voor impactmeting, maar voor de culturele sector staat dit nog in de kinderschoenen. De maatschappelijke waarde van cultuur is bekend, maar kennis over hoe dit gemeten kan worden ontbreekt nagenoeg. Samen met het Van Gogh Museum en Fonds 21 gaat Impact Centre Erasmus de kennis, ervaringen en resultaten delen met andere culturele instellingen en het wetenschappelijk veld om zodoende het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de museale wereld te vergroten.

  Wetenschappelijk artikel over de case study: “Measuring Inclusion in Museums: A Case Study on Cultural Engagement with Young People with a Migrant Background in Amsterdam

  www.vangoghmuseum.nl

  Van Gogh Museum
 • Goededoelenmonitor
  In samenwerking met Kennisbank Filantropie ontwikkelden we de Performance Prediction Scan die de basis vormt voor de goededoelenmonitor.nl.

  www.goededoelenmonitor.nl 

  Impact Centre Erasmus - goede doelen monitor
 • Het Mooiste Contact Fonds van KPN
  Voor Het Mooiste Contact Fonds van KPN steunden wij hun partners (o.a. Resto van Harte) om hun impact te evalueren en te optimaliseren.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen