Impact denken en sturen

Wat is de kernbetekenis van uw organisatie? Hoe vertaalt u deze in uw doelen, samenwerking, bedrijfsprocessen en resultaten? Wat is compliance en hygiëne? Wat is de impact van uw organisatie? Creëert uw organisatie maatschappelijke waarde? Zo ja, welke, hoe en hoeveel waardecreatie? Wat zou er gebeurd zijn als uw organisatie er niet was geweest? Dit zijn de vragen die beantwoord kunnen worden vanuit impactdenken, -meten en -sturen . Ongeacht de sector waar uw organisatie zich in bevindt, de overheid, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, zijn er manieren om meer inzicht te krijgen in de impact die uw organisatie levert en/of kan leveren. Dit is niet alleen waardevol doordat het inzicht biedt in de grootte van de impact, maar vooral omdat het de mogelijkheid biedt om te leren van en te sturen op basis van dit inzicht.

Veel organisaties sturen op meer dan winst en willen impact maken. Wij gebruiken onze wetenschappelijke kennis en kunde om samen met een diverse groep organisaties meer grip te krijgen op impact. Dit omvat zowel het op de kaart zetten van het belang van impact meten, het uitvoeren van complexe impact metingen, capaciteit vergroten van (groepen van) organisaties en verder brengen van het wetenschappelijke en maatschappelijke debat over impact meting.

Impact Centre Erasmus wil met impactdenken, -meten en -sturen organisaties stimuleren de grootst haalbare maatschappelijke bijdrage te leveren. Dit zodat mensen en middelen bewust en effectiever worden ingezet om economische, maatschappelijke en ecologische ambities te behalen. Impact Centre Erasmus werkt met en voor het bedrijfsleven, de overheid, NGO's en goede doelen om hen te ondersteunen weloverwogen keuzes te maken. 

'Impact we trust' - Spoken Lyric by Kevin de Randamie

Podcast met Prof. dr. Karen Maas en Annette van Waning van Impact Centre Erasmus

Overal hoor je de vraag om je heen in organisaties: Wat is onze Impact? Of hoe verbetert dat onze positieve impact? In dit programma gaan we daarom in gesprek met leiders van organisaties over hun uitdagingen en aanpak. Hoe zorgt jouw organisatie voor impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven en organisaties hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Sterker nog het zijn de businessmodellen van de toekomst. We vragen voorbeeldige organisaties en experts naar hun inzichten uit de wetenschap en de praktijk. Hoe gaan zij om met de Sustainable Development Goals, de spanning tussen lange en korte termijn resultaten, tussen people, planet en profit?

In de eerste aflevering van Impact Radio van 12 april 2019 zijn Prof. dr. Karen Maas, Academic Director van het Impact Centre Erasmus en bijzonder hoogleraar Accounting & Sustainability aan de Open Universiteit, en Annette van Waning van Impact Centre Erasmus te gast. We zijn bijzonder blij met het Impact Centre Erasmus als partner van dit programma, zodat we de kennis van het centrum en de praktijkcases kunnen delen.

Waarom impact-denken? Beluister de podcast

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen