Overheid

Binnen de overheid bestaat er een lange traditie van het meten van impact. Deze metingen bestaan vaak uit maatschappelijke kosten-baten analyses, die voorafgaand aan de besluitvorming worden meegenomen. Zij zijn dus gebaseerd op voorspellingen van de impact, voordat deze heeft plaatsgevonden.

In recente jaren is er ook een groeiende aandacht voor de evaluatie van de impact van overheidsbeleid en programma’s. Een wetenschappelijk niveau van de evaluaties kunnen betekenisvolle resultaten opleveren. De evaluaties zijn vaak bedoeld om verantwoording af te leggen. De aandacht voor zogenaamde leerevaluaties groeit. Deze leerevaluaties geven de behaalde impact weer, als ook de succesfactoren en verbeterpunten.

 • Social Impact Bond WRZ | Gemeente Rotterdam | Social Impact Finance
  De Social Impact Bond (SIB) WRZ is een samenwerking tussen Gemeente Rotterdam en Social Impact Finance. Een SIB is een financieel instrument waarbij een private investeerder investeert in het oplossen van een maatschapelijk vraagstuk, in dit geval langdurige werkloosheid. De SIB WRZ hanteert een ’meteen aan de slag’ methode om werkzoekenden een kans te bieden om te re-integreren op de arbeidsmarkt, wat inhoudt dat deelnemers nadat ze geselecteerd zijn voor deelname zo snel mogelijk een (gesubsidieerd) arbeidscontract ontvangen. Binnen deze Social Impact Bond levert Gemeente Rotterdam werkzoekenden aan WRZ. WRZ benadert deze personen, en biedt uiteindelijk een gedeelte van hen, gebaseerd op de match tussen de werkgever en de werkzoekende, een gesubsidieerd arbeidscontract aan bij de werkgever. Impact Centre Erasmus voert sinds 2015 een randomized controlled trial (RCT) naar de aanpak die binnen de SIB WRZ wordt gehanteerd.

  Meer informatie over de opzet van het onderzoek vindt u hier

  Beluister hier de podcast van Impact Radio over de voor- en nadelen van Social Impact Bonds. 

  Impact centre erasmus - Social Impact Bond
 • Sociale Veerkracht
  Impact Centre Erasmus (ICE) onderzoekt de impact van het programma Versterken Sociale Veerkracht van de provincie Noord Brabant. Sociale Veerkracht is het vermogen van mensen om te reageren op veranderingen. Omdat de kennis over sociale veerkracht nog in ontwikkeling is, wil de provincie werkenderwijs ontdekken wat wel of niet werkt en hoe zij met effect sociale veerkracht kunnen aanjagen. In het programma Versterken Sociale Veerkracht is de Provincie Noord-Brabant erop gericht om - in samenwerking met allerlei partijen- kennis en ervaring te verkennen, ontdekken en ontwikkelen. Zij kiezen voor een lerende en ontwerpende aanpak. De lerende aanpak wordt gedragen door een netwerk van Brabantse kennispartners zoals de TU/e, Tilburg University, PON, Telos, Zet en Zorgbelang en breiden het uit naar middelbaar en hoger onderwijs, andere overheden, ondernemers en initiatiefnemers en hun partners. Om als programma verder te leren over welke aspecten van het netwerk rondom sociale veerkracht relevant zijn en hoe dat verschuift door de tijd wordt onderzoek gedaan. De bevindingen worden meegenomen in het programma. Het onderzoek is uitgevoerd door Impact Centre Erasmus en adviesbureau Avance Impact.

  De bevindingen van de pilot impactmonitoring vind u hier.

  sociale veerkracht
 • Het Impactpad
  In samenwerking met Avance en Social Enterprise NL heeft Impact Centre Erasmus "Het Impactpad" ontwikkeld. In opdracht van de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Zaken is deze tool ontwikkeld, met als doel ondernemers te ondersteunen en aan te moedigen impact te meten. De handleiding bestaat uit meerdere concrete stappen die gevolgd kunnen worden om zo impact inzichtelijker te maken.

  Download hier Het Impactpad: hoe je als ondernemer groeit in het meten van je maatschappelijke impact (Nederlands). 
  Download hier The Impact Path: the entrepreneur's manual to impact measurement growth (Engels). 

 • PRIME Onderzoek
  In samenwerking met PUM Netherlands senior experts (PUM), het Centrum tot Bevordering van Import uit Ontwikkelingslanden (CBI), LEI Wageningen UR (LEI) en de Erasmus School of Economics (ESE) is het onderzoeksproject PRIME geïnitieerd. PRIME staat voor ‘Pioneering Real-time Impact Monitoring and Evaluation in small and medium sized enterprises’ en zal vijf jaar lopen. Het onderzoek beoogt een efficiëntere aanpak en een verbeterde evaluatiemethodiek voor organisaties die zich bezig houden met het stimuleren van de private sector in ontwikkelingslanden. Het  CBI rapport en het PUM impact report tonen de resultaten.

  Onderzoeksproject PRIME

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen