Overheid

Binnen de overheid bestaat er een lange traditie van het meten van impact. Deze metingen bestaan vaak uit maatschappelijke kosten-baten analyses, die voorafgaand aan de besluitvorming worden meegenomen. Zij zijn dus gebaseerd op voorspellingen van de impact, voordat deze heeft plaatsgevonden. In recente jaren is er ook een groeiende aandacht voor de daadwerkelijke evaluatie van de impact van overheidsbeleid en programma’s. Ook is er een toenemende erkenning dat het belangrijk is dat deze evaluaties een bepaald wetenschappelijk niveau hebben om betekenisvolle resultaten op te leveren. Deze evaluaties zijn vaak bedoeld om verantwoording af te leggen. Ook de aandacht voor zogenaamde leerevaluaties begint langzaam te groeien. Deze leerevaluaties geven niet alleen inzicht in de behaalde impact, maar schijnen ook licht op de succesfactoren en verbeterpunten.

In samenwerking met PUM Netherlands senior experts (PUM), het Centrum tot Bevordering van Import uit Ontwikkelingslanden (CBI), LEI Wageningen UR (LEI) en de Erasmus School of Economics (ESE) is het onderzoeksproject PRIME geïnitieerd. PRIME staat voor ‘Pioneering Real-time Impact Monitoring and Evaluation in small and medium sized enterprises’ en zal vijf jaar lopen. Het onderzoek moet op termijn leiden tot een efficiëntere aanpak en een verbeterde evaluatiemethodiek voor organisaties die zich bezig houden met het stimuleren van de private sector in ontwikkelingslanden.