Bedrijven

Alle bedrijven hebben impact op de maatschappij. Deze impact bestaat zowel uit bedoelde als onbedoelde effecten, die positief en negatief kunnen zijn. Bedrijven worden in toenemende mate verantwoordelijk gehouden voor deze effecten. In eerste instantie lag de nadruk sterk op de onbedoelde negatieve effecten, zoals kinderarbeid en vervuiling. Echter, bedrijven realiseren zich steeds meer dat zorg voor de impact die zij hebben op de maatschappij ook een strategie kan zijn om waarde te creëren (Shared Value Creation). Het meten van impact speelt hierbij een cruciale rol. Zonder deze effecten te meten is het niet mogelijk om de impact strategisch te managen, en is het dus onduidelijk of CSR (MVO) programma’s tot een positief resultaat voor de maatschappij leiden. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van zowel afgerond als lopend impact onderzoek bij en in samenwerking met bedrijven. Het zijn alle bedrijven met een winstoogmerk. 

  • Braenworks Academy

   Braenworks Academy
   Impact Centre Erasmus (ICE) werkt samen met Braenworks Academy om de impact te meten van dit lesprogramma dat speciaal is ontwikkeld voor creatieven. Creatieven worstelen veelal met het combineren van hun creatieve ambities en zakelijke profilering. “Op de Academy leren creatieven wat er voor nodig is om te zorgen dat de door hen gerealiseerde (financiele) waarde wel bij hen terugkomt, want nu is dat maar zelden het geval”, aldus de initiatiefnemer Kevin de Randamie (bekend als artiest Blaxtar). Braenworks Academy wil deelnemers stimuleren meer ondernemend te gaan denken en zich meer ondernemend te gaan gedragen, zodat deelnemers hun verdienvermogen kunnen vergroten.

   ICE helpt Braenworks Academy via impact metingen, waarbij deelnemers een jaar lang op meerdere momenten worden ondervraagd, inzicht te krijgen in de mate waarin hun ambities worden bereikt. Daarnaast helpen de resultaten Braenworks om te leren waar verbetering mogelijk is en hoe ze deze verbeteringen in hun programma kunnen doorvoeren om zo de impact op hun deelnemers te vergroten. Met deze studie dragen we bij aan het maatschappelijk debat, door de inzichten die dit oplevert over de doelgroep en doordat het antwoord geeft op de vraag of het aanbieden van educatie over ondernemerschap kan bijdragen aan een gezondere creatieve sector.”

   https://braenworks.com/braenworks-academy/

  • Impact centre erasmus - shared value

   CSR en Shared Value Creation

   • Corio: ontwikkeling van een shared value framework om kansen te identificeren en om naast de financiële opbrengsten ook de maatschappelijk opbrengsten te meten.
   • Royal Dutch DSM: advisering voor de ontwikkeling van een systeem om de sociale impact van de waardeketen van producten en processen in kaart te brengen (Social Life Cycle Analysis).
   • I.s.m. Imagine Nations onderzoek naar het implementeren en evalueren van een ‘Inclusive Business’ strategie voor een agricultuur bedrijf in Mozambique.
  • Integrated Reporting

   Integrated Reporting

   • In opdracht van NEMACC is een onderzoek uitgevoerd naar de kansen van Integrated Thinking en Integrated Reporting bij MKB bedrijven (i.s.m. NBA en E&Y).
   • In opdracht van Eumedion is een onderzoek uitgevoerd naar de integratie van duurzaamheid in de bedrijessbtrategie bij beursgenoteerde Nederlandse bedrijven (i.s.m. Shareholder Support).
  • Impact investing

   Impact Investing

   • PGGM: ontwikkeling ‘social fact sheet’ die de maatschappelijke impact van investeringen voor fund managers in kaart brengt ter aanvulling op het ‘financial fact sheet’.