Bedrijven

Alle bedrijven hebben impact op de maatschappij. Deze impact bestaat zowel uit bedoelde als onbedoelde effecten, die positief en negatief kunnen zijn. Bedrijven worden in toenemende mate verantwoordelijk gehouden voor deze effecten. In eerste instantie lag de openbare nadruk sterk op de onbedoelde negatieve effecten, zoals kinderarbeid en vervuiling. Maar bedrijven doen meer en willen ook meer. Het meten van impact speelt hierbij een cruciale rol.

Met impactdenken, -meten en -sturen kan Impact Centre Erasmus bedrijven ondersteunen bij het realiseren van hun doelen die veelal verder gaan dan alleen financiële doelen.

  • Erasmus Corporate Impact Index
   Impact Centre Erasmus (ICE) stelt zich tot doel kennis en ervaring over impactdenken, -sturen en meten te verspreiden om positieve maatschappelijke impact van organisaties en de overheid te vergroten. Naast opleidingen en (project) onderzoek initieert en werkt Impact Centre Erasmus mee aan de ontwikkeling van benchmarks.

   De Erasmus Corporate Impact Index is ontwikkeld door het Impact Centre Erasmus. De 100 grootste bedrijven in Nederland worden jaarlijks geanalyseerd op hun maatschappelijke bijdrage: alle AEX- en AMX-bedrijven, aangevuld met de 50 bedrijven met het grootste aantal medewerkers. De index speelt in op de verschuiving in het bedrijfsleven van een korte termijn focus op winstoptimalisatie naar een langetermijnvisie op maatschappelijke waardecreatie. De index kent vijf pijlers met onderliggende metrics en submetrics.

   Meer informatie over de Erasmus Corporate Impact Index vindt u hier.

   Erasmus Corporate Impact Index
  • De maatschappelijke waarde van ondernemers. Een inventarisatie van maatschappelijke waarde die het commerciële mkb creëert. 
   Onderzoek in opdracht van MKB Nederland

   Impact Centre Erasmus heeft een uniek onderzoek gedaan: voor het eerst is de maatschappelijke waarde van het mkb in de breedte in kaart gebracht. Deze studie onderbouwt de betrokkenheid van ondernemers bij hun omgeving, medewerkers en klanten. Dat het midden- en kleinbedrijf verantwoordelijk is voor miljoenen banen en miljarden aan toevoegde waarde in Nederland is voor velen bekend en blijkt uit onderzoeken. Maar ondernemers zijn niet alleen van belang voor de samenleving vanwege hun economische bijdrage. Er is gekeken naar de volgende thema’s: mkb als afspiegeling van de maatschappij, ontwikkeling en kansen voor personeel, innovatie en duurzame businessmodellen, ecologische voetafdruk beperken, steunen van of meewerken aan (lokale) organisaties, en de rol in de gemeenschap. Dit onderzoek biedt zowel harde cijfers als boeiende verhalen die inspireren en de bewustwording van de maatschappelijke waarde van ondernemerschap vergroot.

   Download hier het rapport 'De Maatschappelijke Waarde van Ondernemers'.

   Luister naar de Impact Radio podcast met Leendert-Jan Visser (directeur MKB Nederland) en de praktijk van mkb-ers Jose Komin (IJSKOUD) en Jan Verbeeten (PLUS) over de maatschappelijke waarde van ondernemers.

  • Vebego
   Vebego is al 75 jaar een familiebedrijf met nu ruim €1 miljard omzet en 36.000 medewerkers in vier Europese landen. In 2016 heeft Vebego zichzelf de vraag gesteld: wat is de maatschappelijke impact van Vebego en haar bedrijven? Dit heeft geleid tot een proces waarbij uiteindelijk voor Vebego maatschappelijke impact een belangrijk onderdeel is geworden van haar strategie en ambitie. Impact Centre Erasmus heeft Vebego hierbij ondersteund.

   Concreet is de maatschappelijke ambitie: In 2025 wil Vebego dagelijks impact hebben op 10 miljoen mensen. Een stevige ambitie die tot stand is gekomen door de uitdaging aan te gaan, op reis te gaan en op zoek naar het antwoord op de vraag. Vebego heeft een heel proces doorlopen: hoe zij impact gebruiken om strategisch te sturen, te leren, keuzes te maken en te verbeteren. Een uitdaging voor een dergelijk concern is eveneens het meenemen van directies, MT’s, bestuurders en toezichthouders, het delen van de resultaten, inzichten ophalen en de wijze waarop een concern verder kan groeien met deze ambitie.

   Het Vebego impact platform vind u hier.

  • Braenworks Academy
   ICE helpt Braenworks Academy via impact metingen, waarbij deelnemers een jaar lang op meerdere momenten worden ondervraagd, inzicht te krijgen in de mate waarin hun ambities worden bereikt. Daarnaast helpen de resultaten Braenworks om te leren waar verbetering mogelijk is en hoe ze deze verbeteringen in hun programma kunnen doorvoeren om zo de impact op hun deelnemers te vergroten. Met deze studie dragen we bij aan het maatschappelijk debat, door de inzichten die dit oplevert over de doelgroep en doordat het antwoord geeft op de vraag of het aanbieden van educatie over ondernemerschap kan bijdragen aan een gezondere creatieve sector.”

   https://braenworks.com/braenworks-academy/

   Braenworks Academy
  • CSR en Shared Value Creation

   • Corio: ontwikkeling van een shared value framework om kansen te identificeren en om naast de financiële opbrengsten ook de maatschappelijk opbrengsten te meten.
     
   • Royal Dutch DSM: advisering voor de ontwikkeling van een systeem om de sociale impact van de waardeketen van producten en processen in kaart te brengen (Social Life Cycle Analysis).
     
   • I.s.m. Imagine Nations onderzoek naar het implementeren en evalueren van een ‘Inclusive Business’ strategie voor een agricultuur bedrijf in Mozambique.
   Impact centre erasmus - shared value
  • Integrated Reporting

   • In opdracht van NEMACC is een onderzoek uitgevoerd naar de kansen van Integrated Thinking en Integrated Reporting bij MKB bedrijven (i.s.m. NBA en E&Y).
     
   • In opdracht van Eumedion is een onderzoek uitgevoerd naar de integratie van duurzaamheid in de bedrijfsstrategie bij beursgenoteerde Nederlandse bedrijven (i.s.m. Shareholder Support).
   Integrated Reporting
  • Impact Investing

   • PGGM: ontwikkeling ‘social fact sheet’ die de maatschappelijke impact van investeringen voor fund managers in kaart brengt ter aanvulling op het ‘financial fact sheet’.
   Impact investing

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen