Bedrijven

Alle bedrijven hebben impact op de maatschappij. Deze impact bestaat zowel uit bedoelde als onbedoelde effecten, die positief en negatief kunnen zijn. Bedrijven worden in toenemende mate verantwoordelijk gehouden voor deze effecten. In eerste instantie lag de openbare nadruk sterk op de onbedoelde negatieve effecten, zoals kinderarbeid en vervuiling. Maar bedrijven doen meer en willen ook meer. Het meten van impact speelt hierbij een cruciale rol.

Met impactdenken, -meten en -sturen kan Impact Centre Erasmus bedrijven ondersteunen bij het realiseren van hun doelen die veelal verder gaan dan alleen financiële doelen.

  • MKB-Nederland wil jaarlijks SCP-onderzoek naar maatschappelijke bijdrage ondernemers

   Politiek en kabinet moeten veel meer oog hebben voor de maatschappelijke waarde van ondernemers. Dat kan leiden tot andere afwegingen in beleid en doet meer recht aan wat ondernemers doen en waar zij voor staan. Dat zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland bij het verschijnen van het rapport De maatschappelijke waarde van ondernemers (december 2019), dat in opdracht van de ondernemersorganisatie is opgesteld door Impact Centre Erasmus in Rotterdam. MKB-Nederland wil daarom dat het Sociaal en Cultuureel Planbureau de maatschappelijke waarde van ondernemers voortaan structureel gaat onderzoeken. “Het rapport van Impact Centre Erasmus kan daarvoor dienen als aftrap.”

   Download hier het rapport 'De Maatschappelijke Waarde van Ondernemers'.

   Luister naar de Impact Radio podcast met Leendert-Jan Visser (directeur MKB Nederland) en de praktijk van mkb-ers Jose Komin (IJSKOUD) en Jan Verbeeten (PLUS) over de maatschappelijke waarde van ondernemers.

  • Management Scope Corporate Impact Index (MSCII)
   Impact Centre Erasmus (ICE) stelt zich tot doel kennis en ervaring over impactdenken, -sturen en meten te verspreiden om positieve maatschappelijke impact van organisaties en de overheid te vergroten. Naast opleidingen en (project) onderzoek initieert en werkt Impact Centre Erasmus mee aan de ontwikkeling van benchmarks.

   De Management Scope Corporate Impact Index (MSCII) is ontwikkeld door het Impact Centre Erasmus, in samenwerking met Accenture Strategy en met onder meer data van Sustainalytics. De index speelt in op de verschuiving in het bedrijfsleven van een kortetermijnfocus op winstoptimalisatie naar een langetermijnvisie op maatschappelijke waardecreatie. De index kent vijf pijlers met onderliggend 25 metrics. De 100 grootste bedrijven in Nederland worden jaarlijks geanalyseerd op hun maatschappelijke bijdrage: alle AEX- en AMX-bedrijven, aangevuld met de 50 bedrijven met het grootste aantal medewerkers.

   Meer informatie over de Management Scope Corporate Impact Index vindt u hier.

  • Vebego
   Vebego is al 75 jaar een familiebedrijf met nu ruim €1 miljard omzet en 36.000 medewerkers in vier Europese landen. In 2016 heeft Vebego zichzelf de vraag gesteld: wat is de maatschappelijke impact van Vebego en haar bedrijven? Dit heeft geleid tot een proces waarbij uiteindelijk voor Vebego maatschappelijke impact een belangrijk onderdeel is geworden van haar strategie en ambitie. Impact Centre Erasmus heeft Vebego hierbij ondersteund.

   Concreet is de maatschappelijke ambitie: In 2025 wil Vebego dagelijks impact hebben op 10 miljoen mensen. Een stevige ambitie die tot stand is gekomen door de uitdaging aan te gaan, op reis te gaan en op zoek naar het antwoord op de vraag. Vebego heeft een heel proces doorlopen: hoe zij impact gebruiken om strategisch te sturen, te leren, keuzes te maken en te verbeteren. Een uitdaging voor een dergelijk concern is eveneens het meenemen van directies, MT’s, bestuurders en toezichthouders, het delen van de resultaten, inzichten ophalen en de wijze waarop een concern verder kan groeien met deze ambitie.

   Het Vebego impact platform vind u hier.

  • Braenworks Academy

   Braenworks Academy
   ICE helpt Braenworks Academy via impact metingen, waarbij deelnemers een jaar lang op meerdere momenten worden ondervraagd, inzicht te krijgen in de mate waarin hun ambities worden bereikt. Daarnaast helpen de resultaten Braenworks om te leren waar verbetering mogelijk is en hoe ze deze verbeteringen in hun programma kunnen doorvoeren om zo de impact op hun deelnemers te vergroten. Met deze studie dragen we bij aan het maatschappelijk debat, door de inzichten die dit oplevert over de doelgroep en doordat het antwoord geeft op de vraag of het aanbieden van educatie over ondernemerschap kan bijdragen aan een gezondere creatieve sector.”

   https://braenworks.com/braenworks-academy/

  • Impact centre erasmus - shared value

   CSR en Shared Value Creation

   • Corio: ontwikkeling van een shared value framework om kansen te identificeren en om naast de financiële opbrengsten ook de maatschappelijk opbrengsten te meten.
     
   • Royal Dutch DSM: advisering voor de ontwikkeling van een systeem om de sociale impact van de waardeketen van producten en processen in kaart te brengen (Social Life Cycle Analysis).
     
   • I.s.m. Imagine Nations onderzoek naar het implementeren en evalueren van een ‘Inclusive Business’ strategie voor een agricultuur bedrijf in Mozambique.
  • Integrated Reporting

   Integrated Reporting

   • In opdracht van NEMACC is een onderzoek uitgevoerd naar de kansen van Integrated Thinking en Integrated Reporting bij MKB bedrijven (i.s.m. NBA en E&Y).
     
   • In opdracht van Eumedion is een onderzoek uitgevoerd naar de integratie van duurzaamheid in de bedrijfsstrategie bij beursgenoteerde Nederlandse bedrijven (i.s.m. Shareholder Support).
  • Impact investing

   Impact Investing

   • PGGM: ontwikkeling ‘social fact sheet’ die de maatschappelijke impact van investeringen voor fund managers in kaart brengt ter aanvulling op het ‘financial fact sheet’.