Bedrijven

Alle bedrijven hebben impact op de maatschappij. Deze impact bestaat zowel uit bedoelde als onbedoelde effecten, die positief en negatief kunnen zijn. Bedrijven worden in toenemende mate verantwoordelijk gehouden voor deze effecten. In eerste instantie lag de nadruk sterk op de onbedoelde negatieve effecten, zoals kinderarbeid en vervuiling. Echter, bedrijven realiseren zich steeds meer dat zorg voor de impact die zij hebben op de maatschappij ook een strategie kan zijn om waarde te creëren (Shared Value Creation). Het meten van impact speelt hierbij een cruciale rol. Zonder deze effecten te meten is het niet mogelijk om de impact strategisch te managen, en is het dus onduidelijk of CSR (MVO) programma’s tot een positief resultaat voor de maatschappij leiden. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van zowel afgerond als lopend impact onderzoek bij en in samenwerking met bedrijven.

CSR en Shared Value Creation

  • Corio: ontwikkeling van een shared value framework om kansen te identificeren en om naast de financiële opbrengsten ook de maatschappelijk opbrengsten te meten.
  • Royal Dutch DSM: advisering voor de ontwikkeling van een systeem om de sociale impact van de waardeketen van producten en processen in kaart te brengen (Social Life Cycle Analysis).
  • I.s.m. Imagine Nations onderzoek naar het implementeren en evalueren van een ‘Inclusive Business’ strategie voor een agricultuur bedrijf in Mozambique.

Integrated Reporting

  • In opdracht van NEMACC is een onderzoek uitgevoerd naar de kansen van Integrated Thinking en Integrated Reporting bij MKB bedrijven (i.s.m. NBA en E&Y).
  • In opdracht van Eumedion is een onderzoek uitgevoerd naar de integratie van duurzaamheid in de bedrijessbtrategie bij beursgenoteerde Nederlandse bedrijven (i.s.m. Shareholder Support).

Impact Investing

  • PGGM: ontwikkeling ‘social fact sheet’ die de maatschappelijke impact van investeringen voor fund managers in kaart brengt ter aanvulling op het ‘financial fact sheet’.