Impact Strategie Programma

Het programma voor strategie ontwikkeling

De omgeving is volop in beweging, voldoende aanleiding voor verandering. Richting bepalen, deze bijstellen of schaarse middelen, zoals mensen en geld evenals data doelgericht inzetten vraagt lef in leiderschap. Impact Strategie Programma biedt u kennis, ervaring en in- en overzicht om ook niet financiële doelen te behalen en tastbaar, meetbaar of zelfs financieel te maken. Het Impact Strategie Program is een ontwikkelprogramma voor uw organisatie met een deel theoretisch kader en verdieping via uw praktijk en eigen dilemma’s. Ervaring met en casuïstiek van echte bedrijven en organisaties, waaronder ook gastsprekers, bieden inspiratie.

"Dat een organisatie ook haar maatschappelijke impact in kaart heeft en communiceert is nog geen gemeengoed. Voor ondernemende directeuren en managers is denken vanuit een strategie gericht op meervoudige waarde creatie de toekomst die steeds dichterbij komt.” Prof dr Karen Maas

Met het Impact Strategie Programma gaan we voorbij aan de hype van impact als containerbegrip. Het is een intensief en inspirerend leer- en ontwikkelprogramma dat tot verandering gaat leiden. Samen met u gaan we verkennen waar het - voor u! - over gaat, het speelveld bepalen en een visie op implementeren van maatschappelijke impact ontwikkelen.

Voorbij compliance en procesoptimalisatie richting waardecreatie

Executive programIntensief - in company* programma organisatie ontwikkeling
3,5 dag + 2x een avondspreker
KostenPrijs op aanvraag
GroepMinimaal twee kartrekkers, bij voorkeur een groep van 15 tot 20 mensen
TaalNederlands of Engels
VormKennisintensief | interactief | casuïstiek | maatwerk

*het kan uiteraard ook op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam of op locatie elders

Wat voor wie? 

Wil uw organisatie meer dan alleen een economische of financiële bijdrage leveren? Vindt u een maatschappelijke bijdrage interessant? Impact Strategie Programma is een in company aanbod waarin organisatie ontwikkeling in combinatie met impact denken en impact meten voorop staat.

Om impact in het DNA te krijgen gaan we verder dan de directie of het management team. Laat vooral ook talent en/of een andere mangementlaag of set aan professionals aansluiten! De voorbereiding doen we bij voorkeur twee kartrekkers, veelal uit de directie en/of management team. De organisatie gaat aan de slag met de eigen vraagstukken rond gewenst resultaat. Dit kan de gehele strategische richting betreffen maar ook een programma of een aantal projecten. Dit betekent in de praktijk veelal het formuleren en uitwerken van meerdere impactdoelstellingen. U kunt als directie of management team een business case uitwerken maar ook als business development of programma team impact in kaart brengen. Impact Strategie Program is geschikt voor het bedrijfsleven, branche organisaties, woning coöperaties, zorginstellingen, stichtingen, goede doelen en organisaties in sport en cultuur.

Het Impact Strategie Programma biedt u:

 • diepgravend begrip van de wereld van impact denken, -meten, -sturen en doen en de relatie met het primair proces evenals stakeholders
 • een bijdrage aan organisatie ontwikkeling
 • een denk raamwerk om uw missie en corporate waarden te toetsen, te laden, te vertalen en in vizier te houden
 • een praktische toepassing van impact voor de eigen organisatie en feedback hierop van experts
 • kennis en wetenschappelijke inzichten over data, informatiemanagement, de relatie met moraliteit en (organisatie) waarden 
 • de (on) bedoelde consequenties op diverse niveaus:
  • bedrijfsvoering en -processen
  • maatschappelijk en stakeholders
  • functioneel taak- en ontwikkelingsgericht als (ICT, Marketing, Finance, MVO) professional / manager
  • risicomanagement
 • specifieke onderwerpen komen aan de orde en worden vooraf en tussentijds afgestemd a.h.v. uw impact vraagstukken, bijvoorbeeld:
  • (intergrated) reporting
  • duurzaamheid
  • diversiteit & inclusie
  • impact meten en impact indicatoren
 • een heldere kijk op meervoudige waardecreatie in relatie tot verantwoording en/of toezicht en een handreiking voor boeiende gesprekken met stakeholders zoals investeerders of donateurs, OR, Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht

Impact Radio met Prof. dr. Karen Maas over Impact-denken

Contact

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar impactcentre@eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen