Onderzoek

Onderzoek

Het Impact Centre Erasmus heeft ervaring met impact meten en impact onderzoek in diverse omgevingen en projecten. De invalshoeken en wensen rondom impact en impactmeten zijn divers. Ontwikkelingsorganisaties en goede doelen bijvoorbeeld voelen de behoefte om hun bestedingen te evalueren en met hun activiteiten steeds effectiever te zijn. De overheid kent vele maatschappelijke opgaven waarover zij de resultaten willen meten en delen.

Impact Centre Erasmus richt zich vooral op onderzoek rond onderwerpen gerelateerd aan op duurzame wijze meedoen, ondernemen en investeren. Bij 'meedoen' kun je denken aan maatschappelijke uitdagingen als werk, gezondheid, schulden, inclusie en diversiteit en impact en toegankelijkheid van kunst, cultuur en sport.  Onderzoeken rond 'ondernemen' betreffen bijvoorbeeld leiderschap, de Sustainable Development Goals (SDG's), Conscious Business en maatschappelijke verantwoord ondernemen. Onder de noemer 'investeren' doen we onderzoek naar en voor impact investing, impact verslaglegging, financieringsvormen, vermogensfondsen en filantropie.

Het Impact Centre Erasmus ziet een verschuiving van impact evaluaties naar impact metingen om te leren en bij te sturen tot zelfs vooraf gelden juist te kunnen toewijzen om maximale maatschappelijk impact te behalen. Voor bedrijven ligt het iets anders. Impact meten gaat hierbij vooral om de bedrijfsstrategie en het vertalen en meten van doelen die verder gaan dan de financiën alleen. De sociale ondernemingen zijn binnen het bedrijfsleven koploper op het gebied van impact.

Echt ‘hot’ is nu impact investing, hierbij streeft Impact Centre Erasmus naar impact optimalisatie bij de keuze van investeringen. Impact meten van partnerschappen is complex omdat het gemeenschappelijk doel een verbinding moet maken met de individuele doelen, belangen en perspectieven van de verschillende partijen.

Bedrijven

Overheid

Maatschappelijke Organisaties

Sustainable Development Goals

Onderwijs

Onderzoek: rapporten & publicaties

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen