Over ICE

Impact Centre Erasmus (ICE)

Het Impact Centre Erasmus is een kenniscentrum en gebruikt haar wetenschappelijke kennis en kunde om samen met een diverse groep organisaties meer grip te krijgen op impact. Zij richt zich op het belang van impact en het uitvoeren van complexe impact metingen.  Zij ondersteunt met wetenschappelijk en contract onderzoek het vergroten van de capaciteit van (groepen van) organisaties. Het Impact Centre Erasmus beoogt het verder brengen van het wetenschappelijke en maatschappelijke debat over impact meting. Het Impact Measurement Team doen onderzoek voor bedrijven, overheid, maatschappelijke organisaties en partnerschappen. Ook verzorgen zij periodiek impact meten bootcamps. In een bredere context wordt een Executive Program Corporate Social Responsibility aangeboden aan professionals die zich willen verdiepen in het werkveld en het strategisch management van maatschappelijk verantwoord ondernemen. ICE wil met al haar activiteiten bewust wetenschap aan de praktijk koppelen en daarmee de maatschappelijke impact vergroten.