Studentenraad

De Studentenraad is een professioneel, verkozen medezeggenschapsorgaan met als doelstelling het vertegenwoordigen van iedere student binnen de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (FGG).

De Studentenraad bespreekt met de Decaan beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied en past het instemmings-, hoor-, advies- en initiatiefrecht toe zoals beschreven in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).
De Studentenraad werkt transparant en stimuleert daarnaast de transparantie binnen het opleidingsbestuur. Op deze manier draagt de raad bij aan een optimale leeromgeving.

Visie

 • Wij zijn een professionele en integere gesprekspartner voor alle belanghebbenden bij het onderwijs binnen de FGG
 • Wij dragen met innovatieve en creatieve ideeën bij aan een optimale leeromgeving
 • Wij zijn toegankelijk en herkenbaar voor alle studenten
 • Wij zorgen voor een goede terugkoppeling van onze werkzaamheden naar de studenten
 • Wij zijn representatief  en vertegenwoordigen iedere student
 • Wij zorgen voor continuïteit van kwalitatieve studenteninspraak 
 • Wij vragen meer aandacht voor duurzaamheid binnen de Faculteit
 • Wij streven naar een sterke samenwerking tussen verschillende studentenvertegenwoordigers

Door deze doelen na te streven willen we er aan bijdragen dat er binnen het Erasmus MC goede artsen, gezondheidswetenschappers en onderzoekers worden opgeleid. Dit alles in een omgeving waar men met plezier werkt, studeert of onderzoek doet.

Vergaderingen

Eens in de vijf weken is er op donderdag een Gezamenlijke Vergadering. In deze vergadering komen de SR, een deel van de Ondernemingsraad (OR) en de decaan van het Erasmus MC bijeen. Het doel van deze vergadering is een overleg van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC (vertegenwoordigd door de decaan) met de werknemers (OR) en studenten (SR). Daarnaast vergadert de SR wekelijks intern; op woensdagavond van 19:30-21:30.

Op de agenda van de Gezamenlijke Vergadering komen, naast de vaste agendapunten, variabele punten voor die op dat moment besproken moeten worden. Zo is er in het verleden bijvoorbeeld gepraat over het Bindend Studie Advies, worden jaarlijks de 'OERen' behandeld en kun je denken aan items als het bespreken van doelstellingen die de Raad van Bestuur van het Erasmus MC heeft gesteld.

Verkiezingen

Een plaats in de Studentenraad wordt verkregen via een jaarlijkse verkiezing in mei. Alle studenten van het Erasmus MC (Geneeskunde) kunnen via het elektronische stemformulier stemmen op de persoon die zij geschikt vinden voor de Studentenraad. De verkiezingen vinden plaats via een lijstenstelsel.

Bezoekadres

E-mailadres
studentenraad@erasmusmc.nl
Telefoonnummer
010-7044565
Kamer
FG-219a
Adres
Wytemaweg 80
Rotterdam

Postadres

Studentenraad Erasmus MC t.a.v. de secretaris
Kamer FG-219a
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen