Gerrit Jan Mulder Stichting

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van contacten en de uitwisseling van informatie tussen wetenschappelijke onderzoekers en is vernoemd naar een bekend docent van de Geneeskundige School te Rotterdam, Gerrit Jan Mulder. Hij heeft zich verdienstelijk gemaakt op het gebied van de eiwitchemie in de medische wetenschap. In 1826 werd hij op 24-jarige leeftijd lector aan het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam. In 1827, bij de oprichting van de Geneeskundige School te Rotterdam, werd Mulder lector in de Chemie, Pharmacie, Pharmacologie, Botanie, Materia, Medica Zoölogie, Geologie, Mineralogie en Physica. Tevens had hij nog een geneeskundige praktijk.Van 1840 tot 1868 was hij hoogleraar in de Chemie te Utrecht.

De Stichting is onderdeel van de Erasmus MC Foundation.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen