Studentenorganisaties Erasmus MC

erasmus mc

Binnen het Erasmus MC zijn verschillende studentenorganisaties actief. Wij vinden het belangrijk dat iedere student zich thuis voelt op onze faculteit en universiteit en zich kan herkennen in één van deze organisaties. Voorbeelden van die studentenorganisaties zijn Stichting STOLA, IFMSA-Rotterdam, de MFVR en SV Avicenna. Op het gebied van studenteninspraak kent het Erasmus MC de Opleidingscommissie Geneeskunde en de Studentenraad.

Genootschap voor Extracurriculaire Rotterdamse Studentenprojecten (GERS) is een groep Geneeskunde studenten die verschillende educatieve cursussen, workshops en andere activiteiten voor hun mede-studenten organiseren. Deze cursussen zijn ondervangen in 12 verschillende GERS-projecten, die bijdragen aan verdieping of verbreding van je ontwikkeling tot arts.

Geef je opleiding vorm
Door mee te doen aan een GERS-project kun je je op verschillende manieren binnen de geneeskunde ontwikkelen en kun jij je eigen opleiding vorm geven. Denk bijvoorbeeld aan verdieping in de anesthesiologie, anatomisch tekenen of aan voeding en leefstijl. Op deze website vind je de informatie over alle projecten die nu lopen en hoe en de daarvan belangrijke informatie. Kijk voor meer informatie over het onderwijs, data en inschrijving op deze pagina op myEUR.

Wil je zelf een activiteit organiseren, neem dan contact op met gers@gers-erasmusmc.nl

Contact

E-mailadresgers@gers-erasmusmc.nl
Instagram@gerserasmusmc
Lees hier meer over de GERS projecten

Gezondheidsstudenten In De Samenleving, oftewel GIDS, is een studenteninitiatief vanuit het Erasmus MC. GIDS is een bureau dat studenten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen verbindt met de samenleving en andersom, via diverse maatschappelijke projecten die vanuit de gemeente of andere maatschappelijke organisaties aangedragen worden bij het bureau. Vervolgens zal GIDS deze projecten aanbieden aan de studenten. 

Lees hier meer!

Hooke

S.V.N.B. Hooke is the study association of Nanobiology. Nanobiology is a joint degree between TU Delft and the Erasmus Medical Centre. The programme includes both a bachelors and a master’s degree. S.V.N.B. Hooke was named after English scientist Robert Hooke famous for inventing Hooke’ s law. Moreover Robert Hooke coined the word cell in 1665. 

Nanobiologists are interdisciplinary researchers with a strong technical background. They are knowledgeable about processes at the cellular level and work to investigate the origins of life at the nanoscale. They use the language of mathematics and the concepts of physics to understand the complexity of biology. These students are pioneers in a quickly developing field.

As a study association S.V.N.B. Hooke organises a broad range of activities. Focussed on education and the evaluation there of such as course evaluations. We also organise socially focussed activities such as drinks and sport activities where students can bond with their peers. Moreover we organise activities where students can orient themselves on future possibilities after their studies via lunch lectures and job fairs. 

The board of S.V.N.B. Hooke exists of five Nanobiology students who work full time to run the association. If you want to get in contact with us feel free to send an email to bestuur-hooke@tudelft.nl or call at 0152781639

For more information about us or our activities at our website, Instagram or LinkedIn.

Click here for the website of study association of nanobiology Hooke

The International Federation of Medical Students' Associations-Rotterdam (IFMSA-Rotterdam) is een stichting die zich richt op de bewustwording en verbetering van global health in de samenleving en op persoonlijke ontwikkeling van medisch georiënteerde studenten.

Zo organiseren wij lessen, projecten, lezingen, workshops en congressen waarin studenten de samenleving voorlichten over en bewust maken van onder andere seksuele gezondheid, mensenrechten, public health en medisch onderwijs. Wij activiteiten zijn onderverdeeld onder de 7 werkgroepen die wij rijk zijn. Deze 7 werkgroepen representeren samen in totaal 18 verschillende commissies.                                                                                                             
IFMSA-Rotterdam is onderdeel van de overkoepelende Nederlandse vereniging IFMSA-NL. Zij is vertegenwoordigd op alle acht medische faculteiten van Nederland en heeft ruim 800 actieve leden, welke samen ongeveer 7200 studenten bereiken. IFMSA-NL stelt de studenten in haar netwerk in staat hun kennis en vaardigheden te benutten, te vergroten en te delen door middel van projecten en trainingen.

IFMSA-Rotterdam wordt daarnaast nog overkoepeld door zowel een europese (EMSA) als wereldwijde (IFMSA) federatie. Zo draagt IFMSA-Rotterdam op meerdere vlakken bij aan internationalisering. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat IFMSA-Rotterdam zowel klinische meeloopstages als onderzoeksstages organiseert in het buitenland en zo medische studenten de kans biedt om kennis te maken met het gezondheidssysteem in een ander land. Ook nemen we deel aan verschillende overleggen met internationaliseringsorganen binnen het Erasmus MC en geven wij studenten de kans om internationale bijeenkomsten bij te wonen. Dit zijn bijvoorbeeld de General Assemblies (GA's) van IFMSA en EMSA, waar je medische studenten van over de hele wereld ontmoet en zaken aangaande gezondheid en gezondheidsbeleid bespreekt. Ook biedt IFMSA-Rotterdam de mogelijkheid om onderdeel te zijn van de delegatie van IFMSA naar vergaderingen van de WHO en de VN.

De stichting IFMSA-Rotterdam is te bewonderen op onze eigen website. Neem vooral een kijkje op onze website en wie weet tot volgend schooljaar! 

Contact

E-mailadresrotterdam@ifmsa.nl
KamerFg-217a (Onderwijscentrum)

 

Bezoek de website van IFMSA-Rotterdam

De MFVR is de studievereniging voor Geneeskunde studenten aan het Erasmus MC in Rotterdam. Voor Klinische Technologie studenten is er Variscopic, en voor Nanobiology studenten is er S.V.N.B. Hooke

Tijdens je studententijd zal je ontdekken dat er meer is dan alleen studeren. In dat geval zit je bij de MFVR goed. Als faculteitsvereniging organiseert de MFVR veel activiteiten waaronder bijvoorbeeld het Eerstejaarsweekend, een studie- en wintersportreis, workshops, carrière- en meeloopdagen en natuurlijk borrels en feesten. Als lid kun je deelnemen aan alle activiteiten. Daarnaast is het mogelijk om je organisatietalenten te ontplooien in één van de vele commissies van de MFVR. Bovendien is de MFVR nauw betrokken bij de verbetering van het onderwijs. Zij behartigt de belangen van alle studenten en werkt zo mee aan de ontwikkeling van het onderwijs. Met andere woorden: de MFVR vormt de schakel tussen de student en de faculteit.

Lidmaatschap bij de MFVR

Bijna elke student aan het Erasmus MC is lid van de MFVR. Het lidmaatschap van de MFVR kent veel voordelen:

  • Als lid van de MFVR kun je naar MFVR-activiteiten die niet toegankelijk zijn voor studenten die niet lid zijn van de MFVR, zoals de jaarlijkse buitenlandse reizen, sporttoernooien, verschillende feesten en het Eerstejaarsweekend;
  • Als lid van de MFVR kun je ervaring opdoen met het organiseren van activiteiten voor je medestudenten en andere studenten leren kennen door zitting te nemen in één van de vele commissies;
  • Als lid van de MFVR krijg je 10% korting op je boeken en andere studiematerialen bij Stichting ReMedI. Stichting ReMedI is de boekenwinkel van de faculteit. Met deze korting heb je de contributie van de MFVR er al in je eerste jaar uit.
  • Het lidmaatschap van de MFVR kost slechts €15,- per jaar.

Om lid te worden van de Medische Faculteits Vereniging Rotterdam kun je je hier inschrijven.

Bezoek de website de MFVR

Welkomsbrief van de MFVR

STOLA Erasmus MC logo

Stichting Studenten Tropengeneeskunde en Ontwikkelingslanden (Stichting STOLA) is een studentenorganisatie binnen het Erasmus MC die zich bezighoudt met tropengeneeskunde en gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. 

Het doel van STOLA is een bijdrage leveren ten behoeve van medische hulp in ontwikkelingslanden. Tegenwoordig is gezondheidszorg een zaak van internationale samenwerking en het uitwisselen van kennis tussen verschillende landen. Daarom is het nuttig medisch studenten al vroeg kennis te laten maken met de gezondheidszorg in een ander land en cultuur dan hun eigen.

Keuzeonderzoek en coschappen in het buitenland

De Going Abroad commissie van Stichting STOLA organiseert en begeleidt masteronderzoeken en coschappen in ontwikkelingslanden. Onderwerpen sluiten aan op gezondheidsproblemen in de regio, zodat het helpen van de plaatselijke bevolking centraal staat.

De rol van de stichting is afhankelijk van de persoonlijke behoefte van de desbetreffende student en varieert van het leggen van het eerste contact tot het ontfermen over visa en huisvesting. Stichting STOLA fungeert als aanspreekpunt en assisteert waar nodig. Daarnaast heeft de stichting persoonlijk contact met artsen en ziekenhuizen in ontwikkelingslanden, zodat studenten naar een betrouwbaar adres kunnen.

Tropencursus

Stichting STOLA organiseert twee keer per jaar de Tropencursus. De cursus geeft een beeld van ontwikkelingsproblematiek en -samenwerking op politiek, economisch en cultureel niveau. De cursus bestaat uit 9 lezingen en 1 workshop waarin diverse onderwerpen aan bod komen. Ter afsluiting schrijft elke deelnemer een essay over een zelfgekozen onderwerp binnen het kader van de cursus. 
Alle geneeskundestudenten aan het Erasmus MC kunnen zich inschrijven voor de Tropencursus. Het maximale aantal deelnemers is 35. Omdat er jaarlijks meer aanmeldingen wordt een selectie toegepast aan de hand van motivatiebrieven.

Overige commissies

Twee tot drie keer per jaar organiseert de STOLA Experience commissie een avond met lezingen en workshops over ontwikkelingssamenwerking en internationalisering. Daarnaast worden het hele jaar door projecten georganiseerd door de Charity commissie om geld op te halen voor een goed doel. De promotiecommissie van Stichting STOLA houdt zich bezig met de communicatie over en promotie van alle activiteiten.

Voor meer informatie kijk op onze website. Studenten die lid willen worden zijn van harte welkom om contact op te nemen via email of langs te komen in 't Hok. 

Contact

E-mailadresstichtingstola@erasmusmc.nl
KamerFg 2.17a (Onderwijscentrum)
Bezoek de website van Stichting STOLA

De Studentenraad (SR) is een professioneel, verkozen medezeggenschapsorgaan dat elke student aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (FGG) vertegenwoordigt. Voor meer informatie kijk op de pagina van de Studentenraad.

Bezoek de website van de Studentenraad

Welkom door de Studentenraad

SV Avicenna: medisch multicultureel

Studentenvereniging Avicenna is een medisch multiculturele studentenvereniging voor alle studenten aan het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De vereniging bestaat sinds 1996 en is vernoemd naar de wetenschapper Ibn Sina, een Islamitische arts. Zijn uitvindingen zijn cruciaal geweest voor belangrijke ontwikkelingen in de geneeskunde. Binnen Avicenna wordt er dan ook continu gezocht naar raakvlakken tussen medische wetenschap, ethische kwesties en de islamitische visie daarop.

Gedurende het kalenderjaar vinden er diverse activiteiten, lezingen en workshops plaats voor zowel leden als niet-leden. Zo organiseerde SV Avicenna in voorgaande jaren onder andere een cursus Arabisch, stedentrips naar Londen, Parijs & Düsseldorf en een gezamenlijke iftar. Daarnaast wordt het jaar afgesloten met een BBQ.

Ook heeft Avicenna een actieve liefdadigheidscommissie, die zich bezig houdt met allerlei acties. Zo hebben wij afgelopen jaar geld opgehaald voor het opzetten van waterputten in Sierra Leone en Burundi. Tevens hebben we geld opgehaald voor voedselpakketten in Afghanistan.

Lid worden van onze gezellige en hechte studentenvereniging is gratis en vrijblijvend. Wil je nog meer informatie? Ga dan naar onze instagram @sv.avicenna.

Contact

E-mailadresinfo@avicenna.nl
AdresOnderwijscentrum

 

Bezoek de instagram van SV Avicenna

S.V.K.T. Variscopic is de studievereniging van de bachelor Klinische Technologie en de master Technical Medicine aan de Technische Universiteit Delft, Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam. De naam Variscopic is afgeleid uit de woorden ‘Varius’ (anders/divers) en ‘Scopeo’ (kijken). Dit omdat onze studenten anders kijken naar de medische en technische wereld en deze werelden samen laten komen.

Studenten Klinische Technologie worden opgeleid tot technisch-medisch professionals, die hun expertise op verschillende vakgebieden kunnen gaan inzetten. Bijvoorbeeld binnen een medisch behandelteam, maar ook bij de ontwikkeling van nieuwe medische apparatuur kunnen zij een belangrijke rol vervullen. Zo maken de studenten van nu het verschil in de gezondheidszorg van de toekomst.

Als studievereniging organiseert Variscopic vele activiteiten, zowel op educatief gebied als voor de gezelligheid. Een deel van deze activiteiten is natuurlijk open voor Erasmus studenten! Ook brengen we elk jaar een jaarboek uit en twee keer per jaar het tijdschrift 'Scope.'. Dit is een tijdschrift waar technisch-medische ontwikkelingen op de voorgrond staan. Scope is ook te bewonderen op onze website: https://variscopic.nl/vereniging/tijdschrift-scope . Daarnaast houdt Variscopic zich ook bezig met de onderwijskwaliteit van de opleiding.

Elk jaar kent S.V.K.T. Variscopic een bestuur, bestaande uit vijf studenten van Klinische Technologie, die de vereniging besturen. Ben je benieuwd wat wij allemaal uitvoeren? De vereniging is te bewonderen op onze eigen website, LinkedIn, Instagram en Facebook. Ook kan je ons altijd bellen (015 278 59 47) of een mailtje sturen naar secretaris@variscopic.nl.

Bekijk hier de website van Variscopic

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen