Examencommissie en CLBP

erasmus mc

De Examencommissie 

De Examencommissie Erasmus MC is betrokken bij zaken zoals tentamens en hertentamens, extra vakken, coschappen, fraudemeldingen en het bindend studieadvies. Een student kan voor dergelijke zaken ook verzoeken indienen. 

Voor de opleidingen Nanobiology en Klinische Technologie/Technical Medicine zijn de Examencommissie vanuit Delft ingesteld.

Commissie Longitudinale Beoordeling Professionaliteit

De Commissie Longitudinale Beoordeling Coschappen (CLBC – oude benaming) is ingesteld om de voortgang in de coschappen en de professionaliteit van de studenten Geneeskunde nauwgezet te volgen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen