Decentrale selectie

Op zoek naar talent en ambitie

Vanaf het studiejaar 2025 zullen er nieuwe criteria en richtlijnen gelden voor de selectie van studenten. In juni 2024 vind je hier alle details over de decentrale selectie 2025.

Welkom op de website voor de decentrale selectie geneeskunde Rotterdam. Hier vind je alle informatie over het selectieproces voor de bachelor geneeskunde. 

Decentrale selectie (acadamisch jaar 2024-2025)

Heb je vragen? Bekijk de veelgestelde vragen onderaan deze pagina.

FAQ Decentrale Selectie 2024

Alle kandidaten ontvangen de correspondente via het door hen opgegeven e-mail adres in studielink. Het is je eigen verantwoordelijkheid om berichtgeving vanuit de decentrale selectie of de EUR uit de spamfolder te halen.

Deelnemers die niet hebben voldaan aan de eisen van het portfolio krijgen na 5 februari een bericht van uitsluiting van deelname aan de decentrale selectie.

Het is aannemelijk dat in 2025 loting onderdeel zal uitmaken van de selectie. Dit betreft een decentrale loting, die anders zal zijn dan de eerdere landelijke loting. Meer informatie over de loting zal worden gedeeld als duidelijk is hoe en wanneer deze zal worden ingezet.

Ja dat is uitdrukkelijk de bedoeling. Dit is ook de reden voor het toevoegen van de e-module, voorbereidingsopdracht en reflectieopdracht. Op de selectie dag zullen toetsvormen gekozen worden die ook gebruikt worden in het nieuw curriculum.

Met ingang van 2024 is er geen sprake meer van routes. Een deel van de kandidaten levert wel 5 vwo-eindcijfers schooljaar 2022-2023 aan en een deel niet. Bij het opstellen van de ranking obv de gemiddelde z-scores wordt geen onderscheid gemaakt tussen kandidaten met en zonder 5vwo-eindcijfers schooljaar 2022-2023.

1 september 2021 tot 1 maart 2024.

Als er sprake is van persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op jouw selectie, dan kan je dat van te voren aangeven.

Hoe ga je met andere mensen om, hoe zijn jouw communicatieve vaardigheden.

(Kandidaten die gemiddeld gelijk aan of hoger scoren dan een 8,25 voor de 5-vwo eindcijfers voor de 6 vakken samen en voldaan hebben aan de e-module en de voorbereidingsopdracht en een voldoende scoren voor het onderdeel motivatie van het portfolio. Deze kandidaten krijgen een plaatsbaar rangnummer.)

Nee! Het geeft geen enkele garantie dat je daarna wel aanspraak kan maken op de uitzondering. Er zijn voldoende onderdelen waarop je geselecteerd kan worden. Daarbij kan de selectie altijd aangepast worden.

Kijk voor het antwoord op deze vraag op onze website.

Op het moment dat je een verzoek tot inschrijving hebt ingediend voor de bachelor geneeskunde kan je vrijstelling aanvragen voor de aanvullende vooropleidingseisen. Voeg bij je verzoek een vakinhoudelijke beschrijving van het vak toe, een bewijs van het aantal jaren dat je het vak hebt gevolgd en welke onderdelen je behaald hebt. Uit de bewijsstukken moet blijken dat het vak minimaal gelijk is aan het vwo niveau. Je kunt je verzoek sturen naar de Commissie Bijzondere Toelating Geneeskunde.

Nee de 5 vwo-eindcijfers tellen mee voor 1/3. Er wordt beoordeeld op 5-vwo eindcijfers, portfolio en selectiedag, die elk even zwaar meetellen.

We kijken alleen naar de 5 vwo-eindcijfers van kandidaten die  deze cijfers hebben behaald voor de betreffende zes vakken in het jaar voorafgaand aan het jaar van deelname. Bijvoorbeeld deelname in 2024 betekent rapportcijfers van het schooljaar 2022-2023.

Het gaat om 5vwo-eindcijfers schooljaar 2022-2023, dit is landelijk besloten

Wij kijken naar de 5vwo-eindcijfers schooljaar 2022-2023. Jouw middelbare school bepaalt de cijfers van jouw overgangsrapport. Het beste kan je deze vraag bij je school stellen.

Voor HBO-P wordt niet gekeken naar de behaalde cijfers. Als je al bezig bent met HBO-P kan je geen 5 vwo-eindcijfers aanleveren van het schooljaar 2022-2023. In dit geval geef je dus alleen aan hoeveel EC je hebt behaald in de afgelopen twee en een half jaar.

Je hebt geen voorsprong met wiskunde D maar als  wiskunde D jouw hoogste wiskundecijfer is dan mag je dit cijfer opgeven.

Bij het Erasmus MC vinden wij het belangrijk dat onze studentenpopulatie een goede afspiegeling van de samenleving is. We willen daarom voorkomen dat er teveel mensen een plaatsbaar nummer krijgen op basis van het gemiddelde 5 vwo-eindcijfer.

Bij een vervolgopleiding kijken wij alleen naar het aantal behaalde EC.

Ja wij willen graag weten hoeveel EC jij hebt behaald per studiejaar. Wij kijken hierbij naar de afgelopen twee en een half jaar.

Als deze vallen binnen de twee en een half jaar, dan willen we die graag hebben.

De onderdelen 5 vwo-eindcijfers, portfolio en selectie dag tellen alle drie even zwaar mee. Waarbij de onderscheidende kwaliteiten onderdeel uitmaken van het onderdeel portfolio.

Of de door jouw beoefende kwaliteit in aanmerking komt kan je bepalen aan de hand van de checklist ‘Voorwaarden beoordeling’. Als aan alle voorwaarden is voldaan, kan je de activiteit gebruiken.

 • De activiteit is uitgevoerd in de afgelopen 2,5 jaar (periode 1 september 2021 tot 1 maart 2024)
 • De minimale tijdsinvestering is 40 uur (gedurende de periode 1 september 2021 tot 1 maart 2024)
 • De ontwikkelde kwaliteit helpt bij de studie geneeskunde of werk als arts
 • De activiteit maakt geen deel uit van de opleiding of dagelijks werk
 • Er is bewijsmateriaal aanwezig (ondertekend door derde partij, geen familie)

In voorgaande jaren is gebleken dat een Engels certificaat niet onderscheidend is. Heb je echter een ander buitenlandse taal certificaat op minimaal B2 niveau dan mag je die opvoeren als onderscheidende kwaliteit.

De Summerschool wordt aangemerkt als activiteit met een tijdsinvestering van 40 uur. Je mag deze activiteit opvoeren als onderscheidende kwaliteit. Uiteraard moet de activiteit wel aan de overige voorwaarden voor beoordeling voldoen.

Je hoeft de activiteit niet binnen de school te doen. Je kan deze bijvoorbeeld doen tijdens vrijwilligerswerk, bijbaantje of iets dergelijks.

Ja je kan topsport opvoeren als onderscheidende kwaliteit. Deze activiteit laten wij beoordelen door het topsport bureau van de Erasmus Universiteit. LET OP: je moet alle relevante bewijsstukken bij het portfolio uploaden.

Dat heeft te maken met de keuzes van de opleidingen en hoe de selectie aansluit bij de opleiding. Omdat onze selectie bestaat uit meerdere onderdelen, is het ook mogelijk om geselecteerd te worden als je minder of geen onderscheidende kwaliteiten kunt opvoeren.

Nee, het gaat erom dat je een activiteit hebt gedaan waarbij je een onderscheidende kwaliteit hebt ontwikkeld.

Ja, je kunt alle activiteiten van de afgelopen twee en een half jaar waarmee jij denkt onderscheidende kwaliteiten te hebben ontwikkeld opvoeren, ongeacht of dit naast een voltijdopleiding was of niet.

Voor de verschillende onderdelen binnen het portfolio worden punten gegeven. Het totaal aantal punten van het portfolio wordt vertaald naar een z-score waarbij wordt gekeken hoe de kandidaat presteert ten opzichte van de gehele groep deelnemers.

Nee wij stellen een aantal vragen over jouw motivatie. Wij kijken alleen naar de antwoorden op die vragen. Aanvullende uploads worden niet bekeken.

Dit kan als je buiten Europa verblijft én kan aantonen dat je daar drie maanden of langer verblijft.

Nee dat is nog niet bekend, we zijn nog druk bezig met het ontwikkelen hiervan. Zodra hier meer bekend over is, zal dit op onze website worden gedeeld.

Evenementen

 • Bachelor Open Dag

  Bedrijfskunde, Criminologie of toch Psychologie? Tijdens de Bachelor Open Dag op zaterdag 5 oktober 2024 kom je alles te weten over onze opleidingen.
  Master Open Day 2022: Studenten stellen vragen bij stand
 • Bachelor Open Dag Erasmus MC

  Bachelor Open Dag Erasmus MC zal plaatsvinden op 12 oktober 2024 in het Onderwijscentrum van het Erasmus MC. Kom naar het Erasmus MC en maak je studiekeuze
  erasmus mc
 • Master Open Dag

  Ontdek welke master het best bij jou past, stel al je vragen aan studenten en docenten of volg praktische sessies over het maken van de juiste studiekeuze.
  Bachelor Open Dag 2022: Two students at stand

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen