Minor

Een Minor is More, oftewel, je kunt meer met minoren! Een minor is een leuke manier om jouw kennis en kunde te verbreden. Je kunt op een makkelijke manier kennis maken met vakken die bij andere faculteiten worden gegeven of de kennis van jouw eigen opleiding bij jouw eigen faculteit verdiepen.

Bachelorstudenten moeten in het derde bachelorjaar een minor volgen als vast onderdeel binnen hun studie. Je kunt je van 3 tot en met 31 mei 2021 inschrijven voor een minor via Osiris. Voor minoren met een buitenlandstage geldt een afwijkende aanmeldperiode van 1 tot en met 15 april 2021. Let wel op: op dit moment is het nog niet definitief zeker dat een buitenlandstage daadwerkelijk zal kunnen doorgaan.

Het minoronderwijs start eind augustus 2021 (uitgezonderd de minor Global Health: ingeval de buitenlandstage doorgaat, dan begint deze minor twee weken eerder; zie de minorbeschrijving voor meer informatie). De minorperiode loopt van eind augustus tot begin november, inclusief afsluitende tentamens. Als je de gehele minor hebt doorlopen, heb je 15 ECTS behaald.

Alle verbredende minoren van het Erasmus MC:

  • De werking van onze hersenen;
  • Ethiek in de innovatieve gezondheidszorg;
  • Genetica in de maatschappij;
  • The computing brain.

Meer informatie over alle beschikbare minoren is te vinden op de EUR-website!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen