Contact

Adres Erasmus MC

Bezoekadres

Postadres

Erasmus MC
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD
Rotterdam

Erasmus MC                              
Postbus 2040
3000 CA
Rotterdam

Contactgegevens voor

Bachelor Geneeskunde

Wil jij Geneeskunde studeren op het Erasmus MC en heb je vragen? Bekijk de tabel hieronder voor de contactgegevens per onderwerp.

Selectie

Heb je vragen over de selectie? Bekijk dan eerst onze website over de decentrale selectie.

Kun je het antwoord op je vraag/vragen in de FAQ of elders op deze website echt niet vinden, neem dan contact op met een van onze collega’s van Team Decentrale Selectie. 

decentraleselectie@erasmusmc.nl

Toelatingseisen

 

Nederlandse vooropleiding

Heb je vragen over de toelatingseisen? Bekijk dan eerst onze website over de toelatingseisen met een Nederlandse vooropleiding.

Kun je het antwoord op je vraag/vragen op deze website echt niet vinden, neem dan contact op met een van onze collega’s van De Commissie Bijzondere Toelating Geneeskunde

osc@erasmusmc.nl

Toelatingseisen

 

Buitenlandse vooropleiding

Heb je vragen over toelatingseisen voor geïnteresseerden met een buitenlandse vooropleiding? Bekijk dan eerst onze website over de toelating in de tabel.

Kun je het antwoord op je vraag/vragen op deze website echt niet vinden, neem dan contact met een van onze collega’s bij Team Erasmus Admission Office.

admissions.office@eur.nl

Voorlichting

Heb je algemene vragen over de inhoud of voorlichtingsactiviteiten van de bachelor Geneeskunde, neem dan contact met een van onze studievoorlichters van Team Studievoorlichting.

studievoorlichting@erasmusmc.nl

Inschrijving, betaling, uploaden van je pasfoto?

Heb je vragen over je inschrijving via studielink, betaling van je collegegeld of het uploaden van je pasfoto, neem dan contact op met het Erasmus Student Service Centre.

Master Geneeskunde

Wil jij de master Geneeskunde studeren in het Erasmus MC en heb je vragen? Bekijk de tabel hieronder en vind de contactgegevens per onderwerp.

Toelating

Wil jij de master Geneeskunde studeren in het Erasmus MC en heb je vragen over toelating, neem dan contact op met het Onderwijs Service Centrum.

osc@erasmusmc.nl

Voorlichting

Heb je algemene vragen over de inhoud of voorlichtingsactiviteiten van de master Geneeskunde, neem dan contact met een van onze studievoorlichters via Team Studievoorlichting.

studievoorlichting@erasmusmc.nl

International Office

Are you interested in pursuing an Exchange program at Erasmus MC? Go to the following webpage to find more information.

Erasmus MC | Exchange

Klinische Technologie

De opleiding Klinische Technologie is een samenwerking tussen drie centra van wereldniveau: Technische Universiteit Delft (TU Delft), Universiteit Leiden (LUMC) en Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus MC). De voertaal van deze bacheloropleiding is Nederlands

Wil jij Klinische Technologie studeren op deze drie centra en heb je vragen? Bekijk dan de tabel hieronder en vind de contactgegevens per onderwerp

Bachelor Klinische Technologie

Opleiding & Toelating

Heb je vragen over de opleiding of over de toelatingseisen? Neem dan contact op met een van de studieadviseurs van de TU Delft. 

studieadviseurs-3me@tudelft.nl

Voorlichting

Heb je algemene vragen over de inhoud of voorlichtingsactiviteiten van de bachelor Klinische Technologie, neem dan contact met een van de studievoorlichters van Team Studievoorlichting van de TU Delft.

voorlichting-3me@tudelft.nl

Master Klinische Technologie (Technical Medicine)

Opleiding & Toelating

Heb je vragen over de opleiding of over de toelating? Neem dan contact op met een van de collega's bij de TU Delft. 

master-tm@tudelft.nl

Voorlichting

Heb je algemene vragen over de inhoud of voorlichtingsactiviteiten van de master Technical Medicine, neem dan contact met een van de studievoorlichters van Team Studievoorlichting van de TU Delft.

voorlichting-3me@tudelft.nl

Nanobiology

De opleiding Nanobiology is een joint-degree tussen de Technische Universiteit Delft (TU Delft), en Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus MC). De voertaal van deze opleiding is Engels.

Wil jij Nanobiology studeren en heb je vragen? Bekijk dan de tabel hieronder en vind de contactgegevens per onderwerp

Bachelor Nanobiology

Opleiding

Heb je vragen over de opleiding? Neem dan contact op met een van de collega’s bij Nanobiology.

Info-BSc-NB@tudelft.nl

Selectie

Heb je vragen over de selectie? Bekijk dan eerst onze website over de Numerus Fixus of onze FAQ (in het Engels) met veelgestelde vragen, geordend op onderwerp.

Kun je het antwoord op je vraag/vragen in de FAQ of elders op deze website echt niet vinden, neem dan contact op met een van onze collega’s van Team Selectie Nanobiology. 

Selection-BSc-NB@tudelft.nl

Voorlichting

Heb je algemene vragen over de inhoud of voorlichtingsactiviteiten van de bachelor Nanobiology, kijk dan eerst naar de website study choice van de TU Delft.

Master Nanobiology

Opleiding

Nederlandse vooropleiding

Heb je vragen over de opleiding? Neem dan contact op met een van de collega’s bij Nanobiology.

info-MSc-NB@tudelft.nl

Opleiding

 

Niet-Nederlandse vooropleiding

Heb je vragen over de opleiding? Neem dan contact op met een van de collega’s bij Nanobiology.

msc-tnw@tudelft.nl

Voorlichting

Heb je algemene vragen over de inhoud of voorlichtingsactiviteiten van de master Nanobiology, neem dan contact met een van de studievoorlichters van Team Studievoorlichting van de TU Delft.

communication-tnw@tudelft.nl

Research Master

Wil jij een research master volgen en heb jij vragen over een van de research masters? Kijk dan eerst op de volgende website over de research masters.

Kun je het antwoord op je vraag/vragen op deze website echt niet vinden, neem dan contact op met een van onze collega’s.

Infection and Immunitymsc.infection.immunity@erasmusmc.nl
Molecular Medicinemscmolmed@erasmusmc.nl
Neurosciencemasterneuroscience@erasmusmc.nl
Genomics in Societygenomics.in.society@erasmusmc.nl 
Health Sciences & Clinical Researchgraduateschool@erasmusmc.nl

 

Onderwijs Service Centrum

(OSC)

Heb je vragen over de studie? Kijk dan eerst op STiP, het STudie InformatiePortaal van het Erasmus MC. Als je het antwoord niet kunt vinden kun je contact opnemen met onze collega’s bij het OSC.

osc@erasmusmc.nl

Studieadviseurs

Heb je studieadvies en/of –begeleiding nodig en heb je daar vragen over? Neem dan contact met een van onze studieadviseurs. Kijk voor meer informatie en de contactgegevens van de studieadviseurs op Studiebegeleiding.

Exchange studenten

Wil jij een deel van je studie in het buitenland doen? Kijk dan voor meer informatie over een studie of stage in het buitenland op Studie/stage in het buitenland.

Research Master

Heb jij vragen over een van de research masters? Neem dan contact op met een van onze collega’s.

Infection and Immunitymsc.infection.immunity@erasmusmc.nl
Molecular Medicinemscmolmed@erasmusmc.nl
Neurosciencemasterneuroscience@erasmusmc.nl
Genomics in Societygenomics.in.society@erasmusmc.nl 
Health Sciences & Clinical Researchgraduateschool@erasmusmc.nl

Studieadviseurs

Heb je studieadvies en/of –begeleiding nodig en heb je daar vragen? Neem dan contact met een van de studieadviseurs van de TU Delft.

studieadviseurs-3me@tudelft.nl

Studieadviseurs

Heb je studieadvies en/of –begeleiding nodig en heb je daar vragen? Neem dan contact met een van de studieadviseurs van de TU Delft.

studieadviseur-NB@tudelft.nl

Disclaimer

Deze facultaire website van het Erasmus MC is gericht op (internationale) studiekiezers en op studenten, docenten en staf aan het Erasmus MC. Het Erasmus MC spant zich in de inhoud van deze facultaire website en digitale nieuwsbrieven op zorgvuldige wijze en naar beste weten samen te stellen.

Desondanks kan het Erasmus MC op geen enkele wijze instaan noch enige garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van de Erasmus MC-website en digitale nieuwsbrieven kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het Erasmus MC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de facultaire website.

Het feit dat websites van derden via links op de facultaire website of in digitale nieuwsbrieven kunnen worden geraadpleegd betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door het Erasmus MC. Het Erasmus MC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen