Contact

Algemene contactgegevens

Telefoonnummer
010 - 7040704 (centrale) / 010 - 7045555 (OSC)
Adres
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD
Rotterdam

Disclaimer

Deze facultaire website van het Erasmus MC is gericht op (internationale) studiekiezers en op studenten, docenten en staf aan het Erasmus MC. Het Erasmus MC spant zich in de inhoud van deze facultaire website en digitale nieuwsbrieven op zorgvuldige wijze en naar beste weten samen te stellen.

Desondanks kan het Erasmus MC op geen enkele wijze instaan noch enige garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van de Erasmus MC-website en digitale nieuwsbrieven kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het Erasmus MC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de facultaire website.

Het feit dat websites van derden via links op de facultaire website of in digitale nieuwsbrieven kunnen worden geraadpleegd betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door het Erasmus MC. Het Erasmus MC is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.