Het Erasmus MC werkt nauw samen met topklinische ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland. Met name de studenten en coassistenten binnen de masteropleidingen Geneeskunde en Technical Medicine lopen coschappen en stages in ruim 40 gezondheidszorginstellingen in deze regio.

Tijd voor ontwikkeling*

De Erasmusarts moet zich kunnen ontwikkelen tot de arts van de toekomst. Een arts die de patiënt centraal stelt, met de maatschappij mee verandert en die, in samenwerking met diverse instanties binnen en buiten de ziekenhuismuren, de zorg voor patiënten en preventie van ziekte op zich neemt. 

In september 2023 start het Erasmus MC met een aangepaste en eigentijdse beoordelingssystematiek in de coschappen. De systematiek biedt meer ruimte voor longitudinale ontwikkeling en stelt de toekomstige Erasmusartsen beter in staat om zich voor te bereiden op hun toekomstige rol als zorgprofessional en sluit tenslotte beter aan bij de medische vervolgopleidingen. 

*Uitrol in fases 

De aangepaste beoordelingssystematiek wordt gefaseerd ingevoerd. Het eerste cohort dat volgens deze systematiek beoordeeld wordt start 1 september 2023 met het onderwijs Inwendige Geneeskunde en op 20 oktober met het bijbehorende coschap. Als dit cohort bij Heelkunde is aangekomen, wordt ook daar de systematiek ingevoerd en zo verder. Coassistenten die gestart zijn binnen de oude systematiek maken hun coschappen in de oude systematiek af. 

Nieuws

 • Door naar het volgend coschap?

  Over een maand start de herziene feedback- en beoordelingssystematiek in de master. Een besliscommissie en een voortgangsbeslissing zijn nieuwe onderdelen.
 • Een behandelplan opstellen

  Medisch Consult. Hechten. Bespreken van een uitslag en prognose. Dat zijn Kritische Beroepsactiviteiten (KBAs).
 • Bewust leren tijdens de co-gesprekscyclus

  Coassistenten praten vanaf september 2023 op vaste momenten met begeleiders tijden de co-gesprekscyclus. Daar praten zij over hun leerdoelen en leerervaringen.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen