Coschapbegeleiders en onderwijskundigen terug in de collegebanken

Eerste groep coschapbegeleiders leert over de nieuwe manier van beoordelen

Vanaf 2023 start gefaseerd de nieuwe feedback- en beoordelingssystematiek voor de coschappen. Daarom krijgen coschapbegeleiders, -beoordelaars en feedbackgevers trainingen waarin ze op een ander manier leren beoordelen. De eerste coschapbegeleiders kregen een voorproefje. In de video hieronder zie je hun eerste reactie: ‘Het hoeft niet met een cijfertje.’

Teach The Teacher - training over de vernieuwde systematiek

In alle ziekenhuizen waar onze studenten een coschap lopen, gaat vanaf 2023 gefaseerd de nieuwe feedback- en beoordelingssystematiek van start. Via leerhuizen worden fysieke trainingen en E-modules aangeboden zodat begeleiders en beoordelaars up-to-date zijn met de nieuwe manier van beoordelen.

De eerste groep coschapbegeleiders en de onderwijskundigen van de leerhuizen volgden nu de Teach the Teacher training. Ze leerden hoe ze feedback kunnen geven aan de hand van de co-gesprekscyclus en hoe de nieuwe manier van beoordelen kan met kritische beroepsactiviteiten.

Cijfertje

Filip Borst, internist-nefroloog Reinier de Graaf en een van de deelnemers van de TTT, deelt zijn ervaringen over de nieuwe systematiek en de sessie in bovenstaande video. ‘Ik ben een groot voorstander van de vernieuwde systematiek. Het hoeft niet met een cijfertje.’ 

Rollenspel 

De onderwijskundigen en de coschapbegeleiders leerden tijdens de TTT naast de theorie achter de co-gesprekscyclus en de kritische beroepsactiviteiten, ook hoe het in de praktijk werkt. Zij maakten de kennis en vaardigheden eigen door middel van een rollenspel, waarbij een onderwijskundige of begeleider de rol als begeleider en als coassistent nam.  

De deelnemers reageerden enthousiast op de co-gesprekscyclus en de KBA’s: ‘Het gesprek is coachend’ en ‘Studenten hebben zo beter inzicht in hoe zij beoordeeld worden.’ Er waren natuurlijk ook vragen: ‘Hoe werkt dit in de praktijk als een begeleider meerdere coassistenten begeleidt?’ of ‘Hoe ziet het portfolio eruit en wat moet de begeleider daarin aangeven?’ De vragen werden beantwoord door Dr. Fop van Kooten, opleidingscoördinator master geneeskunde. De coassistenten zijn verantwoordelijk voor hun portfolio en zetten onder andere formulieren klaar. Ook de gegeven feedback plaatsen de coassistenten in de co-gesprekscyclus in het portfolio. De begeleider accordeert daarna de feedback, indien het klopt.  

Lees meer over de co-gesprekscyclus en de kritische beroepsactiviteiten op de website van Erasmusarts. 

Rol van het leerhuis 

De eerste trainingen voor de start van het coschap Inwendige Geneeskunde worden gegeven door Erasmus MC docenttrainers in de affiliatieziekenhuizen. Het affiliatieziekenhuis verzorgt de training voor begeleiders en beoordelaars van de coschappen die na inwendige geneeskunde volgen zelf.  Op basis van de kennis die begeleiders en beoordelaars in hun affiliatie hebben, wordt de training op maat aangepast. Zo verkrijgen alle betrokkenen de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om coassistenten goed te kunnen opleiden binnen de nieuwe systematiek. 

Indien er geen leerhuis is, zoals voor het coschap Huisartsgeneeskunde en Sociale geneeskunde, zorgt het Erasmus MC voor de training. 

Meer weten? 

Neem dan een kijkje op de website van Erasmusarts: 

Master Geneeskunde 2023 | Erasmus MC | Erasmus University Rotterdam (eur.nl) 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen