Geneeskundestudent Charlie Sewalt krijgt Lambers Student Excellence Award

Tijdens de opening van het Academisch jaar op 6 september heeft geneeskundestudent Charlie Sewalt de Lambers Student Excellence Award 2021 ontvangen. Behorend tot de top 10% van haar jaar werd ze door de decaan uitgenodigd om zich aan te melden voor toelating tot een van de research master programma’s van Erasmus MC, parallel aan haar medische masteropleiding. Zij koos voor de Research Master in Health Sciences en rondde dit programma Cum Laude af. In dezelfde periode voltooide zij ook de Master of Science in Health Care Management.

Charlie deed haar masterscriptie bij het Center of Medical Decision Making, dat onderdeel is van de Department of Public Health. Ze toonde zich een uitzonderlijk getalenteerde en gedreven jonge onderzoeker. In korte tijd raakte Charlie betrokken bij een aantal succesvolle samenwerkingen met collega’s van verschillende afdelingen binnen en buiten het Erasmus MC.

Na het afronden van haar Research Master, zette zij haar onderzoeksactiviteiten voort als onderdeel van een PhD programma gericht op de organisatorische aspecten van (neuro)traumazorg. In de afgelopen 4 jaar heeft Charlie 15 peer-reviewed artikelen gepubliceerd in kwalitatief hoogstaande tijdschriften, terwijl ze tegelijkertijd tegelijkertijd met succes haar masters afrondt.

Als onderdeel van haar medische masterprogramma, heeft Charlie haar senior stage gevolgd op de afdeling Anesthesiologie. In deze periode heeft zij laten zien, dat zij naast haar wetenschappelijke en leidinggevende vaardigheden ook in staat is om in een klinische setting te denken en te handelen als een goed opgeleide junior arts. Zij was betrokken en empathisch met de patiënten, communiceerde goed en werkte soepel samen met alle betrokken collega’s. Charlie was in staat om haar scherpe klinische redeneren en haar gedegen theoretische kennis te combineren met goed ontwikkelde praktische vaardigheden.

Als onderdeel van haar medische masterprogramma, heeft Charlie haar senior stage gevolgd op de afdeling Anesthesiologie. In deze periode heeft zij laten zien, dat zij naast haar wetenschappelijke en leidinggevende vaardigheden ook in staat is om in een klinische setting te denken en te handelen als een goed opgeleide junior arts. Zij was betrokken en empathisch met de patiënten, communiceerde goed en werkte soepel samen met alle betrokken collega’s. Charlie was in staat om haar scherpe klinische redeneren en haar gedegen theoretische kennis te combineren met goed ontwikkelde praktische vaardigheden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen