Bachelorverklaring

Bachelorverklaring Geneeskunde

“Als student Geneeskunde realiseer ik mij dat aan het volgen van een artsopleiding rechten en plichten verbonden zijn. Deze vertalen zich in wederzijdse verwachtingen -- tussen mij als toekomstig arts en het Erasmus MC als onderwijsinstelling -- namelijk de volgende:

- Ik kan erop vertrouwen dat het Erasmus MC mij een professionele artsopleiding biedt, overeenkomstig de eisen die de maatschappij aan de artsopleiding stelt.
- Van mijn kant zal ik mij gedragen zoals men dat van een goed student mag verwachten. Dit houdt in dat ik mij open en behulpzaam opstel, gericht ben op samenwerking en dat ik eerlijk, respectvol en zorgvuldig ben. Ik zal rekening houden met de achtergronden en gevoelens van iedereen met wie ik binnen de opleiding een professionele relatie onderhoud.

Deze principes zal ik naleven en ik ben van mening dat studenten en docenten elkaar hierop moeten kunnen aanspreken. Van alle betrokkenen bij de opleiding Geneeskunde van het Erasmus MC mag ik hetzelfde verwachten.”

"Als decaan, prodecaan en opleidingsdirectie van de opleiding Geneeskunde van het Erasmus MC Rotterdam onderschrijven wij de Bachelorverklaring Erasmus MC en zullen wij recht doen aan de inhoud van deze verklaring."

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen