Procedures en protocollen

Binnen het Erasmus MC gelden een aantal procedures en protocollen. Deze dienen ter veiligheid van studenten en om de kwaliteit van onderwijs te waarborgen.