Tutoraat/mentoraat

Algemene informatie

Alle eerstejaarsstudenten Geneeskunde worden aan het begin van de opleiding ingedeeld in studiegroepen van 12 personen. Elke studiegroep krijgt een tutor en een mentor (ouderejaars) toegewezen. Dezelfde studenten die samen een studiegroep vormen, vormen ook een tutorgroep. In de eerste vier maanden van het studiejaar staan 10 tutorgroepbijeenkomsten ingeroosterd. Deze bijeenkomsten worden begeleid door de tutor en het bijwonen hiervan is verplicht. Daarnaast vinden in die periode verschillende sociale activiteiten plaats, begeleid door de mentor. Op deze wijze proberen we de studenten sociale ondersteuning te bieden aan het begin van hun studie.

Doelstellingen

Het tutoraat valt in het eerste jaar van de bachelorfase Geneeskunde en heeft de volgende doelstellingen: 1) oriëntatie op de studie Geneeskunde en het beroep van arts; 2) sociale ondersteuning bieden (veiligheid, overstap van VWO-WO begeleiden); 3) informeren over praktische zaken binnen de studie, het Erasmus MC, de EUR en de stad Rotterdam; 4) leren samenwerken en leren respecteren van meningen van anderen; 5) bewust maken van studeergedrag, signaleren van eventuele problemen hierbij en ondersteuning bieden voor verandering; en 6) waar nodig bij studie- of persoonlijke problemen verwijzen naar de studieadviseur.

Onderwijsvormen en studiebelasting

Aan het tutoraat wordt 1 EC toegekend in bachelorjaar 1.

Toetsing

Beoordeling van het tutoraat/mentoraat wordt gedaan op basis van aanwezigheid, actieve deelname en het voldoende uitwerken van de opdrachten.
 
Coördinator

Dr. Annemerle Beerthuizen
Sectie Medische Psychologie en Psychotherapie

Meer informatie

Voor meer informatie: zie het onderwijsmateriaal op Canvas (later deze zomer toegankelijk) of neem contact op met je eigen tutor.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen