Regels en richtlijnen

Binnen de faculteit wordt een aantal belangrijke regels en richtlijnen en regelingen gehanteerd. Deze zijn ofwel van overheidswege vastgesteld (zoals de Onderwijs- en Examenregeling (OER)) ofwel intern opgesteld (zoals de Erasmuscode en de regeling voor de verdeling van instroommomenten).

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen