Vaste commissies

Binnen de faculteit zijn een aantal vaste adviescommissies ingesteld. De leden van de vaste commissies worden benoemd door de decaan.

Examencommissie

De Examencommissie stelt de gang van zaken vast bij het afnemen van tentamens en examens. Voorts heeft deze commissie de bevoegdheid ten behoeve van een student een van het examenreglement afwijkende regeling vast te stellen. De commissie neemt ook alle beslissingen ten aanzien van de toelating tot de examens op basis van een zogenaamd colloquium doctum.

Research Management Board

De taak van de Research Management Board (RMB) is om advies te geven of voorstellen te doen aan de vice decaan onderzoek, betreffende alle aangelegenheden die het facultaire onderzoek aangaan. De RMB komt elke 6 tot 8 weken bijeen. De volgende personen zijn door de decaan als lid van de RMB benoemd:
 
Prof.dr. Stijn Rijnders - Chair
Dr. Christel Theunissen - Secretary
Prof.dr. Susanne Janssen
Prof.dr. Gijsbert Oonk
Prof.dr. Filip Vermeylen
Prof.dr. Jacco van Sterkenburg
Dr. Julian Schaap
Dr. Tina van der Vlies
Jasmin Seijbel, MSc MA

Vaste Commissie Loopbaanbeleid

Voorzitter: prof.dr. Inge Hutter
Secretaris, HR business partner, leden: prof. dr. M.S.S.E. Janssen, prof. dr. K. van Eijck, prof. dr. C. Hein.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen