Studieprogramma

Zorgmanagement (deeltijd)
Campus in de zomer

Wereldwijd staan zorgorganisaties voor tal van ingewikkelde uitdagingen die worden veroorzaakt door trends zoals vergrijzing en de verandering van leefstijl van mensen. Goed management is van cruciaal belang om deze en andere complexe problemen in de zorg adequaat op te kunnen lossen. De master Zorgmanagement is dé opleiding voor mensen die deze uitdaging aandurven.

In de master Zorgmanagement leer je om kennis van verschillende wetenschappelijke disciplines met praktische vaardigheden te combineren om tot oplossingen te komen voor de vaak lastige vraagstukken waarmee je als zorgmanager te maken krijgt. De zorgbehoefte van de patiënt staat daarin steeds centraal.

Leerdoelen 

Na het afstuderen kun jij complexe vraagstukken vanuit verschillende perspectieven deskundig analyseren en beoordelen. Hiervoor gebruik je jouw kennis van onder meer organisatie- en beleidswetenschappen, sociaal-medische wetenschappen en bedrijfskunde. Strategisch en financieel management, onderhandelen, zelfreflectie en omgaan met belanghebbenden worden je tweede natuur.

Onderwijsvorm 

In de master Zorgmanagement wordt veel gewerkt in werkgroepen. Aan de hand van concrete casussen worden theoretische concepten en managementprincipes in relatie gebracht met de praktijk. Je krijgt vaardigheidstrainingen op het gebied van leiderschap, onderhandelen, samenwerken, omgaan met belanghebbenden en zelfreflectie. Je sluit de master af met een afstudeerscriptie.

Inhoud 

Het volledige onderwijsprogramma van de master Zorgmanagement omvat 60 EC. Alle studenten volgen 7 basisvakken van elk 5 EC. Daarnaast volg je 1 keuzevak van 5 EC. Als afsluiting van de masteropleiding moet je een scriptie schrijven (20 EC).

De deeltijdvariant van de master Zorgmanagement is deels Engelstalig en deels Nederlandstalig. De hoorcolleges zijn in het Engels en de werkgroepen zijn in het Nederlands. Literatuur en tentamenvragen zijn in het Engels maar studenten mogen de tentamenvragen in het Nederlands beantwoorden. De colleges vinden plaats op vrijdag.

Verplichte vakken

De master Zorgmanagement bevat de onderstaande verplichte vakken.

Keuzevakken

Studenten kiezen een keuzevak van tenminste 5 EC. De onderstaande keuzevakken worden binnen de master Zorgmanagement aangeboden.

Vakkenoverzicht (Jaar 1)

Blok 1

During the course 'Patient Centred Care Delivery' (PCCD) students will be taught the most important theories, recent systematic reviews and empirical findings regarding PCCD. During the last decade more and more attention has been given to PCCD; organisations aim to deliver care that is patient centred in order to improve patient outcomes. Evidence indeed has shown that PCCD results in improved health, health behaviour, and quality of life of patients as well as their family/caregivers. Still, evidence is inconclusive and organisations and professionals are generally unknowledgeable and struggle on how to improve PCCD and support interaction between professionals and patients in such a way that it stimulates co-care delivery between them (week 1).

Blok 2

The goals of the course are to give students an understanding of the theoretical backgrounds to and challenges of quality and safety in healthcare settings, to train students in reflexively working with these theories and in exploring specific quality and safety issues from a multi-dimensional perspective. Using active participation in class focused on professional behavior, peer review and a written take home examination, we aim for this course to help students in developing a self-reflexive and concrete academic mode of argumentation.

Blok 3

We will focus on the development of health service operations management as a field of research, its relevance to develop and improve health services and on the basic concepts of health service operations management. We will use Operations Management theory and concepts for the operations management of individual units within health service provider organizations (e.g. a ward) and for the operations management of care pathways (e.g. mamma cancer diagnosis and treatment) and care chains (e.g. stroke services).

Blok 4

The aim of this course is to introduce participants to both elements and to develop their ability to address financial issues, both in concrete cases, as well as to design and evaluate solutions for financial management issues using scientific methods. Throughout the course, generic concepts of financial management are linked to health service management and analysed out of the perspective of a health service organisation.

Blok 5

This course aims to provide HCM students with theoretical lenses as well as practical knowledge to the understanding and dealing with governance and strategy issues in healthcare organisations.

Vakkenoverzicht (Jaar 2)

Blok 1

The aim is to enhance students’ quantitative and qualitative research skills, which can later be applied in subsequent courses and in writing the master thesis.

Blok 2

Employees are of crucial importance for the delivery of health care and the performance of health care organisations. Therefore, the management of health care organisations involves managing people. This course aims to provide insights in the behaviour of individuals and groups in organisations and the effects on performance and health care delivery. The first part of the course focusses on the management of employees using insights from Human Resource Management and leadership theories. Further, dilemmas and tensions related to leadership, performance management, teamwork, patient-centeredness, professionals, and well-being within healthcare organizations will be discussed.

Blok 3-6

Studenten mogen alleen deelnemen aan het vak 'Thesis' als het vak 'Thesis Plan' voldoende beoordeeld is.

Keuzevakken (Jaar 1)

Blok 3-6

Het duale traject / internship is opgezet vanuit de gedachte dat de dagelijkse management- en beleidspraktijk in organisaties jou in staat stelt om wetenschappelijke inzichten (kennis) te leren combineren en praktische vaardigheden te ontwikkelen (kunde). Door theorie en praktijk met elkaar te verbinden, krijg je inzicht in de relevante competenties voor een zorgmanager, beleidsmedewerker, projectleider enzovoorts. Naast de studie, werk je als stagiair samen met een ervaren manager, adviseur of staflid (met minimaal 5 jaar werkervaring op HBO+ niveau) aan opdrachten in een organisatie binnen de gezondheidszorg.

Blok 6

The course focuses on the question; How can organizations develop and evaluate innovative services in health care. The course provides an introduction to innovation science.  Innovations science is interdisciplinary; it combines knowledge from the field of economics, sociology, change management and organizational sciences. Specific questions we will address in this course are: What is the value of specific innovations? What impact do technologies have on clinical practice? Why do certain innovations emerge while others do not? How can you evaluate an innovation (is it better compared to what, who, whom)?

In this course, we connect management theory in the area of purchasing and supply management to the specific characteristics of the health care sector.

The course introduces students to moral philosophy. What is morality? What constitutes a moral dilemma? Why be moral? Is there truth in morality? What qualifies an act morally? What constitutes moral character? Following these meta-ethical questions, the course surveys major normative ethical theories (including utilitarianism, rights theory and virtue theory), describes methods of moral justification in healthcare ethics, addresses the problem of moral status and agency (what rights people are due, and when) and examines the moral characteristics of the basic relationships (e.g. professionals-patients and clients) inherent to healthcare.

This course provides students with insights into the potential and the challenges of Big Data in healthcare. Students will gain a better understanding of both the practical aspects of Big Data (how does it work?), but also the relevant political and managerial discussions about how to apply Big Data in healthcare contexts.

Is dit jouw studie?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen