Toelating

Zorgmanagement (deeltijd)
Campus in de zomer

Om toegelaten te kunnen worden tot de deeltijd master Zorgmanagement moet je een relevante universitaire bachelor- of masteropleiding succesvol hebben afgerond en dit kunnen aantonen met een diploma van de desbetreffende onderwijsinstelling. Daarnaast moet je bewijs van Engelse taalvaardigheid kunnen aantonen (voltijdvariant) en Nederlands (deeltijdvariant), en kunnen aantonen dat je beschikt over het vereiste wiskunde niveau.

Vooropleiding

Studenten moeten met succes een bachelordiploma of een masterdiploma hebben behaald aan een erkende universiteit. We accepteren alle studenten met:

 • Een Nederlandse Bachelor of Master of Science-graad in:
  • Gezondheidswetenschappen (Beleid & Management Gezondheidszorg)
  • Geneeskunde
  • Medische Informatiekunde
  • Public Health
  • Business administration
  • Public administration
  • (Bedrijfs) Economie
 • Een vergelijkbare graad behaald aan een onderzoeksgedreven niet-Nederlandse universiteit, vast te stellen door de Toelatingscommissie.
 • Studenten met voldoende opleidingsachtergrond in de gezondheidszorg en/of management en organisatie, zulks vast te stellen door de Toelatingscommissie.

Alle niet-Nederlandse diploma's worden beoordeeld door het toelatingsbureau en / of de Nuffic. Alle Nederlandse en niet-Nederlandse diploma's en aanmeldingen worden individueel beoordeeld door de toelatingscommissie, die beoordeelt of studenten in aanmerking komen voor de master.

Let op: studenten met een bachelordiploma van een hogeschool komen niet in aanmerking voor de master Zorgmanagement en worden niet geaccepteerd. We bieden wel een pre-master in het Nederlands aan.

Taalvaardigheid

Een voldoende beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk voor toelating tot de voltijdvariant van de master Zorgmanagement. Voor de deeltijdvariant geldt deze toelatingseis niet.

Wiskunde niveau

Tot de deeltijd master Zorgmanagement ben je toelaatbaar als je kunt aantonen dat je beschikt over het vereiste wiskunde niveau. Dit is aantoonbaar met:

 • een VWO diploma met Wiskunde A, B, C of vergelijkbaar of
 • methoden en technieken uit je vooropleiding, ter beoordeling aan de toelatingscommissie of
 • een VWO wiskunde certificaat, ter beoordeling aan de toelatingscommissie

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen