Toelating

Zorgmanagement (deeltijd)

Als gevolg van de coronacrises en beperkende maatregelen is het welzijn bij sommige studenten onder druk komen te staan met mogelijk nadelige gevolgen voor de studie. Door de zogenoemde 'harde knip' tussen bachelor en master kunnen studenten in principe pas aan hun master beginnen op het moment dat ze het bachelordiploma hebben behaald. In deze bijzondere omstandigheden staat ESHPM toe dat studenten met een vertraging van het bachelorprogramma niet worden belemmerd bij het starten van een ESHPM master. Dit wordt gerealiseerd door de zachte knip.

Voor ESHPM betekent de invoer van de zachte knip in aanvulling op de reguliere toelatingseisen het volgende:

Bachelor – Master

 • De student heeft 31 augustus 2022 tenminste 162 EC behaald in het bachelorprogramma van een Nederlandse of internationale universiteit. Met dit minimale aantal punten wordt de student voorwaardelijk toegelaten tot de masterprogramma’s Health Care Management, Zorgmanagement en Health Economics, Policy & Law van 2022-2023;
 • Voor een volledige toelating moet de student uiterlijk 31 augustus 2023 het bachelor programma volledig hebben afgerond (180 EC);
 • Wanneer de student er niet in slaagt het bachelor programma uiterlijk 31 augustus 2023 af te ronden, wordt hij/zij uitgesloten van verdere deelname aan de master. Dit is van toepassing totdat hij/zij het bachelor programma alsnog heeft afgerond.
 • Het master diploma kan pas aan de student worden toegekend nadat het bachelordiploma is behaald.
 • Studenten die in het academisch jaar 2020-2021 of 2021-2022 zijn toegelaten voor een master op basis van de zachte knip en hun bachelordiploma nog niet hebben behaald op 31 augustust 2022, worden niet opnieuw toegelaten voor de master voor academisch jaar 2022-2023. Zij kunnen pas opnieuw instromen als zij het bachelordiploma hebben behaald. Behaalde cijfers in studiejaar 2020-2021 en 2021-2022 blijven geldig.

Premaster – Master

 • De student kan één onvoldoende tussen de 4,5 en 5,5 compenseren, mits het gemiddelde cijfer (inclusief onvoldoende) minimaal een 6 is. Uitgezonderd zijn de M&T-vakken (Inleiding Methoden & Technieken van Onderzoek, Statistiek A, Statistiek B, Kwalitatief Leeronderzoek en Kwantitatief Leeronderzoek); voor deze vakken blijft het minimum resultaat een 5 en het gemiddelde van de behaalde resultaten een 6.
 • Bovenstaande aanpassing geldt ter vervanging van de compensatieregeling waarbij de student een 5.0-5.4 mag compenseren, zie artikel 5.1.a 2 van de Onderwijs en Examenregeling 2021-2022.

Om toegelaten te kunnen worden tot de deeltijd master Zorgmanagement moet je een relevante universitaire bachelor- of masteropleiding succesvol hebben afgerond en dit kunnen aantonen met een diploma van de desbetreffende onderwijsinstelling. Daarnaast moet je bewijs van Engelse taalvaardigheid kunnen aantonen (voltijdvariant) en Nederlands (deeltijdvariant), en kunnen aantonen dat je beschikt over het vereiste wiskunde niveau.

Vooropleiding

Studenten moeten met succes een bachelordiploma of een masterdiploma hebben behaald in een relevant vakgebied aan een erkende universiteit. Degenen die een Nederlandse Bachelor of Master of Science-graad hebben behaald in:

 • Geneeskunde
 • Business administration
 • (European) Public Health, met tenminste 1 relevant vak op het gebied van zorgmanagement
 • Gezondheidswetenschappen, met tenminste 1 relevant vak op het gebied van zorgmanagement
 • Human Health and Life Sciences, met tenminste 1 relevant vak op het gebied van zorgmanagement
 • (Bedrijfs) Economie, met tenminste 1 relevant vak op het gebied van zorgmanagement
 • Public administration, met tenminste 1 relevant vak op het gebied van zorgmanagement
 • Medische Informatiekunde (in English: Medical Informatics), met tenminste 1 relevant vak op het gebied van zorgmanagement

Of studenten met een bachelor- of masterdiploma behaald aan een niet-Nederlandse universiteit met betrekking tot een van de hoofddisciplines:

 • Gezondheidswetenschappen
 • Management
 • Organisatie

Alle niet-Nederlandse diploma's worden beoordeeld door het toelatingsbureau en / of de Nuffic. Alle Nederlandse en niet-Nederlandse diploma's en aanmeldingen worden individueel beoordeeld door de toelatingscommissie, die beoordeelt of studenten in aanmerking komen voor de master.

Let op: studenten met een bachelordiploma van een hogeschool komen niet in aanmerking voor de master Zorgmanagement en worden niet geaccepteerd. We bieden wel een pre-master in het Nederlands aan.

Taalvaardigheid

Een voldoende beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk voor toelating tot de voltijdvariant van de master Zorgmanagement. Voor de deeltijdvariant geldt deze toelatingseis niet.

Wiskunde niveau

Tot de deeltijd master Zorgmanagement ben je toelaatbaar als je kunt aantonen dat je beschikt over het vereiste wiskunde niveau. Dit is aantoonbaar met:

 • een VWO diploma met Wiskunde A, B, C of vergelijkbaar of
 • methoden en technieken uit je vooropleiding, ter beoordeling aan de toelatingscommissie of
 • een VWO wiskunde certificaat, ter beoordeling aan de toelatingscommissie

De juiste studie gevonden?

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen