Sprekers

De verdiepingscolleges worden verzorgd door de volgende sprekers van ESHPM:

    • Prof.dr. Wynand van de Ven is hoogleraar sociale ziektekostenverzekering bij ESHPM. Zijn onderwijs en onderzoek richten zich op zorgverzekeringen, gereguleerde concurrentie, risicoverevening, zorginkoop, prestatiebekostiging, keuzen in de zorg en internationale vergelijkingen. Hij heeft ervaring met advies- en bestuursfuncties bij zorgverzekeraars, overheid, ziekenhuizen en andere organisaties in de zorg. Hij is lid (geweest) van diverse adviescommissies (Sociaal Economische Raad, Gezondheidsraad, en Commissie-Dunning) en redacties van wetenschappelijke tijdschriften. Als adviseur, van onder andere de Wereldbank en de Wereld Gezondheid Organisatie, heeft hij het zorgstelsel bestudeerd in Chili, Israël, Nieuw-Zeeland, Polen, Rusland, Zweden en Zuid-Afrika.

    • Dr. René van Vliet is universitair hoofddocent statistiek bij ESHPM. Hij verzorgt statistiek onderwijs en verricht onderzoek naar risicoverevening binnen de Zorgverzekeringswet en naar de effecten van eigen betalingen in de gezondheidszorg. In het kader van de ‘Werkgroep Onderzoek Risicoverevening’ is hij betrokken geweest bij tientallen onderzoeken ten behoeve van risicoverevening, waaronder de berekening van de feitelijke normbedragen van de vereveningsmodellen van 2006 tot en met 2017. Daarnaast is René als eerste of medeauteur betrokken bij vele internationale, wetenschappelijke artikelen over uiteenlopende aspecten van risicoverevening.

    • Dr. Frank Eijkenaar is universitair docent gezondheidseconomie bij ESHPM. Hij studeerde Gezondheidswetenschappen aan diezelfde universiteit (cum laude) en promoveerde in 2013 op een proefschrift over prestatiebeloning (pay-for-performance) en -meting in de zorg. Zijn huidige onderwijs- en onderzoeksactiviteiten richten zich op bekostigingssystemen voor zorgaanbieders en de risicoverevening. Wat dit laatste betreft is hij sinds 2013 lid van ESHPM-projectteam dat verantwoordelijk is voor de jaarlijkse bepaling van de normbedragen voor zorgverzekeraars. Als lid van dit team heeft hij voorts bijgedragen aan diverse andere (vervolg)onderzoeken binnen het onderzoeksprogramma van de Werkgroep Onderzoek Risicoverevening (WOR).

    • Dr. Richard van Kleef is universitair hoofddocent ziektekostenverzekering bij ESHPM. In 2009 promoveerde hij op een proefschrift over risicoverevening en eigen betalingen. Deze thema’s staan tevens centraal in zijn huidige onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Richard houdt zich bezig met vragen als ‘Hoe kan risicoverevening verder worden verbeterd?’ en ‘Hoe kunnen eigen betalingen in de gezondheidszorg effectiever worden vormgegeven met behoud van solidariteit en betaalbaarheid?’ In de afgelopen tien jaar heeft Richard bijgedragen aan diverse onderzoeken binnen het onderzoeksprogramma van de Werkgroep Onderzoek Risicoverevening. Daarnaast heeft hij veelvuldig over risicovereveningsvraagstukken gepubliceerd internationale wetenschappelijke tijdschriften. Ook is hij lid van het ‘Risk Adjustment Network’, een groep van internationale experts op het terrein van risicoverevening die elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen op dit terrein en gezamenlijk onderzoek doen op specifieke thema’s.