Sanders Law Library

Juridische afkortingen

Juridische afkortingen en annotatoren

Hieronder vindt u een lijst met juridische afkortingen en een lijst met annotatoren. Deze lijsten zijn niet compleet en worden regelmatig aangevuld. Wanneer u afkortingen of annotatoren tegenkomt die niet in een van de lijsten staan, geef deze dan aan ons door. Wij zullen deze dan zo spoedig mogelijk toevoegen.

 • a° 

  anno, in het jaar

  Algemene bepalingen

  A

  Antwoord der regering naar aanleiding van het verslag

  A

  Arbeid; afzonderlijk verschenen van 1946-1953

  A.2d.

  Atlantic Reporter second series

  A&B

  Accountancy en Bedrijfskunde

  A&V

  Aansprakelijkheid en Verzekering

  AA of A.A. of AAe

  Ars Aequi. Juridisch studentenblad

  AAC

  Accountant-Administratieconsulent

  AA

  Advertising Association

  a.a

  ad acta, bij de akten (wegleggen)

  AAA

  American Arbitration Association

  AAB

  Algemeen aanduidingenbesluit

  AABL

  Algemene aannemingsvoorwaarden voor bedrijfsgebouwen in de landbouw

  AAC

  Advies- en Arbitragecommissie

  A Ae

  Ars Aequi. Juridisch studentenblad

  AAF of Aaf

  Algemeen arbeidsongeschiktheidsfonds

  AAG

  Adem-alcoholgehalte

  AA-Jur

  Ars Aequi jurisprudentiebundel

  AAK

  Algemene aannemingsvoorwaarde voor de kassenbouw

  AAK

  Aangepast achtergesteld krediet

  Aanh.Hand. I/II

  Aanhangsel bij de Handelingen van de Eerste/Tweede Kamer

  aant.

  aantekeningen

  Aanv.ST.

  Aanverwante stukken, onderdeel van deze uitgave

  AAOT

  Aanvullende alleenstaande oudertoeslag

  AAR

  Algemeen ambtenarenreglement

  AAR

  Algemene aanwijzingen voor de Rijksdienst

  AAV

  Algemene Administratieve Voorschriften

  AAW

  Algemene Arbeidsongeschiktheidswet

  AB of ARB

  Administratief rechtelijke beslissingen, Nederlandse Jurisprudentie (t/m 1970 ARB)

  ABA

  Algemeen Burgerlijk Armenbestuur

  ABAR

  Algemene bepalingen van administratief recht

  ABB 1968

  Algemene bepalingen voor de uitvoering van bouwwerken 1968

  abbb

  algemene beginselen van behoorlijk bestuur

  ABC-BESLUIT

  Besluit administratieve boeten coördinatiewet SV

  ABGB

  Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch

  ABPW

  Algemene Burgerlijke Pensioenwet

  ABI

  Algemene bepalingen voor de invoering van Installatiewerken

  ABRIO

  Aanpak Bedrijfsvoering Recherche, Informatiehuishouding en Opleiding

  ABJ

  Arbeidsbesluit jeugdigen

  ABJ

  Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg

  ABM

  Wet Algemene Bepalingen Milieubeheer

  ABM

  Adviseur Beroepen Milieubeheer

  ABOB

  Aanwijzingsbesluit bijstandsverlening ondernemers binnenvaart

  ABP

  Algemeen Politieblad

  ABP

  Algemene Burgerlijke Pensioenfonds

  ABRvS

  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

  Abs

  Absatz

  abs

  ambtenaar burgerlijke stand

  ABU

  Algemene Bond Uitzendondernemingen

  ABV

  Algemene Bankvoorwaarden

  ABVA

  Algemene Bond voor Ambtenaren

  ABVV

  Algemeen Belgisch Vakverbond

  ABW

  Algemene Bijstandswet

  AC

  Aanmeldcentrum

  AC

  Appeal Cases

  ACC

  Adviescommissie criminaliteit

  Acc Bedr

  Accountancy en Bedrijfskunde

  ACCI

  Afdeling coördinatie criminele inlichtingen

  Acc Thema's

  Accountancy Thema's

  ACD

  Arbeidscomplexendocumentatie

  ACMB

  Adviescommissie Maatregel van Bestuur

  ACOP

  Algemene centrale van overheidspersoneel

  AcP

  Archiv für die civilistische Praxis

  ACR

  Arbeidsconflictenrecht

  Act dr

  Acualités du droit. revue de la faculté de droit de Liège

  Act fisc

  Actualités fiscales

  Act jur

  Actualités juridiques

  Act jur baux

  Actualités juridiques des baux

  Acta Jur Hung

  Acta juridica Hungaria

  ACVZ

  Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

  ACWW

  Adviescommissie Warenwet

  ADB

  Antidiscriminatiebureau

  Adm Lex

  Administratief Lexicon

  ADOR

  Anti Discriminatie Overleg Rijksoverheid

  ADL

  Algemene dagelijkse levensverrichtingen

  Adm.Akk.

  Administratief akkoord

  Adm Publ

  Administration Publique

  ADN

  Assurantie Data Netwerk

  ADNR

  Reglement voor vervoer gevaarlijke stoffen over de Rijn

  ADR

  Alternative Dispute Resolution

  Adv.bl / Adv bl

  Advocatenblad

  Adv.RvS

  Advies van de Raad van State

  Adv.w

  Advocatenwet

  ADW

  Algemene Databank Wet- en Regelgeving

  AEL/AO

  Arbeidservaringsleer/Arbeidsoriëntatie

  AER

  Algemene energieraad

  AFBZ

  Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten

  afd.

  Afdeling

  Afd. geschillen

  Afdeling geschillen Raad van State

  Afd. rechtspraak

  Afdeling Rechtspraak Raad van State

  AFLA

  Africa Legal Aid Quarterly

  AFNOR

  Association française de normalisation

  Afr J Int L

  African Journal of International Law

  AFP

  Algemene Federatie voor Personenbelangen

  AFT

  Algemeen Fiscaal Tijdschrift

  AFV

  Afvalstoffenheffing

  AFW

  Algemeen Fonds Werkeloosheid

  AfzOR

  Afzonderlijke Ondernemingsraad

  AG

  Aktiengesellschaft

  AG / Ag

  Ambtenarengerecht

  A-G

  Advocaat-Generaal

  AGB

  alternatieve geschilbeslechting

  AGB

  Allgemeine Geschaftsbedingungen

  AGBG

  Gesetz zur Regelung des Rechts der allgemeinen Geschaftbedingungen

  AGC

  Alcohol- en Geweldcursus

  Agh

  Algehele grondwetherziening

  AGLO

  Wet tijdelijke toeslag op accijns van gelode lichte olie

  Agr R

  Agrarisch recht

  AGRS / AG RvS / AGvB / Agvb

  Afdeling voor geschillen van bestuur van de Raad van State

  AH

  Algemeen Handelsblad

  a.i.

  ad interim

  AHLC

  Ad Hoc Liaison Committee

  A Hosp

  Acta Hospitalia

  AHP

  Anti-discriminatie, Huisvesting en Participatie

  a.h.v.

  algemene handelsvoorwaarden

  AIAG

  Automotive Industry Action Group

  AIB

  Arbitrage Instituut Bouwkunst

  AID

  Algemene Inspectiedienst

  Aida

  Aida-news letter

  AI/ISc

  Algemeen Informatie- en Automatiseringsservicecentrum

  AI

  Arbeid Integraal

  AIPPI

  Association Internationale pour Protection de la Proprété Industrielle

  AJ of AJB

  Antilliaans Juristenblad

  AJCL

  American Journal of Comparative Law

  AJDA

  Actualité Juridique Droit Administratif

  AJPI

  Actualité Jurdique Propriété Immobilière

  AJR

  Arbeidsomstandighedenbesluit justitiële rijksinrichting

  AJT

  Algemeen Juridisch Tijdschrift

  AJT-Dossier

  Algemeen Juridisch Tijdschrift. Dossier

  AktG

  Aktiengezetz

  AK

  Asser kaartsysteem op internationaal privaat­recht TMC Asser Instituut

  AKW

  Algemene Kinderbijslagwet

  ALD

  Actualité législative Dalloz

  Alg Fisc

  Algemeen Fiscaal tijdschrift

  Alg Rechtsber

  Algemene rechtsberichten, bulletin

  All ER

  All England Reports

  Alle Risico's

  Alle Risico's

  ALM

  American Law Magazine

  AMA

  Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker

  Ambt.w

  Ambtenarenwet

  AM

  Auteurs en Media

  AMI

  Tijdschrift voor auteurs- media en informatie­recht

  AMK

  Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

  AMR

  Auteursrecht Tijdschrift voor auteurs- mediarecht tot 1982

  Am Rev Intl Arb

  American review of International Arbitration

  AMvB

  algemene maatregel van bestuur

  Ann Dr

  Annales du droit

  An Der

  Anuario de derecho

  An Der Civ

  Anuario de derecho civil

  An Der Hum

  Anuario de derecho humanos

  Ann Dr Liège

  Annales du droit de Liège

  Ann Dr Louvain

  Annales du droit de Louvain: revue trimestrielle du droit Belge

  Ann Dr Lux

  Annales du droit Luxemburgeois

  Ann Dr Marit & Aéro-Spat

  annuaire de droit maritime et aéro-spatiale

  Ann écon publ soc et coop

  les annales de l'économic publique, sociale et coopérative

  Ann ét eur

  annales d'études europèennes

  Ann Européen

  Annuaire Européen

  Ann Fac Dr Liége

  annales de le faculté de droit, d'economie et de scienes sociales de Liége

  Ann Fr Dr Intern

  Annuaire Français de droit international

  Ann Hist Fac Dr & Sci Jur

  Annuaire d'histoire des facultés de droit de la science juridique

  Ann Inst Dr Intern

  annuaire de l'institut de droit international

  Ann not

  annales du notariat et de l'enregistrement

  ANSI

  American National Standards Institute

  ANVR

  Algemene Nederlandse Vereniging van Reisbureaus

  Anw

  Algemene nabestaandewet

  ANWB

  Algemene Nederlandse Wielrijdersbond

  AO

  Administratieve Organisatie

  AOB

  Arbeidsovereenkomstenbesluit

  Aob

  Adviesbureaus voor opleiding en beroep

  AOC

  Agrarisch Opleidingscentrum

  Aof

  Arbeidsongeschiktheidsfonds

  AOO

  Afval Overleg Orgaan

  AöR

  Archiv des öffentlichen rechts

  AOW

  Algemene Ouderdomswet

  AOW

  Arbeidsongeschiktheidswet

  AP

  Aanvullend protocol

  APB

  Algemeen Politieblad van het Koninkrijk der Nederlanden

  APK

  Algemene Periodieke Autokeuring

  APO

  Arbeidsplaatsenovereenkomst

  app.

  appellant

  app.

  appendix

  APPA

  Algemene Pensioenwet politieke ambtsdragers

  APV

  Algemene (Plaatselijke) (Politie) Verordening

  AR

  Algemene Rekenkamer

  AR

  Agrarisch Recht

  A.R. of AR

  Arbitrale Rechtspraak

  ARA

  Arbeidsrevalidatieafdeling

  ARAK

  Automatisering Ruilverkavelingsadministratie Kadaster

  ARAR

  Algemene Rijksambtenaren Reglement

  ARB

  Administratiefrechtelijke beslissingen

  ARB

  Administratieve en Rechterlijke beslissingen betreffende het openbaar bestuur in Nederland

  Arbbl

  Arbeidsblad

  APM

  administration publique mensuel

  APR

  Algemene praktische rechtsverzameling

  APT

  administration publique trimesteriel

  APV

  Algemene Plaatselijke Verordening

  AR

  Agrarisch Recht

  AR

  Arbitrale Rechtspraak

  AR

  Arbeidsrecht

  ArA

  Arbeidsrechtelijke annotaties

  Arab L Q

  Arab Law Quarterly

  ARAR

  Algemeen Rijksambtenarenreglement

  ARB

  Administratieve en Rechterlijke Beslissingen (tot 1970; daarna AB)

  ARB

  Accounting Research and terminology Bulletins

  Arb Intl

  Arbitration International

  ARBO

  Wet Administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie

  Arbowet

  Arbeidsomstandighedenwet

  ARBVO

  Directoraat-Generaal voor de arbeidsvoorziening

  Arch Giur Serafini

  Archivio giuridico Filipo Serafini

  Arch Phil Dr

  Archives de Philosophie de Droit

  Arch VR

  Archiv des Völkerrecht

  ARD

  Algemeen reglement voor de dienst op de spoorwegen

  ARGR

  Algemeen Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn

  arhi

  Wet algemene regels herindeling

  ARI

  Algemene Recherche informatie

  ARO

  Actuele Rechtspraak Ondernemingspraktijk

  AROB

  Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen

  ARR

  Algemeen Rijksambtenarenreglement

  arr.

  arrondissement

  ArrRb

  Arrondisementsrechtbank

  Arr Cass

  Arresten van het Hof van cassatie

  Arr R v St

  Arresten van Raad van State

  Arr Verbr

  Arresten van het Hof van verbreking

  art.

  artikel(en)

  Artw.

  Arbeidstijdenwet

  ARRS

  Afdeling rechtspraak van de Raad van State

  ARSG

  Ambtenarenreglement Staten Generaal

  ARSP

  Archiv für rechts- und sozialphilosophie

  ARV

  Algemene Regels en Vergunningen van inrichtingen

  ASB

  Arbeidsvoorwaarden en Sociaal Beleid

  ASIL

  American Society of International Law

  ASIO

  Aard, Structuur en Inhoud van het Overleg

  ASJ

  Algemene Subsidievoorschriften Justitie

  AT

  Arrestatieteam

  ATOR

  Automatisering Toedelingsontwerp Ruilverkavelingen

  ATV

  Algemene teelvoorwaarden

  ATW

  Algemene termijnenwet

  AUDH

  Algemeen uitvoeringsbesluit Drank- en Horecawet

  aut.bel

  auteursrechtbelangen

  Aut.w

  Auteurswet

  Aud Rev

  Audit en revisoraat

  Austl Yrbk Intl L

  Australian Yearbook of International Law

  AV 

  Aansprakelijkheidsverzekering

  av

  algemene vergadering

  A en V

  Tijdschrift voor aansprakelijkheid en verzekering

  AVB

  aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

  AAvB

  Afdeling van Beroep

  AVA of a.v.a.

  Algemene vergadering van aandeelhouders

  avas

  afwezigheid van alle schuld

  AVB

  Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

  AvB

  Afdeling van Beroep

  AVBB

  Algemeen verbond Bouwbedrijf

  AVC

  Algemene Vervoerscondities

  AVC

  Alcohol Verkeerscursus

  AV&S of AVVS

  Aansprakelijkheid Verzekering en Schade

  AVD

  Algemene Verkeersdienst

  AVG

  Algemene verlofregeling gedetineerden

  AVO

  Aanvullende Opvang

  AVO

  Algemeen voortgezet onderwijs

  AVP

  aansprakelijkheidsverzekering particulieren

  avs

  afwezigheid van schuld

  AVV

  Algemeen verbindendverklaring

  AVVE

  Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen

  AVW

  Algemene voorwaarden voor de uitvoering van werken

  a.w.

  aangehaald werk

  Aw

  Afvalstoffenwet

  Aw

  Auteurswet

  AW

  Ambtenarenwet (1929)

  Awb

  Algemene wet bestuursrecht

  Awbi

  Algemene wet op het binnentreden

  AWBZ

  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

  AWD

  Algemene wet inzake Douane en Accijnzen

  AWG

  Algemene wet bestuursrecht

  AWGB

  Algemene Wet Gelijke Behandeling

  AWF

  Algemeen Werkloosheidsfonds

  AWM

  Algemeen Waarborgfonds voor de Middenstand

  Awob

  Algemene Wet op het binnentreden

  AWP

  Adviescentrum Wagenparkbeheer

  AWR

  Algemene wet inzake Rijksbelastingen

  AWT

  Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek

  AWW

  Algemene Weduwen- en Wezenwet

  AWW

  Algemene Werkeloosheidswet bedrijfsverenigingen

  AZC

  Asielzoekerscentrum

  AZH

  Ambtenarenreglement Zuid-Holland

 • B. of BB

  Beslissingen in belastingzaken (tot 1953)

  b.a.

  boven aangehaald

  B.A.

  beperkte aansprakelijkheid

  BaaH

  Besluit algemene aanwijzingen Haltafdoening

  BAB

  Beroep administratieve beschikkingen (wet)

  babs

  buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

  BABW

  Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer (1990)

  BAC

  Besluit adviescommissie consumentenkrediet

  BACA

  Besluit aanwijzing chemische afvalstoffen

  BAG

  Bundesarbeitsgericht

  BAG

  Beleidsadviescollege Automatisering Gezondheidszorg

  BAG

  Bloed-alcoholgehalte

  BAGA

  Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen

  BaHF

  Besluit aanwijzing Halt-feiten

  BAHV

  Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

  Bank Fin Cah

  Bank- en financiewezen, cahier/Revue de La banque

  Bankcom

  Bankcommissie, jaarverslag

  BARD

  Burgerlijk Ambtenarenreglement Defensie

  BARO

  BasisRaadsOnderzoek

  BARP

  Besluit algemene rechtspositie Politie

  BART

  Besluit Algemene Richtlijnen Telecommunicatie

  b.a.s.

  besluit van algemene strekking

  BASJ

  Besluit Alternatieve Sancties Jeugdigen

  BASS

  Overeenkomst inzake de administratieve en strafrechtelijke samenwerking op het gebied van de regelingen die verband houden met de verwezenlijking van de doelstellingen van de Benelux Economische Unie

  BASW

  Besluit Arbeidsvoorwaarden Sociale Werkvoorziening

  BauR

  Baurecht

  BAV

  Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  BAW

  Besluit aanbesteding van werken

  BayObLG

  Bayerisches Oberstes Landesgericht

  B&M 

  Beleid & Maatschappij

  B en W (B&W)

  Burgemeester en wethouders

  BB of B

  Beslissingen in Belastingzaken

  BB

  Binnenlands Bestuur

  BB

  Bankbetrieb

  BB

  Betriebs Berater

  BB

  Maandblad belastingbeschouwingen

  Bb

  Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten

  Bb

  Betreibs-berater: zeitschrift für recht und wirtschaft

  BBP

  Besluit Bezoldiging Politie

  B&B of BenB of BenB

  Bestuur en Belang

  B&M

  Beleid en Maatschappij

  BBA

  Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen

  BBA

  British Bankers Association

  BBABS

  Besluit Bijzondere akten van de Burgerlijke Stand

  BBB

  Beschikking Bezwaar en Beroep

  BBB

  Bijdragebesluit bewoners bejaardenoorden

  BBBG

  Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag

  BBED

  Besluit Berechting Economische Delicten

  BBH

  Besluit bijzondere huurprijzen

  BBH

  Bedrijfsbeëindigingshulp (regeling)

  BBI

  Besluit beleggingsinstellingen

  BBI

  Beleids- en beheersinstrumentarium

  BBL

  Bureau Beheer Landbouwgronden

  BBO OF b.b.o.

  Beroepsbegeleidend onderwijs

  BBO

  Besluit op de bejaardenoorden

  BBP

  besluit bezoldiging politie

  BBR

  Besluit buitengewone rechtspleging

  BBRA

  Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren

  BBRP

  Besluit beheer regionale politiekorpsen

  BBS

  Besluit Burgerlijke Stand

  BBS

  Buitengewoon Besluit Strafzaken

  BBSH

  Besluit beheer sociale-huursector

  BBVSW

  Besluit betaalbaarstelling vergoedingen sociale werkvoorziening

  BBW

  Belgisch Burgerlijk Wetboek

  BC

  Berner Conventie

  BC

  Beroepscommissie CRS

  BC

  Bekostigingsbesluit Cultuuruitingen

  BCA

  Besluit Centrale Adoptieraad

  BCLR

  Bulletin of Comperative Labour Relations

  BCN

  Broederschap der Candidaat-Notarissen

  BCNP

  Bureau Communicatie Nederlandse Politie

  BCOM

  Bestuurlijke Coördinatie Overleg Minderheden

  BCOSW

  Besluit centraal overleg sociale werkvoorziening

  BCR

  Bureau Rijksverhuizingen

  BD

  Buitenlandse dienstplicht

  BDV

  Bedrijfsvereniging

  BE

  Bestuurseenheid

  BE of B&E

  Bank- en Effectenbedrijf

  B.E.B.

  Buitenlandse Economische Betrekkingen

  Bedrijfsact

  Bedrijfsactualiteit

  Bedrijfsrev

  Bedrijfsrevisoraat

  Bedr.org.

  Wet op de bedrijfsorganisatie

  Begw KB

  Beginselenwet voor de Kinderbescherming

  Bel.

  Beleidsregel

  Bel.Besch.

  Belasting Beschouwingen

  BenGH

  Benelux Gerechtshof

  Belg Acc

  Belgische accountant

  Belg WvK

  Belgisch Wetboek van Koophandel

  Bel.w.Lv

  Belemmeringenwet Landsverdediging

  Bel.w.P.

  Belemmeringenwet Privaatrecht

  Bel.w.Verord

  Belemmeringenwet Verordeningen

  Bel.rv

  Wet op de belastingen van rechtsverkeer

  B & L stelsel

  Baten & Lastenstelsel

  B&R

  Burgerzaken & Recht

  Benelux Jur

  Benelux Gerechtshof. Jurisprudentie / Cour de justice Benelux Jurisprudence

  Benelux pb

  Benelux publicatiebald

  BenGH

  Benelux-Gerechtshof

  BenGH-Regl

  Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof

  BenGH-Verdrag

  Verdrag betreffende de oprichting en het statuut van een Benelux-Gerechtshof

  B en U

  Burgerlijke Utiliteitsbouw

  B&W of B.&W. of B en W of B. en W.

  Burgemeester en Wethouders

  ber.cie

  beroepscommissie

  Bern.Conv

  Berner Conventie voor de bescherming van letterkunde en kunst

  Ber.w.

  Beroepswet

  Besch.

  Beschikking

  Besch.Just

  Aanwijzingsbeschikking hulpofficieren van justitie

  Besl.

  Besluit

  Besluit IB

  Besluit op de Inkomstenbelasting

  Besluit LB

  Besluit op de Loonbelasting

  Besluit OBE

  Besluit openbare aanbiedingen op effecten

  Besluit OMV

  Besluit oproeping en mededelingen verzoekschriftprocedure

  Besluit VPB

  Besluit op de Vennootschapsbelasting

  Best.w 

  Bestuurswetenschappen

  Beu

  Bulletin van de Europese Unie

  BEUC

  Bureau Européen des Unions des Consommateurs

  BEUV

  Benelux Economisch Verdrag

  BEV

  Benelux-verdrag inzake de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in strafzaken

  bew.

  Bewerker

  Bew.V

  Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en handelszaken

  BF

  Borgstellingsfonds

  BFA

  British Franchise Association

  BFAR

  Bulletin de la Fondation André Renard

  BFE

  B.F.E. Rechtspraak

  BFI

  bijzondere financiële instelling

  BFO

  Bureau Financiële Ondersteuning

  BFT

  Bureau Financieel Toezicht

  BFuP

  Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis

  BG

  Besluit gewetensbezwaren militaire dienst

  BG

  Beginselenwet gevangeniswezen

  BG

  Bundesgericht

  BGB

  Bürgerliches Gesetzbuch

  BGBL

  Bundesgesetsblatt

  BGC

  BankGiroCentrale

  BGE

  Entscheidungen des schweizerischen Bundesgerichts, amtliche Sammlung

  BGG

  Besluit Gevoelige Gegevens

  BGGL

  Besluit geluidsbelasting grote luchtvaartterreinen

  BGH

  Bundesgerichtshof

  BGH

  Benelux-Gerechtshof

  BGHR

  BGH-Rechtsprechung Strafsachen

  BGHRst

  Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Strafsachen

  BGHZ

  Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zi­vilsachen

  BGKL

  Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaartuigen

  BGSHG

  Beschikking geldelijke steun huisvesting gehandicapten

  BGSV

  Besluit geldelijke steun volkshuisvesting

  BGW of Bgw

  Grondwet van het Koninkrijk België

  Bgw

  Besluit goederenvervoer over de weg

  BHAC

  Bedrijfshuuradviescommissie

  BHIM

  Bureau voor de Harmonisatie in de Internet markt (merken, tekeningen en modellen)

  BHW

  Besluit huurprijzen woonruimte

  BI

  Besluit Inverzekeringstelling

  BIB Revue

  B.I.B. revue

  BIB

  Beslissingen in Belastingzaken

  Bibes

  Binnenlandsbestuur

  BIBOB

  Bevordering Integere Besluitvorming Openbaar Bestuur

  BIE /Bijbl Ind Eig

  Bijblad bij De Industriële Eigendom<

  BIG

  Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

  b.i.h.

  beschrijving in hoofdlijnen

  BIH

  Beschikking Individuele Huursubsidie

  BI-INAMI

  Bulletin d'information de L'I.N.A.M.I.

  Bijbl.N.Bijdr.

  Regtsgeleerd Bijblad behoorende tot de Nieuwe Bijdragen van Regtsgeleerdheid en wetgeving

  Bijl.

  Bijlage(n)

  Bijl ESH

  Bijlage Europees Sociaal Handvest

  Bijl.Hand.I

  Bijlage Handelingen Eerste Kamer

  Bijl.Hand.II

  Bijlage Handelingen Tweede Kamer

  bijv.

  bijvoorbeeld

  Bijv.W

  Bijvoegsel tot het weekblad van het Recht

  Bijz. RvC

  Bijzondere Raad van Cassatie

  BILON

  Beleidsagenda Integratie op Lokaal Niveau

  Binfo

  Besluit informatie sociale werkvoorziening

  Bing.NC

  Bingham's New Cases

  B.Inl.J.D.

  Besluit Inlichtingen Justitiële Documentatie

  B.Inl.S.Reg.

  Besluit Inlichtingen Strafregisters

  BIO

  Bijzonder inventariserend onderzoek

  BIOS

  Basic Input Output System

  BIP

  bulletin d'information pénitentiaire

  BIRO

  Beleidsraad Informatievoorziening Rechterlijke Organisatie

  BIRPI

  Bureaux Internationaux réunis pour la protection de la propreiété intellectuelle

  BIRS

  Bureau Internationale Rechtshulp in Strafzaken

  BIS

  Bank for International Settlements

  BISS

  Bureau Internationale Strafrechtelijke Samenwerking

  BIV

  Besluit inbeslaggenomen voorwerpen

  BIZ

  Bureau Internationale Zaken

  BiZa

  Ministerie van Binnenlandse Zaken

  b. en w.

  college van burgemeester en wethouders

  BJ

  Belgique judicaiare: gazette des Tribunaux Belges et étrangers

  BJagdG

  Bundesjagtgesetz

  BJB

  Bedrijfsjuridische berichten

  BJBA

  Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden

  BJI

  Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen

  Bjj

  Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen

  BJM

  Bundesministerium der Justiz

  BJR

  Beschikking jeugdwerkregeling

  BK

  Beginselenwet voor de Kinderbescherming

  BKA

  Besluit kredietaanbiedingen

  Bkadr 1994

  Besluit Kadastraal recht 1994

  Bkb

  Besluit krediethypotheek bijstand

  BKR

  Stichting Bureau Krediet-registratie

  BKT

  BedrijfsKader Training

  BKV

  Beroepskeuzevoorlichting

  BKV

  Besluit Kredietvergoeding

  BKVB

  Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst

  BKw

  Bureau Kwaliteitszorg

  bl. of blz.

  bladzijde(n)

  B/L of b.l.

  Bill of Lading (cognossement)

  Blasten

  Besluit lasten sociale werkvoorziening

  Blb

  Besluit op de lijkbezorging

  BLEU

  Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

  BLN

  Besluit Landelijke Normering

  BM

  Belastingmagazine

  BMA

  Besluit Mededingingsregeling Aanbestedingen

  BMB

  Benelux Merkenbureau

  BMB

  Besluit meldingplichtige bouwwerken

  BMM

  Benelux Merken en Modellenrecht

  BMM

  Bulletin Beneluxvereniging van merken- en modellengemachtigden

  BMMB

  BMM-Bulletin

  B&M, BenM of B en M

  Beleid en Maatschappij

  BMS

  Monus-Malusregeling

  BMTI

  (Wet) Boeten, maatregelen, terug- en invordering sociale zekerheid

  BMV

  Benelux Merkenverdrag

  BMW

  Benelux-Merkenwet (Eenvormige Beneluxwet op de merken

  Bmw

  Bestrijdingsmiddelenwet (wet van 12 juli 1962, Stb, 288)

  Bmw

  Bekendmakingswet

  BNA

  Bond van Nederlandse Architecten

  BNB

  Beslissingen in belastingzaken / Nederlandse belastingrechtspraak

  BNG

  Bank Nederlandse Gemeenten

  BNL

  Benelux

  BNLG

  Verdrag betreffende instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof

  BNLX merkw.

  Eenvormige Beneluxwet op de merken

  BNLX Tek. of Mod.

  Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen

  BNLX uitl. Rh.

  Benelux verdrag over uitlevering en rechtshulp in strafzaken

  B.N.N

  (Koninklijke) Broederschap der notarissen in Nederland

  BNP

  Bruto Nationaal Product

  BNP

  Bijzonder nabestaandenpensioen

  BO

  Wet op de bedrijfsorganisatie

  BOA

  Besluit overheidsaanbesteding

  BOB

  Besluit openbaarheid van bestuur (Stb, 1979, 590)

  Boeten

  Wet Boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid

  Bol. Inf

  Boletin Informativo

  BOM

  Besluit overleg en medezeggenschap politie (1994)

  BOMV

  Besluit oproepingen, mededelingen en zendingen verzoekschriftprocedure

  BON

  Bestuur op niveau

  BNP

  Bruto Nationaal Product

  Boom

  Besluit kwaliteit en gebruik overige organische afvalstoffen

  Boom

  Bureau Ondernemingswetgeving Openbaar Ministerie

  BOOSW

  Besluit organen van overleg sociale werkvoorziening

  Boot

  Besluit opslaan in ondergrondse tanks

  BOP

  Bijzondere Opsporingskosten Politie

  BOPZ

  Wet Bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen

  BOS

  Beslissing Ondersteunend Systeem

  Bos

  Benelux-verdrag inzake de overdracht van strafvervolging

  Bosw

  Boswet

  BOT

  Besluit opgedragen Telecommunicatiediensten

  BOW

  Boswet

  BOZ

  Bureau Operationele Zaken

  B.O.Z.

  Besluit Olieverontreiniging Zeewater

  BP

  Belemmeringenwet Privaatrecht

  BP

  Besluit Personenvervoer

  BPB

  Benelux Publikatieblad

  BPK

  Besluit periodieke keuring van motorrijtuigen, aanhangwagens en opleggers.

  BPK

  Buitenlandse Pleegkinderen

  BPM

  Wet op belastingen van personenauto's en motorrijwielen

  BPolR

  Besluit Politieregisters

  BPR

  Binnenvaartpolitiereglement

  BP-rechten

  ex Belemmeringenwet Privaatrecht 1927

  BPV

  Besluit Personenvervoer

  BPW

  Bedrijfspensioenfondsenwet

  BPW

  Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds

  BR

  Bankruptcy Reporter

  BR of Bouwr.

  Bouwrecht

  BR

  Bestuursraad

  BR

  Buitenlandse Rechtstijdingen

  Br Rechtst

  Brugse Rechtstijdingen

  BRAGO

  Bundes Rechtsanwals Gebühren Ordnung

  BRB

  Besluit rechtsbetrekking sociale werkvoorziening

  BRBjojo

  Rijksbijdrage regeling maatschappelijke hulp- en dienstverlening aan jongeren en jongvolwassenen

  BRD

  Bundesrepublik Deutschland

  BR-DR of BR Drs.

  Bundesrat-Drucksache

  BRH

  Belgische rechtspraak in handelszaken

  Brijk

  Besluit regels inrichtingen voor justitiële kinderbescherming

  Brit Yrbk Inttl L

  British Yearbook of International Law

  B.R.just.geg

  Besluit registratie justitiële gegevens

  BRK

  Belastingregeling voor het Koninkrijk

  BRO

  Besluit op de Ruimtelijke Ordening

  Bro 1985

  Besluit op de ruimtelijke ordening 1985

  Broed.Cand.Not

  Broederschap der candidaat-Notarissen

  Broed.Not

  Broederschap der Notarissen

  BRP

  Bezoldigingsreglement politie 1958 (OUD)

  BRT

  Bovenregionaal Recherche Team

  BRT

  Bruto registerton

  BRT

  Besluit rechtsbijstand en toevoegingcriteria

  tB/s

  Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen, thans onder redactie van redactie van J.B.T.M. ten Berge, B.W.N. de Waard, R.J.G.M. Widdershoven, losb., Alphen aan den Rijn, 1976 e.v.

  BRV

  Belastingen van rechtsverkeer

  BRv

  Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering

  BRvC

  Bijzondere Raad van Cassatie

  BS

  Belgisch Staatsblad

  BS

  Burgerlijke Stand

  BS

  Bijvoegsel van het Staatsblad

  BSB

  (Commissie) Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen

  BSB-actie

  Actie Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen

  BSC

  Balanced Scorecard

  BSDV

  Besluit op de stads- en dorpsvernieuwing

  BSG

  Bureau Secretaris-generaal

  B.Sr.

  Besluit Buitengewoon Strafrecht

  BST

  Bovine Somatotroptine

  B.Stb.

  Bijvoegsel tot het Staatsblad

  BSV

  Besluit stortverbod afvalstoffen

  BSW

  Bijzondere strafwetten

  BSW

  Binnenschepenwet (wet van 30 september 1981, Stb. 678)

  Bsw

  Boswet (wet van 20 juli 1961, Stb. 256)

  BTB

  Bureau voor Technische Bijstand

  BTBEC

  Bureau voor Technische Bijstand van de Europese Commissie

  BT-Dr of BT Drs.

  Bundestag-Drucksache

  Bte 1995

  Besluit toezicht effectenverkeer 1995

  BTIR

  Belgisch Tijdschrift voor Internationaal Recht/Revue Belge de droit International

  BTJ

  Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafzaken

  BTMB

  Benelux-Bureau voor tekeningen of Modellen

  BTMV

  Benelux-verdrag inzake Tekeningen of Modellen

  BTMW

  Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen

  BTS

  Benelux-verdrag inzake de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in strafzaken

  BTSZ

  Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid

  BTV

  Haags Betekenisverdrag 1965

  b.t.w. of btw

  Belasting toegevoegde waarde

  BTW-Revue

  B.T.W.-Revue

  BUB

  Besluit uitbreiding en beperkte kring van verzekerden volksverzekering

  BUD of BUDEP

  Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten

  BUGM

  Besluit uitvoering gemeentelijk milieubeleid

  Buitenl Rechtst

  Buitenlandse rechtstijdingen / documentation juridique étrangère / Internationale rechtsdocumentatie

  Bull

  Bulletin des arrêts de la cour de cassation

  Bull ass

  Bulletin des assurances

  Bull Bel

  Bulletin der Belastingen

  Bull Benelux of Bull. Ben

  Bulletin Benelux

  Bull Best Strafinr

  Bulletin van het bestuur der strafinrichtingen / Bulletin de l'administration péenitentiaere

  Bull BMM

  Bulletin association Benelux pour le droit des marques et modèles / Bulletin Benelux vereniging van merken- en modellengemachtigden

  Bull Cass

  Bulletin des arrêts de la cour de Cassation

  Bull. Civ

  Bulletin des arrêts des cambres civiles de la Cour de cassation

  Bull contr

  Bulletin des contributions

  Bull Crim

  Bulletin des chambres criminelle de la cour de cassation

  Bull Czech L

  Bulletin of Czechoslovak Law

  Bull EG

  Bulletin van de Europese Gemeenschappen

  Bull fid

  Bulletin Fiduciare

  Bull Fisc Fin R

  Bulletin voor fiscaal en financieel recht

  Bull Gem Secr

  Bulletin van de Nationale Federatie der Gemeentesecretarissen van België

  Bull Handelsregl

  Bulletin van de Handelsreglementering

  Bull inf ass sécr soc

  Bulletin d'information de l'association

  Bull inf IEC

  Bulletin d'information. institut des experts-comptables

  Bull inf IRE

  Bulletin d'information. institut des réviseur d'enterprice

  Bull Inst Arb

  Bulletin van het Instituut voor arbeidsrecht

  Bull lég b

  Bulletin législatif Belge

  Bull off

  Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgique

  Bull soc

  Bulletin social des industriels

  Bull Straf

  Bulletin van het bestuur der strafinrichtingen

  Bull trim b dr comp

  Bulletin trimestriel Belge du droit comparé

  Bull us

  Bulletin usuel des lois et arrêtés concernant l'administration générale

  Bull VBO

  Bulletin van het verbond van Belgische ondernemingen

  BUMA

  Bureau voor Muziek- en Auteursrecht

  BUPAS

  Bundeling Particulier Initiatief Stadsvernieuwing

  BUPO-Verdrag

  Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

  BURAFO

  Bureau tot bescherming en handhaving van foto- en auteursrechten

  Bursta

  Burgerlijke stand

  BUV

  Benelux Uitleverings- en Hulpverdrag

  BUZA

  Buitenlandse Zaken

  BVBA of BV

  Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  Bv

  Bedrijfsvereniging

  BV of b.v.

  besloten vennootschap

  BV

  Bevrachtingsvoorwaarden 1952

  b.v.

  bijvoorbeeld

  B & V

  beleidsinformatie en voorlichting

  BVA

  Besluit vergunningaanvraag

  BVA

  Associatie Nederlandse Adverteerders

  BVD

  Binnenlandse Veiligheidsdienst

  BVDA

  Bijzondere voorschriften Douane en Accijnzen

  BVDP

  Besluit vergoeding dienstreizen politie

  BVE

  Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

  BVEC

  Bureau van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie

  BVerfG

  Bundesverfassungsgericht

  BverfGG

  Gesetz über das Bundesverfassungsgericht

  B.verg.R.B.

  Besluit vergoedingen rechtsbijstand

  BVerwG

  Bundesverwaltungsgericht

  BV i.o.

  Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting

  BVJ

  Besluit vormingswerk voor jeugdigen

  BVL

  Bijdrageregeling Vakopleiding Leerplichtwezen

  BVN

  Breedband Video Net

  BVO

  Bedrijfsvoeringsoverleg

  BVRB

  Besluit vergoedingen rechtsbijstand

  BVVP

  Besluit vergoeding verplaatsingskosten politie

  BW of B.W.

  Burgerlijk Wetboek

  BW of BWS

  Bestuurswetenschappen

  Bw

  Beroepswet

  BW (oud)

  Burgerlijk Wetboek van 1838

  BWG

  Beginselenwet Gevangeniswezen

  BW Int.reg.

  Burgerlijk Wetboek, Internationale regelingen

  Bwk

  Beginselenwet voor de kinderbescherming

  BWm

  Besluit wapens en munitie

  BWNA

  Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen

  BWOO

  Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekspersoneel

  BWS

  Besluit woninggebonden subsidies

  BWT

  Bouw- en Woningtoezicht

  BWV

  Haags bewijsverdrag 1970. Verkrijging bewijs in buitenland

  BWW

  Brandweetwet

  Bxh.

  Benelux-Gerechtshof

  BZ

  Ministerie van Binnenlandse zaken

  Bz

  Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

  B.Z.D.G.

  Afdeling besmettelijke ziekten, Drankwet en Geneesmiddelen

  BZK

  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  B.Z.V.

  Biologisch Zuurstof Verbruik

  BZW

  Bloembollenziektewet

  bzw

  beziehungsweise

 • C

  Conclusies (Rechtspraak van de Week)

  C

  Codex Iustinianus

  c.

  caput, hoofdstuk

  c.

  contre

  CA

  (Brits) Court of Appeals

  CA(U.S.A. evt met nummer)

  (Amerikaans) Court of Appeals (Circuitaanduiding

  CA

  Centrale Autoriteit

  ca.

  circa

  c.a.

  cum annexis (met bijbehoren)

  C.A.

  Court of Appeal

  CAB

  Centraal Arbeidsbureau

  CABR

  Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging

  CAD

  Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs

  Cadeaust.

  Wet beperking cadeaustelsel

  CAdH

  Centrum Anti-discriminatie Homoseksualiteit

  CAHAR

  Comité ad hoc sur les aspects juriques de l'asile territorial des réfugiés

  Cah Const

  Les cahier constitutionels

  Cah Dr

  Les Cahiers de droit

  Cah Dr Eur

  Cahier de droit Européen

  Cah dr fam

  Cahier de droit familial

  Cah dr fisc int

  Cahier de droit fiscal international

  Cah Dr Jud

  Cahier de droit juduciare

  Cah Rechtshulp

  Cahier voor rechtshulp

  CAI

  Centraal Antenne Inrichting

  CAJ

  College van advies voor de justitiële kinderbescherming

  Cal. Rprt.

  West's Californian Reporter

  Cal. 2d.

  California Reports, Second Series

  Cal. 3e.

  California Reports, Third Series

  CAO of C.A.O. of c.a.o. of cao

  Collectieve Arbeidsovereenkomst

  cap.

  caput, hoofdstuk

  CAP'98

  Capaciteitsuitbreiding Justitiële Inrichtingen

  CAPT

  Commissie van Advies voor Post en Telecommunicatie

  CAR

  Centrale Adoptieraad

  CAR

  Cremer's Administrative Rechtspraak

  CAR

  Construction All Risk

  Carg.

  cargadoor

  Cass.

  Cour de Cassation (Hof van verbreking) Brussel

  cass.

  cassatie

  cass. verw.

  beroep in cassatie verworpen

  CAV of CACIV

  Convention Additionelle bij de CIV

  CBA

  Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening

  CBA

  Centrale Betalingsadministratie

  CBAP

  Centraal bureau aanmelding en plaatsing

  CBB

  College voor Beroep voor het bedrijfsleven

  CBB

  Centrum voor beroepsoriëntatie en beroepsuitoefening

  CBBP

  Centraal Bureau van Bijstand Notarissen

  CBF

  Centraal Bureau Fondsenwerving

  CBK

  Centraal betaalkantoor rijksbelasting

  CBL

  Commissie beheer landbouwgronden

  CBM

  Centraal bureau motorrijtuigenbelastng

  CBN

  Correspondentieblad Broederschap der Notarissen (tot ultimo 1967)

  CBR

  Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

  CBS

  College van Burgemeester en Schepenen (België)

  CBS

  Centraal Bureau voor de Statistiek

  Cbs of Cbsf

  College van beroep studiefinanciering

  CBvB

  College van beroep voor het bedrijfsleven

  CC of C.C. of Cc

  Code Civil of Code civiel (Code Napoleon)

  CC

  Reclame code commissie

  C.C.

  Corps Consulaire

  C, de c. of C de C

  Code de Commerce

  CCA

  Commissie voor Consumentenaangelegenheden van de SER

  CCC

  Centrale Cultuurtechnische Commissie

  CCC

  Constitutio Criminals Carolina

  CCI of C.c.i.

  Code Civile Italiano

  CCITT

  Consultative Committee for International Telegraph and Telephone

  CCQ

  Code Civil du Québec

  CCR

  Centrale Commissie voor de Rijnvaart

  CCS

  Centrale commissie voor de statistiek

  C.C.S.

  Zwitserse Code Civiel

  CCSV

  Coördinatiecommissie stadsvernieuwing

  CCO

  Consumenten Contactorgaan

  CCV

  Convention Internationale relative au Contrat de Voyage

  CCZ

  Centrale Commissie Zelfstandige

  CD

  Corps Diplomatique

  CD

  Collection of Decisions of the European Commission on Human Rights

  CDA

  Christen Democratisch Appel

  CdC

  Cour de Cassation

  CdC

  Code de Commerce

  CdD

  Chambre des Députés (Luxemburg)

  CDE

  Cahiers de droit Européen

  CdIC of Cd'IC

  Code d'Instruction Criminelle

  CDIU

  Centrale Dienst voor In- en Uitvoer

  CdK

  commissaris van de Koningin

  CdO

  Code de Obligation

  CDPK

  Croniques de droit Public / Publiekrechtelijke kronieken

  CDPP

  Code de procédure Pénale

  CDW

  Communautair Douanewetboek

  CDWO

  Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling (MvJ)

  CE

  Committee of Experts of the International Labour Organization

  CE

  Conseil d'Etat

  C.E.

  Council of Europe

  CEC

  Commission of the European Communities

  CECP

  Comité Européen pour les Problémes Criminels

  CECUA

  Confederation of European Computer User Associations

  CEDH série A

  Publications de la Cour Européenne des droits de l'homme: Arrêts et décicions, Greffe de la Cour

  CEDH série B

  Publications de la Cour Européenne des droits de l'homme: Mémoires, Plaidoiries et Documents, Greffe de la Cour

  CELEX

  Communitatis European Lex (Databank EG-wetgeving

  CELP

  Convention Européenne relative au lieu de paiement des obligations

  CEME

  Convention Européenne relative aux obligations en monnaie étrangère

  CEMT

  Europese Conferentie van Ministers van Verkeer

  CEN

  Comité Européen de Normalisation

  CENELEC

  Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

  CERCLA

  Comprehensive Environmental Response and Liability Act

  CEP

  Centraal Economisch Planbureau

  CEPINA

  Belgisch Centrum voor Studie en Praktijk van Nationale- en Internationale Arbitrage

  C&FP

  Comptabilité et fiscalité pratiques

  CERD

  Convention on the Elimination of all forms of Radial Discrimination

  cert.

  certificaat

  CEVNI

  Code Européen des voies de navigation intérieure

  c.ex.

  cum expensis (met kosten)

  C.F. of c.& f.

  Cost and freight (Onkosten en vracht zijn voor rekening verkopers)

  cf.

  confer (vergelijk)

  cfk's

  chloorfluorkoolwaterstoffen

  cfm

  conform (in gelijke zin)

  CG

  Centrale Grondkamer

  CG

  Consultative Group

  CG Nieuwsbrief

  Corporate Governance

  CGB

  Commissie gelijke behandeling

  CGBO

  Commissie gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de burgerlijke openbare dienst

  CGCV

  Commissie Gemeentelijke Compatibiliteitsvoorschriften

  CGDI

  Conditions Génerales pour les Démenagements Internationaux

  CGOA

  Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken

  Ch

  Law Reports, Chancery Division (Gbr)

  Ch. of Ch.(civ./scc./mixte)

  Chambre of Chambres (civil, social of mixte)

  Ch.

  Chancery, English Cases

  Ch.

  Chapter

  C.H.A.

  Centrale van Hogere Ambtenaren

  Ch.App

  Chancery Division, Appeal Case (Law Reports)

  CH CRISP

  Courrier hebdomadaire du CRISP

  ChD

  Chancery Division

  CHR

  Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst

  Chr D S

  Chroniques de droit social

  Chron.

  chronique

  Ci

  Curie

  CIBRA

  Commissie Inning, beheer en Repartitie Auteursrechtgelden

  CID

  Criminele Informatiedienst

  CIE

  Criminele Inlichtingen Eenheid

  Cie.

  Commissie

  CIEC

  Commission internationale de l'état Civil

  CIER

  Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht

  Cie. Verz.schr.

  Commissie voor Verzoekschriften

  C.I.F. of c.i.f.

  Cost Insurance Freight (Onkosten, vracht en Assurantie zijn voor rekening verkopers)

  c.i.f.i.c.

  cost, insurance, freight, interest, commission

  CIM

  Coördinatiecommissie Internationale Milieu-aangelegenheden

  CIM

  Convention Internationale concernant le transport des Marchandises par chemins de fer 1961

  CIM

  Régles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (Uniforme regelen betreffende de overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van goederen)

  CIMK

  Centraal Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf

  CIOT

  Centraal Informatiepunt Onderzoek & Telecommunicatie

  Cir.

  Circuit Court of Appeals

  circ.

  circulaire

  Circ.Z.

  Circulaire voor de zeemacht

  CICAC

  Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs

  CISG

  United Nations Convention on the International Sale of Goods (Weens Koopverdrag)

  cit.

  citato (als aangehaald)

  cit.loc.

  citato loco (op aangehaalde plaats)

  CITEJA

  Comité International Technique d'Experts Juridiques Aériens

  CITES

  Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna

  CITO

  Centraal Instituut voor toetsontwikkeling

  CIV

  Convention Internationale concernant le transport des Voyageurs et des bagages par chemin de fer 1961

  Civ.

  Cour de Cassation Chambre civile

  CJ

  Chief Justice

  CJ

  Cahier van de Jurist / cahier du juriste

  CJIB

  Centraal Justitieel Incasso Bureau

  CJJA

  Civil Jurisdiction and Judgements Act

  CJV

  Calvinistische Juristen Vereniging

  CJW

  Cursussen jeugdige werklozen

  c.l.

  cum laude (met lof)

  Cl et B

  Jurisprudence des tribunaux. recueil critique et doctrinal fondé par Cloet et Bonjaen

  CLC

  Centrale landinrichtingscommissie

  Cler

  clericatus

  CLIM

  Centraal Landelijk Informatiepunt Milieudelicten

  CLJ

  Cambridge Law Journal

  CLJ

  Consumer Law Journal

  CLN

  Convention relative à la Limitation de la responsabilité des propriétaires de bateaux de Navigation Intérieure 1973

  CLNI

  Convention sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure

  CLR

  Commonwealth Law Reports

  Clunet

  journal de droit international. Clunet

  CLY

  Current Law Yearbook

  CM

  Committee of Ministers of the Council of Europe

  CMB

  Christelijke Middenstandsbond

  CMI

  Comité Maritime International

  CMLR(ev)

  Common Market Law Review of Reports

  CMR

  Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route 1956

  Cmt.

  Centraal Medisch Tuchtcollege

  c.n.

  cum notis (met aantekeningen)

  CND

  Committee on Narcotic Drugs

  CNV

  Christelijk Nationaal Vakverbond

  CO

  Code Fédéral des Obligations

  Co.

  Compagnon/Corporation

  COA

  Contactcentrum Onderwijs Arbeid

  COA

  Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

  Cob

  Commissie onderwijs-bedrijfsleven

  CoCo

  Concentratiecontrole (Nederlandse Mededingingsautoriteit)

  COCOM

  Consultative Group and coordinating committee for multilateral export controls

  Cod

  Codex

  c.o.d.

  cash on delivery

  COG

  Centraal Ontvangkantoor der Gerechten

  Cognoss.v.

  Cognossementsverdrag (Brussel)

  COGSA

  Carriage of Goods by Sea Act

  COJ

  Code de l'organisation judiciaire

  Coll. v. B.

  College van beroep voor het bedrijfsleven

  Colp.w.

  Colportagewet

  COM

  Centraal Orgaan voor de Bouw van de Middenstandsbedrijfspanden

  COM

  Documenten Europese Commissie

  COM

  Commissie van de Europese Gemeenschappen

  COM

  Conclusie van het Openbaar Ministerie

  Combidoc

  Combined Transport document

  Com. Cas.

  Commercial Cases

  COMGE

  Nederlandse Vereniging van Computergebruikers

  Comm.

  commentaire

  Common Mkt L. Rev

  Common Market Law Review

  COMPAS

  Communicatiesysteem Openbaar Ministerie - Parket Administratiesysteem

  Comp Law

  Computers and Law

  Comp Law Sec

  Computers Law and Security report

  Compt.w.

  Comptabiliteitswet

  Comunita Intern

  Comunità Internazionale

  Com. v.desk

  Comité van deskundigen bestaande uit onafhankelijke experts

  Com.v.Min.

  Commissie van Ministers van Europa

  Concl.

  conclusie

  conf.

  confer, conferatur (men vergelijke)

  Confl.w.

  Wet conflictenrecht inzake ontbinding huwelijk en scheiding van tafel en bed

  Confl.w.huwbetr.

  Wet conflictenrecht huwelijksbetrekkingen

  Con M

  Consilio Manuque. Belgisch tijdschrift voor lichamelijke schade en gerechtelijke geneeskunde

  Cons Eur Comm Pr

  Conseil de l'Europe, communiqué de presse

  Cons Eur Rec Rés

  Conseil de l'Europe, recueil des résolutions

  cons.

  considerans

  CNV

  Christelijk Nationaal Vakverbond

  COO

  Computer Ondersteunend Onderwijs

  Coöp. ver.

  Coöperatieve vereniging

  ©

  copyright

  COPAC

  Community Patents Appeal Court

  COR

  Centrale Ondernemingsraad

  Corr.Bl.

  Correspondentieblad van de Broederschap der Notarissen in Nederland

  COSBO

  Centraal Orgaan Samenwerkende Ouderenbonden

  COSSO

  Vereniging voor Computer Service- en Softwarebureaus (Branchevereniging voor informatietechnologie)

  COSZ

  Centrum voor onderzoek van de Sociale Zekerheid

  COT

  Crisis Onderzoeksteam

  COTG

  Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg

  COTIF

  Convention relative au contrat de transport internationaux ferroviaires

  Cour de Cass.

  Cour de Cassation (Frans)

  Cour fisc

  le courier fiscal

  Cour immo

  courier de l'immobilier. questions-responses

  Cour Inf

  courrier mensuel d'information

  Cour inf Ordre exp comp

  Courier Comptables brevetés de Belgique

  COVO

  Concentratieverordening

  COVOG

  Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag

  COW

  Centrale Opvang Woningen

  c.p.

  constitutum possessorium, leveringsvorm waarbij de vervreemder de zaak als houder voor de verkrijger onder zich houdt

  CPA

  Wet op de Centrale Persoonsadministratie

  CP (B)

  Code Pénal (België)

  CPB

  Centraal Planbureau

  CPC

  Code de procédure civile

  CPR

  Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen

  CPr

  Code de procédure civile (Français)

  C.Pr.Civ.

  Code de Procedure Civile

  CPSV

  Centrale Politie Surveillance Commissie

  c.q.

  casu quo (respectievelijk)

  CPT

  European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrating treatment or punishment

  CR

  Computerrecht: tijdschrift voor informatica en recht

  CRI

  Centrale Recherche Informatiedienst

  Cridon.

  Centre de Recherches, d'Information et de Documentation Notariales te Lyon

  CRIEM

  Criminaliteit in relatie tot Etnische Minderheden

  Crim

  chambre criminelle

  CrL

  Criminal Law Reporter

  CRM

  Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk

  CRMH

  Centrale Raad voor Milieuhygiëne (verder als Raad voor het Milieubeheer)

  CRS

  Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing

  CRTD

  Convention sur la Responsabilité civile pour les dommages causés au cours de Transport de marchandises Dangereuses par route, rail et bateaux de navigation intérieure

  CRV

  Centraal Register Vreemdelingen

  CRV

  Centrale Raad voor de Volksgezondheid

  CRvB

  Centrale Raad van Beroep

  CRvdW

  Conclusies Rechtspraak van de Week

  CRvS

  Centrale Raad voor Strafrechttoepassing

  Cs

  Calculatieschema voor advocatendeclaraties

  c.s.

  cum suis (met de zijnen)

  CSL

  Coördinatie Sociale Verzekering en Loonbelasting

  CSO

  Centraal Systeembeheer Organisatie

  CSP

  Country Strategy Paper

  c.s.q.n.

  conditio sine qua non (voorwaarde zonder welke niet, noodzakelijke voorwaarde)

  CSV

  Coördinatiewet Sociale Verzekering

  CSWV

  Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond

  CTC

  Communities that Care

  CT Document

  Combined Transport Document

  CTO

  Combined Transport Operator

  CTR

  Centraal Testamenten Register

  CTSV

  College van Toezicht Sociale Verzekeringen

  CTW

  Commissie Toetsing Wetgevingsprojecten

  CUE

  Computer Users of Europe

  cur.

  curator

  Cur. Crt.

  Curaçaosche Courant

  curs.

  cursivering

  CULT

  Current legal theory

  CV

  Coöperatieve vereniging

  CV

  commanditaire vennootschap

  CV of Cv

  Comptabiliteitsvoorschriften

  C.V.

  Chronologische Verzameling, Luttenberg's

  c.v.a.

  certificaat van aandeel

  CvB

  College van Beroep

  cvb

  college van bestuur

  CvBB

  College van Beroep voor het bedrijfsleven

  Cvbs of Vvbf

  College van beroep voor de studiefinanciering

  CvG

  Conventie van Genève

  CvI

  Commentaar van indieners op het advies van de Raad van State

  CvM

  Comité van Ministers

  CVN

  Convention internationale relative au contrat de transport international de voyageurs et de bagages en Navigation interieure

  CVO

  College van overleg van de gezamelijke banken

  c.v.o.

  certificaat van obligatie

  CVR

  Convention relative au contrat de transport international de Voyageurs et de bagages par Route

  CvR

  Conventie van Rome

  CVSE

  Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa

  CvT

  Commissie van Toezicht

  CvTK

  College van Toezicht op de Kansspelen

  CVV

  Commissie Vervoersvergunningen

  CVV

  Centrum voor vakopleiding voor volwassenen

  CvV

  Commissie van Voorbereiding Tweede Kamer

  CW

  Comptabiliteitswet

  CW

  Consulaire Wet

  CWRB

  Centrale Werkgevers Risico-Bank

  CwSV

  Coördinatiewet Sociale Verzekering

  CvZ

  College voor Zorgverzekeringen ziekenhuisvoorzieningen

  CV

  Coöperatieve vereniging

 • D

  Digesten

  D.

  Recueil Dalloz

  D.

  Digesta

  DA

  Droit d'auteur

  DA

  Douane en Accijnzen

  D.A.

  Daloz analytique

  DAD

  Departementale Accountantsdienst

  DAJS

  Directie Algemene Justitiële Strategie

  DAOR

  Le droit des affaires / het ondernemingsrecht

  DAR

  Deutches Autorecht

  dat.

  datum of daterend

  d.a.v.

  daaraanvolgend

  DB

  dagelijks bestuur

  DB

  Douanebesluit

  DB

  Der Betrieb

  DBA

  Districtsbureau voor de Arbeidsvoorziening

  dB

  Decibel

  DBesch.

  Dienstplichtbeschikking

  DBesl.

  Dienstplichtbesluit

  DBH

  Districtsbureauhouder

  DBL

  Dienst Beheer Landbouwgronden

  dbms

  databank management systeem

  DBOB

  Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning Bestuursdepartement

  DBV

  Dienst Beveiligd Vervoer

  DBZ

  Directie Bestuurszaken

  DC

  Dienstencommissie

  DC

  District Court (Amerika)

  D.C.

  Dalloz critique

  d.c.

  da capo (herhaling)

  DCA

  Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden

  DCCR

  Droit de la consommation / consumentenrecht

  DCIM

  Directie Coördinatiebeleid Minderheden

  DCRM

  Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond

  DD of DenD

  Delict en Delikwent, tijdschrift voor Strafrecht

  d.d.

  de dato

  DdA

  Le Droit d'Auteur

  DDP

  Delivered Duty Paid

  d.d.p.

  détournement de pouvoir

  DDU

  Delivered Duty Unpaid

  DEA

  Drugs Enforcement Agency

  De Advoc(aat)

  De Advocaat(-omnia fraterne)

  DEF

  Defensie

  def.

  definitieve tekst

  def. Bp

  Definitieve tekst Besluit personenvervoer

  Défrenois

  répertoire du notariat Defrénois

  DEC

  Dierenexperimentencommissie

  Decl

  Déclaration

  De NV

  De Naamloze Vennootschap (opgegaan in Ondernemingsrecht)

  Dep.opv.

  Rubriek Departementale opvattingen. (gepubl. in de NV)

  Dep.Rtl.

  Departementale Richtlijnen voor het beoordelen van oprichtingen en statuutwijzigingen van NV's en BV's

  Derg.

  dergelijke

  D&R

  Decisions and Reports (of the European Commission of Human Rights

  DES

  Diëthylstilbestrol

  d.e.t.

  daarentegen

  Det.mag.

  Detailhandelsmagazine

  Deurw.regl.

  Deurwaardenreglement

  dez.

  dezelfde

  DFEZ

  Directie Financieel-Economische Zaken

  DFÜ

  Datenfernübertragung

  DG

  Directoraat-Generaal

  D.-G.

  Directeur-Generaal

  DGIAV

  Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

  dgl.

  dergelijke

  DGM

  Directoraat-Generaal Milieubeheer

  DGMP

  directoraat-generaal management en personeelsbeleid

  DGO

  Decentraal georganiseerd overleg

  DGO

  Directeur Gerechtelijke Ondersteuning

  DGOOV

  Directoraat-Generaal Openbare Orde en Veiligheid (Binnenlandse Zaken)

  DGPJS

  Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

  DGPV

  Dienst Geneeskundige Verzorging Politie

  DGR

  Directoraat-Generaal Rechtspleging (MvJ)

  DGRh

  Directoraat-Generaal Rechtshandhaving

  Dgr

  Deltaplan grote rivieren

  DGSM

  Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritime Zaken

  DG Vgz

  Directoraat Generaal van de Volksgezondheid

  DGVW-2000

  Directoraat-Generaal Rechtshandhaving (project DG Vreemdelingenwet 2000)

  DGW

  Diergeneesmiddelenwet

  DGWRR

  Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtshandhaving en Rechtspleging

  DH

  Directie Handhaving

  DH of D.H.

  Recueil Hebdomadaire Dalloz

  dhr.

  de heer

  d.h.z.

  doe het zelf

  DI

  Directie Automatisering

  d.i.

  dit is

  DIA

  Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen

  DIA

  Deregulering Inkomensvorming en Arbeidsmarkt

  Dict comm

  Dictionaire communal

  DIN

  Deutsche Industrie Norm

  Directeur

  Directeur en Personeel. Nieuwsbrief voor bedrijfsleiders

  DISAD

  Direct Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden en Drugsbeleid

  disc

  disconto

  disp.

  dispositie

  diss.

  dissertatie

  DIS/WFM

  Documentaire Informatiesystemen / Workflowmanagement

  DIT

  Droit de l'informatique et des télecoms

  div.

  dividend

  div.

  diversen

  DIV of Div.bel.

  Wet op de dividendbelasting

  Divosa

  Vereniging van directeuren van Overheidsorganen voor Sociale arbeid

  DJ / D.J.

  Data Juridica

  DJ

  Deutsche Justiz

  D.j.

  Dallos jurisprudence

  DJC

  Directie Jeugd en Criminaliteitspreventie

  D Jeugdb

  Dienst voor Jeugdbescherming

  DJI

  Dienst Justitiële Inlichtingen

  DJI

  Documents juridiques internationaux

  D.L.R.

  Dominion Law Reports (Canada)

  DM

  Direct Marketing

  d.m.

  deze maand

  DMF

  Droit Maritime Français

  DMIN

  Direct Marketing Instituut Nederland

  DMSA

  Nederlandse Associatie voor Direct Marketing

  DNB

  De Nederlandse Bank nv

  DNMF

  Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer

  Dnotz.

  Deutsche Notar-Zeitschrift

  DO

  Delivery Order

  do

  dito

  Dob

  Directie Opsporingsbeleid

  Doc EUR

  Documentation Européenne

  Doc. Hist.

  Documentary History of the Uniform Law for International Sales

  Doc Jeugdbesch

  Documentatie jeugdbescherming / documentation en matière de protection jeunesse

  Doc jur B

  Doctrine juridique Belge

  Doc. PA

  Documents of the Parliamentary Assembly

  Doctr.

  Doctrine (Gazette du Palais)

  DOR

  Departementale Ondernemingsraad

  DOR

  Dienst Openluchtrecreatie

  d.o.v.

  daaropvolgend

  DÖV

  Offentliche verwaltung

  DP

  Directeur Personeel

  DP

  Dienst Persoonsbeveiliging

  DP

  Dalloz Périodique

  DPJ&R

  Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering

  dpl.

  Dienstplichtige

  Dpl.besl.

  Dienstplichtbesluit

  Dpl.wet

  Dienstplichtwet

  DP& O

  Directie Personeel & Organisatie

  DR

  European Commission of Human rights. Decisions and Reports

  DR

  Deurwaardersreglement

  Dr.

  Doctor

  DRG

  Diagnose Relatie Groep

  DRiZ

  Deutsche Richterzeitung

  DRJB

  Directie Rechtsbijstand en Juridische Beroepen

  Dr Inform

  Droit de l'informatique

  dr.mr.

  doctor in de rechten

  Dr prat comm intr

  Droit et pratique du commerce international

  Dr Informat

  Droit de l'informatique et des télécoms

  DRiZ

  Deutsche richterzeitung

  Droit et Société

  Droit et société, revue internationale de theorie du droit et de social juridique

  Droit Rev Fr

  Droits: revue Française de théorie juridique

  DROM

  Deregulering Milieu en Ruimtelijke Ordening

  Dr QM

  Droit en quart monde

  DSR

  Directie Strategie Rechtspleging

  DSRS

  Directie Sancties, Reclassering en Slachtofferzorg

  DStR

  Deutsch steuerrecht

  DR Wiss

  Deutsche Rechtswissenschaft

  DSTZ

  Deutsche steuer-Zeitung

  DSW

  Dienst Sociale Werkvoorziening

  Dsw

  Destructiewet

  DTOP

  Dienst Technische Ondersteuning Politie

  DTP

  zie Wet DTP

  dtp.

  daar ter plaatse

  DtZ

  Deutsch-Deutsch rechtszeitschrift

  DV

  Directie voorlichting

  DVA

  Drugsvrije afdeling

  DVB

  Directie Vreemdelingenbeleid

  DVBL

  Deutsches verwaltungsblatt

  DVG

  Dagverblijf voor gehandicapten

  DVO

  Dagverblijf voor ouderen

  DW

  Douanewet

  DW

  Dienstplichtwet

  DW

  Distributiewet

  DW

  Deltawet

  Dw

  Databankenwet

  DW

  Directie Wetgeving

  DWGR

  Deltawet Grote Rivieren

  Dw.Regl

  Deurwaardersreglement

  d.w.z.

  dat wil zeggen

  dzz

  dezerzijds

 • e.

  ergo (dus)

  EA

  Europese Acte

  E.A.

  Edelachtbaar

  e.a.

  en anderen

  EAAA

  European Association of Advertising Agencies

  EASA

  European Advertising Standards Alliance

  EAT

  European Advertising Tripartite

  EB

  Echtscheidingsbulletin

  EBI

  Extra Beveiligde Inrichting

  E.B. tek.mod.

  Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen

  EBU

  Europese BetalingsUnie

  EBU

  European Broadcasting Union

  EC

  European Community

  e.c.

  exempli causa (bijvoorbeeld)

  E.C.A.

  Economic Co-operation Administration

  ECAC

  European Civil Aviation Conference

  ECB

  Europese Centrale Bank

  ECCP

  European Committee on Crime Problems

  ECD

  Economische Controledienst

  ECE

  Economische Commissie voor Europa

  ECG

  Energie Coördinatie Groep

  ECHR

  European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms

  ECHRA

  Publication of the European Court of Human Rights judgements and decisions

  ECIS

  European Committee for Interoperable Systems

  ECLR

  European Competition Law Review

  ECN

  Energie Centrum Nederland

  ECOSOC

  Economisch en Sociaal Comité (Economic and Sociol Council)

  Ecosocul

  Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVECS)

  Ec.Pol.r.

  Economische Politierechter

  ECR

  European Court Reports

  ECRE

  European Consultation on Refugees and Exiles

  ECRM

  Europese Commissie voor de Rechten van de Mens

  ECU

  European Currency Unit

  ECW

  Evaluatiecommissie WABM/WM

  ed.

  editor (redacteur)

  ed.

  edition

  e.d.

  en dergelijke

  EDE

  Europol Drugseenheid

  EDI of edi

  Electronic Data Interchange

  EDICC

  Electronic Data Interchange Council of Canada

  EDIFACT

  Electronic Data Interchange For Administration Commerce and Transport

  EDO

  Emancipatie en Deeltijdarbeid

  EDU

  Europol Drugs Unit

  EDV

  Electronische Datenverarbeitung

  ECLJ

  European Consumer Law Journal

  Ec Tax

  Ec Tax review

  Echos log

  Les echos du logement

  e.e.

  errore excepto (behoudens vergissingen)

  e.e.a.

  een en ander

  Eenv.wet intern.koop

  Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken

  Eenv. wet totstandk intern.koop

  Eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken

  E&O.E.

  Errors and Ommissions Exepted (fouten en weglatingen voorbehouden)

  E & R

  Entertainment & Recht

  EEG of E.E.G.

  Europese Economische Gemeenschap

  EEG-exec.verdrag

  EEU-executieverdrag

  EEG-Verdrag

  Verdrag tot oprichting van de EEG

  EEG Verd.V.

  EEG Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst

  EER

  Europese Economische Ruimte

  EESV

  Europees Economisch Samenwerkingsverband

  EEV

  EEG-Verbintenissenverdrag

  EEX

  EEG-Executieverdrag

  EEX

  EEG-Verdrag betreffende de rechterlijke be­voegdheden en de tenuitvoerlegging van beslissin­gen in burgerlijke en handelszaken

  EEX San S.

  Europees Executieverdrag (Donostia-San Sebastian)

  EEX-Vo

  Verordeningen (EG) betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke- en handelszaken

  EFA Rev. of EFA

  European Foreign Affairs Review

  EFF

  European Franchise Federation

  EFF

  Electronic Frontier Foundation

  EFMS

  Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking

  EFSL

  European Financial Services Law

  EFTA

  European Free Trade Association

  EG

  Europese Gemeenschappen

  EG

  Estates Gazette

  e.g.

  exempli gratia (bijvoorbeeld)

  EGA

  Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

  E.G.A.

  Edelgrootachtbaar

  EGBGB

  Einfürungsgezets zum Bürgerlichen gezetsbuch

  EGKS

  Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

  EGTUL

  Verdrag tussen Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen inzake de tenuitvoerlegging van de buitenlandse strafvonnissen

  EG Rtl.

  Richtlijn van de Raad van de EG inzake het vennootschapsrecht

  EG VPB

  Richtlijn van de Raad van de EG inzake de vennootschapsbelasting

  E.H.A.

  Edelhoogachtbaar

  EHG

  Eisenbahnhaftplichtgesetz

  EHJ

  Europees Hof van Justitie

  EHLA

  Europees handvest inzake lokale autonomie

  EHLASS

  Europees uitwisselingsysteem voor ongevallen in de privésfeer

  EHRM

  Europees Hof voor de rechten van de mens

  EHRR

  European Human Rights Reports

  EHS

  Ecologische Hoofdstructuur

  EIB

  Europese Inversteringsbank

  e.i.

  enkelvoudige interest

  EIB

  Europese Inversteringsbank

  EIB

  Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid

  eig.

  eigenlijk

  EIM

  Economisch Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf

  EIM

  EIN-Mededelingen

  Eindverslag I

  Eindverslag van de bijzondere commissie voor de herziening van het Burgerlijk Wetboek uit de Eerste Kamer

  EIPR

  European intellectual property review

  EIS

  Environmetal Impact Statement

  EiS

  Entscheidungen in Strafsachen

  EJ

  Echtscheidingsjournal

  EJCCL

  European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice

  EJCP

  European Journal on Criminal Policy

  EJIL

  European Journal of International Law

  EJN

  Europees Justitieel Netwerk

  enz.

  enzovoort

  EJHL

  European Journal of Health Law

  EJIL

  European Journal of International Law

  EJCP

  European Journal on Criminal Policy

  EK

  Eerste Kamer der Staten-Generaal

  EK

  Enkelvoudige Kamer (rechtbank)

  ELR

  Environmental Law Reporter

  ELR

  European Law Review

  ELRev

  European Law Review

  ELRO

  Elektronisch Loket Rechtelijke Organisatie

  e.m.a.

  en meerdere anderen

  EMAS

  Europees Milieubeheer- en milieu-auditiesysteem

  enmb.

  embargo

  EMF

  Europees Monetair Fonds

  EMI

  Europees Monetair Instituut

  EMM

  Extramurale modaliteit

  EMO

  Europese Monetaire Overeenkomst

  Employeur

  La lettre d'information pour l'employeur

  EMS

  Europees Monetair Stelsel

  EMU

  Europese Economische en Monetaire Unie

  e.n.a.c.

  Exepio non adimpleti contractus (Verweer van niet vervuld contract)

  Eng. UV

  Uitleveringsverdrag Nederland-England

  Entr et homme

  l'entreprice et l'homme

  Ent.LR

  Entertainment Law Review

  Env et gestion

  environment et gestion

  Environnement

  La revue Européenne de l'environnnement

  enz.

  enzovoort

  e.o.

  ex officio (ambtshalve)

  EOB

  Europees Octrooibureau

  EOD

  Explosieven Opruimingsdienst

  EOE

  European Options Exchange (Europese Optiebeurs)

  EOF

  Europees Ontwikkelingsfonds

  EOGLF

  Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw

  EOo

  Europese Octrooiorganisatie

  EOR

  Europese Ondernemingsraad

  EOV

  Europees Octrooiverdrag

  EOV

  Europees Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomsten

  EP

  Europees Parlement

  EPA

  Europäisches Patentamt (EOB)

  EPA

  Environmental Protection Agency

  EPL

  European Public Law

  EPLF

  Ertrean People's Liberation Front

  EPC

  European Patent Convention (EOV)

  EPO

  European Patent Office (EOB)

  E.Pol.R of EPR

  Economische Politierechter

  EPS

  Europese Politieke Samenwerking

  EPU

  Europese Politieke Unie

  ER

  Europese Regels

  ER

  Emancipatieraad

  ER

  English Reports

  ERE

  Europese rekeneenheid

  E/Res

  Resolutie van de ECOSOC

  ERH

  Expertisecentrum Rechtshandhaving

  ERNA

  Eilanden Regeling Nederlandse Antillen

  ERPL

  European Review of Private Law

  ERS

  Europese Richtlijn Softwarebescherming

  ERV

  Europees Verdrag aangaande wederzijdse Rechtshulp in strafzaken

  ESB

  Economisch Statistische Berichten

  ESB

  Europese Statistische Berichten

  ESC

  Economisch en Sociaal Comité der Europese Gemeenschappen

  ESC

  European Shippers Council

  ESCB

  Europees Stelsel van Centrale Banken

  ESF

  Europees Sociaal Fonds

  ESH

  Europees Sociaal Handvest

  ESOCUL

  Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten

  ERSA of E.S.R.A.

  Economische en Sociale Raad van Advies

  EST

  Economisch en Sociaal Tijdschrift

  ET

  Elektronisch Toezicht

  ET

  European taxation: a monthly journal on tax law of European countries

  ETA

  Estimated time of arrival

  et al.

  et alii (en anderen)

  ETC

  Eigen Taal en Cultuur

  etc.

  et cetera

  ETL

  European Transport Law

  ETS

  European Treaty Series

  ETSI

  Europees Telecommunicatie Standaardisatie Instituut

  etq.

  et tutti quanti (enzovoorts)

  et seq.

  et sequentia (en hetgeen volgt)

  ETV

  Europees Verdrag tot bestrijding van Terrorisme

  ETV

  Europees Verdrag inzake het toezicht op voorwaardelijk veroordeelden en voorwaardelijk in vrijheidgestelden

  EU

  Europese Unie

  Eu GH

  Europäisches Gerichtshof (Hof van Justitie van de EG)

  EU GRU

  Europaische Grundrechte Zeitung

  Eu GRZ

  Europaïsche zeitschrift

  EUR

  Erasmus Universiteit Rotterdam

  Euratom

  Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

  EurDoc

  Europese Documentatie

  Euro Compet L Rev

  European Competition Law Review

  EuroPubL

  European Public Law

  Eurostat

  Europees Statistisch Bureau

  Euro Tax

  European taxation

  EUR.T.S.

  European Treaty Series

  Eur.Verd.overdracht strafv.

  Europees Verdrag betreffende de overdracht van strafvervolging

  EurVervoerr

  Europees vervoerrecht / droit Européen des transport /European transport Law

  EuZW

  Europäisches Zeitschrift für Wirtschaftsrecht

  EV

  Eindverslag

  EUV

  Verdrag betreffende de Europese Unie

  EUV

  Europees Verdrag inzake uitlevering

  EUZ

  Regeling Eenmalige Uitkering Zelfstandigen

  EV

  Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fudamentele vrijheden

  EV

  Eigetragener Verein

  EV I/II

  Eindverslag Eerste / Tweede Kamer

  ev.

  eventueel

  e.v.

  en volgende

  EVA

  Effecttoetsing voornemens alcoholwetgeving

  EVA

  Europese Vrijhandelsassociatie

  E.V.A.

  en vele anderen

  EVC

  Eenheidsvakcentrale

  EVB

  Editie Vakstudie Belastingwetgeving

  EVEX

  EEG/EVA-Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheden de tenuitvoerlegging van beslis­singen in burgerlijke en handelszaken

  EVFOH

  Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke vernederede behandelingen of bestraffingen

  EVIG

  Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonissen

  EVO

  EEG-Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst

  EVO

  Algemene Verladers en Eigen Vervoer Organisatie

  EVOG

  Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen

  EVOS

  Europees Verdrag inzake de overdracht van strafvervolging

  EVR

  Europees Vervoersrecht

  EV rechtsh.

  Europees Verdrag wederzijdse rechtshulp in strafzaken

  EVRM

  Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de mens en fundamentele vrijheden

  EVT

  Europees Verdrag inzake het toezicht op voorwaardelijk veroordeelden en in vrijheidgestelden

  evt.

  eventueel

  EV uitl.

  Europees Verdrag betreffende uitlevering

  EVV

  Europees Vestigingsverdrag

  EVVVVI

  Europees Verdrag inzake het toezicht op voorwaardelijk veroordeelden en in vrijheidgestelden

  EW

  Eenvormige Wet betreffende het internationaal privaatrecht

  EW

  Electriciteitswet

  e.w.

  en wel (namelijk)

  EWG

  Europäische Wirtschaftgemeinschaft

  EwiR

  Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht

  EX

  Extradiction (uitlevering)

  Ex

  Exchequer

  ex

  uit (op grond van)

  ex.

  exemplaar

  Exch

  Exchequer cases

  ExCom

  Executive Committee (Verenigde Naties / UNHCR)

  ExCrim

  Excerpta Criminologica

  Exec.

  Executive Document

  EZ

  Ministerie van Economische Zaken

 • F

  Faillissementswet

  f.

  folio (blad)

  F.2d

  Federal Report, second Series

  FA

  Financieel adviseur

  fa.

  firma

  FAA

  Federal Aviation Administration

  FAC

  Freedom of Association Committee of the International Labour Organization

  Faill.W

  Faillissementswet

  FamRZ

  Zeitschrift für das gesamte Familienrecht

  FAO

  Food and Agriculture Organization

  F.A.O.

  Food and Agriculture Organization

  FAOP

  Fonds Arbeidsongeschiktheidsverzekering Overheidspersoneel

  f.a.q.

  freight at quay (franco aan wal)

  FAR

  Financiële Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel

  FAR

  Federal Aviation Regulations

  f.a.s.

  free alongside ship (De verkoper neemt het transport voor zijn rekening tot de goederen langszij het schip zijn)

  fasc.

  Fascicule

  FATF

  Financial Action Task Force Moneylaundering

  Fatik

  Fatik, kontakt- en informatieblad voor gevangeniswezen en reclassering

  FBN

  Fiscale berichten voor het Notariaat

  FBS

  Formatiebudgetsysteem

  FBU

  Fundamentele Belgische Uitvoeringsbesluiten

  FBV

  Fundamentele Belgische Verdragen

  FBV

  Federatie van Bedrijfsverenigingen

  FBW

  Fundamentele Belgische Wetgeving

  FCL

  Full Container Load

  FCR

  Forward agents Certificate of Receipt

  FCT

  Forwarding agents Certificate of Transport

  FD

  Het Financieele Dagblad

  FDA

  Food and Drug Administration

  FDRO

  Facilitaire Dienst Rechterlijke Organisatie

  FED

  Fed Fiscaal Weekblad (losbladig)

  Fed.Case

  Federal Cases

  Federatie GZP

  Federatie van Nederlandse Handelaren in Granen, Zaden en Peulvruchten

  FEM

  Financieel Economische Magazine

  FENEX

  Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek

  Fenit

  Federatie van Nederlandse Informatietechnologie Brancheverenigingen

  FEZ

  Financieel Economische Zaken

  ff

  Folgende Seiten

  ffp's

  frequent flyer programs

  FFw

  Flora- en Faunawet

  fg.

  fungerend

  FGR 1975 of 2000

  Fusiegedragsregels 1975 of 2000

  f.i.b.

  free into bunker

  Fida

  Fiscaal up to Date

  FidBer

  fiduciaire berichten

  FIDIN

  Fabricanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen Nederland

  fig.

  figuur(lijk)

  FILO

  Wet Financiering Lagere Overheden

  Fin

  Financiën

  Fin.Verh.w.

  Financiële Verhoudingswet

  FIO

  Free In and Out

  FIOD

  Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst

  FIOM

  Federatie van instellingen voor ongehuwd moederschap

  FiscAct

  Fiscale actualiteit

  FiscKoer

  de Fiscale Koerier

  FiscMon

  Fiscale Monografieën

  FiscPrat

  La fiscalité en pratique

  FiscW

  Fiscale wenken

  FJF

  Fiscale Jurisprudentie / jurisprudence fiscale

  FJR

  Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht

  fl.

  florijn

  FLO

  Functioneel Leeftijdsontslag

  FM

  Facilities Management

  FMO

  Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden NV

  FNV

  Federatie Nederlandse Vakbeweging

  FO

  Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht

  F.O.B. of f.o.b.

  Free on Board (als FAS, overslag in schip door de verkoper betaald)

  FOBA

  Forensische Observatie- en Begeleidingsafdeling

  FOI

  Frontoffice Inburgering

  FOR

  Fiscale ouderedagsreserve

  f.o.r.

  free on rail (als F.O.B. kosten tot in spoorwagen voor kosten verkoper)

  Form

  Formulier

  Foro. It.

  Foro Italiano

  f.o.s.

  free overside ship (kosten overlading inbegrepen)

  F.O.T.

  Free On Truck Als F.O.B. (nu per vrachtauto)

  FR

  Tijdschrift voor financieel recht

  FR

  Fiscale Rechtspraak

  FR

  Fondsenreglement

  f.r. of fr.

  franco

  F.R.D.of FRD

  Federal Rules Decisions

  FRE

  Formatierekeneenheid

  FRechtsp

  Fundamentele Rechtspraak / Jurisprudence fondamentale

  FS

  Festschrift für

  FS

  Fiscaal Signaal

  F.Supp of F.Suppl.

  Federal Supplement

  Fta

  Financiële Termijnmarkt Amsterdam

  Fte

  Fulltime equivalent

  FUN

  Financiering uitvoering NMP

  FUSW

  Fusiewet

  FVW

  Financiele-verhoudingswet

  Fw of FW

  Faillissementswet

  Fwbl

  Fiscaal weekblad

 • G

  Grondwet

  G.

  Gemeentestem

  GA

  Goltdammer's Archiv für Strafrecht

  g.a.

  gedeeltelijke aansprakelijkheid

  g.a.

  gewijzigde aansprakelijkheid

  GAAP

  Generally Accepted Accounting Principles

  GAB

  Gewestelijk arbeidsbureau

  GAB

  General-Arrangements to Borrow

  GAK

  Gemeenschappelijk Administratiekantoor

  GATT

  General Agreement on Tariffs and Trade

  g.a.v.

  gaarne antwoord verwacht

  g.a.w.v.

  gunstig antwoord wordt verwacht

  Gaz Pal

  Gazette du Palais

  GB

  Wet op de Grondbelasting

  Gb

  Gouvernementsblad

  GBA

  Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

  GBKN

  Grootschalige basiskaart van Nederland

  GBMV

  Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen

  GBO

  Gemeenschappelijke Beheerorganisatie

  GBO

  Geneeskundige behandelingsovereenkomst

  GBOD

  Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in de burgerlijke openbare dienst

  GBR

  Verordening houdende Gedrag- en Beroepsregels Registeraccountants

  GBR

  Gedrags- en Beroepsregels Registeraccountants

  GBVB

  Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

  GC

  Gemeenschappelijk Commentaar

  GC

  Govermental Committee

  Gc

  Grensbewakingscirculaire

  GCB

  Geschillencommissie Bankzaken

  GCP

  Geschillencommissie Bankzaken Postbank

  GCV

  Gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften

  GCV

  Besluit gemeenschappelijke comptabiliteitsvoorschriften

  GD

  Gerechtelijke Diensten

  GD

  Gewoon dienstplichtige

  GDT

  Gemeenschappelijk douanetarief

  GDW

  De Gerechtsdeurwaarder

  GEA

  Gerecht van Eerste aanleg van de EG

  geb.

  gebonden

  Gebr. of Gebrs.

  Gebroeders

  ged.

  gedaagde

  gedipl.

  gediplomeerd

  Ged.St.

  Gedeputeerde Staten

  Gedr.St.

  Gedrukte Stukken

  Geh.

  gehuwd

  Gem.Comm

  Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen

  Gem. en Prov.

  Gemeente en Provincie

  Gem.Hof NA.Ar

  Gemeenschappelijk Hof van Justitie vande Nederlandse Antillen en Aruba

  Gem. MvT

  Gemeenschappelijke Memorie van Toelichting

  GemOR

  Gemeenschappelijke Ondernemingsraad

  Gem.stem of Gem.st.

  De Gemeentestem

  gem.wet, Gem.wet of Gem.w.

  gemeentewet (oud), Gemeentewet

  geopp.

  geopposeerd

  Ger.deurw

  Gerechtsdeurwaarder

  Ger. EG

  Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen

  gerekw.

  gerekwesteerde

  gereq.

  gerequireerd

  Ger.W.

  Gerechtelijk Wetboek

  Germ Yrbk Intl L

  German Yearbook of International Law

  gesch.

  gescheiden

  get.

  getekend

  get.

  getuige

  getr.

  getreden

  Gev.M of Gev.maatr.

  Gevangenismaatregel

  gew.

  gewijzigd

  gew.erecode

  Europese Erecode inzake Franchising

  GF

  Geschillencommissie Fusiegedragsregels

  gft

  groente-, fruit- en tuinafval

  GG

  Grundgesetz

  G.G.D.

  Gemeentelijke Geneeskundige Dienst

  GG en GD

  Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst

  GGZ

  Geestelijke Gezondheidszorg

  GHV

  Grote handelsvaart

  Gib

  Gemeenschappelijk instituut van bedrijfsverenigingen

  GIDS

  Geselecteerde informatie doorstromingssysteem

  Gids PM

  Gids voor Personeelsmanagement

  Gir.eff.verk.

  Wet giraal effectenverkeer

  GIS

  Gezinsvoogdij-Informatie Systeem

  GIV

  Geïnvesteerd Vermogen

  GIW

  Stichting Garantie-Instituut Woningbouw

  Gk.

  Grondkamer

  GKB

  Gemeentelijke Kredietbank

  GkG

  Gerichtskostengezetz

  GKvB

  Grote Kamer van Beroep

  GL of G-Lab

  Gerechtelijk Laboratorium

  gle

  grote landschapseenheid

  GM

  Gevangenismaatregel

  GMB

  Gebiedsgericht Milieubeleid

  GMB

  Hoofdafdeling Geneesmiddelen, Medische Hulpmiddelen en Besmettelijke Ziekten

  GmbH

  Gesellschaft mit beschränkter Haftung

  GmbHZ

  GmbH-Gesetz

  GMD

  Gemeenschappelijke Medische Dienst

  GMD

  Gewetensbezwaren militaire dienst

  GMI

  Hoofdafdeling Geneesmiddelen, Infectieziekten

  G.M.T.

  Greenwich Mean Time

  GMVo

  Gemeenschapsmerkenverordening

  G-O, GO of g.o.

  Gewijzigd ontwerp van wet

  G.O.

  Georganiseerd Overleg

  GOA

  Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteiten

  Goltd A

  Goltdammer's archiv für Strafrecht

  g.omt.e.

  gewijzigd ontwerp van wet

  GOO

  Grensoverschrijdende Observatie

  GOR

  groepsondernemingsraad

  GOV

  Gemeenschapsoctrooiverdrag

  GOW

  Gecoördineerd Ouderenwerk

  GOZ

  Gemeenschappelijk Overleg Ziekenfondsorganisaties

  GP

  Gazette du Palais

  G.P.

  Gemeentepolitie

  GPS

  Geïntegreerd Proces Systeem

  GPÜ

  Gemeinschaftspatentübereinkommen (GOV)

  g-rekening

  geblokkeerde rekening

  GRIP

  Gedetineerden Registratie en Informatie Punt

  Gron O&M

  Groninger Opmerkingen en Mededelingen

  Gr.

  Garantieregeling

  Grat.w.

  Gratiewet

  Gron,Opm.en LeerMed.

  Groninger Opmerkingen en Mededelingen

  Grootb.w.

  Grootboekwet

  Gr.w of Grw

  Grondwet

  GRUR

  Gewerblicher Rechtsschuts und Urheberrecht

  GRUR Ausl.

  Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Ausland Teil

  GRUR Int.

  Gewerblicher Rechtsschuts und Urheberrecht International

  Grw.

  Grondwaterwet

  GS

  de Gemeentestem

  GS of g.s.

  gedeputeerde staten

  GSB

  Grote Steden Beleid

  GschG of GSG

  Gewässerschutsgesetz

  GSD

  Gemeentelijke Sociale Dienst

  GSM

  Global System for Mobile Communications

  GST of GS

  Gemeentestem

  G.T

  Geldende tekst

  Guo

  Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan

  GV

  Gids Vreemdelingenrecht

  g.v.

  gewijzigd voorstel van wet

  GVB

  Gemeente Vervoersbedrijf (Amsterdam)

  GvEA EG

  Gerecht van Eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen

  GVG

  Gerichtsverfassungsgesetz

  GVI

  Instellingen voor voogdij en Gezinsvoogdij

  GVO

  Gerechtelijk vooronderzoek

  GVP

  Besluit geneeskundige verzorging politie

  GvR

  Genootschap voor Reclame

  Gvt

  Gezinsvervangend tehuis

  GW

  Gewijzigd Wetsontwerp

  Gw

  Gemeentewet

  Gw.

  Grondwet

  Gwd

  Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

  GWW

  Grond-, Wegen- en Waterwerken

  G.W.W.

  Grond-, Water- en Wegverkeer

  Gww

  Grondwaterwet

 • H of Hst.

  Hoofdstuk

  HA

  Hof Arnhem

  HA

  Hoge Autoriteit

  h.a.

  hoc anno (in dit jaar)

  HABW

  Herinrichting Algemene Bijstandswet

  HAFIR of Hafir

  Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid

  HaftPflG

  Haftplichtgesetz

  Hague Yrbk Intl L

  Hague Yearbook of International Law

  HALT

  Het Alternatief (alternatieve straffen)

  Hand. I

  Handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

  Hand. II

  Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Hand. II (...)

  Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de vraagpunten

  Handelsn.w.

  Handelsnaamwet

  Handelspr

  Handelspraktijken / pratiques du commerce

  Handelsreg.w of Handelsr.w.

  Handelsregisterwet

  Hand N Jur

  Handelingen der Nederlandse Juristenvereniging

  Hand NJV

  Handelingen der Nederlandse Juristenvereniging

  HansOLG

  Hanseatisches Oberlandesgericht

  Harv Intl LJ

  Harvard International Law Journal

  Harv.L.Rev.

  Harvard Law Review

  HARVO

  Huurafhankelijk recht van opstal

  HAVANK

  Het automatisch vingerafdrukkensysteem Nederlandse collectie

  HAVO of h.a.v.o.

  hoger algemeen voortgezet onderwijs

  HB

  Handelsbelangen

  Hb

  huisvestingsbesluit

  HBI

  Heffing bij invoer

  hbo

  hoger beroepsonderwijs

  HBU

  Hollandse Bank Unie

  H&C

  Hurlstone & Coltman's Exchequer Reports England

  Hc.

  Wet op de huurcommissie

  HCA

  High Court of Australia

  HCA

  Heffingsbesluit Chemische Afvalstoffen

  HDTP

  Hoofddirectie Telecommunicatie en Post

  HEAO of h.e.a.o.

  hoger economische en administratief onderwijs

  H.E.G.A.

  Hun Edelgrootachtbaren

  H.E.Geb.

  Hoogedelgeboren

  H.E.Gestr.

  Hoogedelgestreng

  HEK

  Handelingen Eerste Kamer

  HELP

  Herziening Evaluatie Landinrichtingsprojecten

  herz.

  herziening

  hfst.

  hoofdstuk

  HGB

  Handelsgesetzbuch

  H.Geb

  Hooggeboren

  H.G.Hof

  Hooggerechtshof

  HGIS

  Homogene Groep Internationale Samenwerking

  Hgrw.

  Handelsregisterwet

  Hhr.

  Huishoudelijk reglement

  HID

  Hoofdingenieur-Directeur

  HIS

  Huisartsinformatiesysteem

  HIV

  Human Immunodeficiency Virus

  HJEG

  Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschappen

  HKS

  Herkenningsdienstsysteem

  HL of H.L.

  House of Lords

  HL Cas

  House of Lords Cases

  HMG

  Hoog Militair Gerechtshof

  HMHNI

  Hoog Militair Gerechtshof Nederlands Indië

  Hmv

  Handboek milieuvergunningen

  HNJV

  Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging

  HNS

  Hazardous and Noxious Substances

  HNW of Hnw

  Handelswetnaam

  HO of H.O.

  Hoger Onderwijs

  Hof

  Gerechtshof

  Hof Arnhem

  Pachtkamer gerechtshof Arnhem

  Hof EG

  Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen

  HOI

  Half Open Inrichting

  Hooggel.

  Hooggeleerde

  Hoogl.

  Hoogleraar

  HOOP

  Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan

  HOR

  Het ondernemingsrecht

  Hosp

  Hospitalia

  HOvJ

  Hulpofficier van Justitie

  HPA

  Hoofdproductschap voor Akkerbouwproducten

  HPS

  Het personeel statuut

  Hpw.

  Huurprijzenwet woonruimte

  HR of H.R.

  Hoge Raad

  H.R. of h.r. of hhr

  Huishoudelijk reglement

  HvJ EG

  Hof van Justitie van de Europese Gemeen­schappen

  HPBP

  Handboek Privacybescherming Persoonsregistratie

  HR

  Hoge Raad der Nederlanden

  Hrg. of Hreg.

  Handelsregister

  Hrgb 1996

  Handelsregisterbesluit 1996

  Hrgw

  Handelsregisterwet

  HRLJ

  Human Rights Law Journal

  HRO

  Herziening Rechterlijke Organisatie

  HRQ

  Human Rights Quarterly

  HRR

  Höchstrichterliche Rechtsprechung

  HRW

  Handelsregisterwet

  HRW

  Harmonisatieraad Welzijnsbeleid

  HSL

  Hogesnelheidslijn

  Hst.

  Hoofdstuk

  HSW

  Huursubsidiewet

  HTK

  Handelingen Tweede Kamer

  h.t.l.

  hier te lande

  H.T.M.

  Haagse Tramweg Maatschappij

  Huisv.w.

  Huisvestingswet

  HUN

  Herziening-Ubbink-normen

  Hup

  Hinderwet uitvoeringsprogramma

  Hum Rts Q

  Human Rights Quarterly

  Huurdersbl

  Huurdersblad

  HVB

  Huisvestingsbesluit

  HvB

  Hof van Beroep

  HvB

  Huis van Bewaring

  HvC

  Hof van Cassatie

  HvD

  Hof van Discipline

  HvJ

  Hof van Justitie

  HvJEG

  Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

  HVV

  Haags Verkeersongevallenverdrag

  HV.VN.

  Handvest van de Verenigde Naties

  HvW of HW

  Huisvestingswet

  Hw

  Hinderwet

  Hw.

  Huurwet

  H.W.Geb.

  Hoogwelgeboren

  Hyp.W.

  Hypotheekwet

 • IA

  Interchange Agreement

  IAA

  International Advertising Association

  Iabw

  Invoeringswet Algemene Bijstandswet

  IACHR

  Inter-American Commission on Human Rights

  IAEA

  International Atomic Energy Agency

  IALA

  International Association of Lighthouse Authorities

  IAO

  Internationale Arbeidsorganisatie

  IAOW

  Inkomstenvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkeloze werknemers

  IAS

  International Accounting Standards

  IATA

  International Air Transport Association

  IAV

  Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken (DG)

  IAV

  Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging

  Iav

  Interimwet ammoniak en veehouderij

  I & A

  Informatisering- & Automatiseringsvoorziening

  IB

  Besluit Inkomstenbelasting

  Ib

  Inkwartieringsbesluit

  IBA-afd

  Individuele begeleidingsafdeling

  ib of ibid.

  ibidem (op dezelfde plaats)

  IBB

  Institute international des brevets

  IBC

  Isoleren, Beheersen en Controleren van bodemverontreiniging

  IBG

  Informatie Beheer Groep

  ibid. of ib.

  ibidem (op dezelfde plaats)

  IBM

  Inkomstenbesluit Militairen

  IBO

  Interdepartementale Beleidsondersteunende Bedrijfsvoering

  IBR

  Internationaal Belastingrecht

  IBRD

  International Bank for Reconstruction and Development

  IBS

  Interimwet Bodemsanering

  I.B.S.

  Inbewaringstelling

  IBTW

  Instituut voor Bestuurswetenschappen

  IC

  Interne Controle

  i.c.

  in casu (in dit geval)

  ICAO

  International Civil Aviation Organisation

  icbe

  instelling voor collectieve belegging in effecten

  ICC

  International Chamber of Commerce (Chambre de Commerce Internationale)

  ICC

  Interdepartementale Commissie voor Consumentenaangelegenheden

  ICCA

  International Council of Commercial Arbitration

  ICCK

  Interdepartementale Commissie inzake coördinatie en kostenbeheersing van de sociale verzekeringen en inkomstenoverdrachten

  ICCLJ

  International and Comparative Corporate Law Journal

  ICER

  Interdepartementale Commissie Europeesrecht

  ICIM

  Interdepartementale Commissie Integratie Minderheden

  ICJ

  International Court of Justice

  ICJ

  International Commission of Jurists

  ICM

  Interdepartementale Commissie Minderheden

  I.C.M.H.

  Interdepartementale Commissie voor de Milieuhygiëne

  ICODO

  Stichting Informatie- en Coördinatieorgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen

  ICOG

  Interdepartementale Commissie Groeikernen en Groeisteden

  ICP

  Interdepartementale Commissie Piraterij

  ICPC

  International Classification of Primary Care

  ICLQ

  International and Comparative Law Quarterly

  ICT

  Informatie- en Communicatietechnologie

  IDj

  Information et documentation juridiques

  ICJ Reports

  International Court of Justice reports of judgments, advisory opinions and orders

  ICR

  Industrial Cases Reports

  ICS

  International Chamber of Shipping

  ICSID

  International Centre for Settlement of Investment Disputes

  ICT

  Information and Communication Technology

  ICW

  Interdepartementale Commissie Welzijnsbeleid

  IDA

  International Development Association

  IDR

  Internationale Douaneraad

  IE

  De Industriële Eigendom

  i.e.

  id est (dat wil zeggen)

  IEA

  Internationale Energie-Agentschap

  IELL

  The International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations

  IER

  Intellectuele Eigendom & Reclamerecht

  IER

  Intellectueel Eigendomsrecht

  i.e.-rechten

  intellectuele eigendomsrechten

  I en I / I&I

  Informatie en Informatiebeleid

  i.f.

  ipso facto (in het feit zelf)

  IFA

  International Franchise Association

  IFC

  International Finance Corporation

  IFJ

  International Federation of Journalists

  IFLR

  International Financial Law Review

  i.f.p.

  in forma pauperis (pro deo)

  IGBP

  Invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de premieheffing ingevolge de volksverzekering (Wet)

  IGC

  Intergouvernementele Conferentie

  IGH

  Internationaal Gerechtshof

  IGSD

  Intergemeentelijke Sociale Dienst

  i.g.v.

  in geval van

  IGZ

  Inspectie voor de Volksgezondheid

  i.h.

  in handen

  i.h.a.

  in het algemeen

  i.h.b.

  in het bijzonder

  IHS

  Individuele huursubsidie

  II

  Instructie Invordering

  IIC

  International Review of Industrial Property and Copyright Law

  IIV

  Instructie Informatievoorziening

  IJOSL

  International Journal of Shipping Law

  IKadw

  Invoeringswet Kadasterwet

  IKK of IKvK

  Internationale Kamer van Koophandel

  IKV

  Internationale Kriminalistische Vereinigung

  ILA

  International Law Association

  ILC

  International Labour Conference

  ILC

  International Law Commission

  ill

  illustratie

  I.L.Pr.

  International Litigation Procedure

  ILM

  International Legal Materials

  ILN

  International Lawyers Newsletter

  ILO

  Incidentele loonontwikkeling

  ILO

  International Labour Organization

  ILPZ

  Wet interne lastenverevening particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf

  Ilr

  International Law Reports

  IMCO

  Intergovernmental Maritime Consultative Organization

  IMDG-code

  International Maritime Dangerous Goods Code

  IMF

  Internationaal Monetair Fonds

  IMO

  International Maritime Organization

  IMOS

  Internationale Migratie en Ontwikkelingssamenwerking

  IMP of Imp

  Indicatief Meerjarenprogramma

  IMP

  Integraal milieuplan

  IMST

  Invoeringswet militair straf- en tuchtrecht

  IMT

  Internationaal Managementteam

  INBW

  Invoeringswet Nieuw Burgerlijk Wetboek

  inc

  incorporation

  incl.

  inclusief

  IND

  Immigratie- en Naturalisatiedienst

  INDIS

  Immigratie- en Naturalisatiedienst Informatiesysteem

  Ind Prop.

  Industrial Property

  Ind TvhR 

  Indisch Tijdschrift van het Recht

  inf.

  infra (beneden, verder in het boek)

  InfAuslr

  Informationsbrief Ausländerrecht

  Inf IDAC

  Informatieblad Instituut der Accountants

  Inf int gén Min fin

  Information d'intérêt général du ministère des finances en matière

  Info Jura

  Info Jura: Maandelijkse informatie over rechtspraak en rechtsleer

  Inf Nijverheid

  Informatieblad voor nijverheid, handel, landbouw en vrije beroepen

  Info Recht

  Informatierecht

  Inf. Soc. Secr.

  Informatiebulletin Vereniging van de Erkende Sociale Secretariaten van Werkgevers

  Inf RIZIV

  Informatieblad R.I.Z.I.V.

  ing. of Ir.

  ingenieur

  Ing. Cons.

  Revue de Droit Intellectuel - l'Ingéneur-Conceil

  INK

  Wet op de inkomstenbelasting

  INK

  Instituut voor Nederlandse Kwaliteit

  Inl. Soc. Secr.

  Inlichtingenbulletin Vereniging van de Erkende Sociale Secretariaten van Werkgevers

  INOK

  Interactief Ontwerpen van Kavelstructuren

  InsO

  Insolvenzordnung

  Inst.

  Institutiones Iustiniani

  INSTIR

  Subsidieregeling Innovatiestimulering

  Inst Acc

  Instituut der Accountants

  Int Doc

  Internationale Rechtsdocumentatie

  Interm.

  Intermediair

  Intern Rechtsdoc

  Documentation juridique Internationale

  Interpol

  International Criminal Police Organization

  Int.gez.reg.

  Internationale Gezondheidsregeling

  Intl J Child Rts

  International Journal of Children’s Rights

  Int'l & Comp.L.Q.

  International and Comparative Law Quarterly

  Int'Leg.Mat

  International Legal Materials

  Int.J.Comp.LLIR

  International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations

  Intl J Cult Prop

  International Journal of Cultural Property

  Intl Fin L Rev

  International Financial Law Review

  Intl JL & Info Tech

  International Journal of Law and Information Technology

  Intl Law

  International Lawyer

  Intl L Legal info

  International Journal of Legal Information

  Intl legal prac

  International Legal Practicioner

  Int. rechtsh. strafz.

  Internationale rechtshulp in strafzaken

  Int Spect

  Internationale Spectator

  Intern. Vervoerr.

  Internationaal vervoerrecht over land en zee

  Interprov

  Interprovinciaal

  INV of Inv.w. of Invord.w.

  Invorderingswet

  Inv.

  Invoeringswet

  Inv. F.

  Wet ter invoering van de Faillissementswet

  Invord.w.dir.bel

  Invorderingswet directe belastingen

  Inv.Wet

  Invoeringswet Nieuw BW

  Inv.wet hABW

  Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet

  IO

  International organization

  IOAZ

  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

  IOF

  Invaliditeits- en Ouderdomsfonds

  IPR OF i.p.r.

  internationaal privaatrecht

  IPEO

  Implementatie Parlementaire Enquête Opsporingsmethode

  IPRax

  Praxis des Internationalen Privat- und verfahrensrechts

  IOS

  Interorganisationele systemen

  IOsv

  Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen

  IOW

  Inburgering, Onderwijs en Werkgelegenheid

  IOW

  Wetsvoorstel inkomstenvoorziening oudere werkloze werknemers

  IP

  Industrial Property / La propriété Industrielle

  IPA

  International Publisher Association

  IPEA

  International Preliminary Examining Authority

  IPG

  International Preparatory Group

  IPO

  Interprovinciaal Overleg

  I.P.O.

  Interprovinciaal Overlegorgaan

  IPO-RO

  Interprovinciaal Overleg Ruimtelijke Ordening

  IPPC

  Integrated Pollution Prevention and Control

  IPR of i.p.r.

  Internationaal Privaatrecht

  IPRax

  Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrecht

  IRspr.

  Die Deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts

  i.p.v. of i.pl.v.

  in plaats van

  IR

  In Raadkamer

  IR

  Informations rapides (Receuil Dalloz)

  IRC

  Internationale Rijncommissie

  IRDI

  Intellectuele Rechten / Droit Intellectuels

  IRF

  Inspectie der Rijksfinancien

  IRG

  Gesetz über die internationale Rechtshilfe im strafsachen

  IRG-K

  Gesetz über die internationale Rechtshilfe im strafsachen, Kommentar

  IRIM

  Internationalisering en Recht in de Informatiemaatschappij

  IRIS

  Integraal Rechtshulp Informatiesysteem

  IRM

  Integriteit Rechterlijke Macht

  IRO

  International Refugee Organization

  Ir R

  Irish Reports

  IRZK

  Interimregeling ziektekosten ambtenaren

  ITR

  Indisch tijdschrift van het recht

  ISA

  International Searching Authority

  ISA

  Internationaal SchaderegelingsAkkoord

  ISBN

  Internationaal Standaard Boeknummer

  ISD

  Intergemeentelijke Sociale Dienst

  ISDA

  International Swaps and Derivatives Association

  ISDN

  Integrated Services Digital Network

  ISIS

  Interim Slachtoffer Informatiesysteem

  i.s.m.

  in samenwerking met

  ISMO

  Interdepartementale stuurgroep misbruik en oneigenlijk gebruik van belastingen, sociale zekerheden en subsidies

  ISO

  International Organization for Standardization

  ISONEVO

  Instituut voor sociaal onderzoek van het Nederlandse volk

  ISOVSO

  Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs

  ISP

  Integraal Structuurplan

  ISR

  Interim Saldoregeling

  ISR

  Internationaal Strafrecht

  ISv

  Invoeringswet Wetboek van Strafvordering

  IT

  Informatietechnologie

  ITA

  International Tax Advisor

  ITB

  Individuele Trajectbegeleiding

  ITF

  Internationale Transportarbeiders Federatie

  IteR

  Informatietechnologie en Recht

  ITSTC

  Information Technology Steering Committee

  i.t.t.

  in tegenstelling tot

  ITV

  Internationaal Telecommunicatieverdrag

  ITvhR

  Indisch Tijdschrift van het Recht

  IUD

  In- en Uitvoerwet

  Ius

  Interuniversitaire studentenreeks

  Iuvis

  Iuvis: Juridisch Tijdschrift

  IV

  Intentieverklaring

  I.V.

  Industriële Vorming

  IVB

  Internationaal verzekeringsbewijs

  Ivb of I.Vb.mb

  Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer

  IVBP OF ivbpr

  Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

  IVC

  Invaliditeitsverzekeringcentrale

  IVF

  In vitro fertilisatie

  IVIS

  Interim vonnis informatiesysteem

  i.v.m.

  in verband met

  IVI-DLO

  Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek/Dienst Landbouwkundig Onderzoek

  IVOP

  Informatievoorziening Overheidspersoneel

  IVP

  Integraal Veiligheidsprogramma

  IVR

  Besluit Informatie Voorziening in de Rijksdienst

  IVRD

  Internationaal verdrag inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie

  IVRK

  Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind

  IVS

  Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

  i.v.s.

  inverzekeringstelling

  IVVV

  Internationaal Verbond voor Vakverenigingen

  IW

  Invaliditeitswet

  IW

  Invoeringswet Boek 2 Nieuw BW

  Iw

  Inkwartieringswet

  IWAPV

  Interdepartementale werkgroep ambulante en preventieve voorzieningen

  IWB

  Interdepartementaal wetgevingsberaad

  IWHBO

  Invoeringswet WHBO

  IWI

  Interimwet invaliditeitsrentetrekkers

  IWMS

  Invoeringswet militair straf- en tuchtrecht

  IWRV

  Interdepartementale werkgroep residentiële voorzieningen

  IWS

  Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheden

  i.w.tr. of iwtr.

  inwerkingtreding

  IWWO

  Invoeringswet WWO

  i.z.

  in zake

  IZA

  Interimregeling Ziektekosten Ambtenaren

  IZR

  Interprovinciale Ziektekostenregeling

  IZVR

  Handbuch des internationalen Zivilverfahrensrecht

  IZZ

  Instituut Ziektekostenvoorziening Ziekenhuiswezen

 • J

  Justice / Jurisprudence,:Recueil Dalloz Sirey

  J.

  Jurisprudence

  J. of j.

  jaar

  Jº of JO of jo

  juncto (in verbinding met) of (samen met)

  JAA

  Joint Aviation Authorities

  jaarl.

  jaarlijks

  JABW

  Jurisprudentie Algemene Bijstandswet

  JAfrL

  Journal of African Law

  JAirL & Comm

  Journal of Air Law and Commerce

  JAR

  Jurisprudentie Arbeidsrecht

  JAR

  Joint Aviation Requirement

  Jaw

  Jachtwet

  JB of Jb

  Jurisprudentie bestuursrecht

  JB

  Jurisprudentie Bodemsanering

  Jb des öffentliches rechts

  Jahrbuch des öffentlichen rechts der gegenwart

  JBL

  Journal of Business Law

  JBL of JBl

  Juristische Blätter (Österreich)

  JBN

  Juridische berichten voor het Notariaat

  JBPlus

  Jurisprudentie bestuursrecht Plus

  JBZ

  Samenwerking op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken

  JBZZ-Raad

  Justitie Binnenlandse Zaken EU-Raad

  J.-Cl.

  Juris-classeur

  JCB

  Jurisprudence Commerciale de Belgique

  JCBr

  Jurisprudence Commerciale de Bruxelles

  JCFl

  Jurisprudence Commerciale des Flandres

  JCL

  Joint Liaison Committee

  JConstLE& CenEur

  Journal of Constitutional Law in Eastern and Central Europe

  JCP of J.C.P.

  La semaine juridique: édition générale / Juris-classeur Périodique

  JCPE

  La semaine juridique: enterprices et affaires

  JCT

  Joint Contracts Tribunal of the Standard Form of Building Contracts

  J. des Tribunaux

  Journal des Tribunaux

  J. du droit int'l

  Journal du droit international

  JDF

  Journal de droit fiscal

  JDI

  Journal du Droit International (Clunet)

  JDr Jeun

  Journal du droit des Jeunes

  JES

  Justitie Emancipatie Stimulering

  Jeugdwerkg.w.

  Jeugdwerkgarantiewet

  JF

  Jura Falconis

  JFG

  Jahrbuch Für Entscheidungen in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und des Grundbuchrechts

  JG

  Jurisprudentie voor Gemeenten

  jg.

  jaargang

  JHAT

  Jeugdhulpadviesteam

  JHV

  Jeugdhulpverlening

  JIB

  Justitie in de Buurt

  JIB

  Justitie in de Buurt

  JIntl Arbit

  Journal of International Arbitration

  jis.

  junctis (in samenhang met)

  JIT

  Just-In-Time

  JJD

  Journal des juristes démocrates

  JJP

  Journal des juges de paix et de police

  JL

  Jurisprudence Liège, Mons et Bruxelles

  jl. of j.l.

  jongstleden

  JLIS

  Journal of Law and Information Science

  JM

  Jurisprudentie Milieurecht

  JMBL.NW

  Justizministerialblatt Nordrhein-Westfalen

  JNVR

  Journaal Vreemdelingenrecht

  JO

  Jurisprudentie Onderwijswetten

  jo. of j°

  Juncto (in samenhang met)

  JOB

  Jeugdontplooiingsbanen

  JOC

  Jongeren Opvangcentrum

  JOCE (C)

  Journal officiel des communautés européennes - Communications

  JOCE (L)

  Journal officiel des communautés européennes - Législation

  JOR

  Jurisprudentie Ondernemingsrecht

  JORPlus

  Jurisprudentie Ondernemingsrecht Plus

  Journ dr intern

  Journal du droit international / clunet

  Journ prat dr fisc fin

  Journal pratique de droit fiscal et financier

  Journ proc

  Journal des Procès

  Journ soc

  Journal des sociétés

  JOW

  Jurisprudentie Ondernemingswetgeving

  JPA

  Jurisprudence du port d'Anvers

  JR

  Juridische Rundschau

  JR-120

  Huisvestingsprogramma Justitie en Rijksgebouwendienst

  jrg.

  jaargang

  JRV

  Journaal Rechtspersonen- en Vennootschapsrecht

  JSV

  Jurisprudentie Sociale Voorzieningen

  JT

  Journal des tribunaux

  JTdr Eur

  Journal des tribunaux, droit Européen

  JTO

  Journal des Tribinaux d'outre-mer

  JTT

  Journal des Tribunaux du travail

  JUFAR

  Justitie Financiële Administratie Rekenplichten

  Juger

  Juger. Revue de l'association syndicale des magistrats

  Jur.

  Jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EG

  Jur. I

  Jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

  Jur. II

  Jurisprudentie van het Gerecht van Eerste Aanleg der Europese Gemeenschappen

  Jur Admin Inf

  Juridisch-administratieve Informatie

  Jura

  Juristische Ausbildung

  Jura Falconis

  Jura Falconis. Juridisch wetenschappelijk studententijdschrift

  Jur.Anvers

  Jurisprudence du port d'Anvers

  Jur Bib

  De Juridische Bibliothecaris

  Jur.Bl

  Juristische Blätter

  Jur Comm Brux

  Jurisprudence commerciale de Bruxelles

  Jur Com Fl

  Jurisprudence commerciale des Flandres

  Jur Doc / SJD

  Stichting Juridische Documentatie Nederlandse Antillen en Aruba

  Jur FPE

  Jurisprudence. fédération professionelle des producteurs et distributeurs d'électricité de Belgique

  Jur Hainaut

  Revue de Jurisprudence du Hainaut

  Jur Hof EG

  Jurisprudentie van het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen

  Jur HvJ

  Jurisprudentie van het Hof van Justitie (gerecht van eerste aanleg)

  Jur Liège

  Jurisprudence de Liège

  JUS of JuS/td>

  Juristische Schulung

  JUS

  Justitie

  JutD

  Juridisch up to Date

  JV

  Justitiële Verkenningen

  JvNo

  Jaarverslag Nationale Ombudsman

  JW of Jw.

  Jachtwet

  JW

  Juridische Wochenschrift

  JWG

  Jeugdwerkgarantiewet

  JWGO

  Jeurdwerkgarantieorganisatie

  JWI

  Jeugdwerkinrichting

  JWT

  Journal of World Trade

  JWWV-WSW

  Jurisprudentie Wet Werkeloosheidsvoorziening-Wet Sociale werkvoorziening

  JZ

  Juridische Zeitung

 • K of K.

  Wetboek van Koophandel

  K

  Kamerstuk

  k.

  kolom

  K I

  Eerste Kamer

  K II

  Tweede Kamer

  KA-AV

  Koop/aanneming-Algemene Voorwaarden

  KAB

  Katholieke Arbeidersbeweging

  KABNA

  Kabinet van Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

  KABO

  Katholieke Bond van Overheidspersoneel

  KB

  Koninklijk Besluit

  Kadasterw.

  Kadasterwet

  Kadb

  Kadasterbesluit

  Kador.

  Rijksdienst van het Kadaster en de Openbare Registers

  Kadr 1994

  Kadasterregeling 1994

  Kadw

  Kadasterwet

  KAMA

  Keuringsraad Aanprijzing Medische Aspecten

  KB of K.B.

  Koninklijk Besluit

  KB

  King's Bench Law Reports

  KB

  Kinderbijslag

  KBO

  Koninklijke Broederschap van Ontvangers

  KBW

  Kinderbijslagwet

  kca

  klein chemisch afval

  KCGS

  Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen

  KD

  Kapitaaldienst

  KDB

  Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging

  KDV

  Kinderdagverblijf

  KdV

  Kamer der Volksvertegenwoordiging (België))

  Kdw

  Kadasterwet

  Ke

  Kosteneenheden

  KEMA

  Instituut voor Keuring van Electrotechnische Materialen

  KEMO

  Kerncommissie Ethiek Medisch Onderzoek

  KEW of Kew

  Kernenergiewet

  KG of K.G.

  Kort Geding

  KG

  Kammergericht

  KGK

  Kort Geding Kort

  KGVT

  Kindergezinsvervangend tehuis

  Kh.

  Rechtbank van Koophandel

  KHG

  Kernenergiehaftpflichtgesetz

  KI

  Kunstmatige Inseminatie

  KID

  Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad

  KIEM

  Kennis Instituut Etnische Minderheden

  Kiesw.

  Kieswet

  Kijk uit

  Kijk uit. Accountancy, fiscaliteit en sociale wetgeving voor de ondernemer

  Kind.bes.V.

  Kinderbeschermingsverdrag

  KIR of KiR

  Kinderrechter

  KIvI

  Koninklijk Instituut van Ingenieurs

  k.k.

  kosten koper

  KKZ

  Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandige

  KL

  Koninklijke Landmacht

  KLM

  Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

  KLOZ

  Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars

  KLPD

  Korps Landelijke Politie Diensten

  KLu

  Koninklijke Luchtmacht

  KM

  Koninklijke Marine

  K. en M.

  Kan en van Maarseveen

  KMAR of KMar

  Koninklijke Marechaussee

  k.m.b.o.

  kort middelbaar beroepsonderwijs

  KMKB

  Kredietregeling Midden- en Kleinbedrijf

  KNAC

  Koninklijke Nederlandse Automobiel Club

  KNAW

  Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen

  KNB of K.N.B of KNBr

  Koninklijke Notariële Broederschap

  KNMB

  Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond

  KNMG

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst

  KNOV

  Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond

  KNUB

  Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond

  KNVB

  Koninklijke Nederlandse Voetbalbond

  KNVTO

  Koninklijke Nederlandse Vereniging van Transportondernemers

  KO

  konkursordnung

  KOAG

  Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geregistreerde Geneesmiddelen

  KOMO

  Stichting Kwaliteitsverklaringen Organisatie voor Materialen en Onderdelen voor de Bouw

  KonsG

  Konsulargesetz

  k.o.o.

  kennelijk onredelijk ontslag

  KoopV.

  Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende zaken

  KOR

  Kleineondernemersregeling, omzetbelasting

  KOW

  Kleuteronderwijswet

  KPN

  Koninklijke PTT Nederland NV

  KPZ

  Kontaktcommissie Publiekrechtelijke Ziektekostenregelingen

  KR of Kr

  Kinderrechter

  Kr

  Krijgsraad

  KRA

  Kaderregeling Arbeidsinpassing

  Krankz.w.

  Krankzinnigewet

  KRI of Kri

  Kombinatie van reclasseringsinstellingen

  KRS

  Kaderregeling scholing

  KS

  Kamerstuk(ken)

  KSB

  Kansspelenbesluit

  Ksbel.

  Wet op de kansspelbelasting

  KSBS

  Kaderregeling steun bedrijven stadsvernieuwing

  KST

  Kleinschaligheidstoeslag

  Kt.

  Kanton

  Ktg.

  kantongerecht

  KTO

  Kindertoelageregeling Overheidspersoneel

  ktr.

  kantonrechter

  KUB

  Katholieke Universiteit Brabant

  KUL

  Katholieke Universiteit Leuven

  KUN

  Katholieke Universiteit Nijmegen (Radboud Universiteit)

  KVB

  Koop- en Verkoopvoorwaarden Bouwstoffen

  KvB BHIM

  Kamer van Beroep van het BHIM

  KVE

  Kaderwet Volwasseneneducatie

  KVG

  Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarers

  KvK of K.v.K.

  Kamer van Koophandel

  KvK

  Kamer van Koophandel en Fabrieken

  KVO

  Kraft Vekehrs Ordnung

  KVS

  Kostenverdeelstaat

  KVT

  Koninklijke Verenigde Tapijtenfabriek

  KvT

  Kamer van Toezicht op de notarissen en candidaat-notarissen

  KVV of k.v.v.v.

  Kennisgeving van verdere vervolging

  KVV'er

  Kort Verband Vrijwilligers

  KW

  Kieswet

  KW

  Kernenergiewet

  Kw

  Kadasterwet

  Kw

  Keurenwet

  Kw

  Krankzinnigenwet

  Kwart Nbw

  Kwartaalberichten Nieuw Burgerlijk Wetboek

  KWL

  Kinderbijslagwet loontrekkenden

  KwNBw

  Kwartaalbericht Nieuw Bw

  Kw.r.

  Kwekersrecht

  Kw VE

  Kaderwet Volwasseneneducatie

  KWZ

  Kwaliteitswet zorginstellingen

  Kzw.

  Krankzinnigenwet

 • L

  Wet Luchtvervoer

  l.

  linea (regel)

  l.

  lees

  LAB

  Legal Advisory Board

  LAB 1984

  Leidraad administrative boeten 1984

  LAeq

  equivalent geluidsniveau

  LAG

  Landesarbeitsgericht

  LAMP

  Landelijk Aanmeldingspunt Asielzoekers

  Landinr.w.

  Landinrichtingswet

  Landscrt.

  Landscourant van Aruba

  LAO

  Landelijk Advies- en Overlegstructuur Minderhedenbeleid

  LaO

  Landmachtorder

  L'Argus Belge

  L'Argus Belge, magazine de l'assurance

  LAT

  Landelijk Advocatentableau

  LAVA

  Laag-radioactief vast afval

  LAVO

  Landbouw en Voedselvoorziening

  Law.Ed.

  Lawyers Edition

  Law, Comp& AI

  Law, Computer & Artificial Intelligence

  LB

  Loonbelasting

  LB

  Lex Belgica

  LB

  zie Besluit LB en Wet LB

  Lb

  Loonbureau

  L.B.

  Loco Burgemeester

  LBB

  Landelijke Bijzondere Bijstandsvoorziening

  Lbb

  Leidraad bodembescherming

  LBIO

  Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

  LBL

  Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie

  LBO of l.b.o.

  lager beroepsonderwijs

  LBOM

  Landelijk bureau Openbaar Ministerie

  LBR

  Limburgs Rechtsleven

  LBR-bulletin

  Landelijk bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie

  LBS

  Landelijk Bureau Slachtofferhulp

  LBW

  Landbouwwet

  lbw

  leg before wicket

  LC

  Landinrichtingscommissie

  L.C.

  Lord Chancellor

  l.c.

  loco citato (op de eerder aangehaalde plaats)

  LCA

  Landelijke Coördinatie Arrestatiebevelen

  LACC

  Local Aid Coordination Committee

  LCCM

  Landelijke Coördinatiecommissie Milieuwethandhaving

  LCIDO

  Landelijk Coördinatie Informatipunt Documenten

  LCL

  Less than Container Load

  LCP

  Law and Contemporary Problems

  LCRS

  Landelijke rekening-courantstelsel

  LCV

  Luttenberg's Chronologische Verzameling

  LD

  Landinrichtingsdienst

  LDC

  Landelijk Dienstverlenend Centrum

  Le

  Limburgs Rechtsleven

  LEF

  Landbouw Egalisatiefonds

  LEGMES

  Legal EDI Message

  LEI

  Landbouw Economisch Instituut

  Leidraad Vpb

  Leidraad bij het Besluit op de Vennootschapsbelasting

  LES

  Leuvense economische standpunten

  L'Exp-compt

  L'Experts-comptables

  LFG

  Luftahrtgesetz

  LG

  Landesgericht

  l.gew.

  laatstelijk gewijzigd

  LGP

  Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie

  LGR

  Local Government Reports

  LGV

  Bureau voor levens- en gezinsvragen

  L'Hop B

  L'Hûpitale Belge

  LIEI

  Legal Issues of European Integration

  lis

  limitatief-imperatief stelsel

  LIST

  Landelijk Informatiesysteem

  Lisv

  Landelijk instituut sociale verzekeringen

  LISZ

  Landelijk Informatiesysteem Ziekenfondsen

  lit.

  literatuur

  LIW

  Liquidatiewet Invaliditeitswetten

  Liw. of Liwet.

  Landinrichtingswet

  LJ

  Lord Justice

  LJ

  Leiden Journal

  l.j.

  lopend jaar

  LJ CH

  Law Journal Chancery

  LJIL

  Leiden Journal of International Law

  LJN

  Landelijk Jurisprudentienummer

  LJPC

  Law Journal Reports, New Series Privy Council

  LJQB

  Law Journal Queen's Bench

  LG

  Landesgericht

  LK

  Landelijke Gebieden Kwaliteitszorg

  lk of l.k.

  linkerkolom

  lk.

  linkerkant

  LKW

  Lastkraftwagen

  LKW

  Landbouwkwaliteitswet

  ll. of l.l.

  laatstleden

  Ll.(L.)L.R.

  Lloyd's (List) Law Reports

  Lloyd's Rep

  Lloyd's List Law Reports

  LM

  Leitmotive

  LM

  Das Nachslagewerk des Bundesgerichtshof in zivilsachen, herausgegeben von Lindenmaier und Möhring

  LM

  Leemtewet Mulder

  LMBK

  Landelijk Meerjaren Beleidskader

  LMCLQ

  Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly

  LMO

  Landelijk Milieu Overleg

  LMV

  Leefmilieuverordening

  LNBV

  Facilitair bedrijf Loodswezen BV

  LNG

  Liquified Natural Gas (vloeibaar aardgas)

  LNO

  Landbouw, Natuurbeheer en Openluchtrecreatie

  LNV

  Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij

  L.O.

  Land- en Luchtmachtorders (legerorders)

  LOB

  Landelijk Organisatiebureau voor Rechtshulp

  LOCV

  Landelijke Organisatie Christelijk Vormingswerk

  Lom

  Landelijk overleg minderheden

  Loonw.

  Wet op de loonvorming

  LOR

  Landoorlogreglement

  LOR

  Landelijk Orgaan Rechtswinkels

  LOS

  Landelijke Organisatie Slachtofferhulp

  losbl.

  losbladig(e)

  LOVWJ

  Landelijke Organisatie Vormingswerk Werkende Jongeren

  LOW

  Lager Onderwijswet

  LOW

  Liquidatiewet Ongevallenwet

  LPA

  Landelijke Personenadministratie

  LPB

  Landelijk Programma Beroepskeuzevoorlichting

  LPCP

  Landelijk Patiënten en Consumenten Platform

  LPG

  Liquified Petroleum Gas (vloeibaar propaangas)

  lpv

  loon- en premievaststelling

  LQR

  Law Quarterly Review

  LRDP

  Local Rural Development Programme

  L.Rev

  Law Review

  LRT

  Landelijk Recherche Team

  LSA

  Vereniging voor Letselschade Advocaten

  LSOP

  Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie

  LT

  Law Times Reports

  LTD

  Loontechnische Dienst van Economische Zaken

  Ltd.

  Limited company

  LTOW

  Land- en Tuinbouwongevallenwet

  LTW

  Locaalspoor-en tramwegwet

  Luchtv.w.

  Luchtvaartwet

  LUF

  Loi Uniforme sur la formation des contrats de vente internationales des objects mobiliers corporels

  LUFIS

  Landelijk Uniform Fraude Informatiesysteem

  LuftVG

  Luftverkehrsgesetz

  LuO

  Luchtmachtorder

  Luris

  Landelijk Uniform Registratiesysteem van Internationale Rechtshulpverzoeken

  LUVI of L.U.V.I.

  Loi uniforme sur la vente internationale des objets corporals mobiliers

  LUVO

  Wet inzake luchtverontreiniging

  LUW

  Landbouwuitvoerwet

  LUW

  Landbouw Universiteit Wageningen

  LvA

  Lijst van Antwoorden

  LVB

  Luchtverkeersbeveiliging

  LVB

  Landbouwveiligheidsbesluit

  LVC

  Landelijke Volkshuisvestingscommissie

  LVN

  Landelijk Vast Nummer

  LVR

  Luchtverkeersreglement

  L.V.R.

  Luchtvaartreglement

  LvV

  Lijst van Vragen

  LVW of L.V.W.

  Luchtvaartwet

  LW

  Loodsenwet

  l.w.

  let wel

  LW57

  Loodsenwet 1957

 • m.

  mijnheer

  Maatr.teboekgest.Luchtv.

  Maatregel teboekgestelde Luchtvaartuigen

  Maatr.teboekgest.schepen

  Maatregel teboekgestelde schepen

  MAB

  Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde

  MAC

  Maximaal aanvaarde concentraties van schadelijke stoffen

  MAcc

  Maandblad voor Accountancy en Bedrijfskunde

  MAG

  Ambtenarenrecht te 's-Gravenhage, rechtsprekend in militaire ambtenarenzaken

  MAIC

  Maatschappelijk Advies- en Informatiecentrum

  mand.

  mandaat

  Mas

  Milieu-aansprakelijkheidsverzekerings-samenwerkingsverband

  Mat.nov

  Materialien zur Zivilprozessordnung Novelle 1898

  MAVO of m.a.v.o.

  middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

  m.a.w.

  met andere woorden

  MAW '31

  Militaire Ambtenarenwet 1931

  max.

  maximaal

  MB of Mb

  Ministeriële Beschikking

  MB

  Model Bouwverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  MB

  Moniteur Belge

  Mb

  Maandbericht bij het Tractatenblad

  MBB

  Maandblad Belasting Beschouwingen

  Mbl.Not.

  Maandblad voor het Notariaat

  MBO

  Maatschappij tot Financiering van Bedrijfsobjecten

  MBO of m.b.o.

  Middelbare beroepsopleiding

  MBO

  Maandblad voor Bedrijfsorganisaties

  MBR/td>

  Maandblad voor berechting en reclassering (Proces)

  Mbt

  Milieubijstandsteam

  m.b.t.

  met betrekking tot

  MBull

  Maandelijkse Bulletin R.V.A.

  MBV

  Modelbouwverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  mbv

  melding bedrijfsvereniging

  MBw

  Motorrijtuigenbelastingwet

  MC

  Medisch Contact

  MCP

  Mijnwet Continentaal Plat

  MCW

  Militaire Cassatiewet

  MD

  Management Development

  MDI

  Meldpunt Discriminatie Internet

  Mdgo of m.d.g.o.

  Middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs

  MDR

  Monatschrift für Deutsches Recht

  MDW

  Marktverbetering, Deregulering en Wetgevingskwaliteit

  ME

  Mobiele Eenheid

  MEAO of m.e.a.o.

  middelbaar economische en administratief onderwijs

  Me.Bo. of Med.bl.Bo

  Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie

  MEDA

  Mediteraan Partnerschap

  med-arb

  mediation-arbitration

  Medi-Ius

  Medi-Ius. Geneeskunde, Recht en Verzekering

  Med.NVIR

  Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht

  Med.verslag

  Verslag over het mededingingsbeleid

  Meetbr.w.

  Meetbrievenwet

  Mém adn

  morial Administratif

  MenB /M&B

  Nieuwsbrief Milieu en Bedrijf

  M& O

  Tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal beleid

  M en O

  Misbruik en oneigenlijk gebruik beleid

  MEPC

  Marine Environment Protection Committee van de IMO

  M en R of M&R

  Milieu en Recht

  MER of m.e.r.

  Milieu-effectrapportage

  MER

  Milieu- en energierecht

  MEV

  Model exploitatieverordening

  MEV

  Macro-economische Verkenningen

  MEZ

  Minister van Economische Zaken

  MEZ

  Ministerie in Enge Zin

  MF of Mf

  Mediaforum

  MFG

  Motorfahrtzeug- und Fahrrad gesetz

  MG

  Militair Gezag

  MGD

  Militair Geneeskundige Dienst

  MGS

  Wet Milieu-Gevaarlijke Stoffen

  MGV

  Maandblad voor geestelijke volksgezondheid

  MGW

  Maandblad voor het gevangeniswezen

  M.H.

  Mijne Heren

  m.h.d.

  met hartelijke dank

  mi

  mijns inziens

  MIGA

  Multilateraal Agentschap voor Investeringsgaranties

  MilBedr

  Milieu & Bedrijf

  Min.

  Minister of Ministerie

  Min. Aanbev.

  Aanbeveling van het comité van Ministers

  Min. Beschi

  Ministeriële Beschikking of Beschikking van het Comité van Ministers

  min. circ.

  Ministeriële circulaire

  Mi.verantw.

  Wet op de ministeriële verantwoordelijkheid

  Miod

  Milieu-, inlichtingen- en opsporingsdienst

  MIT

  Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport

  mitt.

  mitteilung(en)

  m.i.v.

  met ingang van

  MJ

  Maastricht Journal op European and Compara­tive Law

  MJR

  Meerjarenraming

  MJT

  Marxistisch Juridisch Tijdschrift

  MK

  Meervoudige Kamer

  mk of m.k.

  middelste kolom

  MKB

  Midden- en Kleinbedrijf

  MKD

  Medisch kleuterdagverblijf

  MKr

  Monatschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform

  MKT

  Medisch kindertehuis

  MLAT

  Mutual Legal Assistance Treaty

  MLR

  Modern Law Review

  MLR

  Michigan Law Review

  MLW

  Maatregel langdurige werklozen

  m.m.

  mutatis mutandis (met de nodige veranderingen)

  M&M

  Markt en Mededinging

  MM

  Milieu Management

  m.m.a.

  meest milieuvriendelijke alternatief

  M.M.H.H.

  Mijne Heren

  m.m.v.

  met medewerking van

  MN

  Maandblad voor het Notariaat (sedert januari 1968)

  m.n.

  met name

  m.nt. of m.n.

  met noot

  M.not

  Maandblad voor het notariaat

  MNW

  Mijnwet

  m.o.

  met overweging

  m.o.

  met onderschrift

  MO

  Mondeling Overleg (van de vaste Commissie voor Justitie uit de Tweede Kamer met de mi­nister van Justitie (tevens eindverslag)

  MO (...)

  Mondeling Overleg (van de vaste Commissie voor Justitie uit de Tweede Kamer met de mi­nister van Justitie over de vraagpunten

  MOA

  Maatregel ondersteuning van de arbeidsinpassing

  mon.

  monografie

  Monde Ass

  L'Monde de l'assurance

  Monw

  Monumentenwet

  MOOZ

  Wet medefinanciering over vertegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden

  MOT

  Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

  MP

  Minister President

  MP

  Ministeriële Publikaties

  MP

  Militaire Politie

  MPS

  meerjarenplan stadsvernieuwing

  MPW

  meerjarenplan woningbouw

  MR

  Ministerraad

  MR

  Migrantenrecht

  MR

  Ministeriële Regeling

  MR

  Medezeggenschapsraad

  M.R.

  Master of Rolls

  MRB

  Wet op de motorrijtuigenbelasting

  MRI

  Milieurecht info

  MRl

  Eerste merkenrichtlijn

  MRR

  Motor- en Rijwielreglement

  MRT

  Militair Rechtelijk Tijdschrift

  MRW

  Motor- en Rijwielwet

  MS

  Ministerstaf

  MS of ms.

  manuscript

  M.S.A.

  Mutual Security Agency

  MSr

  Wetboek van Militair Strafrecht

  Msrp

  Wet Militaire Strafrechtspraak

  Msw

  Meststoffenwet

  MT

  Management Team

  MT

  Medisch Tuchtcollege

  MtL

  Maatregel teboekgestelde Luchtvaartuigen

  MTS

  Maatregel teboekgestelde Schepen

  Mts 1992

  Maatregel teboekgestelde Schepen 1992

  MTW

  Medische Tuchtwet

  MUP

  Milieu uitvoeringsprogramma

  m.u.p.

  met uitgestelde presentatieplicht

  m.u.v,

  met uitzondering van

  Mv of MvK

  Meervoudige Kamer

  MvA of M.v.A.

  memorie van antwoord

  MvA I

  Memorie van Antwoord Eerste Kamer

  MvA Inv.

  memorie van antwoord aan de Tweede Kamer bij de invoeringswet NBW

  MvA II

  memorie van antwoord aan de Tweede Kamer

  MvA II Inv.

  memorie van antwoord aan de Tweede Kamer bij de invoeringswet NBW

  MvA II (...)

  memorie van antwoord aan de Tweede Kamer over de vraagpunten

  MvB en R

  Maandblad voor Berechting en Reclassering

  MvBIZA

  Minister of ministerie van Binnenlandse Zaken

  MVBO

  Mededelingen van het verbond van Belgische Ondernemingen

  MvD

  Minister of Ministerie van Defensie

  MvF

  Minister of Ministerie van Financiën

  MvH

  Magazijn van Handelsregt

  M.v.h.N.

  Maandblad van het notariaat

  MvJ

  Minister of Ministerie van Justitie

  MVo

  Vorderingen inzake het Gemeenschapsmerk

  MvT of M.V.T.

  memorie van toelichting

  MVV

  Machtiging tot Voorlopig Verblijf

  MvV

  Maandblad voor Vermogensrecht

  MW

  Mediawet

  Mw

  Mededingingswet

  Mw

  Mevrouw

  Mw 1993

  Merkenwet 1993

  Mw

  Meststoffenwet

  m.z.

  moet zijn

 • NA

  Nederlandse Antillen

  NA

  Nieuw Arbeidsrecht

  n.a.

  non actief

  NAAZ

  Nederlandse, Antilliaanse en Arubaanse Zaken

  Nabw

  Nieuwe algemene bijstandswet

  Nader VV

  Nader voorlopig verslag

  Nadere MvA

  nadere memorie van antwoord

  n.a.g.

  niet afzonderlijk genoemd

  NAI

  Nederlands Architectuurinstituut

  NAI

  Nederlands Arbitrage Instituut

  NAK

  Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen

  NAKB

  Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor boomkwekerijgewassen

  NAKG

  Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor groente- en bloemzaden

  NAKS

  Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor siergewassen

  NAP-NL

  Nationaal Actieprogramma ter bestrijding van Racisme en discriminatie

  NAPS

  Nationaal Actieplan aanpak seksueel misbruik van kinderen

  NARV

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de VS aangaande wederzijdse rechtshulp in strafzaken

  NArZ

  Neue Zeitschrift für Arbeidsrecht

  NATO (zie ook NAVO)

  North Atlantic Treaty Organization

  Nat.besch.w.

  Natuurbeschermingswet

  Nat.Omb.

  Nationale Ombudsman

  NAV

  Nieuwsbrief Asiel & Vluchtelingenrecht

  n.a.v.

  naar aanleiding van

  NAVC

  Nieuwe Algemene Vervoerscondities

  NAVO (zie ook NATO)

  Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

  NAW

  Non-activiteitswet

  NAW-bestanden

  Naam, Adres, Woonplaats bestanden

  NB

  Tijdschrift van de Nationale bank van België

  N.B. of n.b.

  nota bene (let wel)

  Nbb

  Nieuwsbrief bedrijfsjuridische berichten

  NbBW

  Nieuwsbrief Nieuw Burgerlijk Wetboek

  NBC

  Nationaal Betalingscircuit

  NBCA

  Nederlandse Bestuurders en Commissarissen Aansprakelijkheidsverzekering

  NBFO

  Nieuwsbrief Belastingcontrole en Fiscale Opsporing

  Nbm

  Nieuwsbrief beroepen milieubeheer

  NBP

  Natuurbeleidsplan

  NBR

  Natuurbeschermingsraad

  NBR

  Nieuwe Bijdrage voor rechtsgeleerdheid en wetgeving

  NB Sr

  Nieuwsbrief Strafrecht

  NBV

  Nederlandse Bankiersvereniging

  NBW of (nieuw BW)

  Nieuw Burgerlijk Wetboek

  Nbw

  Natuurbeschermingswet

  NBX

  Nederlands-Belgisch Executieverdrag

  NCB

  Nederlands Centrum voor Buitenlanders

  NCB

  Nederlandse Crediet Bank

  NCC

  Nationaal Crisis Coördinatiecentrum

  NCD

  Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen

  NCJM

  Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

  NCHP

  Nederlandse Centrale voor Hoger Personeel

  NCIV

  Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting

  NCM

  Nederlandse Credietverzekering Maatschappij

  NCOV

  Nederlands Christelijk Ondernemersverbond

  NCPC

  Nouveau Code de Procédure Civile

  n.d.

  na dato

  N.d.R.

  Noot der Redactie

  NDW

  Nuttige Dieren Wet

  NDX

  Nederlands-Duits Executieverdrag

  NE

  North Eastern Reporter (second series)

  NE

  Nota naar aanleiding van het Eindverslag

  NE

  Noties over Europa

  N.E.A.

  Nuclear Energy Agency

  Ned. of NL

  Nederland(s)(e)

  Ned.-Belg. exec.verdrag

  Verdrag betreffende het faillissement en het betreffende gezag, de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, van scheidsrechterlijke uitspraken en van authentieke akten, tussen Nederland en België

  Ned.-Duits exec.verdrag

  Verdrag betreffende de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en andere executoriale titels in burgerlijke zaken tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland

  Ned.schap

  Rijkswet op het Nederlanderschap

  NEFARMA

  Nederlandse Associatie van de Farmaceutische Industrie

  neg.verkl.

  negatieve verklaring

  NEHEM

  Nederlandse Herstuctureringsmaatschappij

  NEI

  Nederlands Economisch Instituut

  Nemesis

  Tijdschrift voor Vrouwen en Recht

  NEN

  Nederlandse Normen

  NEN

  Nederlands Normalisatie Instituut

  NEPROM

  Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen

  NER

  Nederlandse Emissie Rijchtlijn(en)

  NET

  Normes Européenes de Telecommunications

  Neth.Reports to the Int'l Congr.ofComp Law

  Netherlands Reports to the International Congress of Comparative Law

  NEV

  nota naar aanleiding van het eindverslag

  NEV I / II

  Nota naar aanleiding van het Eindverslag Eerste resp. Tweede Kamer

  New LJ

  New Law Journal

  NFI

  Nederlands Forensisch Instituut

  NFM

  Notarieel en Fiscaal Maandblad

  NFR

  Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen

  NFV

  Nederlandse Franchise Vereniging

  NFV-info

  Informatiebulletin van de NFV

  NFw

  Tekst Nieuwe bepalingen faillissementswet i.v.m. Invoering Boeken 3-6 NBw

  NG

  De Nederlandse Gemeente

  n.g.

  niet gepubliceerd

  NGB

  Nederlands Genootschap Bedrijfsjuristen

  NGI

  Nederlands Genootschap voor Informatica

  NGO

  Niet-gouvernementele organisatie

  ngo

  nader gewijzigd ontwerp

  NGT

  Nederlands Geodetisch Tijdschrift

  N.H.B.C.

  National House Building Council

  NIABA

  Nederlandse Industriële en Agrarische Biotechnologie Associatie

  NIB

  Nationale Inversteringsbank

  NIBE

  Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf

  NIBUD

  Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

  NICAM

  Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media

  NILR

  Netherlands International Law Review (sedert 1975 voorheen NTIR)

  NIMA

  Nederlands Instituut voor Marketing

  nimby

  not in my backyard

  NIP

  Nederlands Instituut van Psychologen

  NIP

  Nationaal Indicatief Programma

  NIPR

  Nederlands Internationaal Privaatrecht. Repertorium op verdragenrecht, wetgeving, rechtspraak en literatuur

  NIRO

  Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

  NIVOS

  Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw

  NIvRA of NIVRA

  Nederlands Instituut van Registeraccountants

  NIWO

  Nationale in Internationale Wegvervoer Organisatie

  NIZW

  Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

  NJ of N.J.

  Nederlandse Jurisprudentie (uitspraken in bur­gerlijke en strafzaken)

  NJA

  Nederlandse Jurisprudentie Administratiefrechtelijke Beslissingen

  NJB of N.J.B.

  Nederlands Juristenblad

  NJIL

  Nordic Journal of International Law

  NJJ

  Nota Justitiële Jeugdbescherming

  NJCM-bull.

  Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten-bulletin

  NJ-kort

  Nederlandse Jurisprudentie kort bijlage bij de NJ (verder als Feitenrechtspraak)

  NJO

  Nederlandse Jurisprudentie, Onteigeningszaken

  NJV

  Nederlandse Juristen-Vereniging

  NJW

  Neue juristische Wochenschrift

  NJW-RR

  Neue juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report

  NKOV

  Nederlands Katholiek Ondernemersverbond

  NKV

  Nederlands Katholiek Vakverbond

  NKP

  Nieuwe kantongerechtsprocedure

  n.l.

  namelijk

  NLG

  Nederlandse Gulden

  n.m.

  namiddag

  NMA of NMa

  Nederlandse Mededingingsautoriteit

  n.m.b.m

  naar mijn bescheiden mening

  NML

  netto minimumloon

  n.m.m.

  naar mijn mening

  NMP

  Nationaal Milieubeleidsplan

  NMvA of nMvA

  nadere Memorie van Antwoord

  NMvT of nMvT

  nadere Memorie van Toelichting

  N.N.

  nomen necio (ik weet de naam niet of naam onbekend)

  n.n.

  niet ontvankelijk

  N.n.a.v.E. of NnE of NnEV

  Nota naar aanleiding van het Eindverslag

  NnavV

  Nota naar aanleiding van het Verslag

  n.n.g.

  nog niet gepubliceerd

  NNI

  Nederlands Normalisatie Instituut

  NO of No.

  Nationale Ombudsman

  no.

  numero

  NOAT

  Nederlands onderwijs aan anderstaligen

  NOB

  Nederlands Omroepproduktie Bedrijf

  NOBOL

  Nederlandse Organisatie van Bureaus voor Outplacement en Loopbaanbegeleiding

  NOFOTA

  Netherlands Oils, Fats and Oilseeds Trade Association

  NOJO-team

  Nederlands Opsporingsteam Joegoslavische Oorlogsmisdadiger

  NOLOC

  Nederlandse Orde van Loopbaanadviseurs en Outplacementsconsultants

  n.o.m.

  naar onze mening

  NOP

  Niet-openbare procedure

  NOR

  Naoorlogse Rechtspraak

  NOS

  Nederlandse Omroep Stichting

  NOSW

  Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening

  NOTA

  Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek (verder als Rathenau Instituut)

  Nota EV

  Nota naar aanleiding van het Eindverslag

  Nota II

  Nota naar aanleiding van het Eindverslag van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie uit de Tweede Kamer

  n.o.t.k.

  nader overeen te komen

  NOTU

  Nederlandse Organisatie van Tijdschrift Uitgevers

  Not.Wet of Not.w.

  Notariswet

  NOVA of NOvA

  Nederlandse Orde van Advocaten

  NOvAA

  Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten

  NOVIB

  Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand

  NOVIS

  Notarieel Verwerkings- en Informatiesysteem

  NOvo-team

  Nederlands Opsporingsteam voor Oorlogsmisdrijven

  NQHR

  Netherlands Quarterly of Human Rights

  n.n.g.

  nog niet gepubliceerd

  NP

  Nabestaandenpensioen

  NPC

  Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing

  NPCF

  Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie

  NPRC

  Nederlandse Particuliere Rijnvaart Centrale

  NR

  Nader rapport

  NR

  Nederlandsche Regtspraak

  nr.

  nummer

  N.Rapp.

  Nader rapport

  NRB

  Nederlandse Richtlijnen Bodembescherming

  NRIB

  Nieuwe Regelingen van Internationaal Belastingrecht

  NRU

  Nederlandse Radio Unie

  NRV

  Nationale Raad voor de Volksgezondheid

  NRv

  (Nieuw) Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

  NS

  Nederlandse Staatscourant

  NS

  Nederlandse Spoorwegen

  NSCR

  Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

  NSIS

  Nationaal Schengen Informatiesysteem

  NStE.

  Neue Entscheidungssammlung für Strafrecht

  NSTZ

  Neu Zeitschrift für Strafrecht

  Nsw

  Natuurschoonwet

  nt.

  noot

  NTB

  Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

  NTBR

  Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht

  NtEr

  Nederlands tijdschrift voor Europees recht

  NTIR

  Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Recht (tot 1975 voortgezet als NILR)

  NTOM

  Nieuwe Toelatings- en Opvangmodel

  NTOR

  Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht

  NTP

  Nieuw Tijdschrift voor Politiek

  NTR&R

  Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Recht

  NTS

  Nederlandse Televisie Stichting

  NTSR

  Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht

  NTHR

  Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht

  NV of N.V. of nv

  naamloze vennootschap

  NV

  Nader Verslag

  De NV

  De Naamloze Vennootschap (tijdschrift)

  NVAB

  Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

  NVB

  Nederlandse Vereniging van Banken

  NVB

  Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de Bibliotheek-, Informatie- en Kennissector

  NVBI

  Nederlandse Vereniging van Beroepskeuze Instellingen

  NvdB

  Nieuwsblad voor de Boekhandel

  N.v.d.R

  Noot van de Redactie

  N.v.d.V.

  Noot van de Vertaler

  NVER

  Nederlandse Vereniging voor Europees Recht

  NVH

  Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus

  NVH

  Nederlandse Vereniging van Hypotheekbanken

  NVHGZS

  Nederlandse Vereniging voor de Handel in Gedroogde Zuidvruchten, Specerijen en aanverwante artikelen

  NVI

  Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen

  NVIH-COC

  Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit, Cultuur- en Ontspanningscentrum

  NVIR

  Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht

  NVJ

  Nederlandse Vereniging van Journalisten

  NVK

  Nederlandse Vereniging voor Kriminologie

  NVM

  Nederlands Verbond voor Middenstandsverenigingen

  N.V.O.B.

  Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid

  NVP

  Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid

  NVP

  Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

  NVRA

  Nederlandse Vereniging van Rechtskundig Adviseurs

  NVRV

  Nederlandse Vereniging voor Rehtsvergelijking

  NVSA

  Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten

  NvT

  nota van toelichting

  n.v.t.

  Niet van toepassing

  NVV

  Nationaal Vakverbond

  NVV

  Nederlandse Vereniging van Vakverenigingen

  NVV

  Nader Voorlopig Verslag

  NvV

  Nota van Verbetering

  NVVA

  Nederlandse Vereniging van Automobiel Assuradeuren

  NVVB

  Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken

  NNvIR

  Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht

  NVvR

  Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

  NVVK

  Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet

  NVVR

  Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking

  NvW

  Nota van Wijziging

  NVwZ

  Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht

  NW

  Notawisseling

  NW

  Notarieel Weekblad

  NW

  Natuurbeschermingswet

  Nw

  Wet op het Notarisambt (1842)

  NW.(2d)

  North Western Reporter (second series)

  NW 3

  Derde Nota Waterhuishouding

  NWC

  Natuurwetenschappelijke Commissie

  NWHP

  Nieuwe Wet op de Handelspraktijken (België)

  NWO

  Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

  NWR

  Nationale Woningraad

  NWV

  Noodwet Voedselvoorziening

  NWW

  Nieuwe Werkloosheidswet

  NYIL

  Netherlands Yearbook of International Law

  NZI

  Nederlands Ziekenhuisinstituut

  NZR

  Nationale Ziekenhuisraad

 • O

  Wet op de overgang

  O.

  overwegende

  o.a.

  onder andere

  OAMPI

  Office Africain et Malgache pour la Propriéte industrielle

  OAPI

  Organisation Africaine de la Propriëté Intellectuelle

  OAU

  Organisation of African Unity

  OAWS

  Organisatie van Adviesbureaus voor Werving en Selectie

  OB

  zie Wet OB

  OB of O.B.

  Officiële Bekendmakingen

  Ob.

  obiit (overleden)

  OBG

  Obergericht

  OBL

  Oberlandesgericht

  obsv.

  observation

  OBV

  ouderlijke boedelverdeling

  OBW

  Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek

  OC

  Onderdeelcommissie

  OC

  Onderzoek- en Opvangcentrum (asielzoekers)

  OC

  Voorontwerp Consumentenkoop

  o.c.

  opere citato (in het aangehaalde werk)

  OCAS

  Overleg- en adviescommissie alternatieve sancties

  OCV

  Vaste Commissie voor Sociale Zaken

  OCV

  Overtreding Controlevoorschriften (ziektewet)

  OCW

  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Octr.regl.

  Octrooireglement

  Octr.gem.regl.

  Octrooigemachtigdenreglement

  Octr.w

  Rijksoctrooiwet

  OD

  Onrechtmatige Daad (losbladig)

  ODA

  Official Development Assistance

  ODETTE

  Organisation for Data Exchange through Tele-transmission in Europe

  ODOL

  Onrechtmatige Daden Overheidslichamen

  ODRP

  Organisatiebureau van de Nederlandse Gemeenten

  OEB

  Office Européen des Brevets

  OECD

  Organisation for Economic Co-operation and Development

  OECD Mod.

  OECE Model Convention

  O en A

  overheid en aansprakelijkheid

  OEES

  Organisatie voor Europese Economische Samenwerking

  OEM

  Organisatie met exclusieve en bijzondere marktrechten

  OenS-Fonds

  Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw

  O & F

  Onderneming & Financiering

  O & I

  Organisatie & Informatievoorziening

  O & O

  Opvoedingsondersteuning en Ontwikkeling

  OESO

  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

  OETC

  Onderwijs in eigen taal en cultuur

  o.g.

  Onroerend goed

  OGA

  Ouderenzorg, gehandicaptenzorg en algemene maatschappelijke hulpverlening

  oga

  operationele gebiedsaanwijzing

  OGB

  Onroerend Goed Belasting

  OGH

  Oberster Gerichtshof (Östereich)

  OgR

  Octrooigemachtigden-Reglement

  o.g.v.

  onder gebruikelijk voorbehoud

  OGH

  Offenne Handelsdesellschaft

  Ohio.app

  Ohio Appeal case

  OHT

  Wet op de Overhevelingstoeslag

  o.i.

  ons inziens

  OINBW

  Ontwerp-Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 NBw

  OISOVSO

  Overgangswet Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs

  OJ

  Official Journal

  OJ/EPO

  Official Journal European Patent Office

  OK

  ondernemingskamer

  OK

  Ondernemingskamer bij het Gerechtshof

  OK

  Organisatiebeschikking Kadaster

  ola

  optisch leesbare acceptgiro

  OLG

  Oberlandesgericht

  OLGE

  Entscheidungen der Oberlandesgerichte

  OLGZ

  Entscheidungen der Oberlandesgerichte in Zivilsachen

  OM

  Openbaar Ministerie

  O-M of O.M.

  Ontwerp-Meijers

  o.m.

  onder meer

  Omb.

  Ombudsman

  OMPI

  Organisation Mondiale pour la Proprété Intellectulle (WIPO)

  OMZ

  Wet op de Omzetbelasting

  ONBW

  Ontwerp Nbw

  ONP

  Open Network Provisions

  Onteig.w.

  Onteigeningswet

  Ontw. B.W.

  Ontwerp voor een nieuw BW

  O-O of OO

  Oorspronkelijk Ontwerp

  O.O.

  Ontwerp van wet, behorende bij de Koninklijke boodschap

  o.o.

  openbare orde

  o.o.d.

  onrechtmatige overheidsdaad

  Oorl.w.

  Oorlogswet voor Nederland

  o.o.v.

  onvoorzien oponthoud voorbehouden

  OOVO

  Overleg Orgaan Voortgezet Onderwijs

  OP

  Ouderdomspensioen

  OP

  Openbare procedure

  o.p.

  opgeëiste persoon

  op.cit.

  opere citatio (in aangehaalde werk)

  OPF

  Ondernemingspensioenfonds

  Opin.PA.

  Opinion of the Parliamentary Assembly

  OPM

  Officiële Parallelmarkt

  opm.

  opmerking

  OPOL

  Offshore Pollution Agreement

  OPS

  Opsporingsregistratiesysteem

  OPS

  Opsporingsregister

  Op.w. of Opw

  Opiumwet

  OR

  Octrooiraad

  OR

  Ondernemingsraad

  OR

  Schweizerisches Obligationenrecht

  OR

  Bundesgesetz über das Obligationenrecht

  O.Regl.

  Octrooireglement

  Orgrkad

  Organisatieregeling Kadaster

  Orgwkad

  Organisatiewet Kadaster

  ORO

  Oorspronkelijk regeringsontwerp

  ORrP

  Oriëntatie, Sociaal recht en Personeelsbeleid

  OS

  Overdracht van strafvervolging

  o.s.

  ontwerp van wet van de staatscommissie

  OS

  Ontwikkelingssamenwerking

  OSA

  Organisatie voor strategisch Arbeidsmarktonderzoek

  OSaI

  Oriëntatie Sociaale actualiteiten en Informatie

  OSE

  Open System Environment

  OSHA

  Occupational Safety and Health Act

  OSI

  Open System Interconnection

  OSIRIS

  OM-systeem Identificatie, Registratie en Informatie van Slachtoffers

  OSO

  Onteigening en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad

  OSR

  Opleiding Sociale Rechtshulp

  OStA

  Ostereichisesch Standes Ambt

  OStc

  Ontwerp der Staatscommissie

  OSV of Osv of OSW

  Organisatiewet sociale verzekeringen

  OTA

  Office of Technology Assessment

  OTO

  Onderzoek Toezicht en Ontheffing

  OTS of o.t.s.

  Ondertoezichtstelling

  o.t.t.z.

  onderzoek ter terechtzitting

  OU

  Open Universiteit

  OV

  Opleiding en Vormgeving

  Ov

  Onvoorwaardelijke veroordeling

  ov.

  overeenkomst

  ov.

  overweging

  OVB

  Ouderlijke boedelverdeling

  Overg.w.

  Overgangswet

  OvG

  Overeenkomst van 's-Gravenhage

  OVH

  Overzicht vermeerdering huisvesting

  OvJ

  Officier van Justitie

  ovk. of ovkst.

  overeenkomst

  OvL

  Overeenkomst van Locarno

  OvM

  Overeenkomst van Madrid inzake de internationale inschrijving van fabrieks- en handelsmerk

  OvN

  Overeenkomst van Nice inzake de internationale indeling van waren en diensten waarop de fabrieks- of handelsmerken betrekking hebben

  ovp

  openbare voorbereidingsprocedure

  OVR

  Oud Vaderlands Recht

  o.v.v.

  onverbindendverklaring

  Ov.W.I.

  Aanvullende Overgangswetten (invoering NBw eerste stuk)

  Ov.W.II.

  Aanvulling Overgangswetten (invoering Nbw Tweede stuk)

  OW

  Overgangswet (NBw)

  OW

  Opiumwet

  Ow

  Onteigeningswet

  Ow

  Octrooiwet

  Ow

  Ongevallenwet

  OWBO

  Overgangswet Wet op het Basisonderwijs

  Ow Kadasterw.

  Invoeringswet Kadasterwet

  owm

  Onderlinge waarborgmaatschappij

  OWSV

  Organisatiewet Sociale Verzekering

  OWVO

  Overgangswet Wet op het voortgezet onderwijs

  OZ

  Ondernemingszaken

 • primo (ten eerste)

  P.

  pars (deel)

  P.

  De Pacht (tot 1982) (verder als Agrarisch Recht)

  p.

  pagina

  P.(2d)

  Pacific Reporter (second series)

  PA

  Palestijnse Autoriteit

  Pa

  Productaansprakelijkheid

  p.a.

  per adres

  PABO

  Pedagogische Academie Basisonderwijs

  Pachtw.

  Pachtwet

  pag.

  pagina

  PAH

  Permanent Arbitrage Hof

  PALGA

  Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief

  PALL

  Premieregeling aanvaarding lager loon

  pan.

  panoramique

  P.A.O.

  Postacademisch onderwijs

  PAP

  Provinciaal Afvalstoffen Plan

  PAR

  Pedagogisch Psychologisch Psychiatrisch Adviesbureau Randstad

  PAR

  Praktijkboek Administratief Recht

  Par of par of Para

  Paragraph of paragraaf

  Parl.Enq

  Wet op de parlementaire enquête

  Parl.Gesch.

  Parlementaire Geschiedenis

  Parl.Gesch. Inv.

  Parlementaire Geschiedenis Invoeringswet NBW

  Part.Arb.

  Particuliere Arbitrage

  Pas.

  Pasicrisie Belge

  Passim

  verspreid (op verschillende plaatsen in het boek)

  Pat.

  Patent

  PatG

  Patentgesetz

  PB of PB NA

  Publicatieblad van de Nederlandse Antillen

  Pb

  Pachtbesluit

  Pb

  Provinciaal blad

  PBC

  Pieter Baan Centrum

  PB EG of PB of Pb

  Publicatieblad van de EG

  PBIR

  Periodieke Berichten van het Instituut der Bedrijfsrevisoren

  PB.EOB

  Publicatieblad voor het Europees Octrooibureau

  PBO of p.b.o.

  Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie

  PBW of Pbw

  Penitentiaire Beginselenwet

  PC

  President-commissaris

  PC

  Plaatselijke Commissie

  P & B

  Proces en Bewijs / Revue de droit juridiaire et de la preuve

  P & C

  Planning & Control

  PCBL

  Provinciale Commissie Beheer Landbouwgronden

  PCGD

  Postcheque- en Girodienst

  PcOJ

  Programmeringscollege Onderzoek Jeugd

  PCT

  Patent Cooperation Treaty (samenwerkingsverdrag)

  PCV

  provinciale comptabiliteitsvoorschriften

  PD

  Physical Distribution

  PD

  Pro Deo

  PD

  Publiek domein

  PDI

  Premiedifferentiatie Ziektewet

  PDS

  Permanent Documentatie Systeem

  p.e.

  par exemple (bijvoorbeeld)

  PEB

  Rapport Parlementaire enquête bouwsubsidies

  PEC

  Parlementaire Enquête Commissie (Opsporingsmethode)

  PEMBA of Pemba

  Wet Premiedifferentiatie marktwerking bij arbeidsongeschiktheid

  P & F

  Praktijk en Fiscus

  P& I

  Privacy & Informatie

  P& P

  Pensioen & Praktijk

  P&R

  Privacy en Registratie

  Pen Inf

  Penitentiaire Informatie

  PFQ

  Public Finance Quarterly

  PFR

  Public Finance Review

  pft.

  proefschrift

  PG of P.G.

  Parlementaire Geschiedenis

  PG

  Pensioengrondslag

  PG

  Praktijkgids

  PG of P-G

  Procureur-Generaal

  PG Awb I

  E.J. Daalder, G.R.J. de Groot, m.m.v. J.M.E. van Breugel, Parlementaire geschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht, Eerste tranche, Alphen aan den Rijn 1973

  PG Awb II

  E.J. Daalder, G.R.J. de Groot, m.m.v. J.M.E. van Breugel, Parlementaire geschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht, Tweede tranche, Alphen aan den Rijn 1994

  PGB

  Persoonsgebonden Budget

  PGF

  Produktschap voor Groenten en Fruit

  PG Wijz.Rv.

  Parlementaire Geschiedenis Wijzigingen Rechtsvorderingen

  PHC

  PalestineHousing Council

  PHI

  Produkt- und Umwelthaftpflicht International

  PHIJ

  Permanent Hof van Internationale Justitie

  phv

  premieheffing volksverzekeringen

  PHVlR

  Parlementaire Handelingen van de Vlaamse Raad

  Phw

  Pandhuiswet

  phw

  premieheffing werknemersverzekeringen

  PI

  Penitentiaire Inrichting

  PI

  La Propriété Industrielle

  PIA

  Plan Integratie Afvalstoffenwetgeving

  pibb

  plaatsing in inrichting voor buitengewone behandeling

  PIL

  Zwitserse Private International Law Act

  PIM

  Plan Integratie Milieubeleid

  PIVOT

  Project Invoering Verkorting Overbrengingssysteem

  PJ

  Pensioen Jurisprudentie

  p.j.

  per jaar

  PJR

  Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering

  PJS

  Preventie, Jeugd en Sancties (DG)

  Pk.

  Pachtkamer

  PKB of pkb

  Planologische kernbeslissing

  Pktg.

  Praktijkgids

  PKW

  Pleegkinderenwet

  PKW

  Personenkraftwagen

  PL

  Public Law

  PLC

  Palestinian Legislative Council

  PLT

  Patent Law Treaty

  plv.

  plaatsvervangend(e)

  PM

  Pensioen Magazine

  PM

  Penitentiaire maatregel

  p.m.

  pro memoria

  PMA

  Wet Premieregeling Marginale Arbeid

  p.m.a.

  post mortem auctoris (na de dood van de auteur)

  PMO

  Provinciaal Milieu Overleg

  PMP

  Provinciaal milieubeleidsplan

  PMR

  Personeelsmanagement Rijksdienst

  PMV

  Provinciale milieuverordening

  PMVO

  Produktschap voor Margarine, Vetten en Oliën

  PLO

  Palestijnse Bevrijdingsorganisatie

  plv.

  plaatsvervangend(e)

  Po.

  Pachtovereenkomst

  p.o.

  Penitentiaire open-inrichting

  PODACS

  Politie-ondersteunend datacommunicatiesysteem

  POK

  Psychiatrische Observatiekliniek van het gevangeniswezen

  Pol.r.

  Politierechter

  Polw of Pol.w.

  Politiewet

  PORS

  Privé Ongevallen Registratie Systeem

  Postbankw.

  Postbankwet

  Postw.

  Postwet

  P&P

  Practische Pensioen en Praktijk

  P&P

  Pensioen & Praktijk

  PP

  Praktisch procederen bij de Kantonrechter

  PP

  Penitentiair Programma

  pp.

  partijen

  p.p. of pp.

  pagina's

  PPC

  Provinciale Planologische Commissie

  PPD

  Provinciale Planologische Dienst

  PPE

  Productschap voor Pluimvee en Eieren

  PPR

  Politieke Partij Radikalen

  PPS

  Publiek-Private Samenwerking

  P&R

  Privacy en Registratie

  PR

  Politierechter

  Pr.

  President

  Pr

  Praktijkgids

  Praktijkgids RA

  Praktijkgids Rechtskundig Adviseur

  PRAR

  Practijkboek Reclame- en Aanduidingenrecht

  PRE

  Precatiorechten

  Preadv.

  Preadvies

  Pres.

  President

  Pres. Rb.

  president rechtbank in kortgeding

  Prf. of prft.

  Proefschrift

  Prg. of PRG

  De Praktijkgids (tot 1970: De Practijkgids)

  PRO

  Periodiek Rechtspositie Overheidspersoneel

  proc.

  Procureur

  Procesregl.

  Procesreglement

  Prof. of prof.

  professor

  Prop.Ind

  La Propriété Industrielle

  Prot.

  Protocol

  Prot.EK

  Protokoll der Expertenkommission

  Prot.KK

  Protokoll der kantonsrätlichen Kommission

  Prot. KR

  Protokoll des Kantonrats

  Prov

  Besluit provisie kredietbemideling

  Prov.Instr.H.M.G.

  Provisionele Instructie voor het Hoog Militair Gerechtshof

  Prov.w.

  Provinciewet

  Prijz.w.

  Prijzenwet

  PS

  Provinciale Staten

  PS

  Periodiek voor Sociale Verzekeringen, Sociale voorzieningen en Arbeidsrecht

  PS

  Personeel Statuut

  PSC

  Penitentiair Selectie Centrum

  PSC

  Provinciale Stadsvernieuwingscommissie

  PSC/TNO

  Planologisch Studiecentrum TNO

  PSG

  Produktschap voor Siergewassen

  PSR

  Project Stelselwijziging Rijkshuisvesting

  PSVlR

  Parlementaire Stukken van de Vlaamse Raad

  PSW

  Pensioen- en spaarfondsenwet

  PT

  Polytechnisch Tijdschrift

  PTK

  Penitentiair Trainingskamp

  P.T.T. of PTT

  Posterijen, Telegraaf en Telefonie

  publ.

  publiek of openbaar

  Publ.ECHR

  Publications of the European Court of Human Rights

  Publ.SV

  Publicatieblad Sociale Verzekering

  PUR

  Pensioen- en uitkeringsraad

  p.v.

  proces verbaal

  PVC

  Provinciale Volkshuisvestingscommissie

  PVD

  Politie Verbindingsdienst

  PVE of Pve

  Programma van eisen

  PvJ

  Paleis van Justitie

  PVP

  Produktschap voor Vis en Visprodukten

  PVRO

  Project Versterking Rechterlijke Organisatie

  P.v.s.

  Personeelsvolgsystemen

  PVV

  Produktschap voor Vee en Vlees

  PVVR

  Produktschap voor Veevoeder

  PW

  Periodiek Wetboek van administratieve en gerechtelijke beslissingen enz.

  PW

  Administratieve en rechterlijke beslissingen voor het notariaat

  PW of Pw

  Pachtwet

  PW

  Prijzenwet

  PW of Pw.

  Politiewet

  PW

  Periodiek Woordenboek van administratieve en gerechtelijke beslissingen enz.

  PWT

  Stichting Publieksvoorlichting Wetenschap en Technologie

  PVvdL

  Pensioenwet voor de Landmacht

  PZ

  Nieuwsbrief PZ

  PZW

  Plantenziektenwet

 • QB

  Law Reports, Queen's Bench

  Q.B.D.

  Queen's Bench Division

  q.e.d.

  quod erat demonstrandum (hetgeen bewezen moet worden)

  q.q.

  qualitate qua (in de hoedanigheid waarin hij optreedt

  QRCRW

  Questions et Réponse Conseil Régional Wallon

 • R of Rv

  Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

  R

  Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel

  r.

  recto (op de rechterzijde van het blad)

  RA

  Regeer Akkoord

  RA

  De Rechtskundig Adviseur en De Praktijkgids

  RA

  Wet op de Registeraccountants

  RAACE

  Recueil des arrêts et avis du Conseil d'Etat

  RAB

  Rijksarbeidsbureau

  RABB

  Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland

  RAR

  Rechtspraak voor Arbeidsrecht

  RabelsZ

  Rabels Zeitschrift

  RAC

  Recherche Adviescommissie

  RACE

  Recueil des Arrêts du Conseil d'état

  RAE

  Revue des affaires Europeéennes

  RAGA

  Regeling aanwijzingen gevaarlijke afvalstoffen

  RAIO

  rechterlijke ambtenaren in opleiding

  RAJB

  Recueil annales de Jurisprudence Belge

  RAP

  Reglement autovervoer personen

  Rapp.

  Rapport

  Rapport aan de Koningin

  Nader Rapport van de minister van Justitie aan de Koningin naar aanleiding van het advies van de Raad van State

  Rapport ABAR

  Rapport Algemene bepalingen van administratief recht

  RAPT

  Raad van Advies betreffende de Post en Telecommunicatie

  RAR

  Rechtspraak voor Arbeidsrecht

  RARO of Raro

  Raad van advies voor de Ruimtelijke Ordening

  Rau

  Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Abw

  RAVI

  Raad voor vastgoedinformatie

  RAVO

  Raad voor de Volkshuisvesting

  RAVU

  Reïntergratie van Arbeidsongeschikten via de Uitzendformule

  RAWB

  Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid

  Rawb of RAwb

  Rechtspraak Algemene wet bestuursrecht, onder redactie van J.B.T.M. ten Berge, B.W.N. de Waard, R.J.G.M. Widdershoven, losb., Alphen aan den Rijn, 1994 e.v.

  RB

  Rechtsgeleerd Bijblad

  Rb

  (Arrondissements)Rechtbank

  R.Banque

  Revue de la Banque

  RBA

  Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening

  RBA of RB(A)

  Rechterlijke Beslissingen inzake de wet op de arbeidsovereenkomst (voormalig)

  RBA 1994-1995

  L.J.A. Damen e.a. (red.), Rechtspraak Be­stuursrecht 1994-1995, De Annotaties, ’’s-Gravenhage 1996

  RBA 1995-1996

  L.J.A. Damen e.a. (red.), Rechtspraak Be­stuursrecht 1995-1996, De Annotaties, ’s-Gra­venhage 1997

  RBA 1996-1997

  L.J.A. Damen e.a. (red.), Rechtspraak Be­stuursrecht 1996-1997, De Annotaties, ’s-Gra­venhage 1998

  RBB

  Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsbeveiligingsdienst

  RBB

  Raad voor het binnenlands bestuur

  RBDC

  Revue Belge de Droit Constitutionnel

  Rbio

  Rijkswet bekendmaking internationale overeenkomsten

  Rb.Kh.

  Rechtbank van de Kamer van Koophandel

  RBSC

  Revue Belge des Sciences Commerciales

  Rb.van Kh.

  Rechtbank van Koophandel

  RC

  Reclame Code

  RC of r.c. of R-C

  rechter-commissaris

  r.c.

  Rekening-courant

  RCC

  Reclame Code Commissie

  RCC

  Rijks Computercentrum

  RCDIP

  Revue Critique de Droit International Privé

  RCJB

  Revue Critique de Jurisprudence Belge

  RCK

  Richtlijn Consumentenkrediet

  RD

  Reglement Deurwaarders

  RDA

  Regionaal Directeur van de Arbeidsvoorziening

  RDC

  Regionaal Dienstencentrum

  RDC

  Revue de Droit Commercial / Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht

  R.d.C.

  Recueil des Cours de L'Académie Internationale de La Haye

  RDE

  Revue de Droit des Étrangers

  RDHL

  Reglement dienst hoofd- en lokaal spoorwegen

  RDJB

  Répertoire Décennal de Jurisprudence Belge

  RDMZ

  Rijksdienst voor de Monumentenzorg

  Rdn. of Rdnr.

  Randnummer

  RDP

  Revue du Droit Public

  RDP

  Revue de droit pénal et de criminologie

  RDS

  Revue de droit suisse

  RDULB

  Revue de droit de l'U.L.B.

  RDW

  Rijksdienst voor het wegverkeer

  r.e.

  rekeneenheid

  REA of Rea

  Wet (re)ïntegratie arbeidsgehandicapten

  REC

  Revue Eropéenne de Droit de la Consommation

  Rec.

  Recommendation

  Rec.

  Recueil des décisions

  Rec CJCE

  Recueil de la Jurisprudence de la Cour de Justice et du Tribunal de Primière instance

  Rec. des Cours

  Recueil des Cours

  Rechtsk T

  Rechtskundig Tijdschrift

  Rechtspl.L.Lu

  Rechtspleging bij de Land- en Luchtmacht

  Rechtspl.zeem.

  Rechtspleging bij de Zeemacht

  Rec. M-D

  Reconstructiewet Midden-Delfland

  RECIEL

  Review of European Community & International Environmental Law

  Recl.reg.

  Reclasseringsregeling

  Recom.PA

  Recommendations of the Parliamentary Assembly

  rect.

  rectificatie

  red.

  redactie

  red.

  redactioneel

  REDC

  Revue Européenne de droit de la consommation

  REDP

  Revue Européenne de Droit Privé

  Redrim

  Revue de Droit immobilier / Tijdschrift voor onroerendgoedrecht

  REE

  Revue Européenne de l'environnement

  Refraucom

  Ressorts fraudecommissie

  R& K

  Recht en Kritiek

  REM

  Remigratieregling Ethnische Minderheden

  Reg.

  regelingen

  reg.

  regula (regel)

  Reg. ademan

  Regeling Ademanalyse

  Reg.betkr

  Regeling betaling kadastraal recht

  Reg.BUO

  Regeling bloed- en urineonderzoek

  Reg.huiz.bew.

  Huishoudelijk reglement huizen van bewaring

  Registr.w.

  Registratiewet

  Regl. I

  Reglement I (KB van 14 sept. 1838, Stb. nr. 36)

  Regl.Orgkad

  Reglement inrichting organisatie Kadaster

  Regl.R.T.

  Reglement rechtstoestand tewerkgestelden

  Regl. R.v.K.

  Reglement van de Raad voor het Kwekersrecht

  Regl.tul.tbs

  Reglement tenuitvoerlegging terbeschikkingstelling

  Reg.VAO

  Regeling voorlopig ademonderzoek

  Reg.VD

  Regeling of beschikking van de Directeur VD

  Reg.w.

  Registratiewet

  Repertorium Serie D

  Repertorium van de rechtspraak inzake het gemeenschapsrecht Serie D

  req.

  requirant

  req.

  requête

  Requ

  Requisitoir

  R& R

  Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie

  Res.

  Resolutie

  Resol.CM

  Resolution of the Committee of Ministers

  Resol.PA

  Resolutions of the Parliamentary Assembly

  resp.

  respectievelijk

  Resp.civ

  Responsabilité civile

  Resp.civ.et assur

  Responsabilité civile et assurance

  RET

  Rotterdamsche Elektrische Tram

  Rev.

  Revue

  Rev acc trav

  Revue des accidents du travail et de droit industrel et social

  Rev B sécsoc

  Revue Belge de sécurité sociale

  Rev Comm

  la Revue Communale de Belgique

  Rev dr B

  Revue de Droit Belge

  Rev dr contemp

  Revue internationale de droit contemporain

  Rev. de Dr. comp.

  Revue de Droit comparé

  Rev dr min

  Revue de droit mineur

  Rev Fisc

  la Revue Fiscale

  Rev Gd

  Revue de la Gendarmerie

  Rev Gén dr

  Revue Générale de Droit

  Rev Pol

  la Revue Politique

  Rev. trim. de Dr. civ.

  Revue trimestrielle de Droit civil

  Rev. trim. de Dr. comm.

  Revue trimestrielle de Droit commercial

  Rev TVA

  Revue de la T.V.A.

  Rev ULB

  Revue de l'Université de Bruxelles

  REV. Crit

  Revue Critique de Droit International Prive

  Rev.de droit

  Revue de droit international et de Légation comparée

  Rev.Dr.Int. Comp

  Revue de Droit International et de Droit Comparée

  REZ

  Raad voor Economische Zaken

  RdW

  Recht der Werkelijkheid

  RdW

  Österreichisches Recht der Wirtschaft

  RFR

  Rechtspraak Familierecht

  r.f.s.v.p.

  résponde favorable s´il vous plait (vriendelijk verzoek gunstig antwoord)

  RG

  Reichsgericht

  RGA

  regionale gebiedsautoriteit

  RGAR

  Revue Générale des Assurances et des Responsabilitités

  RGAT

  Revue Générale des Assurance terrestres

  RGB

  Rechtspraak gelijke behandeling

  RGBL

  Reichsgesetzblatt

  RGD

  Rijksgebouwendienst

  RGDC

  Revue Générale de Droit Civile Belge

  RGF

  Revue Générale de Fiscalité

  Rgf

  Raad voor de gemeentefinanciën

  RGB

  Rechtspraak gelijke behandeling m/v

  RGK

  Registratiekamer

  RGO

  Raad voor Gezondheidsonderzoek

  RGS

  Reglement Gevaarlijke Stoffen

  RGSGH

  Regeling Geldelijke Steun Huurwoningen Normkosten Systeem

  RGSt

  Entscheidungen des Reichsgericht in Strafsachen

  R.G.Z.

  Entscheidungen des Reichsgericht in Zivilsachen

  RHA

  Rechtspraak van de Haven van Antwerpen

  RHA

  Rijks hoofdboekhouding

  RHV

  rechtshulpverdrag

  RI

  Richtslijn van de Ministers (EG)

  RIAGG

  Regionale Instelling Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

  RIB

  Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

  RIB

  Rijksinkoopbureau

  RIBA

  Royal Institute of British Architects

  RIC

  Revue Internationale de la Concurrence

  RID

  Reglement inzake het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke stoffen

  RIDA

  Revue Internationale des Droits de l'Antiquité

  RIDA

  Revue Internationale des Droits d'auteur

  RIDC

  Revue Internationale de Droit Comparé

  RIDE

  Revue Internationale de Droit Economique

  RIDP

  Revue Internationale de Droit Pénal

  RIEJ

  Revue interdiciplinaire d'études Juridiques

  RIG

  Raad voor Integratie en Grotestedenbeleid

  RIJ

  Revue Interdisiplinaire d'etudes Juridiques

  Rijksw.Ned.schap

  Rijkswet op het Nederlanderschap

  RIJP

  Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

  RIN

  Rijksinstituut voor natuurbeheer

  R.I.N.

  Revista International del Notariado / Revue Henri Maigret

  RiN

  Recht in Nederland

  RIOD

  Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie

  RISOP

  Registratie en Informatiesysteem Organisatie en Personeel

  RIV

  Rijksinstituut voor de Volksgezondheid

  RiVASt

  Richtlinien für Verkehr mit dem Ausland in Strafrechtlichen Angelegenheiten

  Riv.dir.int.

  Rivista di diritto internazionale

  Riv.dir.int."le priv.

  Rivista di diritto internazionale privato

  Riv.dir.int.priv.proc.

  Rivista di diritto internazionale privato e processuale

  RIVM

  Rijksinstituut voor de Volksgezondheid

  RIVO

  Rijksinstituut voor Visserijonderzoek

  RIW/AWD

  Recht der Internationalen Wirtschaft/Aussenwirtschaftsdienst des Betriebsberaters

  RIZA

  Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling

  RIZA

  Rijksinstituut voor de zuivering van Afvalwater

  RJ

  Raad voor de Jeugdverslaggeving

  RJI

  Rijks Jongeren Internaat

  RJI

  Res et Jura Immobilia

  RJC

  Revista Juridica Catalunya

  RJDA

  Recueil de Jurisprudence de Droit Administratif et du Conceil d'état

  RJE

  Revue Juridique de l'environnement

  RIW

  Recht des Internationalen Wirtschaft

  R & K

  Recht en Kritiek

  Rk.

  Raadkamer

  rk of r.k.

  rechterkolom of rechterkant

  RLGB

  Recuceil de la législation générale en vigueur en Belgique

  RKLM

  Rijkskeuringsvoorschriften lichte motorvoertuigen

  RKLPG

  Rijkskeuringsvoorschriften voor het aanbrengen van een LPG-installatie bij motorvoertuigen

  RKMC

  Rijkskantoormachinecentrale

  RKP

  Rijkskeuringsvoorschriften personenauto's

  RKR

  Reglement Regeling kentekenregistratie

  RKVTAO

  Rijkskeuringsvoorschriften vrachtauto's trekkers aanhangwagens en opleggers

  RKvW

  Rijkskeuringsdienst van Waren

  RL

  Rijksuniversiteit Limburg

  R.l. of Rln.

  Richtlijn

  RLG

  Rohrleitungsgezets

  RM

  Rechterlijke Macht

  RM

  Rechtsgeleerd Magazijn (sinds 1939: TM Themis)

  RM Themis (RMTh)

  Rechtsgeleerd Magazijn Themis, tijdschrift voor publiek- en privaatrecht

  RM

  Rechtspraak Medenzeggenschapsrecht

  RMAKL/KLu

  Reglement voor militaire ambtenaren der Koninklijke Landmacht en der Koninklijke Luchtmacht

  Rmgkr

  Regeling massale gegevensverstrekking uit de kadastrale registratie

  RMK

  Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf

  RMT of RMThemis of RMTh

  Rechtsgeleerd Magazijn Themis, tijdschrift voor publiek- en privaatrecht

  RMUE

  Revue du Marché Unique Européen

  RMZ

  Rechtspraak medezeggenschapsrecht

  RMZ

  Regeling Medeverzekering Ziekenfondsverzekering

  RN

  Rechtspraak Nemesis

  RNA

  Ribonucleic Acid

  RNB

  Revue du Notariat Belge

  RO

  Wet op de Rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie

  Ro

  Ruimtelijke Ordening

  Ro

  Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers

  r.o. of r.ov.

  rechtsoverweging

  r.o.

  ratione officii (ambtshalve)

  R-O

  (oorspronkelijk) regeringsontwerp

  r.ov.

  rechtsoverweging

  ROA

  Regeling Opvang Asielzoekers

  ROC

  Regionaal Opleidingscentrum

  ROG

  Rijksopvoedingsgesticht

  ROL

  Regionaal Openbaar Lichaam

  roln.

  rolnummer

  ROM

  Tijdschrift voor ruimtelijke ordening en milieubeheer

  ROR

  Rechtspraak Ondernemingsraad

  ROS

  Recherche-ondersteunende Systemen

  ROSK

  Reglement Ontploffingsgevaarlijke Stoffen Krijgsmacht

  ROSR

  Reglement onderzoek schepen op de Rijn

  ROTA

  Raad van Orde en Tucht Advertentiewezen

  rov.

  rechtsoverweging

  ROW

  Recht in Ost und West. Zeitschrift für Rechtsvergleichung und internationale Rechtsprobleme

  ROW

  Rijksoktrooiwet

  ROW 1910

  Rijksoctrooiwet 1910

  ROW 1995

  Rijksoctrooiwet 1995

  ROZ

  Raad voor Onroerende Zaken

  RP

  Res Publica

  r.p.

  Rechtspersoon

  RPBO

  Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel

  RPC

  Rijksplanologische Commissie

  RPD

  Rijksplanologische Dienst

  RPDB

  Répertoire Pratique du Droit Belge

  RPE

  Reflets et Perspectives de la vie Économique

  RPR

  Rijnvaartpolitiereglement

  RPS

  Revue Pratique des Sociétés

  RPS

  Revue Pénale Suisse

  RR

  Reclameraad

  RR

  Regelen voor honorering van de architect en de verdere rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect bij restauratie van monumenten der bouwkunst

  RR

  Rijksrecherche

  RR

  Recente Rechtstheorie

  R&R of R en R

  Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie

  RRASW

  Regeling rechtspositie en arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening

  RRD

  Revue Régionale de Droit

  RRDPL

  Reglement rechtstoestand dienstplicht

  RSC

  Rules of the Supreme Court

  RSJ

  Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

  RSM

  Project Restyling Mulder

  RRMZ

  Reglement rechtstoestand militaire zeemacht

  RROG

  Regeling reconstructie oude glastuinbouwgebieden

  RROM

  Raad voor de Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne

  RTDC

  Revue Trimestrielle de Droit Commercial

  RTDE

  Revue Trimestrielle de Droit Europeéen

  RTDF

  Revue Trimestrielle de Droit Familial

  RTDU

  Revue Trimistrielle des Droit de l'Homme

  Rtl.

  zie Dep. Rtl en EG Rtl

  R.Trim.Dr.Eur.

  Revue Trimestielle de Droit Europeen

  RSC

  Rotterdamse Stuwadoors Condities

  RSR

  Rechtspraak van Sociaal Recht

  RSV

  Rechtspraak Sociale Verzekering

  r.s.v.p.

  résponse s'il vous plait

  RT

  Regelen Tabel voor honorering van de architect en de verdere rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architecten bij woningwetbouw

  RTB

  Rijtijdenbesluit

  RTBS

  Reglement tenuitvoerlegging terbeschikkingstelling

  RTD of RTDC

  Revue trimestrielle de droit civile

  RTL of R.T.L.

  Regeling Toezicht Luchtvaart

  Rtl

  Regeling teboekgestelde luchtvaartuigen

  RTP

  Rijksgroepregeling thuisloze personen

  RTP

  Revue trimestrielle de droit public

  Rts

  Regeling teboekgestelde schepen

  RTT

  Regie voor Telegrafie en Telefonie

  RTT

  Reglement Tenuitvoerlegging Terbeschikkinggestelde

  RTW

  Rijtijdenwet

  RU

  Rijksuniversiteit

  Rubo

  Raad uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers

  RUCIP

  Gegles et Usages de Commerse Intereuropeen des Pommes de Terre

  RUDH

  Revue Universelle des Droit de l'Homme

  RUG

  Rijksuniversiteit Groningen

  Ruilv.wet.

  Ruilverkavelingswet

  RUL

  Rijksuniversiteit Leiden

  RUU

  Rijksuniversiteit Utrecht

  RV

  Rechtspraak Vreemdelingenrecht

  RV

  Rapportagevoorschriften buitenlands betalingsverkeer

  Rv

  Wetboek van burgerlijke rechtsvordering

  RvA

  Raad van Arbitrage

  RvA

  Raad van Arbeid

  RVA of RvA

  Regeling Verstrekkingen Asielzoekers

  R.v.A.

  Raad van Arbitrage voor de bouwnijverheid in Nederland

  RvB

  Raad van Beroep

  RvB

  Raad van Bestuur

  RVC

  Regionale verwijzingscommissie

  RvC

  raad van commissarissen

  RVD

  Rijksvoorlichtingsdienst

  RvD

  Raad van Discipline

  RvdJ

  Raad voor de Journalistiek

  RvdK

  Raad voor de Kinderbecherming

  RvdW of R.v.d.W. (KG)

  Rechtspraak van de Week (Kort Geding)

  RvdK

  Raad van de Kinderbescherming

  RvdR

  Revue van de Rijkswacht

  RvdW

  Rechtspraak van de Week

  RvE

  Raad van Europa

  RVI

  Rijksverkeersinspectie

  Rvkb.

  Ruilverkavelingsbode

  Rvkw

  Ruilverkavelingswet

  RvO

  Reglement van Orde

  RvO 1e/2e K

  Reglement van Orde Eerste/Tweede Kamer

  RvOBG

  Reglement van Orde van het Benelux-Gerechtshof

  RVOI

  Regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieur

  RvO Min

  Reglement van Orde van de ministerraad

  RvP

  Reglement voor procesvoering van het Hof van Justitie

  RvS of RvSt

  Raad van State

  RvS/R

  Weekoverzicht Raad van State, afdeling Rechtspraak

  RVT

  Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf

  RvT

  Raad van Toezicht

  RVV

  Reglement verkeersregels en verkeerstekens

  RVV

  Rijksdienst voor keuring van Vee en Vlees

  RVV

  Rechtsvorderingsverdrag

  Rvv

  Rechtsvervolging

  Rv.Verdr.

  Rechtsvordering Verdragen

  RVZ

  Raad voor Volksgezondheid en Zorg

  RW

  Registratiewet

  RW

  Rechtskundig Weekblad

  RWD

  Rechtspraak omtrent Werk- en Dienstverhuring

  RWI

  Rijkswerkinrichting

  RWM

  Regeling wapens en munitie

  Rw Ned

  Rijkswet op het Nederlanderschap 1985

  RWW

  Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers

  RWW

  Wet tot vaststelling van bepalingen betreffende 's Rijkswaterstaatswerken

  RIJP

  Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

  Rz

  Randziffern

  RZA

  Rechtspraak ZFW, AWBZ en aansluitende wetgeving

  RZK

  Reglement Zee- en Kustvisserij

 • S of S.

  Staatsblad

  S.

  Recueil Sirey

  s.

  Section

  SA of S.A.

  Société Anonyme

  s.a.

  sine anno (zonder jaartal)

  SAGE

  Software Action Group for Europe

  SALT

  Strategic Arms Limitation Talks

  SARA

  Superfund Amendments and Reauthorization Act

  Sarl

  Société à responsabilité limitée; ook: Societa a responsabilità limitata

  SARO

  Stimuleringsactie Rechtenonderzoek

  SB

  Soeverein Besluit

  SB

  Sociaal Bestek

  SBB

  Staatsbosbeheer

  SB/CA

  Sociale Bijstand en Complementaire Arbeidsvoorzieningen

  SBD

  Schoolbegeleidingsdienst

  SBE

  Standaard bedrijfseenheden

  SBI

  Standaard bedrijfsinstelling

  SBL

  Stichting Beheer Landbouwgronden

  S.B.N.

  Stichting tot bevordering der notariële wetenschap

  SBO

  Stafafdeling Beleidsontwikkeling IND

  sc.

  scilicet (te weten)

  SCG

  Service Centrum Grondreiniging

  Sch.

  Scheidslieden

  Schepel.besl.

  Schepelingenbesluit

  SchKG

  Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs

  SCOA

  Stichting Geschillenoplossing Automatisering

  Schw.JZ

  Schweizerische Juristenzeitung

  SCP

  Sociaal en Cultureel Planbureau

  SCPA

  Semiconductor Chip protection Act

  SCR

  Schadecompensatieregeling inzake het verleggen van kabels en leidingen in Rijkswaterstaatswerken

  SCR

  Service Commun Relex (Gemeenschappelijke dienst buitenlandse betrekkingen)

  S.Ct.

  Supreme Court Reporter

  SDR

  Special Drawing Rights

  SDUd

  Staatsuitgeverij

  SE

  Societas Europaea (Europese NV)

  SE.(2e)

  South Eastern Reporter (second series)

  SEATO

  South-East Asia Treaty Organization

  SEBA

  Stichting tot Exploitatie en Bescherming van Auteursrechten

  SEC

  Securities and Exchange Commission

  SEC

  Samenleving en Criminaliteitspreventie

  s.e.c.

  salvo errore calculi (behoudens rekenfouten)

  Secr.Comm.

  Secretariat Commentary

  Secr.Gen.

  Secretaris-generaal

  sect.soc.

  section sociale

  s.e.et.o.

  salvo errore calculi (behoudens vergissingen en weglatingen)

  Sel.Decisions

  Human Rights Committee under the Optional Protocol

  Sem Jur

  La Semaine Juridique: juris-classeur périonique

  SENA

  Stichting ter exploitatie van naburige rechten

  SEP

  Sociaal-eonomisch plan

  S&W

  School en Wet

  SER

  Sociaal-Economische Raad

  SERF

  SER-Fusiegedragsregels

  Sess. Cas.

  Cases Decided in the Court of Seccion

  SEW

  Sociaal-economische wetgeving

  SEW

  Tijdschrift voor Europees en economisch recht

  SEW

  Sociaal-Economisch Weekblad

  S.Exec.Rept.

  Senate Executive Report

  SF

  Sociaal Fonds

  SFB

  Sociaal Fonds Bouwnijverheid

  SFO

  Strafrechtelijk Financieel Onderzoek

  SG of S-G

  Secretaris-generaal

  SG

  Staten-Generaal

  SGA

  Stichting Geschillenoplossing Automatisering

  SGA

  Sale of Goods Act

  SGB

  Sozialgesetzbuch

  SGC

  Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken

  SGI

  Scheidsrechter voor de Grafische Industrie

  SGR

  Stichting Garantiefonds Reisgelden

  SGR

  Stichting Gezamenlijke Rechtshulp

  SGM

  Schadefonds Geweldsmisdrijven

  SHAPE

  Supreme Headquarters Allied Power Europe

  S.Hrg.

  Senate Hearing

  SHN

  Slachtofferhulp Nederland

  SIA

  Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

  SIB

  Stichting Instituut voor Bouwrecht

  SIBa of SIBA

  Statistische Informatie en Beleidsanalyse

  SID

  Schelde Inlichtingendienst

  SIEV

  Stichting Inschrijving Eigen Vervoer

  SIG

  Stichting Informatievoorziening voor de Gezondheidszorg

  SIGNI

  Signalisation des Voies de Navigation Intérieure (markering voor binnenwateren)

  SILA

  Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie

  SIMAVI

  Steun In Medische Aangelegenheden Voor Inheemsen

  SIR

  Wet Selectieve Investeringsregeling

  Sir.

  Sirey, Recueil géneral des lois et des arrêts

  SIS

  Schengen Informatiesysteem

  SITA

  Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques

  SIV

  Stafbureau Informatievoorziening

  SJ of S.J.B.

  Surinaams Juristenblad

  SJ

  Surinaamse Jurisprudentie

  SJ

  Solicitor's Journal

  S&J

  S&J signaal

  S&J

  Schuurman & Jordens

  SJD / JurDoc

  Stichting Juridische Documentatie Nederlandse Antillen en Aruba

  SJD

  Sociaal-Juridische Dienstverlening

  S&J

  Schuurman & Jordens

  SJZ

  Schweizerische Juristen Zeitung

  SL

  Staatslening

  SLA

  Service Level Agreements

  s.l.e.a.

  sine loco et anno (zonder plaats en jaartal)

  SLI

  Structuurschema Landinrichting

  SL-korting

  Security of Life-korting

  SMA

  Sociaal Maandblad Arbeid

  SMO

  Stichting Maatschappij en Onderneming

  SNLB

  Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud

  SNM

  Stichting Natuur en Milieu

  SNS

  Stichting Nationale Sporttotalisator

  So.(2d)

  Southern Reporter (second series)

  Sobi

  Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie

  SOC

  Strategie Onderzoek en Communicatie

  Soc. Best.

  Sociaal Bestek

  Soc. Handv.

  Sociaal Handvest

  Soc.R.

  Tijdschrift voor Sociaal Recht

  Soc. Verz.

  Sociale Verzekering

  SOFI-nr.

  Sociaal-fiscaal nummer

  Somm.

  Sommaires (Recueil Dalloz)

  Somm.ann.

  Sommaire annoté (in Gazette du Palais)

  SOR

  Structuurschema Openluchtrecreatie

  SOV

  Strafrechtelijke Opvang van Verslaafden

  SoZa

  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  SpA of S.p.a.

  Società per Azioni

  Sp.C.C.

  Spaans Codio Civile

  Spf of SPF

  Spoorwegpensioenfonds

  SPO

  Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties van Aannemers

  Spoorw.w of SPW

  Spoorwegwet

  SPW

  Spoorwegpensioenwet

  Sr

  Wetboek van Strafrecht

  SR

  Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht

  SR

  Sociaal Recht

  SR

  Standaardvoorwaarden Rechtsverhoudingen Opdrachtgever-Architect

  Sr of Sr.

  Wetboek van Strafrecht

  S/Res

  Resolutie van de Veiligheidsraad der Verenigde Naties

  SRA

  Stichting Rechtsbijstand Asiel

  SRN

  Stichting Reclassering Nederland

  SRNSW

  State Reports New South Wales

  SRW

  Standaard referentiebestek voor de woningbouw

  SSR

  Stichting Studiecentrum Rechtspleging

  S&S of SS of S. en S.

  Schip en Schade

  ss.

  de helft van het opgegevene

  s.s.

  stoomschip

  SSG

  Sprengstoffgesetz

  s.s.t.t. (et h.)

  salvis titulis et honoribus (met weglating van titels en waardigheden)

  s.t.

  salvo titulo (met weglating van de titel)

  STABU

  Stichting Standaard Bestek Burgerlijke Utiliteitsbouw

  Stagever.

  Stageverordening

  STAR

  Stichting van de Arbeid

  Stas.

  Staatssecretaris

  Stat.

  Statuut

  Stat.

  Statute at Large

  Stat.IGH

  Statuut van het Internationale Gerechtshof

  s.t.b.

  scheiding van tafel en bed

  Stb.

  Staatsblad

  S&V

  Stichting & Vereniging

  SV&V

  Stichting, Vereniging en Vennootschap

  S&W

  School en Wet

  Stb. of Stbl.

  Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

  Stcrt. of Stc. of Stct

  Nederlandse Staatscourant

  Stdw

  Stuwadoorswet

  Ste

  Stichting Toezicht Effectenverkeer

  STEMRA

  Stichting tot Exploitatie van Mechanische Reproductierechten der Auteurs

  STER

  Stichting Ether Reclame

  StGB

  Strafgezetzbuch

  Stichting I.V.

  Stichting Industriële Vormgeving

  STM

  International Group of Scientific, Technical and Medical Publishers

  Stmw

  Stoomwet

  STODEL

  Stichting opleiding en deskundigheidsbevordering registerloodsen

  StPO

  Strafprozesordnung

  STRABIS

  Strafrecht Boete Incasso Systeem

  STULM

  Stichting tot Uitvoering van Landbouwmaatregelen

  StuW

  Steur und Wirtschaft

  StV

  Strafverteidiger

  StVG

  Strassenverkehrsgesetz

  St.vw.

  Standaardvoorwaarden

  STW

  Statistiekwet

  SUBAT

  Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations

  subs.

  subsidiair

  subst.

  substituut

  Succ.w.

  Successiewet

  S&V

  Stichting en Vereniging

  S & V

  Stedebouw & Volkshuisvesting

  Sug

  Schulduitsluitingsgrond

  suppl.

  supplement

  SV of sv

  sociale verzekering

  Sv of Sv.

  Wetboek van Strafvordering

  s.v.

  sub verbo

  SVB

  Sociale Verzekeringsbank

  SVE

  Stichting Centrum voor Volwassenen Educatie

  SVG

  Straßenverkehrsgesetz

  SVM

  Sectorvorming en vernieuwing middelbaarberoepsonderwijs

  SVO

  Stuurgroep vermindering overlast (door verslaafden)

  s.v.p.

  s'il vous plait (als het u belieft)

  SVR of Svr

  Sociale Verzekeringsraad

  SVV

  Structuurschema Verkeer en Vervoer

  SVW

  Scheepvaartverkeerswet

  SW

  Successiewet

  SW.(2d)

  South Western Reporter (second series)

  S&W

  School en Wet

  SWH

  Sociale werkvoorzieningsregeling voor hoofdarbeiders

  SWG

  Sector Working Group

  SWIFT

  Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

  SWOKA

  Stichting wetenschappelijk onderzoek konsumentenaangelegenheden

  SWR

  Sociaal-Wetenschappelijke Raad

  SZ

  Sociale Zorg

  SZW

  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • T

  Tome

  T

  Technische Kamer van Beroep van het EOB

  T.

  Toelichting

  TA

  Toetredingsakte

  t.a.

  testantibus actis (blijkens de inhoud der akten)

  TAann

  Tijdschrift voor Aannemingsrecht / l'enterprise et le droit

  TAB

  Tijdschrift voor Accountants en Boekhouders

  TABW

  Tabakswet

  TADP

  Tijdschrift voor Alcohol, Drugs en andere Psychotrope stoffen

  TAgrR

  Tijdschrift voor Agrarisch Recht / Revue de droit rural

  TA-Luft

  Technische Anleitung zur Reinhaltung der luft

  t.a.n.

  ten algemene nutte

  TAP

  Tripartite Action Plan on Revenue, Expenditure and Donor Funding for the Palestinian Authority

  TAP

  Regeling Tijdelijke Arbeidsplaats

  t.a.p.

  ter aangehaalde plaatse

  TApp

  Tijdschrift voor appartements- en immorecht

  TAR

  Tijdschrift voor ambtenarenrecht

  TAR-Justitia

  Tijdschrift voor Antiliaansrecht Justitia

  TArb of TAR

  Tijdschrift over Arbitrage

  Tar.burg.z.

  Wet tarieven in burgerlijke zaken

  Tarief BZ

  Wet tarieven burgerlijke zaken

  TAR/Justicia

  Tijdschrift voor Antilliaans Recht / Justitia

  TAV

  Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume

  T.a.v. of t.a.v.

  ter attentie van

  t.a.v.

  ten aanzien van

  TAVW

  Tijdschrift voor Aansprakelijkheid en Verzekering in het Wegverkeer

  TBA

  Terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

  TBA of tba

  Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen

  TBBR

  Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht / Revue Générale de droit civil Belge

  TBH

  Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht

  TBN

  Tijdschrift voor Belgische Notarissen

  TBO

  Wet Tuchtrechtspraak Bedrijfsorganisatie

  TBPR

  Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht

  TBR

  Tijdschrift voor Brugse Rechtspraak

  TBR

  Tweede bankenrichtlijn

  t.b.r.

  terbeschikkingstelling van de regering

  TBS of Tbs of T.b.s.

  Terbeschikkingstelling

  tB/S

  Ten Berge/Stroink, Administratieve rechtspraak overheidsbeslissingen, jurisprudentierubriek

  TBSa

  Terbeschikkingstelling met aanwijzing

  t.b.v.

  ten behoeve van

  TC

  Tariefcommissie

  TC

  Tribunal cantonal

  TC

  Tribunal des conflicts

  T&C

  Tekst & Commentaar Nbw

  TCDW

  Toepassingsverordening Communautair Douanewetboek

  TCR

  Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging

  TCW

  Tariefcommissiewet

  td.

  tijdelijk

  TDIPL

  Tijdschrift voor Diplomatie

  TDR

  Transnational Data and Communications Report

  TEBI

  Tijdelijke Extra Beveiligde Inrichting

  Tedis

  Trade Electronic Data Interchange Systems

  TEGMD

  Tewerkstelling Erkende Gewetensbezwaarden Militaire Dienst

  TEM

  Tijdschrift voor Economie en Management

  TEO

  Tijdelijke Executieve Ondersteuning

  TF of Tf

  Toeslagenfonds

  TFB

  Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht

  TFPI

  Task Force on Project Implementation

  TFR

  Tijdschrift voor Fiscaal Recht

  TGem

  Tijdschrift voor Gemeenterecht

  TGez

  Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

  TGI

  Tribunal de grande instance

  TGMA

  Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht

  TGR

  Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

  TGR

  Tijdschrift voor Gentse Rechtspraak

  t.g.t.

  te gelegener tijd

  TGV

  Therapeutische Gezinsverzorging

  t.g.v.

  ten gunste van

  Themis of Th

  Themis (sinds 1939: RM Themis)

  Tica

  Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming

  TIMES

  Technische Infrastructuur Ministerie in Enge Zin

  T.i.N.

  Tribunalen in Nederland

  T.in b.z.

  Wet tarieven in burgerlijke zaken

  TIRO

  Technische Infrastructuur Rechterlijke Organisatie

  TJSB

  Tien Jaren-Scenario Bodemsanering

  TK

  Tweede Kamer

  TKL

  Tijdschrift voor kadaster en landmeetkunde

  TKvB

  Technische Kamer van Beroep

  t.l.l.

  Tenlastelegging

  TLR

  Times Law Reports

  t.l.v.

  ten laste van

  t/m

  tot en met

  T-M of TM of T.M.

  Toelichting-Meijers

  TMA

  Tijdschrift voor Milieuaansprakelijkheid

  TMA

  Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht

  TMD

  Tijdschrift voor Mediation

  TMilR

  Tijdschrift voor Militair Recht en oorlogsrecht / revue de droit militaire et de droit de la guerre

  TMilStrafr

  Tijdschrift voor Militair Strafrecht en Oorlogsrecht

  TMR

  Tijdschrift voor Milieurecht

  TMR

  The Trademark Reporter

  TMW

  Tijdschrift voor maatschappijvraagstukken en welzijn

  TNO

  Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

  TNOG

  Tijdschrift Nationale Orde van de Geneesheren

  TNot

  Tijdschrift voor Notarissen

  t.o.

  Tegenover

  TO

  Tijdschrift voor omgevingsrecht

  TO

  Tripartiete Overleg van de Commissie Jaarverslaggeving van de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden, De Federatie Nederlandse Vakbeweging, Het Christelijk Nationaal Vakverbond en Het Nederlands Instituut van Registeraccountants

  TOEGV

  Verdrag inzake de toegang tot de rechten in internationale gevallen

  Toel.

  Toelichting

  Toep.Regl.

  Toepassingsreglement

  Toel.ST.v.w.

  Toelichting op de standaardvoorwaarden

  TOG

  Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende meervoudig en ernstig lichamelijk gehandicapte kinderen

  Togor

  Tijdschrift voor onroerendgoedrecht / Revue de droit immobilier

  tom.

  tomus (deel van een boekwerk)

  TOP

  Toekomstig onderwijs voor de Politie

  t.o.v.

  ten opzichte van

  TP

  Tijdschrift Privatisering

  TPM

  Third Party Maintenance

  Tr

  Toepassingsreglement

  TPR

  Tijdschrift voor Privaatrecht

  TPV

  Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken

  TrasAssCap

  Travaua de l'assicition Henri Capitant des amis de la culture juridique Française

  Trb.

  Tractatenblad

  Trema

  Tijdschrift voor de rechterlijke macht

  TRD-D

  Tijdschrift Rechtsdocumentatie. Dosier

  TRD&I

  Tijdschrift Rechtsdocumentatie en -informatie

  TRIPS

  Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

  TROO

  Tijdelijke regeling opvang ontheemden

  TPV

  Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken

  TR

  Tijdelijke regeling van de rechtspositie van ter beschikking gestelden

  TrBMW

  Toepassingsreglement bij de BMW

  T.R.

  Tramwegreglement

  Trans.b.

  Transactiebesluit

  Transp.R.

  Transportrecht

  Trb of Trbl

  Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

  TR-BTMW

  Toepassingsreglement bij de Benelux-Modellenwet

  Trema-rapport

  Alimentatienormen, Rapport van de werkgroep alimentatienormen van de afdeling burgerlijke rechtspraak

  Trib.

  Tribunal

  Trib.Civ.

  Tribunal Civil

  Trib.Gr.Inst.

  Tribunal de Grande Instance

  TRT

  Trademark Registration Treaty

  TRV-RPS

  Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap-Revue pratique des sociétés

  TRV

  Tijdelijke regeling verhaalsrechten

  Trw

  Tracéwet

  TS

  Tijdschrift voor Sportrecht

  TS

  Regeling Tegemoetkoming Studiekosten

  Ts.

  tijdschrift

  TS 21+

  Tegemoetkoming Studiekosten 21+

  Tsj

  Tijdelijke subsidieregeling jeugdhulpverlening

  TSMD

  Tijdelijke subsidieregeling maatschappelijke dienstverlening

  TSR

  Tijdschrift voor Sociaal Recht

  TSW

  Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen

  t.t.

  totus tuus (geheel de uwe)

  TTW of T & T-wet

  Telegraaf en Telefoonwet

  TU

  Technische Universiteit

  t.u.

  ten uwent

  TUD

  Technische Universiteit Delft

  TUE

  Technische Universiteit Eindhoven

  TUL

  Tenuitvoerlegging

  TULP

  Tenuitvoerlegging vrijheidsstraffen penitentiaire inrichtingen

  TUMM

  Toepassing en uitvoering Methodiek Meerjarenplan

  TvA

  Tijdschrift voor Arbitrage

  TvA

  Tijdschrift voor Ambtenarenrecht

  TvA

  Tijdschrift voor Aannemingsrecht

  TvBR

  Tijdschrift voor Brugse Rechtspraak

  TvC

  Tijdschrift voor Consumentenrecht

  TvCr

  Tijdschrift voor Criminologie

  TvE

  Tijdschrift voor Effectenrecht (verder als Tijdschrift voor Financieel recht)

  TvG of TvGr

  Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

  TVGB

  Wet tijdelijke voorziening gelijke behandeling van mannen en vrouwen

  TVGWJ

  Tijdelijke voorziening gemeentelijke werkgelegenheidsinitiatieven voor jongeren

  TvHB

  Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

  TVHW

  Wet op de Topografieën en Halfgeleiderprodukten

  TvI

  Tijdschrift voor Insolventierecht

  TVMD

  Tijdelijke verstrekkingswet maatschappelijke dienstverlening

  Tv.M.W. of TvMW

  Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk c.q. Tijdschrift voor maatschappijvraagstukken en welzijnswerk

  TvO

  Tijdschrift voor Openbaar Bestuur

  TvO

  Tijdschrift voor Overheidsadministratie

  TvOB

  Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur

  TvP

  Tijdschrift voor Politie

  TVP/TPV/TvPe

  Tijdschrift voor pensioenvraagstukken

  TvP of TvPr

  Tijdschrift voor Privaatrecht

  TVP of TVVP of TvVP

  Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade

  TvRechtsh

  Tijdschrift voor Rechtshulp

  TvRechtsgesch.

  Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis

  TVred

  Tijdschrift van de Vrederechter

  TRD

  Tijdschrift Rechtsdocumentatie

  Ts.best

  Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht

  Ts.v.Verv

  Tijdschrift voor vervoerswetenschappen

  T.Vred.

  Tijdschrift voor vrederechters

  TVR

  Tijdschrift Vervoer & Recht

  TVS

  Tijdschrift voor Strafrecht

  t.v.v.

  ten voordele van

  t.v.v.d.b.

  ter voorkoming van dubbele belasting

  TVVP

  Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade

  TvVR

  Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht

  TVVS

  Maandblad voor ondernemings­recht en rechtspersonen/Tijdschrift voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen

  TW

  Toeslagenwet

  Tw

  Tijdelijke Wet Huurkoop onroerende zaken

  TW

  Tijdschrift voor Wetgeving

  Tw

  Telecommunicatiewet

  Tw

  Topografiewet

  t.w.

  te weten

  TWACS

  Tijdelijke Wet Arbeidsvoorwaarden collectieve sector

  TWAO

  Tijdelijke wet arbeidsbemiddeling onderwijs

  TWHOG

  Tijdelijke Wet Huurkoop Onroerend Goed

  TWHOZ

  Tijdelijke Wet Huurkoop Onroerende Zaken

  TwK

  Tijdelijke wet Kroongeschillen

  t.w.k.

  terugwerkende kracht

  TWrr

  Tijdschrift van de werkrechtersraden

  Twss

  Tijdelijke wet stimulering sociale vernieuwing

  t.w.v.

  ten waarde van

  TWVR

  Tijdschrift voor West-Vlaamse Rechtspraak

  TZ of tv

  Wet terugdringing ziekteverzuim

  t.z.

  ter zake

  t.z.t.

  te zijner tijd

  t.z.v.

  ter zake van

  TZZ

  Regeling tegemoetkoming ziektekosten zelfstandigen

 • U.

  Urteil

  U.A.

  Uitgesloten aansprakelijkheid

  UAC

  Universele Auteursrechtenconventie

  UCB

  Uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, onder redactie van H.J. de Ru, H.J. Simon, Nijmegen 1989 e.v.

  UAG

  Uitvoeringsbesluit autovervoer goederen

  U.A.R.

  Uniform Aanbestedingsreglement

  U.A.V.

  Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken

  UB

  Uitsprakenblad

  UBK

  Rapport Uniformeringssystematiek Kinderalimitatie

  UBWV

  Nederlandse Uitvoeringswet op het verdrag verkrijgen bewijs in het buitenland

  U.C.

  Uniform Customs

  UCB of UCBB

  Uitspraken College van Beroep voor het Bedrijfsleven

  U.C.C.

  Uniform Commercial Code

  UCP

  Uniform Customs and Practice for Documentary Credits

  ucv of UCV

  uitgebreide commissievergadering

  UDC

  Universal Decimal Codification

  UFITA

  Archiv für Urheber-. Film-, und Theaterrecht

  u.g.

  uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen

  UGB

  Uitvoeringsbesluit Goederenvervoer Binnenvaart

  UGM

  Uitkeringswet gewezen militairen

  UHG

  Umwelthaftungsgesetz

  UINL

  Union Internationale du Natarat Latin

  Uitl.w.

  Uitleveringswet

  uitg.obj. Wet WOZ

  uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken

  Uitspr.bl

  Uitsprakenblad NIBE

  Uitv.IB

  Uitvoeringsbeschikking Inkomstenbelasting

  Uitv.besch.Div.b.

  Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting

  Uitv.MB

  Uitvoeringsbeschikking Motorrijtuigenbelasting

  Uitv.besch.OB

  Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting

  Uitv.besch.VB

  Uitvoeringsbeschikking vermogensbelasting

  Uitv.Vpb

  Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting

  Uitv.besl.

  Uitvoeringsbesluit

  Uitv.besl. AWR

  Uitvoeringsbesluit Algemene wet inzake Rijksbelastingen

  Uitv.besl.Inv.w

  Uitvoeringsbesluit invorderingswet

  Uitv.besl.bel.rv.

  Uitvoeringsbesluit belasting van het rechtsverkeer

  Uitv.besl.IB

  Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting

  Uitv.besl.l.b.

  Uitvoeringsbesluit loonbelasting

  Uitv.besl.OB

  Uitvoeringsbesluit omzetbelasting

  Uitv.besl. Succ.w.

  Uitvoeringsbesluit successiewet

  Uitv.besl.VB

  Uitvoeringsbesluit vermogensbelasting

  Uitv.besl.Vpb

  Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting

  Uitv.reg

  Uitvoeringsregeling

  Uitv.reg.afd.verm.

  Uitvoeringsregeling afdrachtsvermindering

  Uitv.reg. AWR

  Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake Rijksbelastingen

  Uitv.reg..bel.d.

  Uitvoeringsregeling belastingdienst

  Uitv.reg.EI

  Uitvoeringsregeling energie-investering

  Uitv.reg.IB

  Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting

  Uitv.reg. Inv.w.

  Uitvoeringsregeling invorderingswet

  Uitv.reg.LB of l.b.

  Uitvoeringsregeling loonbelasting

  Uitv.reg.succ.w.

  Uitvoeringsregeling successiewet

  Uitv.reg.WenW

  Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingen

  Uitv.reg.WA

  Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving

  Uitv.w EESV

  Wet tot uitvoering Verordening EESV

  UK

  Uitvoeringsbesluit Kinderbescherming

  UKadw

  Uitvoeringsregeling Kadasterwet

  ULA

  Uniform Laws Annotated

  UM

  Universiteit Maastricht

  UMO

  Uitleg Mededelingen OCW

  UmweltHG

  Umwelthaftungsgesetz

  UN

  United Nations

  UNCCPR

  United Nations Covenant on Civil and Political Right

  UNCED

  United Nations Conference on Environment and Development

  UNCESCR

  United Nations Convenant on Economic, Social and Cultural Rights

  UNCID

  Uniform Rules of Conduct fot the Interchange of Trade

  UNCIO

  United Nation Conference on International Organization

  UNCITRAL

  United Nations Commission on International Trade Law

  UNCTAD

  United Nations Conference on Trade and Development

  UNCURK

  United Nations Commission for the Unification and Rehabilitation of Korea

  UNDP

  Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties

  UN/ECE

  United Nations Economic Commission for Europe

  UNEF

  United Nations Emergency Force

  UNEP

  United Nation Environment Program

  UNESCO

  United Nations Educational Scientific and Cultural Organization

  UNFICYP

  United Nations Peacekeeping Force in Cyprus

  UNHCR

  Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen der Verenigde Naties

  Unie BLHP

  De Unie van Beambten, Leidinggevend en Hoger Personeel

  UNICE

  Union of Industries of the European Communities

  Unicef

  United Nation Children's Fund

  Unido

  United Nations Industrial Development Organization

  UNIDROIT

  International Institute for the Unification of Private Law

  Union

  Union Internationale du notariat latin

  Unitar

  United Nations Institute for Training and Research

  Univ.Verkl.

  Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

  Unix

  Uniform executive

  UNRISD

  United Nations Research Institute for Social Development

  UNRRA

  United Nations Recovery and Rehabilitation Administration

  UNRWA

  Organisatie van de Verenigde Naties voor Hulpverlening aan Palestijnse Vluchtelingen

  UNSM

  United Nations Standard Message

  UNTDED

  United Nations Trade Data Elements Directory

  UN/TDID

  United Nations Trade Data Interchange Directory

  UNTA

  United Nations Temporary Executive Authority

  UNTS

  United Nations Treaty Series

  UNTSO

  United Nations Truce Supervision Organisation

  UOR

  Uitleg OCW-Regelingen

  uovp

  uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure

  U.P.

  United Press

  UPOV

  Union pour la protection des obtentions vegetables

  UPR

  Uniform Prijsregelend Reglement

  UPR

  Umwelt- und Planungsrecht

  UPU

  Union Postale Universelle

  UR

  Uitkeringsraad

  UR

  Uitvoeringsreglement bij de BMW

  UR-BTMW

  Uitvoeringsreglement bij de Benelux-Modellenwet

  URDG

  Uniform Rules for Demand Gaurantees

  UrhG

  Urheberrechtsgesetz

  UR-OvG

  Uitvoeringsreglement bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage

  US

  Utrechtse School

  U.S.

  U.S. Reports

  U.S.

  United States Supreme Court Reports

  USAID

  United States Agency for International Development

  USC

  United Nation Code

  USC

  U.S. Code

  USD

  United States dollar

  USD

  Unit Synthetische Drugs

  U.S.D.C.

  United States District Court

  UST

  United States Treaties and Other International Agreements

  USZ

  Uitspraken Sociale Zekerheid

  USZO

  Uitvoeringsinstelling sociale zekerheid voor overheid en onderwijs

  UT

  Universiteit Twente

  UTC

  Uitspraken van de Tariefcommissie en andere rechtscolleges inzake in- en uitvoer

  UTR

  Umwelt- und Technikrecht

  UU

  Universiteit Utrecht

  UV

  Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom

  UV

  Universele verklaring van de rechten van de mens

  UVA

  Universiteit van Amsterdam

  UVI

  Uitvoeringsinstelling

  UvI

  Uitvoeringsinstelling Sociale Voorzieningen

  UvP

  Unieverdrag van Parijs

  UVR

  Uitvoeringsbesluit verontreiniging Rijkswateren

  UVRM

  Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

  UVW

  Uitverkopenwet

  UW

  Uitleveringswet

  UWG

  Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb

  UWHBO

  Uitvoeringsbesluit WHBO

  UWWO

  Uitvoeringsbesluit WWO

 • v.

  Verso (op de linkerzijde van het blad)

  v.

  versus (tegen)

  VA

  Het Verzekeringsarchief, Tijdschrift voor Verzekeringswetenschap

  V.a.

  Vrijblijvend aanbod

  VAA

  Voorschrift aangifte achteraf

  VAB

  Voorschrift administratieve boeten

  VBAEF

  Vereenvoudigde administratie en bewaring effecten

  VAD

  vermogensaanwasdeling

  VAG

  Voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State

  VAN

  Value Added Network

  VAO

  Algemene Arbeidsongeschiktheidswet

  VAR

  Vereniging voor Arbeidsrecht

  VAR

  Vereniging voor Administratief Recht

  VAR

  Vergunningen algemene regels

  VAR

  Voorzieningen Algemene bedrijfsrisico's

  VAS

  Vreemdelingen Administratiesysteem

  VAS

  Value Added Services

  VAVO

  Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

  VB

  zie Wet VB

  VB

  Wet op de Vermogensbelasting

  Vb

  Vreemdelingenbesluit

  Vb

  De Verzekeringsbode

  Vb.

  Vestigingsbesluit

  Vb.

  Verordeningsbesluit voor het bezette Nederlandsche gebied

  vb.

  Voorbeeld

  VBA

  Verslavingsbegeleidingsafdeling

  vbb.

  vervreemdingsbeperkend beding

  VBBB

  Vereniging ten Bevordering van de Belangen des Boekhandels

  Vb.Bo.

  Verordeningsblad Bedrijfsorganisatie

  VBFW

  Veiligheidsbesluit voor fabrieken en werkplaatsen

  VBG

  Reglement betreffende het vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen

  VBG

  Verdrag betreffende het Benelux-Gerechtshof

  VBNA

  Vereniging ter behartiging van den Nederlandschen Aardappelhandel

  VBO

  Voorbereidend beroepsonderwijs

  V.BP

  Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

  V.BP prot.

  Facultatief protocol bij het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

  VBR

  Vereniging voor burgerlijk recht

  VBR

  Vereniging voor Bouwrecht

  VBTB

  Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording

  vbvb

  voor beroep vatbare beslissing

  VC

  Voorlopige conclusie

  VC

  Verwijderingscentrum

  Vc.

  Vreemdelingencirculaire

  V.C.

  Vaste Commissie

  VC II

  Openbare commissievergadering van de vaste Commissie voor Justitie uit de Tweede Kamer

  VCOGEM

  Voorlopige Commissie Genetische Modificatie

  VCOM

  Verkeerscommissie Openbaar Ministerie

  VCP

  Vervoerscoördinatie Parketpolitie

  VD

  Veterinaire Dienst

  Vd.

  Voortgezet delict

  VDB

  Vereniging van Deviezenbanken

  VDE

  Verein Deutscher Electrotechniker

  VDI

  Verein Deutscher Ingenieure

  VDKH

  Veiligheidsdienst Koninklijk Huis

  VDS

  Vuurwapendatasysteem

  VDV

  Verdrag inzake de uitbanning van discriminatie van vrouwen

  VE

  Volwasseneneducatie

  VEA

  Nederlandse Vereniging van Erkende Reclame Adviesbureaus

  V& F

  Vennootschapsrecht & Fiscaliteit

  V& O

  Vennootschap & Onderneming

  V& R

  Tijdschrift Vervoersrecht

  VECAI

  Vereniging van Kabelexploitanten

  V en A

  Vragen en Antwoorden

  VEFRO

  Voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie

  V en I

  Voorrechten en Immuniteiten

  VENEXA

  Vereniging van Nederlandse Exporteurs van Aardappelen

  Verd.

  Verdachte

  Verdr.

  Verdrag(en)

  Verdrag aanv

  Verdrag aanvaring. Verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige regelen betreffende aanvaring

  Verdrag Benel.i.z. tek.mod.

  Benelux-Verdrag inzake Tekeningen of Modellen

  Verdrag Rv

  Verdrag betreffende de Burgerlijke rechtsvordering

  Verdrag verkr.buitenl

  Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en handelszaken

  Verdr.V.

  Weens Verdragenrecht Verdrag

  Verenw.

  Verenwet

  verg.

  vergelijk

  vern.

  vernietigend

  Verord.MG

  Verordening van den chef van den staf Militair Gezag

  versch.

  verschenen

  versch.

  verschillende

  Versl.MO

  Verslag van het mondeling overleg tussen de ministers en de bijzondere commissie van de Tweede Kamer

  Versl.schr.ov II

  Verslag van een schriftelijk overleg met de Vaste Commissie van Landbouw en Natuur van de Tweede Kamer

  Vers.R.

  Versicherungsrecht

  vert.

  vertaling

  verw.

  verwerpend

  VerzW

  de VerzekeringsWereld

  V.ESC

  Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten

  VEU

  Verdrag betreffende de Europese Unie

  VEUO

  Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen

  VFN

  Vereniging van Financieringsondernemingen

  VG

  Verzamelde (of Verspreide) Geschriften

  vg

  verzekeringsgeneeskunde

  VgC

  Vastgoed Contracten

  VgGB

  Voorwaarden voor gebruik Geld- en Betaalautomaten

  vgl

  vergelijk

  VGR

  Vastgoedrecht

  VGW of Vgw

  Vogelwet

  v.h.

  voorlopige hechtenis

  Vhbo

  Vooropleiding hoger beroepsonderwijs

  VHC

  Vrouwenhulpcentrum

  VHI

  Vermogensheffing ineens

  V.huw.verm.

  Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime

  VHW

  Veiligheidswet

  VI of v.i.

  Vervroegde (Voorwaardelijke) Invrijheidstelling

  VIA

  Vereniging van Incasso Advocaten

  VIB

  Voedselvoorziening in- en verkoopbureau

  vid.

  vide, vidatur (zie)

  VIFKA

  Branchevereniging voor Informatie en communicatietechniek

  V-IMP

  Voorlopig Indicatief Meerjarenprogramma

  VINEX

  Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra

  VINO

  Vierde Nota Ruimtelijke Ordening

  v.i.o.

  vereniging in oprichting

  VIPS

  Verwijs Index Personen Strafrecht

  VIRO

  Vereniging voor Internationale Rechtsorde

  Viss.w.

  Visserijwet

  VIV

  Voorschriften Informatieverstrekking

  VIV

  Verklaring omtrent inkomsten en vermogen

  VK

  Verzekeringskamer

  v.k.a.

  voor kennisgeving aangenomen

  VKCvJ

  Vaste Kamercommissie voor Justitie

  VKW

  Vleeskeuringswet

  VLG

  Reglement vervoer over land van gevaarlijke stoffen

  vlg.

  volgens

  vlg.

  volgende

  v.m.

  voormiddag

  VMC

  Vereniging voor Media- en Communicatierecht

  Vmi

  Verzoek om mededeling of informatie

  VMO

  Verslag van mondeling overleg

  VMR

  Vereniging voor Milieurecht

  VN

  Verenigde Naties

  V-N

  Vakstudie-Nieuws

  VNE

  Voorschriften voor de Nederlandse Etherreclame

  VNG

  Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  VNO

  Verbond van Nederlandse Ondernemingen

  Vo.

  Verordening

  VOA

  Verhaalswet Ongevallen Ambtenaren

  VOB

  Verdingungsordnung für Bauleistungen

  Vo.bl.

  Verordeningsblad Bedrijfsorganisatie

  VOC

  Verbinding en Ontvlechting in de (Tele)communicatie

  VOF of v.o.f.

  Vennootschap onder firma

  Vogm

  Vervolg bijdrageregeling ontwikkeling gemeentelijk milieubeleid

  VOGP

  Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen

  vo-HVB

  Voorontwerp Huisvestingsbesluit

  VOI

  Vereniging van Onderzoek Instituten

  vol.

  volume (deel van een boekwerk)

  volg.

  volgende

  VOMIL

  Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

  v.o.n.

  vrij op naam

  V.onderh.verpl.

  Verdrag inzake de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen

  V.onderh.verpl.kind

  Verdrag inzake de erkenning van de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen jegens kinderen

  Voorl.

  Voorlichting

  Voorl.

  Voorlopig

  Voorsch.AWB

  Voorschrift Algemene Wet Bestuursrecht

  Vord.w.

  Vorderingswet

  VOS

  Verordening Organisatie Stadsvernieuwing

  VOZ

  Vervreemdingsbesluit Onroerende Zaken

  v.p.

  verticale prijsbinding

  VPB

  zie Besluit VPB,EG VPB en Wet VPB

  Vpb

  Wet op de Vennootschapsbelasting

  VPO

  Voorlopig verslag

  VPO

  Verzamelde Privaatrechtelijke Opstellen

  VR

  Verkeersrecht

  VR

  Maandblad Verkeersrecht

  vr

  verwaarloosbaar risico

  V.R.

  Veiligheidsraad

  VRA

  Vereniging van Raden van Arbeid

  Vrb

  (Nieuwsbrief) Verzekeringsrechtelijke berichten

  Vreemd.w

  Vreemdelingenwet

  VRI

  Nederlandse Vereniging van Register Informatici

  Vrijst.besl.Vpb

  Vrijstellingsbesluit vennootschapsbelastingen

  VRK

  Verdrag inzake de rechten van het kind

  VRO

  Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

  VROM

  (Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

  VRR

  Vergoedingsregelingen Reis- en Representatiekosten

  VRS

  Verkehrsrecht-Sammlung

  VS

  Voorschrift

  vs.

  versus (tegen)

  VSG

  Reglement vervoer over spoor van gevaarlijke stoffen

  VSN

  Vereniging Slachtofferhulp Nederland

  V.S.O.

  Verslag van een schriftelijk overleg

  VSV

  Voorlichtingscentrum Sociale Verzekeringen

  Vsw

  Visserijwet

  Vt.

  Vermont

  V.toep.r.vert.

  Verdrag betreffende het toepasselijk recht op vertegenwoordiging

  VTS

  Vessels traffic service

  VTV

  Vergunning tijdelijk verblijf

  vtx

  videotex

  VU

  Vrije Universiteit (Amsterdam)

  VUT of vut

  Vrijwillige vervroegde uittreding

  VV

  voorlopig verslag

  VV

  voorwaardelijke veroordeling

  Vv

  Voorschrift Vreemdelingen

  vv

  en volgende bladzijden

  VVI

  Voorlopig verslag Eerste Kamer

  VV II

  voorlopig verslag van de vaste Commissie voor Justitie uit de Tweede Kamer

  VV II (2846)

  voorlopig verslag van de vaste Commissie voor privaat- en strafrecht uit de Tweede Kamer

  VvA

  Vereniging voor Auteursrecht

  VvA

  Vereniging voor Arbeidsrecht

  VvB of V.v.B.

  Vereniging voor Bouwrecht

  VvdE

  Vereniging voor Effectenhandel

  VVE

  Voor- en Vroegschoolse Educatie

  VvE

  Vereniging van Eigenaren

  Vve

  Veuve

  VVG

  Versicherungsgesetz

  VVG

  Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag

  v.v.g.

  Verklaring voortgezette gebondenheid

  VvGB of vvgb

  Verklaring van Geen Bezwaar

  VvIE

  Vereniging voor Intellectuele Eigendom (AIPPI)

  VVKM

  Verzameling verordeningen voor de Koninklijke Marine

  VvL

  Vereniging van Letterkundige

  VvP

  Verdrag van Parijs tot bescherming van industriële eigendom

  VVPDHLAKD

  Vereniging van Verbruikers van Producten die het Leeuwenzegel als Kwaliteitswaarborg dragen

  VVR

  Vereniging van Rechtshulp

  VvS

  Verdrag van Straatsburg betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht

  VVTV

  Voorwaardelijke vergunning tot verblijf

  vvvg

  verklaring van voortgezette gebondenheid

  VvW/HP

  Verdrag van Warschau/Haags Protocol

  VW of Vw

  Vreemdelingenwet

  VW

  Verzameld / Verspreid werk

  VW

  Vaststellingswet

  VW of V & W

  Verkeer en Waterstaat

  vw

  verzekeringsverklaring werkgever

  VWB

  Vestigingswet Bedrijven

  V.w.b.

  Voor wat betreft

  VWD

  Vestigingswet detailhandel

  VwGO

  Verwaltungsgerichtsordnung

  VWN

  Vluchtelingenwerk Nederland

  vwo

  Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

  VWS

  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  VwVfg

  Verwaltungsverfahrensgesetz

  VWW

  Vuurwapenwet

  vz.

  voorzitter

  vza

  verzekeringsadministratie

  VzAB

  Voorzitter Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

  VzAG

  Voorzitter Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State

  Vz.Agvb

  Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State

  VzAR

  Voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State

  Vzngr.

  Voorzieningenrechter

  Vz.ABRS

  Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

  Vz.ARRS

  Voorzitter van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State

  VzCBB

  Voorzitter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven

  v.z.m.

  voor zover mogelijk

  Vzr. of Vzngr.

  Voorzieningenrechter

  VZU

  Verlengde ziektengelduitkering

  VZW

  Vereniging zonder Winstoogmerk

  VZW

  Vogelziektenwet

 • W of W.

  Weekblad van het Regt

  WA of W.A.

  Wettelijke Aansprakelijkheid

  WA

  Wet op Accijns

  WA

  Wachtgeld

  WA

  Weimarer Ausgabe (verzamelde werken van Maarten Luther)

  WAA

  Wet op de accijns van alcoholhoudende stoffen

  WAADI

  Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

  WAB

  Wet op de accijns van bier

  WABAS

  Werkgroep ambtelijk beraad alternatieve samenlevingsvormen

  WABM of Wabm

  Wet algemene bepalingen milieuhygiëne

  WABW

  Wet arbeid buitenlandse werknemers

  wac.

  waardevol agrarisch cultuurlandschap

  WAD

  Wet op de accijns van alcoholvrijedranken

  WAER

  Wet Aanpassing Eerste Richtlijn

  WAG

  Wet Autovervoer Goederen

  WAG

  Wet Agrarisch Grondverkeer (wet van 26 maart 1981, Stb.248)

  WAGGS

  Wet arbeidsvoorwaardenontwikkeling gepremieerde en gesubsidieerde sector

  WAGW

  Wet arbeidsgehandicapte werknemers

  WAHV

  Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften

  WAJONG

  Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

  WAK of WAKO

  Wet aansprakelijkheid kernongevallen

  WAM

  Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

  WAMI

  Wet tijdelijke fiscale maatregelen betreffende auto en milieu na 1988

  Wamil

  Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen

  WAMN

  Wet Arbeid Mijnbouw Noordzee

  WAMO

  Wet op de accijns van minerale oliën

  WANS

  Wet Aansprakelijkheid Exploitatie Nucleaire Schepen

  WAO

  Wet Arbeidsongeschiktheid

  WAO of WAOT

  Wet aansprakelijkheid olietankschepen

  WAP

  Wet autovervoer personen

  WAR

  Waddenadviesraad

  WARB

  Wet Administratieve Rechtspraak Belastingzaken

  W.arob

  Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen

  WARS

  Werkgroep Aanvullende Regelingen Stadsvernieuwing

  WAS

  Wet op de accijns van suiker

  WAS

  Wet op het afbetalingsstelsel

  Wash.App

  Court of Appeals of Washington

  W.ass.bem

  Wet Assurantiebemiddeling

  W.ass.bem.bedr

  Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf

  WAT

  Wet op de accijns van tabaksfabrikaten

  Wat Bel

  Waterschapsbelangen

  Watersch.w

  Waterschapswet

  WATR

  Wet Aanpassing Tweede Richtlijn

  Wat.w

  Waterstaatswet

  WAUOO

  Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies

  WAV

  Wet Ambulancevervoer

  WAV

  Wet arbeid vreemdelingen

  w.a.-verzekering

  wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

  WAVR

  Wet Aanpassing Vierde Richtlijn

  WAVV

  Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van de CAO

  WAW

  Wet aanbesteding van Werken lagere publiekrechtelijke lichamen

  WaW

  Warenwet

  WAZ

  Wet afbreking zwangerschap

  WAZ

  Wet arbeidsongeschiktheid verzekering zelfstandigen

  WB

  Water Belangen

  WB

  Wet boeten en maatregelen en terugvordering sociale zekerheid

  WBA

  Wetsvoorstel inzake de beleidsmatige aanpassing

  WBA of wba

  Wet bestuurders aansprakelijkheid 2e Misbruikwet

  WBA

  Weekblad voor de Burgerlijke Administratie

  WBB of Wbb

  Wet bodembescherming

  WBBBG

  Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag

  Wbb of Wbbo

  Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie

  WBC

  Wet beperking cadeaustelsel

  WBDV

  Wet tot de bescherming van het diploma verpleegkundige

  WBEAA

  Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen

  W.bel.rechtsverk

  Wet op belastingen van rechtsverkeer (1970)

  WBF of wbf

  Wet bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

  WBLW

  Wet bevordering werkgelegenheid langdurig werklozen

  WBM

  Wet belastingen op milieugrondslag (1994)

  WBMV

  Wet op bijzondere medische verrichtingen

  WBN

  Wet bestrijding namaakproducten

  WBO

  Wet op de bedrijfsorganisatie (1950)

  WBO

  Wet op het basisonderwijs (1981)

  WBO

  Wet op de bejaardenoorden (1963)

  WBO

  Wet op het bevolkingsonderzoek

  WBP

  Wet bescherming persoonsgegevens

  Wbp

  Wet buitengewoon pensioen (1947)

  Wbpzo

  Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers

  W.B.R.

  Wet op belastingen van rechtsverkeer (1970)

  WBRW

  Wet behoud rechten werknemers

  WBSSU

  Wet tot beperking stijging sociale uitkeringen

  W.buitg.bev

  Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag

  W.buitenl.pleegk

  Wet opneming buitenlandse pleegkinderen

  WBV

  Woningbouwvereniging

  WBVR

  Wet op belastingen van rechtsverkeer

  WCA

  Wet chemische afvalstoffen

  WCAO

  Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst

  WCBO

  Wet op het cursorisch beroepsonderwijs (1992)

  WCC

  Wet conflictenrecht corporaties

  WCE

  Wet Conflictenrecht Echtscheiding

  WCH

  Wet Conflictenrecht Huwelijk

  WCHb

  Wet Conflictenrecht Huwelijksbetrekkingen

  WCHv

  Wet Conflictenrecht Huwelijksvermogensregime

  WCS

  Wet Commissie Standaardregelingen

  WCGK

  Wet op het Consumptief Geldkrediet

  W.C.H.

  Wet conflictenrecht huwelijk

  WCK

  Wet op het Consumptief Geldkrediet (1990)

  W.conf.huw.

  Wet conflictenrecht huwelijksbetrekkingen

  W.conf.huwelijksb.

  Wet conflictenrecht huwelijksbetrekkingen

  W.conf.namen

  Wet conflictenrecht namen

  W.consum.kr.

  Wet op het consumentenkrediet

  W.cosign.gelden

  Wet houdende regelen betreffende de consignatie van gelden (1980)

  wd.

  waarnemend

  WD of W.douana

  Wet inzake de Douane (1961)

  WDV

  Wet diervoeders

  WEB

  Wet educatie beroepsonderwijs

  WEBT

  Wet energiebesparing toestellen

  WED of Wed

  Wet op de Economische Delicten

  Wed. wet

  Wederopbouwwet

  WEESV

  Wet tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden

  Weg.w

  Wegenwet

  WEH

  Wet op de effectenhandel

  WEL

  Warenwetbesluit Etikettering van Levensmiddelen

  WEM

  Wet economische mededinging

  WEO

  Wet op erkende onderwijsinstellingen

  WEOR

  Wet op de Europese ondernemingsraden

  WES

  Wetgeving voor de Elektronische Snelweg

  Wet AA

  Wet op de accountants-administratieconsulenten

  Wet AB

  Wet Algemene Bepalingen

  Wet A.B.

  Wet Houdende Algemene Bepalingen der wetgeving van het Koninkrijk

  Wet Abmh

  Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne

  Wet Argi

  Wet algemene regels gemeentelijke indeling

  Wet Arhi

  Wet algemene regels herindeling

  Wet ARB

  Wet administratieve rechtspraak belastingzaken

  Wet Arbo

  Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorgani­satie

  Wet Arob

  Wet administratieve rechtspraak overheidsbe­schikkingen

  Wet As

  Afvalstoffenwet

  WET AVV

  Wet op het verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

  Wet BAB of Wet Bab

  Wet Beroep Administratieve Beschikkingen

  Wet BBBG

  Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag

  Wet Bel.rv.

  Wet op belasting van rechtsverkeer

  Wet BIG

  Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

  Wetb. N.v.H.

  Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koninkrijk Holland

  Wet BMTI

  Wet Boeten en Maatregelen, Terug- en Invordering sociale zekerheid

  Wet BO

  Wet op de bedrijfsorganisatie

  Wet BOB '85

  Wet bevordering en ontslag beroepsofficieren

  Wet BOL

  Wet brutering overhevelingstoeslag lonen

  Wet BOPZ

  Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

  Wet BPM

  Wet op de belasting van personenauto's en motoren

  Wet brb

  Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie

  Wet BRV

  Wet op belastingen van rechtsverkeer

  Wet BUD

  Wet Bedreigde uitheemse diersoorten

  Wet BUDEP

  Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten

  Wet BWO

  Wet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd

  Wet BZM

  Wet belasting zware motorvoertuigen

  Wet c.a.o.

  Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst

  Wet C.As

  Wet Chemische afvalstoffen

  Wet CBS/CCS

  Wet op het centraal bureau voor de statistiek

  Wet C.O.

  Wet melding collectief ontslag

  WET DB

  Wet op de dividendbelasting 1965

  Wet DTB of Wet Div.bel.

  Wet op de Dividend- en Tantièmebelasting

  Wet ED

  Wet op de economische delicten

  Wet EMC

  Wet tot wijziging van de WTV voor wat betreft de bepalingen met betrekking tot de elektromagnetische comptabiliteit

  Wet Filo

  Wet Financiering lagere overheden

  Wet Gh

  Wet Geluidshinder

  wetg.ov. II

  wetgevingsoverleg Tweede Kemer

  Wet IB

  Wet Inkomstenbelasting 1964 of 2001

  Wet IBA

  Wet op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

  Wet IHS

  Wet Individuele Huursubsidie

  Wet JD

  Wet op de justitiële documentatie en op de verklaring omtrent het gedrag

  Wet Ksbel.

  Wet op de kansspelbelasting

  Wet LB

  Wet op de Loonbelasting 1964

  Wet LUVO

  Wet inzake Luchtverontreiniging

  Wet L.V.

  Wet op de loonvorming

  Wet MB'66

  Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966

  Wet MB'94

  Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994

  Wet MM

  Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

  Wet MOT

  Wet melding ongebruikelijke transacties

  Wet MRB 1966

  Wet op de Motorrijtuigenbelasting 1966

  Wet MRB 1994

  Wet op de Motorrijtuigenbelasting 1994

  Wet Mulder

  Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

  Wet op de OB

  Wet op de Omzetbelasting 1968

  Wet OBE

  Wet openbare biedingen op effecten

  Wet Obka

  Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

  Wet ODOL

  Wet Onrechtmatige Daden Openbare Lichamen

  Wet OO

  Wet overhevelingstoeslag opslagpremies

  Wet Pb

  Wet op de Personele Belasting

  Wet Plannen

  Wet plannen en milieukwaliteitseisen

  Wet Privatis. Abp

  Wet privatisering ABP

  Wet Ra

  Wet op de Registeraccountants

  Wet REA

  Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten

  Wet SAMEN

  Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden

  Wet RO

  Wet Rechterlijke Organisatie

  Wet RO

  Wet op de Ruimtelijke Ordening

  Wet RP '85

  Wet voor het reservepersoneel der krijgsmacht 1985

  Wet RvS of Wet RvSt

  Wet Raad van State

  Wet SAMEN

  Wet Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden

  Wet SVB

  Wet op de Sociale Verzekeringsbank

  Wet TAV

  Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume

  Wet TBA

  Wet op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

  Wet TBO

  Wet Tuchtrechtspraak Bedrijfsorganisatie

  Wet TZ

  Wet terugdringing ziekteverzuim

  Wet Vamil

  Wet vervroegde afschrijving milieu-investeringen

  Wet Var

  Wet vergunningen en algemene regels voor inrichtingen

  Wet VB

  Wet op de vermogensbelasting 1964

  Wet verm.afd.LB en premie VZ

  Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekering

  Wet VOV

  Wet vervoersvoorwaarden openbaar vervoer

  Wet VPB of Wet Vpb

  Wet op de Vennootschapsbelasting 1969

  Wet woz

  Wet waardering onroerende zaken

  Wet ZON

  Wet op de organisatie Zorgonderzoek Nederland

  WEU

  West-Europese Unie

  WEV

  Wet Europese verkiezingen

  WEF

  World Federation of Advertisers

  WFB

  Wet financiële bijstand

  Wfbb

  Wet financiële betrekkingen buitenland

  WFBV

  Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen

  WFN

  Wet fiscaal noodrecht

  WFO

  Wet financiële ondersteuning

  WFR of W.F.R.

  Weekblad voor Fiscaal Recht

  Wfv

  Wet financiering volksverzekeringen

  w.g.

  wettelijke gemeenschap van goederen

  w.g.

  was getekend

  WG

  Wet gewetensbezwaren militaire dienst

  WGB

  Wet gelijke behandeling van mannen en vrou­wen

  WGB

  Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

  WGB

  Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart

  WGB.

  Weekblad voor Gemeentebelangen

  WGBAP

  Wet Gemeenschappelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

  WGBO

  Wet inzake geneeskundige behandelingsovereenkomst

  WGE of Wge

  Wet giraal effectenverkeer

  W.gelijke beh.

  Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen

  WGG

  Wet gehandicaptenvoorzieningen gemeenten

  Wgh

  Wet geluidhinder

  WGJ

  Wet houdende bijzondere bepalingen voor de geconsolideerde jaarrekening

  WGL

  Wet Gelijk loon voor vrouwen en mannen

  WGMD

  Wet gewetensbezwaren militairen

  WGO

  Wereldgezondheidsorganisatie

  WGOV

  Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen

  Wgr of WGR

  Wet gemeenschappelijke regelingen

  WGS

  Wet Gevaarlijke Stoffen

  WGV

  Wet op de geneesmiddelenvoorziening

  WGW

  Wet Goederenvervoer over de Weg

  WHBO

  Wet op het hoger beroepsonderwijs

  WHG

  Wasserhaushaltsgesetz

  WHI

  Wet herverzekering investeringen

  WHLB

  Wet heffingen luchtverontreiniging benzine

  WHO

  World Health Organisation

  WHVZ

  Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden

  WHW

  Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek

  WHWB

  Wet herverdeling wegenbeheer

  WHWOR

  Wet van 5 juli 1979 tot herziening van de Wet op de ondernemingsraden

  WIB of WIBH

  Wet op de internationale bestandsverlening bij de heffing van belastingen

  wibz

  werkgeversinspectie en -beroepszaken

  WID of W.ident.pl.

  Wet op de Identificatieplicht

  WID

  Wet inzake de douane

  WIEP

  Wet incompatibiliteiten Europees Parlement

  Wif

  Wet identiteitsvervalsing bij financiële dienstverlening

  WIGB

  Wet invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de AOW alsmede aanpassing van de overige volksverzekeringen

  WIK

  Wet inkomstenvoorziening Kunstenaars

  WIKE

  Wet in- en doorvoer van kippen- en eendeneieren

  WIM

  Wet Inburgering Minderheden

  WIM

  Wet immunisatie militairen

  Winkelt.w.

  Winkeltijdenwet

  WIPO

  World Intellectual Property Organisation (OMPI)

  WIR

  Wet inversteringsrekening

  Wistra

  Zeitschrift für Wirtschaft, Steuer und Strafrecht

  WIV

  Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet

  WIV of WIVD

  Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten

  WIW

  Wet inschakeling werkzoekende

  Wiw

  Wet inzake wisselkantoren

  WJ

  Wet op de Jaarrekeningen

  WJD of Wjdvog

  Wet op de Justitiële Documentatie en op de verklaring omtrent het gedrag

  WJGG

  Werkgroep Informatie uitwisseling Gewestelijk Arbeidsbureau - Gemeentelijke Sociale Dienst

  WjHV of Wjhv

  Wet op de jeugdhulpverlening

  WJO

  Wet op de jaarrekeningen van ondernemingen (voormalig)

  WJS

  Wet Justitie-subsidies

  W.just.doc.

  Wet op de justitiële documentatie en op de verklaring omtrent het gedrag

  WK

  Weens Koopverdrag

  WKA

  Wet Ketenaansprakelijkheid

  wka-verkl.

  verklaring wet ketenaansprakelijkheid

  WKB

  Wetgevingskwaliteitsbeleid

  WKS

  Wet op de kansspelen

  WL

  Wet voorzieningen inzake Luchtvervoer

  WL

  Wet op de Loonvorming

  W.L. of Wlb

  Wet op de Lijkbezorging

  WLA

  Wet limitering alimentatie

  WLR of W.L.R.

  Weekly Law Review

  WLV

  Wet Luchtverkeer

  Wlv of W.L.V.

  Wet inzake de Luchtverontreiniging

  Wlv

  Wet op de Loonvorming

  WLW

  Waterleidingwet

  WLW

  Wet op het leerlingenwezen

  WM

  Wertpapier-Mitteilungen

  Wm of Wmb

  Wet milieubeheer

  WMCO

  Wet melding collectief ontslag

  WMH

  Wet op de medische hulpmiddelen

  W.mil.straf.spr.

  Wet militaire strafrechtspraak

  WMK

  Wet Medische keuringen

  WML

  Wet minimumloon- en vakantiebijslag

  WML

  Wet houdende vaststelling van minimumeisen voor het houden van legkippen

  WMM

  Wet minimumloon en -vakantiebijslag

  WMO

  Wet medezeggenschap onderwijs

  WMOT

  Wet melding ongebruikelijke transacties

  WMR

  Wet Misleidende Reclame

  WMS of Wms

  Wet milieugevaarlijke stoffen

  WMS

  Wetboek Militair Strafrecht

  WMSD

  Wet militaire Strafrechtspraak

  WMT

  Wet Militair Tuchtrecht

  WMT

  Wet mobiele telecommunicatie

  W.m/v

  Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen

  Wmz

  Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen

  WN

  Weekblad voor het Notariaat

  W.N.

  Wet op het Notarisambt

  WNA of Wna

  Wet op het notarisambt (1999)

  WNBG of WNBGA

  Weekblad voor de Bond van Gemeenteambtenaren

  wnd

  waarnemend

  W.Ned of W.Ned.schap

  Rijkswet op het Nederlanderschap en het ingezetenenschap

  WNo

  Wet Nationale ombudsman

  W.Not.ambt.

  Wet op het Notarisambt

  WNR

  Wet op de naburige rechten

  WNR

  Weekblad voor Notarisambt en Registratie

  WO of w.o.

  Wetsontwerp

  WO

  Weekoverzicht Raad van State

  w.o.

  waaronder

  WOA

  Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering

  WOA

  Wet op de architectentitel

  WOAO

  Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering

  WOB

  Wet op de Omzetbelasting

  WOB of Wob

  Wet openbaarheid van bestuur

  WOB

  Wet houdende tijdelijke fiscale maatregelen ter bevordering van het gebruik van ongelode benzine en de aankoop van schone en van beperkt schone auto's

  WOBOP

  Wet Overeenkomst Binnenlands Openbaar Personenvervoer

  WOD

  Wet Orgaan Donatie

  WODC

  Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

  W.o.d.K.

  Wet op de Kansspelen

  WOG

  Wet op de Geneesmiddelenvoorziening

  WOGW

  Wet op de gevaarlijke werktuigen

  WohC

  Wet op het Consumentenkrediet

  WOK

  Wet op de Kansspelen

  WOL

  Wet op het levensverzekeringsbedrijf

  WOLP

  Wet overheidsopdrachten voor levering van producten

  Won.w. of Woningw.

  Woningwet

  Woonr.w.

  Woonruimtewet

  W.Oorl.sr

  Wet Oorlogsstrafrecht

  W.openb.manif.

  Wet inzake de uitoefening van de vrijheid van godsdienst en van levensovertuiging en van het recht tot vergadering en betoging

  W.o.d.Huurcomm.

  Wet op de Huurcommissie

  WOR

  Wet op de ondernemingsraden

  WOS

  Wet op het schadeverzekeringsbedrijf

  WOTS

  Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen

  WOTV

  Wet op de telecommunicatievoorzieningen

  WOU

  Wet op de Open Universiteit

  WOV

  Wet op de Onderwijsverzorging

  WOW

  Wet Overeenkomst Wegvervoer

  WOZ

  Wet Waardering Onroerende Zaken

  WOZ

  Wet Olieverontreiniging Zeewater

  WP

  Wet personenvervoer

  WPA

  Wet productenaansprakelijkheid

  WPC-schaal

  World Pensions Committee-schaal

  WPE

  Wet Parlementaire Enquête

  WPNR

  Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie

  WPolR

  Wet Politieregister

  WPR

  Wet persoonsregistratie

  WPUR

  Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad

  WR

  Woonrecht: Tijdschrift voor Woon- en Bedrijfsruimterecht

  W.R.

  Wet op de Registratie

  WRB of Wrb

  Wet op de Rechtsbijstand

  WRB

  Woonruimtebeschikking

  WRD

  Wet rechtstoestand dienstplichtigen

  WRO

  Wet op de Ruimtelijke Ordening

  WROM

  Wet op de rechtsbijstand on- en minvermogenden

  WRP

  Wettbewerb in Recht und Praxis

  WRR

  Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

  WRR

  Woonruimterecht

  WRvST

  Wet op de Raad van State

  WRW

  Woonruimtewet

  WRW

  Warenwet

  WS

  Het Waterschap

  WSB

  Wet Sloopregeling Binnenvaart

  WSC

  Wet op het specifiek cultuurbeleid

  WSD

  Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing

  WSF

  Wet op de Studiefinanciering

  WSNP

  Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

  WSNS

  Weer samen naar school

  Wsr.

  Wetboek van Strafrecht

  WSS of WSSB

  Wet Structurele Sanering Binnenvaart

  WSV

  Wet op de Sociale Verzekeringsbank

  WSV

  Werkgroep Stedelijke Verkaveling

  WSW 1967

  Wet Sociale Werkvoorzieningen 1967

  WTB of Wtb

  Wet toezicht beleggingsinstellingen

  WTBA

  Wet op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

  WTBZ

  Wet Tarieven Burgerlijke Zaken

  WTE of Wte

  Wet toezicht effectenverkeer 1995

  Wtg

  Wet Tarieven gezondheidszorg

  WTK of Wtk

  Wet toezicht kredietwezen

  WTL

  Wet teboekgestelde luchtvaartuigen

  WTN

  Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf

  WTO

  World Trade Organization

  WTS

  Wet tarieven in Strafzaken

  WTS

  Wet teboekgestelde schepen

  WTS

  Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf

  WTV

  Wet Telecommunicatievoorzieningen

  Wtv of WTVb.

  Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993

  WTVI

  Wet tarieven van invoerrechten

  WTZ

  Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen

  WUA

  Wet uitvoering aanbevelingen

  W.U.B.

  Wet op de Universitaire Bestuurshervorming

  Wubo

  Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers

  WUD

  Wet op de uitoefening van de diergeneeskunst

  WUG

  Wet op de uitoefening van de geneeskunst

  WUIE

  Wet uitvoering Internationaal Energieprogramma

  W.uitv.EEX

  Uitvoeringswet EEG-Executieverdrag

  W.uitv.pl.verord.

  Wet uitvoering voorschriften plaatselijke verordeningen

  WULbZ

  Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte

  WUT

  Wet op de uitoefening der tandheelkunst

  WUV

  Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers

  WUV(11) of (17)

  Wet tot uitvoering van verordeningen no. (11 of 17) van de Raad van de EEG

  WV

  Wegenverkeersregeling

  w.v.

  wetsvoorstel

  WVA

  Wet verminderde afdracht

  WVB

  Wet vervoer Binnenvaart

  WvBRv

  Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

  WVC of WvC

  Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

  WVG

  Wet voorkeursrecht gemeenten

  WVG

  Wet voorzieningen gezondheidszorg

  WVG

  Wet voorzieningen Gehandicapten

  WvhN

  Weekblad voor het Notariaat

  WvhR

  Weekblad van het Recht

  Wvhro 1

  Wet voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie

  WvK of W.v.K.

  Wetboek van Koophandel

  WVKS

  Wet vrachtprijzen vervoer van kolen en staal

  WVL

  Wet vervreemding landbouwgronden

  W.v.M.S.

  Wetboek Militair Strafrecht

  WVO

  Wet op het voortgezet onderwijs

  WVO of Wvo of WVOW

  Wet op de verontreiniging Oppervlaktewateren

  WVR of W.V.R.

  Wegenverkeersreglement

  WVS of W.v.S. of WvSR

  Wetboek van Strafrecht

  WVT

  Wet op de telecommunicatievoorzieningen

  WVV

  Wet van 22 april 1855 tot regeling en beperking der uitoefening van het regt van vereeniging en vergadering

  WVVS

  Wet voorkoming verontreiniging van de zee door schepen

  WVW of W.v.W.

  W

 • x.d.

  ex dividend, zonder aandeel in het dividend

  Yale L.J. of YLJ

  Yale Law Journal

  YB of Yearbook

  Yearbook of the European Convention on Human Rights

  YEL

  Yearbook of European Law

  YLJ

  Yale Law Journal

  YrbkEuro L

  Yearbook of European Law

  Yrbk Int EnvL

  Yearbook of International Environmental Law

  YUN

  Yearbook of the United Nations

 • z.a.

  zie aldaar

  ZAR

  Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik

  ZAW

  Zentralausschluss der Werbewirtschaft

  ZBJV

  Zeitschrift des Bernichen Juristenvereins

  ZBG

  Ziektekostenregeling bijzondere Groepen 1976

  ZBI

  Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung

  ZBO

  Zelfstandig Bestuursorgaan

  ZDWF

  Zentrale Documentationsstelle der freien Wohlfahrtsplege für Flüchtlinge

  Zeebr.w

  Zeebrievenwet

  Zesde Richtl.

  Zesde Richtlijn

  ZEuP

  Zeitschrift für Europäisches Privaatrecht

  Z & V

  Zorg en Verzekering

  ZFR

  Ziekenfondsraad

  ZFS

  Zwitserse Franken

  ZFSchwR

  Zeitschrift für Schweizerisches Recht

  ZFW of zfw

  Ziekenfondswet

  ZFR

  Ziekenfondsraad

  ZGB

  Zivilgesetzbuch (CCS voor Zwitserland)

  zgn of zgn.

  zogenaamd(e)

  ZGR

  Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht

  ZGSW

  Zeitschrift für die gesamte strafrechtwissenschaft

  ZHR

  Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht

  z.i.

  zijns inziens

  ZIJP

  Openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders

  ZIP

  Zeitschrift für Wirtschaftsrecht und Insolvenzpraxis

  ZIS

  Ziekenhuisinformatiesysteem

  z.j.

  zonder jaartal

  ZKV

  Ziektekostenverzekering

  ZM

  Zittende Magistratuur

  ZNR

  Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte

  ZOW

  Zeeongevallenwet

  z.o.z.

  zie ommezijde

  z.p.

  zonder plaats van uitgave

  z.pl

  zonder plaatsnaam

  ZPO

  Zivilprozessordnung

  ZPW

  Zaaizaad- en Plantgoedwet (wet van 6 oktober 1966, Stb.455)

  ZRP

  Zeitschrift für Rechtspolitik

  z.s.m.

  zo spoedig mogelijk

  ZSR

  Zeitschrift für Schweizerisches Recht

  ZSR NF

  Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Neue Folge

  ZStW

  Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft

  ZVglRWiss

  Zeitschrift für Vergeleichender Rechtswissenschaft

  ZVP

  Zeitschrist für Verbraucherpolitik (=JCP)

  ZVR

  Ziektekostenvoorziening Rijkspersoneel

  zvt

  zonder volledige titel

  ZW

  Ziektewet (wet van 5 juni 1913, Stb.240)

  Zw

  Zegelwet 1917

  Zw.Zgb

  Zwitsers Zivil Gesetsbuch

  zzp

  zelfstandig zonder personeel

  ZZP

  Zeitschrift für ZivilProzess

  ZZPW

  Zaaizaad en Plantgoedwet