Compensatie van misdrijfschade

Datum
dinsdag 24 sep 2019, 12:15 - 17:00
Type
Symposium
Locatie

Forumzaal, Expo- en Congrescentrum, Erasmus Universiteit Rotterdam, Burg. Oudlaan 50, Rotterdam

Aanmelden Voeg toe aan agenda
Foto van gebroken glas

Op dinsdag 24 september 2019 vindt het symposium ‘Compensatie van misdrijfschade - Solidariteit, verzekering, verhaal' plaats in het Expo- en Congrescentrum van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het symposium wordt georganiseerd door Erasmus School of Law en wordt gefaciliteerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Wie draagt welke schade en wie zou welke schade moeten dragen? Wat wordt aan slachtofferzijde aan compensatie ontvangen en hoeveel schade blijft onvergoed? Welke schade wordt daadwerkelijk verhaald aan daderzijde? En welke schade wordt – uiteindelijk – gedragen door de samenleving? Wordt misdrijfschade met de daartoe beschikbare middelen efficiënt gecompenseerd? Hoe liggen op het vlak van de misdrijfschade de verhoudingen tussen solidariteit, verzekering en verhaal? Deze vragen staan centraal in het symposium ‘Compensatie van misdrijfschade – Solidariteit, verzekering, verhaal’, georganiseerd door Erasmus School of Law in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Doel van het symposium is om het vraagstuk te belichten vanuit verschillende invalshoeken. De middag wordt ingeleid door prof. mr. S.D. Lindenbergh. Vervolgens vinden interactieve workshops plaats rond drie thema's: solidariteit, verzekering en aansprakelijkheid. Steeds vinden twee workshops parallel plaats, zodat iedere deelnemer de kans krijgt om alle drie de workshops bij te wonen. De middag wordt afgesloten met een plenaire wrap up waarin de belangrijkste bevindingen uit de workshops worden besproken.

12:15 - 13:00Walk-in lunch
13:00 - 13:20Welkom en inleiding
13:30 - 14:15Workshop ronde 1
14:15 - 15:00Workshop ronde 2
15:00 - 15:30 Pauze
15:30 - 16:15Workshop ronde 3
16:20 - 17:00Wrap up en afronding
17:00Afsluitende borrel

Workshopleiders

 • Prof. mr. Siewert Lindenbergh

  Hoogleraar privaatrecht aan Erasmus School of Law en hoofddocent van de Grotius Opleiding Personenschade en van de Specialisatieopleiding Advocatuur Ernstige Gewelds- en Zedenmisdrijven. Plv. voorzitter Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven. Publiceert onder meer over compensatie aan slachtoffers van misdrijven.

  Foto van Siewert Lindenbergh
 • Dr. Marnix Hebly

  Universitair docent privaatrecht aan Erasmus School of Law. Auteur van diverse artikelen en WODC-rapporten over schadeverhaal via het strafproces.

 • Dr. Renée Kool

  Universitair hoofddocent straf(proces)recht bij het Utrecht Centre for Accountability & Liability Law (Ucall) en het Willem Pompe Instituut (Universiteit Utrecht). Publiceert onder andere over de positie van slachtoffers en schadeverhaal via het strafproces.

  Foto van Reneé Kool
 • Mr. Arlette Schijns

  Advocaat bij Beer advocaten te Amsterdam en onderzoeker bij het Amsterdam Centre for Comprehensive Law van de Vrije Universiteit Amsterdam. Werkt aan een proefschrift over schadeverhaal van slachtoffers van misdrijven, in het bijzonder via het private verzekeringsrecht en het strafproces. Zij is daarnaast hoofddocent Burgerlijk recht bij de Beroepsopleiding Advocatuur en docent bij de Grotius Academie.

  Foto van Arlette Schijns
 • Prof. mr. dr. Louis Visscher

  Hoogleraar Legal Economic Analysis of Tort and Damages aan Erasmus School of Law. Publiceert regelmatig over aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht vanuit rechtseconomische optiek.

 • Drs. Gerdjan Hoekendijk

  Beleidsadviseur bij de afdeling Slachtofferbeleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Coördinator op het terrein van schadevergoeding aan slachtoffers en bestuurder van het European Network on Victims’ Rights.

  Foto van Gerdjan hoekendijk

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen